Magické rituály

Buďte opatrní s prováděním rituálů - může se stát, že se to obrátí proti vám.

Magické rituály, jejichž autorkou jsem já, najdete na webu www.zenysro.cz, kde při hledání zadáte mé facebookové jméno - Iva Terapeutka Kartářka.

Kapitola obsahuje:

 Linka

Bílá magie

Bílá magie má za úkol člověka léčit, pomáhat a chránit - např. proti praktikám černé magie, kdy vás někdo prokleje nebo na vás provede na dálku nějaký čarodějnický rituál, jehož účelem je vám ublížit. Pokud dodržujeme pravidla bílé magie, neublížíme sobě ani svým blízkým. 

  

Linka

Zásady magické hygieny pro nemágy

Nikdy nemyslete negativně a neříkejte nic negativního, pokud to není bezpodmínečně nutné (Kritika je nutná. Sebekritika zrovna tak. Ale říkat před kolegy jen tak, jak se to dělává "Já to nezvládnu!" nebo "Jsem tak unavený, nemůžu se soustředit!" nebo podobně ve škole před písemkou "Já mám takové okno" či "Já to vůbec neumím" je špatně! Věřte ve své schopnosti a neopakujte zbytečně podobné věty. Opakování (afirmace) jsou magickou formulí a přivolávají efekt, o který, ačkoliv ho opakujete, rozhodně nestojíte.).

Pokud za trest vaše dítě dostane stokrát napsat "Nebudu mlátit souseda přes ulici." snažte se učitele přesvědčit, ať se spokojí s frází "Budu se chovat k sousedovi přes ulici velice slušně, jako hodný hoch." Opět opakování, ještě umocněné prací, jakou vynaloží ratolest psaním.

Nenoste na krku ani na triku symboly, kterým nerozumíte. Vyhnete se zbytečným konfliktům významu symbolu a vaší práce, povahy, modelu...

O magii je dobré vědět buď hodně, nebo vůbec nic. Málo ve stylu vzývání duchů v podnapilém stavu na hudebním táboře je velmi velmi ošemetné.

Máte-li oblíbenou frázi jako nadávku ("Vem tě čert!"; "Aby tě hrom!"; "Chcípni, ty šmejde!") snažte se jí odnaučit. Když nadávat tak s fantazií. Bezpečné fráze: "Seber se, ty *"; "Koukej přemýšlet!"; "To si ze mě děláš [co je zrovna v módě], ne?"

Ať už jsme nebo nejsme věřící, k jakémukoliv bohu či síle se chováme s úctou. Přísní materialisté (ale takových je velice málo) toto pravidlo přeskočí. Vy ostatní, kteří se neubráníte pocitu "co kdyby" buďte uctiví (Absolutních ateistů je velmi málo už proto, že většina lidí cítí jakýsi Řád nebo jak tomu chcete říkat. Pramení to jednak z daru magie, který v jisté míře má každý, jednak z přirozenosti člověka - viz psychologické disputace.).Nahoru

Zdroj: http://www.magielasky.websnadno.cz/

 

Linka

Ochranné rostliny a kameny používané v magii do škapulířů

Mnoho rostlin a bylinek se používalo jako ochranné amulety. Sušené listy, květy či kořeny se dávali do škapulířů, které se nosily kolem krku.

 • Andělika - používá se proti uštknutí jako vůně nebo v koupeli

 • Jasan - zavěšený nad vchodem, chrání dům

 • Vavřín - pálí se jako vůně při exorcismu

 • Vřes - větvička se nosí jako amulet proti fyzickým útokům

 • Cesmína - její větvička poskytuje všestrannou ochranu

 • Ženšen - jeho kořen se pálí při meditaci pro snazší identifikaci nepřátel

 • Cibule - propíchaná špendlíky a umístěná do okna zabraňuje vstoupit zlu

 • Kostival - jeho kořeny ochraňují poutníky na cestách

 • Dub - dubové větvičky se svazují rudou pentlí a věší se jako ochrana v domě

 • Růže - tato květina zaručuje osobní ochranu

 • Pelyněk - parazité vůni této byliny nesnášejí, je-li zavěšen v autě, chrání před nehodami

 • Lotos - vdechování jeho vůně ochraňuje před zlými duchy

 • Lilie - roste-li v zahradě, chrání

 • Kozlík - pokud se pije jako čaj, chrání před nočními děsy

 • Třezalka - používá se k prolomení čar

 • Česnek - když se jí čerstvý, brání vstupu zlých duchů. Zavěšený v okně ochraňuje obydlí

 

Příklady ochranných kamenů používaných v magii:

 • Všeobecná ochrana - achát, fluorit, křišťál, granát, malachit, tyrkys, záhněda, jadeit

 • Psychická ochrana - černý jantar, korál červený

 • Duchovní ochrana - černý turmalín, labradorit, lapis lazuli

 

Zdroj textu: http://www.esoterika-rostlin.wz.cz

 

Linka

Rituál smíření a harmonie (pozůstalí vs. mrtví)

Tento léčebný rituál s anděly, vám pomůže, pokud si to dovolíte, co nejdříve najít v sobě opět mír, lásku a radost.

Zajistěte si, abyste nebyl/a po dobu cca 1 hodiny nikým rušen/a. Připravte si a vytiskněte text, který je zde barevně zvýrazněn. Připravte si 6 čajových svíček, které na bezpečném místě rozestavte do kruhu tak, abyste doprostřed mohli vložit na lístečku napsanou afirmaci. Vezměte si papír a na něj napište: „Zrození a smrt jsou důležité přestupní stanice v nekonečném procesu života a já to chci pochopit". Složte papírek a vložte ho bezpečně do kruhu ze svíček. (Až budete s tímto rituálem hotovi, papírek vezměte, roztrhejte a vyhoďte).

Zapalte 6 čajových svíček (nezapomeňte prosím, při manipulaci se svíčkami na bezpečnost!)  Číslo 6 je, mimo jiné, symbolem lásky, sjednocení, stability, jasu, klidu a harmonie.

Vytvořte si pohodlí, prodýchejte se, uvolněte se. Pokud budete mít chuť, pusťte si k tomu i meditační hudbu. Já osobně bych volila mantru Buddhy Medicíny. Tato mantra projasňuje mysl, harmonizuje, zvyšuje vibrace, léčí, navozuje klid a mír. Ale volba je samozřejmě na Vás, vyberte si to, co Vám bude milé a příjemné…

Pokud jste se rozhodli i pro hudbu, nechte jí znít a zadívejte se chvíli na obrázek andělů (můžete si ho i vytisknout).  Spojíte se tím s Archandělem Azraelem a dalšími anděly a bytostmi, naladíte se na jejich energie a vytvoří se kolem Vás ochrana. (Všechny obrázky i text, jsou pro tento léčebný rituál mentálně naprogramované, aby celý očišťující a uzdravující proces proběhl pro všechny zúčastněné co nejpříjemnějším způsobem, bezpečně a v pořádku.)

Dýchejte do srdeční čakry. Buďte uvolnění. V  duchu, nebo nahlas, svými slovy poproste archanděla Azraela a anděly, ať Vám pomohou sejmout z dušičky, těla i srdíčka trápení, uzdravit vztah mezi vámi a dotyčným (dotyčnou), a pomohou Vám oběma obnovit svobodu a nastolit úlevu, radost, mír a klid ve vašem životě, ve vaší rodině i na všech úrovních vašeho bytí.

… až budete cítit, že jste připraveni pokračovat dál, řekněte:

Volám energie Otce Vesmíru, Matky Země, archanděla Azraela, Michaela, Rafaela, Kamaela, Uriela a Matky Marie, aby mi pomohli pochopit ztrátu milované….. (doplňte jméno), dořešit, uvolnit, vyčistit a zcela uzdravit na všech úrovních vztah mezi námi.

Nyní, i když se kolem vás ochrana vytvořila, přesto, budete-li chtít – pro svůj vědomý pocit bezpečí, si představte kolem sebe ochranný kruh z bílého, růžového, fialového, modrého a zlatého světla a kolem prociťte archanděly a anděly, které jste zavolali. Můžete samozřejmě přizvat i svoje oblíbené bytosti.

Do kruhu pozvěte vašeho zemřelého blízkého (stačí na něj pomyslet, nebo si dejte k sobě jeho /její/ fotografii a začněte k němu (k ní) ze srdce hovořit. Říkejte vše, co vám přijde na mysl. Ať to dobré nebo špatné.

Je třeba, pokud to tak cítíte, aby se z vás uvolnila i negativní energie – výčitky, nenávist, hořkost, neporozumění, vztek… apod. Mohou být ve vás i výčitky vůči Bohu, vůči některým lidem, společnosti, situaci… Zkrátka i tyto nenávistné energie nechte z vás volně vyjít. A samozřejmě i ty láskyplné.

Andělé a bytosti, které zavoláte, vám budou negace pomáhat čistit, rozpouštět, odstraňovat…

Když budete cítit, že jste řekli vše, co jste chtěli, vyplakali všechny slzy, vnímejte také duši člověka, co chce říci ona vám. Naslouchejte pozorně. Mluvte, komunikujte… To co cítíte a vnímáte, si nevymýšlíte… Nebojte se toho…

Když budete cítit, že vše, co jste si mezi sebou chtěli ještě říct, jste si řekli, řekněte:

Stvořiteli, archandělé a andělé, prosím, prosvětlete a uzdravte na všech úrovních u mě, u……. (doplňte jméno) i u mé pozemské a duchovní rodiny svou Láskou a Světlem tuto bolestnou zkušenost, tento prožitek. Pročistěte a uzdravte prosím mou mysl, duši a tělo od bolesti, depresí, šoků, traumat, hořkosti, pocitů osamocení, ztráty, všech závislostí, nezdravých vazeb a utrpení a nahraďte je vnitřním mírem, láskou, světlem a smířením.

Odevzdávám vám veškerou bolest, hořkost, lítost, bezmoc, veškeré negativní a omezující energie i veškerá pokřivení a nepochopení o smrti a znovuzrození. Prosím, přeměňte tyto energie opět na čistou energii Lásky, Světla, Harmonie, Míru, Moudrosti a Smíření.

Pokud ještě zůstaly mezi mnou a …. (doplňte jméno) jakákoli nedorozumění, nenávist, hořkost, pouta, výčitky a obvinění, nesplněné touhy a přání, prosím rozpusťte a uzdravte na všech úrovních definitivně také tyto emoce, vzorce, energie a vazby.

Prosím, pomozte mému milovanému…. (milované….), aby bezpečně došla (došel) do láskyplné náruče Stvořitele (Boha, Světla – říkejte to, v co věříte) a tam našel (našla) klid, lásku a bezpečí.

Žehnám sobě i tobě, milý (milá)…. (doplňte jméno), abychom každý, opět nalezli hluboký smysl svého bytí. Abychom každý nalezli Světlo, Lásku, Harmonii, Moudrost, Smíření a Mír v té formě bytí, a v tom čase a místě, ve kterém se nacházíme právě teď.

Odpouštím ti milý (milá)….. (doplňte jméno), že jsi se rozhodl/a odejít z tohoto světa, z mého života. Osvobozuji sebe i Tebe, ze všech omezujících pout, obav, strachů a ostatních omezujících energií. Posílám ti lásku, požehnání, obejmutí, vděčnost a poděkování za vše, co jsme spolu prožili.

Děkuji vám, milý Otče Vesmíru, Matko Země, archandělé a andělé ze srdce za pomoc, uzdravení a osvobození z utrpení, nás obou i celé rodiny. Děkuji za porozumění, ukončení bolesti, trápení a smíření se ztrátou mého (mé)…..(doplňte jméno) a touto životní etapou. Odevzdávám veškeré zbytky, strachů, obav, omezujících a poutajících energií, a na jejich prosvětlené místo přijímám lásku a hluboké pochopení moudrosti Božího plánu života a smrti.

Ukončení a uzemnění: Jsem tady a teď, v tomto čase, na této Zemi, plně přítomen/a ve svém těle a ukotven/a v Zemi. Vědomě a láskyplně vnímám své kořeny. S důvěrou se otevírám  klidu, míru, lásce, harmonii, svobodě, síle, zdraví a láskyplnému požehnání Stvořitele (Boha, Vesmíru, andělů…) Opět kráčím svým životem v před, s lehkostí a důvěrou, s hlubokým porozuměním, láskou a mírem ve své duši i srdci. Děkuji sama (sám) sobě, že jsem touto zkušeností dokázal/a projít. Mám se rád/a a přijímám se takovou (takového) jaká/ý jsem.

Jsem smířen/a s životem i smrtí, v míru a lásce se sebou, svou duší, s Tebou, Otcem, Matkou a vším Co Jest… Děkuji. Amen.

Doporučení: Svíčky nechte na bezpečném místě dohořet. Čajové svíčky hoří přibližně 4 hodiny. Naplánujte si tento rituál raději na dobu, kdy se budete moci jít pak i prospat. Někoho tento rituál může sice nabít novou energií, někoho ale může unavit a vyčerpat. Bude záležet na tom, jak čerstvá bolest, to pro vás je. Po rituálu se osprchujte. Místnost, v které jste rituál prováděli, vyvětrejte. Během dalších 7 dní hodně pijte, aby se i fyzické tělo pročistilo. Důvěřujte v celý proces, vše se děje jak má. Andělé na Vás budou ještě i poté, co skončíte, pracovat a léčit vaše emoční a psychické rány. K tomu se spustí také léčivé energie na dobu 7 dní, které vám budou rovněž pomáhat rozbolavěnou dušičku léčit, harmonizovat a uzdravovat.

Může to být velmi emočně silné, ale pokud tím projdete, a necháte ze sebe všechny negace volně vyjít, vězte, že přijde obrovská úleva. Uvolňující se emoce hodně prodýchávejte. Andělům tím při jejich práci pomůžete a sobě také: …při nádechu – si představte světlo, které do vás vstupuje a prosvětluje vaši bolest… při výdechu – si představte, že se uvolňuje a odchází pryč.

Nahoru

Autor rituálu: Iwanka (http://www.atarot.cz/lecebny-ritual/andele/smrt-a-znovuzrozeni#more-3981)

 

Linka

Zjištění, co k vám vyhlédnutý objekt cítí

Potřeby: kruh z osmi svíček + jedna svíčka před vámi, papír, pero

Postup:
Na papír napište jméno svého vyhlédnutého objektu, pokrčte ho a držte ho v dlani.
Odříkejte: ,,Pokud lásku ke mně cítíš, tak mě hned prozvoníš, pokud chodit se mnou chceš, smsku mi pošleš, pokud usnout kvůli mně nemůžeš, tak se mi hned ozveš, pokud na mě myslíš den i noc, naše láska nabude moc."
Při čtení kouzla myslete na objekt vaší touhy. Potom papír rozevřete a roztrhejte (zjistíte, za kolik dní se vám ozve objekt), nebo papír spalte (aby mělo kouzlo rychlejší účinek - přitom počítejte sekundy, jak dlouho papír hoří - do tolika dní bude objektu nejvíc trvat, než se ozve, ale bude to kratší jak při roztrhání).

 

Linka

Rituál na osvobození ze vztahu

V tomto rituálu se jedná spíše o meditaci, která Vám pomůže vyrovnat se s ztrátou partnera. Lze ji využít i v případech, kdy jde třeba jen o kamaráda. Tento rituál má několik variant, můžeme jej provádět i bez jakýchkoliv pomůcek, ale varianta, při které použijeme provázek je asi nejlepší, protože je účinná i u lidí, kteří mají menší obrazovou představivost.

Budeme potřebovat kousek provázku, dlouhý tak, aby na něm šlo udělat 5 uzlů, svíčku a klidný kout, kde nebudeme nikým rušeni. Vhodná doba pro vykonání tohoto rituálu je v noci po úplňku, při ubývajícím měsíci.

Zapálíme svíčku, sedneme si k ní čelem provázek uchopíme do obou rukou a ruce položíme na stehna dlaněmi nahoru. Zaměříme pohled do plamene svíčka a zklidníme se pozorováním svého dechu. Počítáme přitom nádechy výdechy sestupně od 10 do 1.

Pak vezmeme provázek a uděláme na něm první uzel. Podotýkám že uzly děláme tak, aby šly v druhé fázi rituálu rozvázat. Takže jen úplně jednoduše a neutahovat!! Při vázání prvního uzlu odříkáváme: Tento uzel symbolizuje ohnivé spojení mezi mnou a ……(jméno člověka, kterého tímto rituálem chceme osvobodit ze svého srdce) Myslete při tom na vše, co Vás s tímto člověkem spojuje a váže se k elementu ohně Tedy vášeň, společné chvilky při sportu, ale také hádky, chvíle, kdy jste někde byli spolu, u kterých byl element ohně v nějaké formě přítomen. Zkrátka všechny události, které vám vyvstanou na mysli ve spojení s ohněm. Nedělejte si starosti s tím, že byste třeba špatně přiřadili k ohni událost, která se váže s jiným živlem. Časově není rituál nijak omezen, sami ucítíte, že můžete pokračovat dále.

Další uzel náleží vodnímu živlu. Spojují se v něm záležitosti lásky, citu, soucit a odpuštění, ale také chvíle, kdy jsme se cítili zklamání, opuštění a smutní. Formule je podobná, jako u ohně a ostatních živlů. Vždy jen změníme název živlu. Při provádění jakýchkoliv rituálů je nejdůležitější představivost. Tím, že si vše prožijeme na astrální úrovni, může se situace uskutečnit ve reálném hmotném světě. Pracujeme při tom s sílami vědomí a představivosti, jejichž síly jsou prakticky neomezené.

Třetí uzel symbolizuje živel - vzduch. Při jeho vázání si vzpomeneme na společné chvíle, kdy jsme přemýšleli o společné budoucnosti, dělali si plány do života, a situace, kdy byl v nějaké formě přítomen živel vzduchu (společný výlet na horách, když byl šílený vítr a podobně).

Další uvázaný uzel náleží k živlu země. Pojí se s ním praktické záležitosti, peníze, ale také chvíle, kdy jsme příliš zabedněni na svých pozicích a nejsme schopni přijímat novinky a reagovat na změny. Taky sem patří péče o zdraví a denní starosti spojené s fungováním domácnosti.

Poslední uzel spojuje oba konce provázku tak, že se utvoří kruh. Tento kruh symbolizuje náš vztah. Formulka: Tento kruh symbolizuje spojení mezi námi. Představíme si svého partnera, kterého se rituál týká, jako by stál přímo před námi a vyčkáme, jestli nám něco nechce říct. Pokud nám něco chce sdělit, vyslechneme jej. Nepřeme se ním, jen vyslechneme, co nám chce říct. Věci, které nám řekne jsou důležité pro jeho další život (Určitě si někdy říkáte: škoda že jsem něco někomu už nestačil říct. Tohle je právě ten případ. Nejde o to, změnit něčí rozhodnutí, jde jen o to sdělit něco, co cítíte, že je důležité.).

Pokud máme potřebu svému partnerovi něco sdělit, co jsme dosud nestihli, nyní to můžeme udělat. Nesmíme se ale snažit změnit jeho rozhodnutí.
Nyní přistoupíme k hlavní části rituálu, tedy osvobození: Rozvážeme uzel, který jsme uvázali jako poslední a který utvářel kruh. Říkáme při tom: ,,Náš vztah je ukončen, společný čas je završen. Rozvazuji tento uzel a propouštím Tě ze svého srdce. Děkuji za vše hezké a odpouštím vše špatné. Nyní jsme oba volní a jdeme dále po svých cestách každý sám ke svému štěstí."

Tyhle věty opravdu nedoporučuji jen odříkat. Opravdu musíte poděkovat a odpustit. Není to otázka slov, musíte to procítit. Tady je opravdu důležitá upřímnost. Pak postupně rozvazujeme ostatní uzly, nejprve ten, který jsme uvázali poslední (země) a odříkáme při tom tuto formulku: ,,Rozvazuji uzel země, děkuji za vše dobré, které jsem s Tebou prožila a odpouštím Ti vše, čím jsi mi ublížil. Duchové živlu země nás budou nyní provázet každého zvlášť na našich cestách životem. Přeji Ti abys byl šťastný a spokojený."

Představíme si vše, jako když jsme uzel uvazovali a poděkujeme a odpustíme. Takovým způsobem rozvážeme všechny uzly, formulaci obměníme podle uzlu, který momentálně rozvazujeme. Znovu zdůrazňuji, že je důležité prožít si odpuštění a poděkování. 

Po ukončení rituálu nám zůstane v rukou provázek bez uzlů, odpočítáme nádechy od 1 do deseti, pak zhasneme svíci a rituál je ukončen . Provázek si můžeme někam uložit, aby nám připomínal, že již není nic, co by nás k bývalému partnerovi poutalo. Rituál je velmi silný, výsledky ucítíte okamžitě a s největší pravděpodobností jej nebudete muset opakovat.

Zdroj: http://www.sweb.cz/alarzach

 

Linka

Rituál na úspěch

Stačí, když přesně o půlnoci kolem sebe rozsvítíš počet svící, kolik vás je v místnosti (za každého člověka jednu svíci). Na papírek napíšete své velké přání (netýká se věcí, ale toho čeho chcete dosáhnout). Papírek necháte shořet, každý ve své svíci. Pozor - na toto kouzlo máte pouze minutu přesně o půlnoci, tak se nesmíte ničím nechat zdržet.

Potom řeknete tato slova, která si od této chvíle budete opakovat sedm dní po tom: ,,Chci mít štěstí,chci se mít nikdy nechci špatně žít."

 

Linka

Úplňkový rituál

Během úplňku se můžeme dozvědět různé věci - například informace z budoucnosti.

K rituálu musíme přistoupit s konkrétní otázkou. Nemá smysl si s tím jen zahrávat, protože "druhá strana" to velmi rychle pozná. Není dobré se o tom, co zjistíte, hned chlubit ostatním, nechávejte si to pro sebe, nebo si to zapisujte do deníčku, ale nikomu nevykládejte. Na začátku byste měli nejprve zjistit, jestli je vhodná doba a místo. Teprve potom máte svolení tento rituál uskutečnit.

K rituálu potřebujete větší zrcadlo, nestačí to maličké, co se vejde do dlaně. Vhodné je například takové, ve kterém je vidět celá postava. Před zrcadlo si sednete, abyste nic nedělali v bolesti nebo napětí. Oblečeni byste měli být pohodlně, nic by vás nemělo nikde svírat, kousat nebo škrtit. Za naše záda umístíme nejlépe bílou svíci. Její plamen by měl na vás svítit zezadu tak, aby tělo vytvořilo v zrcadle stín. Zapaluje se to přesně o půlnoci. Díváte se na obličej, ani ne tak přímo do očí, jako necháváme obraz zcela vystoupit ze zrcadla. Je to otázka cviku, možná se to nepodaří hned napoprvé ale po chvíli dojde k rozostření tohoto obrazu, jako by se rozplýval a mizel. A naopak místo něho se začnou objevovat jiné obrazy. Nemusí to být zrovna obličej, co v zrcadle objevíme. Třeba skupinky lidí, se kterými budeme žít, dům, kde budeme bydlet a další podobné věci, ale nemusí být kladné!!!

Pokud dojde ke zpětnému posunu v historických reáliích, nenahlédli jste do vlastní budoucnosti, ale do minulosti. Na počátku je třeba správně definovat, kam se chcete dostat. Na závěr také nesmíte zapomenout za všechno poděkovat.

Je důležité nesetrvávat v tomto stavu příliš dlouho. Jestli se žádné obrazy neukáží během půl hodiny, nejste dostatečně uvolnění nebo informace k Vám nemají přijít. Nic nelze získat násilím.

 

Linka

Jak získat přátelství člověka, kterého obdivujeme

Potřebujeme pruh bílého papíru deset centimetrů široký a třicet centimetrů dlouhý, láhev sektu a připravit situaci pro pozření sektu - vámi a osobou, kterou chcete ovlivnit, dále potřebujeme kousek modré stuhy, kus bílého plátna na omotání lahve.

Postupujeme následovně: Když měsíc dorůstá ve čtvrtek, v deset hodin dopoledne nebo v pět odpoledne koupíte láhev sektu. Doma si připravíte deset centimetrů široký a třicet centimetrů dlouhý papír bílé barvy. Na papír napíšete přání: ,,Nechť ke mně XY pojme maximální sympatie a uzavře se mnou trvalé přátelství. Toto si přeji já......." a podepíšete se.

Přání si můžete ještě zformulovat podle svých představ, ale nesmíte se zapomenout podepsat celým svým jménem. Papír potom omotejte kolem lahve tak, aby byl nápis na skle a vše upevněte modrou stužkou. Potom ji zabalte do bílého plátna a uložte na tři týdny do tmy, kde na ni nebude nikdo sahat! Po třech týdnech, opět ve čtvrtek, láhev vyndejte. Potom musíte navodit situaci, tak, aby jste ji vypili pouze ve dvou. Po sedmi dnech ztrácí láhev kouzlo, a vy musíte celý postup opakovat.Nahoru