Základní informace pro výklad karet a poradenství (GDPR)

Ochrana osobních údajů - souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas Ing. Ivě Aiesh, se sídlem Havířská 507/62, 664 12 Oslavany, IČ: 88049311 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození a e-mail.
 2. Jméno, příjmení, datum narození a e-mail je nutné uvést za účelem vypracování výkladu. Tyto údaje nejsou po ukončení výkladu archivovány.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedené kontaktní údaje.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a nebude poskytováno třetím stranám.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,

- požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mé kartářské zásady

 • Ke kartám přistupujte VŽDY s důvěrou a dobrou vůlí, úctou a respektem. Pokud tak neučiníte, karty se Vám za to ,,odmění". Pokud učiníte dotaz a úmyslně zatajíte pravdu, dostanete adekvátní odpověď karet.

 • Při své práci chráním VŽDY soukromí svých klientů, takže se nezkoušejte ptát na své známé.

 • Nevykládám partnerům (ať bývalým či současným) na sebe navzájem, protože by pak mohli v konfliktu použít to, co jsem nikdy neřekla proti sobě a pak dojde k poškození mé osoby. Proto, kdo přijde za mými kartami s žádostí o radu a pak časem pošle svůj protějšek za mnou, tak je srozuměn s tím a nemůže očekávat to, že karty odpoví  objektivně a vzdává se práva na jakoukoliv reklamaci vůči mým kartám.

 • Při výkladu karet nesoudím klientovo chování, jednání, ani jeho myšlenky. 

 • Snažím se být VŽDY maximálně objektivní. 

 • Neposkytuji služby, které jsou v rozporu se zákonem nebo mohou ublížit jiným lidem. 

 • Nikdy nehodnotím výklady, rady a práci ostatních kartářek, či jiných esoterických poradců. 

 • Nevykládám karty na osoby, které o to nepožádaly - např. rodiče chtějí vědět, co jejich děti čeká v milostném životě a ptají se mě bez souhlasu svých  dětí. Tento kodex poruším snad jen ve výjimečných případech a pouze tehdy, když dotazujícího bude motivovat upřímná a nezištná láska a snaha pomoct jim.

 • Poznatky, které získáte při výkladu karet, nevyvyšujte nad názory jiných lidí.

 • Informace, které při výkladu získáte, neberte jako dogma a uvědomte si, že Vy jste především strůjcem svého osudu. Záleží pouze jen a jen na Vás, jak se svým životem naložíte a zda nesejdete z původní cesty díky radám i od ostatních rádců (kamarádky atd.) a nepůjdete proti informacím, které ode mě dostanete. Nevzdávejte se vlastní odpovědnosti tím, že vinu svádíte na kartáře (nemyslím tím jen sebe).