Energetická ochrana, rituály

V této kapitole najdete:

Svíčkové rituály

Očista od negativní energie

Energetická ochrana člověka

Magické rituály

Zvládání strachu podle Inelie Benz

 

Linka

Svíčkové rituály

Jednoduchá technika, ktorá existuje už niekoľko storočí. Potrebujeme priestor, v ktorom môžu sviečky bezpečne dohorieť. Potrebujeme farebné sviečky a nehorľavé svietniky. Keď chceme s intenzívnieť silu kúzla môžeme prikladať patričné kamienky ku sviečkam. Sú dôležite farby sviečok  a každá farba ma iný význam. Ak pri mágii používame sviečky, je dobré poznať význam farieb, aby sme mohli vybrať sviečky, ktoré pomôžu nášmu zámeru.


Biela: čistota, svetlo, spiritualita, pravda, úprimnosť, očista

Ružová: láska, náklonnosť, romantika, milostný vzťah, spolupatričnosť, duchovné prebudenie, liečenie ducha

Modrá: múdrosť, ochrana, pochopenie, šťastie, pokoj, vernosť, pohoda, harmonia, trpezlivosť, inšpirácia, pravda

Červená: fyzická sila, zdravie, energia, odvaha, sila vôle, sexuálna energia, víťazstvo

Zelená: hojnosť, plodnosť, šťastie, úspech, ,  štedrosť, veľkodušnosť, peniaze,  blahobyt, regenerácia, rovnováha

Žltá: intelekt, predstavivosť, sila mysle, tvorivosť, príťažlivosť, inšpirácia, sebaistota, činy, zmeny, koncentrácia

Oranžová: príťažlivosť, prispôsobivosť, povzbudenie, zmeny, pozitívny obrat, privolávanie pozitívnych vecí

Fialová: múdrosť, nadzmyslové schopnosti, pokrok, pocty , duchovné spojenia, úspech, idealizmus, ochrana, predpoveď budúcnosti, odohnanie negatívnych energii

Purpurovú: rýchle zmeny, liečenie, vznikajú vysoké vibračné energie, posilňuje a urýchľuje pôsobenie mágiu sviečok preto sa zapaľuje s inými sviečkami, pôsobí proti negatívnym energiám

Indigová: vyrovnanie karmy, chráni od ohovárania, klamstiev a konkurencie, negatívnej energie,  neutralizuje čiernu mágiu, pomáha pri meditácii.

Hnedá: rovnováha, pevnosť rozhodnutí, stabilita, koncentrácia, intuícia, lákanie financií, posilňuje živly zeme

Sivá: zahmlieva skutočnosti pred zrakom iných ľudí

Strieborná: meditácia, zastaví a odkloní negatívne sily, rozvíjanie nadzmyslových schopností, víťazstvo

Zlatá: šťastie, intuícia, pochopenie, prilákanie vyšších vplyvov, urýchľuje zásah šťasteny, pomoc pri predpovediach budúcnosti ,privoláva úspech

Čierna: spútava negatívne energie, ruší vplyv čiernej mágie, ničí negatívne myšlienkové formy, ochrana, uvoľnenie a posilnenie vôle.


Ak je vonku búrka, alebo sa schyľuje k búrke, zapáľte posvätenú sviecu, ak ju nemáte, tak zapáľte bielu sviečku. Poproste Anjelov a vyššie božstvá o ochranu vás a vášho príbytku.

Sviečka, ktorá počas rituálu zhasne, môže naznačovať, niečo o ukončení, ale aj môže varovať pred negatívnou situáciou, treba poprosiť intenzívnejšie o ochranu ak sa to stane. Môže pri rituáli byť prítomný aj duch, ktorý potrebuje vašu pomoc a preto zháša sviečku, aby upozornil na seba.

Sviečkové obrady nám pri vyslovení želania pomáhajú vyniesť cez energiu plameňa, alebo dymu prosby a priania do vyšších sfér.

Oheň je živel, ktorý vyžaruje teplo, má tvorivú energiu a prináša svetlo, známe slová z Biblii ,,Buď svetlo´´ zrod života cez oheň na našej planéte. Slnko priraďujeme k energii ohňa. Božstvá minulých civilizácií spájali so slnkom a ohňom. Oheň dáva energiu civilizovanému spôsobu života. Plamene ohňa sa už od pradávna používajú na rôzne obrady.  Oheň a dym bol využívaný na veštenie, čarovanie a liečenie. Kmene mnohých starobylých národov majú svoje rituály, ktoré sa prevádzali pri ohni. Šamani robia s ohňom ochranné a očistne ceremónie. V slovanskej kultúre je známi zvyk pálenie jánskych ohňov. Oslavuje sa letný slnovrat, štyri vatry sa rozložia na všetky svetové strany a cez ne sa skáče, kto preskočí je ohňom očistený. Niektoré národy spaľovali a spaľujú svojich mŕtvych. Sviatok všetkých svätých, počas ktorého sa pália sviečky je tiež určitý rituál spomienky a očisty. Plameň sviečky očisťuje , navodzuje pokojnú atmosféru. Keď sú slávnostne  situácie pri každej je plameň sviečky. Zamysleli ste sa prečo to je tak? Pre to ,aby zvýraznilo atmosféru a zároveň , aby sa očistil priestor od negatívnych energií. Zároveň, aby očisťoval a chránil aj ľudí, ktorí sú v miestnosti. V rozprávkach, legendách, hrdina ide cez skúšky, ktoré musí prejsť. Spojitosť s ohňom býva skúška, ktorá preverí vnútornú hodnotu a silu hrdinu, či má dostatok vitality, vášne, zanietenia, optimizmu, doslova či sa vie osoba zapáliť pre danú vec a mať dostatok energie dotiahnuť vec do zdarného zrealizovania.

Nech každú bytosť napĺňa tvorivý oheň, nech sa zapáli mnoho pozitívnych plánov, ktoré dovedieme do zdarného naplnenia. Nech nás chráni oheň Božskej múdrosti a obklopuje najsilnejší oheň, oheň lásky.

Poznajme v sebe komnatu, kde sídli oheň našej múdrosti, svetlo našej radosti, nastavme sa na podvedomej úrovni nášho napredovania. Stagnácia je vädnutie, inšpirácia je rast. Ježiš povedal: ,, Kto chodí vo dne nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nieto svetla.´´ Kráčajme v svetle, aby naše kroky boli bezpečné, pod ochranou múdrych sprievodcov.

 

Sila troch plameňov

Potrebujeme: 3sviečky: 1bielu, 1ružovú,1 bledunko modrú spolu ich zapálime a poprosíme 3x :,,Prosím Ťa Archanjel Michael pomôž mi cez plameň týchto sviečok očistiť negatívnu energiu okolo mňa a prosím Ťa navoď okolo mňa energiu lásky, pokoja , harmónie, zdravia a prosperity´´ pozorujte plamene sviečok , predychávajte hlbšie, pokojne sa modlite modlitby, ktoré prídu na vašu myseľ. Potom sa poďakujte Archanjelovi.

Týmto sviečkovým rituálom môžeme otestovať svoje prostredie. Keď súčasne zapálime rovný druh sviečok, teoreticky by mali horieť súčasne, ale mnoho krát tomu tak nie je. Mne osobne sa stalo, že ružová sviečka horela veľmi rýchlo a kým biela a modrá sviečka boli ani nie v polovici, ružová už bola úplne vyhorená, nahradila som ju inou ružovou, síce menším druhom sviečky, ale aj tá vyhorela oveľa skôr. Keď som potom dala znovu ružovú sviečku toho istého druhu, tak až táto ostala horieť a biela a modra dohoreli. Čudovala som sa , že až taká veľká spotreba ružovej, farba lásky, partnerských vzťahov, celkove medziľudské vzťahy. Vtom období som mala veľa klientov, ktorí mali problémy v partnerstve. Ak bude horieť rýchlejšie biela sviečka potrebujete očistu vy, alebo ľudia, ktorí bývajú s vami pod jednou strechou. Naznačuje to aj priestor, v ktorom zžijete treba očistiť. Ak bude horieť rýchlejšie ružová chýba láska, súlad v partnerstve, pochopenie v medziľudských vzťahoch. Keď rýchlejšie zhorí modrá sviečka nedostatok harmónie a nesprávna komunikácia,  rýchlejšie horenie modrej sviečky môže naznačiť aj  to, že treba viacej vzdelávania pre tých ktorí sú okolo. Odporúčam tento očistný rituál. Kľukne si niekedy len tak aj bez slov zapáľte spojenie týchto troch plameňov. Ich pôsobenie upokojí aj unavenú osobu a posilní auru. Očistí a posilní energie priestoru.

 

Očistný rituál za pomoci Archanjelov a modlitby

Potrebná je tenšiu biela sviečka približne desať cm, pôjdete na miesta ktoré sú vysvätené, do kostola, pred kostol, kaplnky, pútnické miesta, vysvätené kríže, sochy venované svätcom. V žiadnom prípade nechoďte na cintorín, takýmto miestam sa vyhnite. Zapálite sviečku, poprosíte: ,,Prosím Ťa Archanjel Michael očisti negatívne energie okolo mňa a prosím ŤA navoď okolo mňa energie lásky, radosti, šťastia, zdravia, prosperity.´´ prosbu zopakujte trikrát. Potom sa modlite modlitby, ktoré prídu na vašu myseľ, alebo čítajte z modlitebnej knihy, biblii. Keď zo sviečky od horí viac ako polovica, poďakujete sa Archanjelovi. Očista je ukončená, pocítite sa ľahšie a slobodnejšie, akoby z vás opadlo niečo ťaživé. Netreba sa báť ak by sviečka zhasla, alebo keby tieklo po sviečke niečo čierne, pokojne stojte, seďte, kľačte, akú koľ vek polohu zaujmete je na vás. Ste pod ochranou, budete na mieste, ktoré je vysvätene a je chránené. Dĺžka očisty je individuálna u každého je to iný čas.

 

Očista energetických blokov domu

Táto očista mi bola nadiktovaná  Archanjelom Michaelom pri liečení jednej mojej klientky.
Položíme do stredu domu alebo bytu... podotýkam presne určeného  bodu stred ...kameň KRIŠTAL  je potrebný väčší kamienok, lebo bude on vlastne ako by filtrom do budúcna tej negatívnej energie. Sledovať  vnútro kamienka. Po nejakej zmene ako praskliny, alebo zmena sfarbenia radšej kamienok nahradiť iným a pôvodný odniesť preč z domu. Postavíme sa tvárou ku vchodovým dverám a máme v ruke zapálenú bielu sviečku symbolicky urobíme kríž na dverách  prežehnáme ,,V mene otca i syna...........a poprosíme Archanjela Michaela: ,,Prosím Ťa Archanjel Michael stoj pri mne a pomôž mi očistiť  môj príbytok." Pomodlíme sa 5x modlitbu  Otčenáš.... a 5x Zdravas ....ak Vaša viera nemá túto modlitbu tak potom 10x Otčenáš ak ste úplne iného vierovyznania modlite sa svoju modlitbu, ale Archanjela pozvite na pomoc.

Potom ideme smerom po pravej strane ruky, proti smeru hodinových ručičiek.  Prídeme k prvému kútu a tiež ho prežehnáme a pomodlíme sa . Všetky kúty a okná a dvere prežehnáme so zapálenou sviečkou ako vchodové a pomodlíme sa pri všetkých bodoch 5x Otčenáš ....a 5x Zdravas... v každom jednom kúte a pri každých dverách a okne. Vrátime sa postupne späť  ku vchodovým dverám. Keď máme v dome všetko vymodlené presunieme sa so zapálenou sviečkou do presného stredu domu alebo bytu. . Keď sme už v strede pri Krištáli aj so sviečkou znovu sa pomodlíme 5x Otčenáš.... a 5x Zdravas..., ale keď je pocit intenzívny ,že ešte sa treba modliť tak pokračovať, ak nie tak už len ukončíme a poďakujeme sa Archanjelovi Michaelovi za pomoc.

Očistný rituál očistí priestor od nahromadenej negatívnej energii z minulých situácii, hádky, nevhodné návštevy, nesprávne myšlienkové pochody. Zároveň pôsobí ako ochrana priestoru a pôsobí na ľudí, ktorý sa budú pohybovať v priestore, pôsobenie je na harmonizáciu. Ochrana vyžaruje pokoj a uvoľňuje  atmosféru, navodzuje vnútorný stav spokojnosti a samozrejme to ma pôsobenie na zlepšenie zdravotného stavu. Vytvára pozitívne vibrácie na zlepšenie medziľudských vzťahov a aj prísun finančných prostriedkov a prosperity do rodiny.

 

Sviečková očista

Zapálená sviečka najlepšie biela, keď je už  stabilný  a silný plameň,  dlane ruky pomaličky ponad plameň pohybujeme a pozorujeme čo cítime. Ak cítime smrad, alebo väčší dym to sa spaľuje zla negatívna energia, pozorujte aj zafarbenie rúk či sú nie od dymu ak áno treba si ich očistiť pod tečúcou teplou vodou. Niekedy ostanú ruky úplne čisté, ale v niektorých prípadoch úplne čierne, zadymené. Mali  by sme sa  častejšie takto očisťovať, pretože negatívne energie sú neviditeľné, ale za ich vplyv môže mať za následok aj nervozitu, negativistické postoje a v neposlednom rade môže negatívne vplývať aj na zdravie.

Choroba, je spôsobovaná na fyzickej úrovni pôsobením negatívnych energií, ktoré pôsobia zvnútra, cez naše pocity, emócie a z vonku pôsobením iných na našu Auru. Vedecky je dokázané, že mnoho ochorení je spôsobené vírusmi, parazitmi. Z duchovného pohľadu pôsobia za tým tmavé negatívne vibrácie. Anjel Sabrael pomáha odstrániť impulzy a pôsobenie negatívnych energií. Zapálime bielu sviečku a poprosíme: ,,Prosím Ťa Anjel Sabra-el vyšli svoj silný lúč, ktorý svojím svetlom ožiari tmavé kúty v mojom tele. Prosím nech Tvoje očistné svetlo zasvieti do každej bunky v mojom tele. Prosím Ťa Anjel Sabra-el nastav moje telo na krásne vibrácie zdravia, dodaj mu silnú ochranu, urob moje telo chrámom lásky.´´ Prosbu opakujeme tri krát.

Manželské, partnerské spolužitie dvoch partnerov je o vyspelosti duší. Na vytvorenie pevného a zdravého, harmonického súzvuku medzi dvomi je potrebné, aby sa duše stretli so spoločnými skúsenosťami a s láskou viackrát, vo viacerých životoch. Jeden spoločný život niekedy nestačí vybudovať si spolupatričnosť.

Pomôžme vzťahu tým, že vytvoríme pozitívne vibrácie. Jeden s partnerov, alebo aj obidvaja môžu naladiť pozitívne energie. Vyskúšajte cez sviečky a modlitbu naladiť uvoľňujúcu energiu. Potrebujeme spoločnú fotku dvoch partnerov, na ktorej je zobrazené celé telo obidvoch partnerov. Položíme fotku vodorovne a okolo dáme sviečky do pyramídového tvaru, jednu sviečku nad hlavu s odstupom približne 10 cm,  dve ku krajom fotky, jednu na pravý roh a druhu na ľavý roh a tiež s odstupom približne 10 cm. Poprosíme Anjela Lásky o pomoc, očistu a naladenie viacej lásky do vzťahu. ,,Prosím Ťa Anjel Lásky o pomoc a očistenie nášho partnerstva. Prosím vnes do nášho vzťahu lásku, dôveru, úctu, toleranciu.´´ Prosbu zopakujeme tri krát , potom sa modlime modlitby, kým sviečky nevyhoria. Môže sa prerušiť a opakovať znovu.

Nahoru 

Zdroj: http://www.ewavestenie.net/svieckove_rituali/svieckove_rituali.html

 Linka

Očista od negatívnej energie

Občas môžu nastať prípady, keď ste sa presťahovali do domu a cítili ste prítomnosť niekoho iného, alebo ste z nejakého priestoru jednoducho nemali dobrý pocit. Je to kvôli pretrvávajúcej negatívnej energie, ktorú nám môže odčerpávať tú našu. Táto energia tu môže zostať po niekom, kto ju v sebe mal nazhromaždenú a  na tom mieste ju zanechal. Staré domy bývajú preplnené takouto energiou. Občas tu zostávajú aj nejaké entity, ktoré sú tu z nejakej príčiny naviazané a negatívne pôsobia na nás. Tak isto aj liečitelia pred samotnou procedúrou očistia priestor, aby  tam nebola žiadna negatíva energia, ak sa napájajú na vyššie bytosti a pomocou nich  liečia. Po samotnom liečení sa jej tak isto zbavujú.

Ako na to?
Otvorte  všetko, čo je uzavreté. Všetky dvere, okná, skrine, krabice , šuplíky, proste všetko, čo sa dá vo vašom dome otvoriť. Stručne povedané, by ste mali otvoriť všetko, čo je uzavreté aby mohla negatíva energia odísť z vášho domu.

Očista soľou
Najlepším energetickým čističom je soľ. Naťahuje do seba negatívnu energiu, čím čistí priestor. Do každej izby dajte jednu misku do každého rohu a do každej misky nasypte  soli aspoň na týždeň. Túto misku by ste ale nemali už používať na jedenie. Na soľ netreba zabudnúť, pretože funguje ako špongia. To znamená, že keď je plná, tak púšťa všetko spať do priestoru. Môžete aj trocha soli  nasypať po obvode a najlepšie do každého rohu každej miestnosti. Tu sa ponechá do druhého dňa. V rohoch sa najlepšie hromadí negatívna energia. Druhý deň sa vysaje vysávačom a vyhodí sa, čo je veľmi dôležité. Vyhodením soli, vyhodíte z vášho domu i negatívnu energiu. Soľ ju totiž na seba naviaže!

Do vedra s vodou pridajte himalájsku alebo morskú soľ a urobte klasické upratovanie. Vodou so soľou je dobré utrieť nábytok i podlahu.

Očista ryžou
Vezmite si ryžu a po obvode vášho domu začnite posýpať po zemi od predných dverí v smere hodinových ručičiek, až neobídete celý dom. Ryža bude čerpať energiu von, preč od interiéru vášho domova. To je úžasný spôsob ako zbaviť váš domov negatívnej energie a vyčistí váš priestor.

Očista dymom
Starú energiu z domu pomôžu vypudiť aj vonné tyčinky.Najväčší účinok majú tibetské, ale ich vôňa je veľmi silná. Kompromisom sú japonské tyčinky, ktoré majú jemnejšie vône. Tyčinky môžte len tak zapáliť v byte a raz za čas prejdite v smere hodinových ručičiek všetky miestnosti a odriekajte očistné vety.

Napríklad: očisťujem tento priestor od všetkých cudzích a negatívnych energií.

Potom nechajte tyčinku dohorieť v stojane. Po použití tyčiniek dobre vyvetrajte, nech spálená energia odíde von a nespíte v dyme.

Na očistu sa rovnakým spôsobom používajú aj kadidlá. Najlepšie je kadidlo z bielej šalvie. Používa sa aj  dym z kadidla z bylín ako je levanduľa,  pretože prekonáva problémy, eukalyptus pre liečenie, alebo mäta na prosperitu. Vôňa kadidla, alebo rastlinných silíc sú výborné spôsoby ako zaviesť prospešné energie a odstránenie negatívnych energií.

Očista zvukom

Očista zvukom sa robí zvončekmi, alebo spievajúcou miskou a je to veľmi starý a účinný rituál. Robí sa takým istým spôsobom ako s vonnou tyčinkou, či kadidlom.

Svetlo a zvuk sú dve veľmi účinné “Yang” liečenia, ktoré pomáhajú rozptýliť a odstrániť negatívne energie. Cinkanie zvonkohry a jasný krištáľ dúhy, alebo osvetlené lustre sú obaja vynikajúci spôsob na dobíjanie priestoru energiou a na odstránenie negatívnej.

Očista kameňmi
Kryštály jemne harmonizujú energiu priestoru a aktívne stimulujú energiu človeka. Ich dokonalé vybrúsenie pomáha spresniť myslenie a podporuje spoločenský život a kreativitu. Pomáhajú aktivovať temné kúty priestoru so stagnujúcou energiou, vešajú sa do stredu temných chodieb, kde zlepšujú tok energie. Je dobré ich občas nechať asi 5 min pod studenou  vodou vyčistiť a nabiť na slnku. Ak začnú praskať či nadobudnú mliečne zafarbenie, vymeňte ich za nové. Tie staré dajte  napríklad k rastlinám do kvetináča.

Ruženin má pozitívny vplyv ochraňuje zdravý spánok, významne harmonizuje priestor, pohlcuje elektromagnetic­ký smog.

Akvamarín tiež harmonizuje a očisťuje priestor. Spolu s kryštálom, ruženínom sa môže nasypať do misky a  umiestniť na televízor, do okna, na stôl, alebo kdekoľvek inde do priestoru. Môžte kombinovať aj s inými kameňmi.

Očista tela
Posledným krokom je očista tela. Je možné, že ste nasiaknutý negatívnou energiou z práce, alebo z vonkajšieho sveta. Napustite si vaňu s morskou soľou, alebo si soľou vyšúchajte a umyte svoje telo. Odstránite negatívnu energie z vášho tela a zároveň si očistíte vašu auru.

Dobrým pomocníkom na očistu aury je aj jablčný ocot, ktorý si môžete pridať do kúpeľa.

Očista pomocou Pelyňku

Nie je nič lepšie ako cítiť sa dobre vo vašom domove, v ktorom je len pozitívna energia. A tú dobíjame aj láskavým správaním a radosťou.

 

Zdroj: http://anitram.wordpress.com/2010/07/14/ocista-od-negativnej-energie/Nahoru

 

Linka

Energetická ochrana člověka

Nikdo nikdy nemá sílu na nás negativně působit, jestliže si udržujeme silnou auru a nepřipustíme, aby nad námi někdo získal moc. Záleží vždy jen na nás, zda se chceme do výměny energie zapojit, nebo ne. Každý máme v auře poslední vnější vrstvu ochranné energie. Ta obaluje a chrání aurické vejce a připomíná tenkou membránu. 

 

Diamantová ochrana

Položte si ruce pohodlně před sebe na stehna. Konečky ukazováčků a palců rukou se dotýkají, a vytvářejí tak tvar diamantu nebo slzy. Zbývající prsty ohněte a prsty pravé ruky položte přes prsty levé ruky. Rukama tak vytvoříte ochranný „diamant", kterým se uzavře váš energetický obvod.
Kouzlo tohoto postupu spočívá v tom, že je velice nenápadný, a nikdo tak nemusí vědět, co děláte nebo proč to děláte.


Silnější ochrana

Před důležitým jednáním či přijímacím pohovorem si můžete vytvořit ještě silnější ochranu, s jejíž pomocí vás už jen tak někdo nezastraší. Položte levou ruku na hřbet pravé ruky a potom dlaň pravé ruky přitiskněte na solární plexus. Současně si zřetelně a odhodlaně řekněte: ,,Moje energie nikam nepůjde. Moje energie je stále se mnou." Pracujte na sobě a hluboko do mysli si uložte myšlenku, že vás nikdo nikdy nemůže ovlivnit. Pokud budete toho cvičení provádět často, nikdy už v přítomnosti někoho jiného nebudete cítit strach nebo panikařit. Vaše energie se bude stále nacházet v rovnováze a jen tak něco ji z ní nevyvede.


Sebeobrana vlastním nitrem

Máte-li pocit, že budete vystaveni psychickému nátlaku nebo že se vám někdo pokouší poškodit mentální energii tím, že do vás zaseje sémě strachu, úzkosti a bezmoci, měli byste se okamžitě znovu propojit se svým nitrem. Doporučuji postavit se rovně s hlavou vzpřímenou a hledět vpřed těsně nad vrchol hlavy člověka, jenž na vás zaútočil. Dívejte se mu nad hlavu a zřetelně a odhodlaně si pro sebe řekněte: ,,Odmítám veškeré škodlivé vlivy a okolnosti. Vyhlašuji nad těmito vlivy svou nadvládu." Také je velice prospěšné si v hlavě promyslet, z jakého osobního důvodu má ona agresivní osoba potřebu ve vás vyvolat strach, úzkost, beznaděj a cokoli jiného. Takové poznání je pak prvním krokem, jak těmto útokům zabránit.

 

Ochrana mentální clonou

Jakmile zjistíte, že vás někdo napadl, že vás chce rozčílit a vyvolat ve vás negativní emoce a myšlenky, zkuste následující postup. Postavte mezi sebe a onu osobou mentální clonu - tlustou, pevnou zeď. Nebo si tuto osobu pro legraci představte pod velkým skleněným hrnkem. Až se na ni budete dívat skrze tlusté sklo, budou její slova znít vzdáleně a nezřetelně. Budete-li na danou osobu pohlížet tímto způsobem, už se nestanete její obětí, ani vám nepronikne do osobního prostoru. Dokážete-li se agresivní osobě zasmát nebo ji vidět s humorným nadhledem, už jí nikdy nepodlehnete. Humor je totiž ta nejsilnější ochrana. A tak jen do toho a všechny agresory a „upíry" přiklopte hrníčkem!

 

Vyřešená hádka

Další rada vám může ušetřit spoustu energie a ochránit vás. Nikdy nejděte s partnerem do postele, jestliže jste se pohádali a nic jste nevyřešili. Když totiž jdete spát celí rozčilení, veškerá nevraživá energie, kterou vzájemně cítíte, vás oba znečistí, protože během spánku se energie dokáže pohybovat mnohem snáz. Pokud tedy vedle vás někdo leží, jeho energie téměř jistě přejde na vás. Jeden z nejjednodušších způsobů, jak hádku vyřešit, je druhému odpustit a obejmout ho (třeba jen v duchu).

 

Ochrana ve spánku

Jestliže se vám z nějakého důvodu nepodaří usmířit, a přesto budete spát ve stejné posteli, měli byste si v mysli vytvořit následující ochranu. Představte si, že mezi vámi a druhou osobou visí stěna; je přitom důležité, abyste ji viděli, jak visí od stropu až k podlaze. Při každém výdechu si představujte, že vydechovaný vzduch přenese do ochranné stěny další energii. Každým výdechem se tak stává silnější. Zvýšenou představivostí můžete ochranný účinek ještě zesílit. Stačí si například představit, že stěna je ze skutečně pevného materiálu jako je ocel, olovo, pálené cihly atd.

 

Rituál odpouštění

Jestliže v sobě během spánku uchováváte neodpouštějící, agresivní energii, vystavujete se nebezpečí sebezničení. Tato negativní energie vás začne ve spánku užírat a zabrání pozitivní energii, aby se regenerovala. Je-li pro vás nesnadné říci druhému, že mu odpouštíte, doporučuji následující postup: Položte si pravou dlaň na klíční kost. Požádejte vesmírné energie o pročištění. Potom si pravou dlaň položte na čelo, těsně nad šestou čakrou (třetí oko).
Mírně se ohněte a v mysli zřetelně proneste: „Odpouštím si. Odpouštím každému. Odpouštím si, odpouštím si, odpouštím si."

 

Ochrana před psychickým útokem

Ve chvíli, kdy se domníváte, že vám hrozí napadení „energetickými upíry" či jiný psychický útok, okamžitě si představte, že se nacházíte ve středu rotující koule. Představte si, že se kolem vás točí ve směru hodinových ručiček, stále rychleji a rychleji. Je užitečné si zároveň vizualizovat mléčně zbarvený energetický obal, který vás obklopuje. Máte-li však pocit, že jste vystaveni intenzivnímu nátlaku, zkuste si představit, že je obal černý.

 Nahoru

Více na toto téma se dozvíte zde: http://zivotni-energie.cz/energeticka-ochrana-cloveka.html

 

Linka

Magické rituály

Magický nápoj na PENÍZE

Důležité: minimálně 3x opakovat

Provádět za přibývajícího měsíce

Pomůcky: čistý bílý list papíru, tužka, hrnek nebo sklenice, do které nalijeme tekutinu ke konzumaci, čaj nebo voda, tarotové karty, bílé nebo zelené svíce

Postup: zapálíme bílé nebo zelené svíčky a na čistý bílý papír nakreslíme velký pentagram jedním tahem. Na cípy tohoto pentagramu klademe ve směru hodinových ručiček tarotové karty a to tyto: blázen, mág, fortuna, slunce, hvězda. Doprostřed pentagramu dáme sklenici s tekutinou (vodou, čajem). Necháme 20 minut působit. Provedeme minimálně s dvoudenní prodlevou a provedeme minimálně 3x.

Zdroj: http://www.andelepyramida.websnadno.cz/magie.html

 

Úplňkový rituál

Budete potřebovat růžovou či bílou svíci, kterou zapálíte.

Pohodlně se usaďte, zapalujte svíci a odříkejte: ,,Nechť láska zaplaví mě, nechť světlo zahalí mě, nechť radost a harmonie provází mě. Já svobodnou mysl mám a volně se rozhoduji, právě nyní svoji budoucnost buduji. Já jsem světlo, já jsem láska, která prozařuje vše kolem sebe. Já přeji si, aby na zemi bylo nebe. A tak se staň! 

 

Linka

Zvládání strachu podle Inelie Benz

Toto cvičení můžete provádět kdykoliv pocítíte nějaký strach. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když si předem vytvoříte seznam svých strachů a ke cvičení si najdete místo, kde je ticho a máte tam soukromí.

Postup:
Pohodlně si sedněte nebo lehněte, mějte přitom přirozeně rovná záda a zavřete oči. Zhluboka a pomalu se nadechněte do vašeho břicha a potom co nejrychleji vydechněte. Znovu, velice zvolna opakujte hluboký nádech a potom opět rychle vydechněte. A ještě jednou se pomalounku zhluboka nadechněte a prudce vydechněte. Nyní již pokračujte v dýchání svým vlastním tempem.

Proskenujte si své tělo od hlavy až k patě za účelem nalezení energie strachu. Hledejte pocit strachu ve svém těle. Jestliže nic nenacházíte, podívejte se na jednu z položek vašich strachů ve vašem seznamu a znovu své tělo proskenujte. Jakmile strach ve vašem těle naleznete, tak se na něj jednoduše jen tak podívejte.

Nijak ho nehodnoťte, neanalyzujte, jen se na něj dívejte. Nechte ho tam být. Nechte ho ať si tam v klidu existuje. Nechte ho ať si tam spokojeně roste. Můžete ho vnímat jako určitý divný nepříjemný tělesný pocit, nějaký uzel, blok, bolest, energetický bod, nebo skrz nějakou myšlenku, vzpomínku, nebo jen jako emoci strachu. Jen se tak na něj dívejte. Pozorujte ho. Procíťte ho. Dovolte mu ať tam je. A řekněte: ,,Strachu, jsi tady vítán. Vítám tě tu." Přivítejte strach a nechte ho růst. Ať je stále větší a větší. Dovolte mu, ať si roste a roste....až co to nejvíce jde. Nechte ho ať se stane co možná co největší. Nechte ho ať se vám ukáže, ať vás pohltí. Ale nijak o něm nepřemýšlejte, neposuzujte ho. Prostě dovolte, ať přijde cokoliv. Ať už slova, myšlenky, vzpomínky. Následujte ho, jestli se promění v jinou emoci, nebo se přestěhuje do jiné části vašeho těla. Ať už udělá cokoliv, přívítejte jeho nový výraz. ,,Vítám vás myšlenky....vítám vás emoce, vítám vás slova, vzpomínky, vítám tě strachu. Jsi tady vítán. Pohlédněte na něj, pozorujte ho. Nyní si dovolte přiblížit se k němu blíž a obejměte strach v podobě, kterou si právě zvolil. Zahrňte ho světlem a láskou a dovolte mu existovat. Poděkujte mu za všechno co pro vás udělal a za to, že je s vámi už tak dlouho. A teď ho propusťte do vesmíru, k bohu, zpět do zdroje, do jednoty kde mu bude ještě lépe než u vás.

Nyní zhluboka dýchejte. Při nádechu vdechněte světlo a lásku. Při výdechu si představte jak světlo a láska směřuje tam kde byl dříve strach a jak zaplňuje jeho místo. Nyní prostě jen tak zhluboka dýchejte. Vdechujte světlo a lásku a při výdechu nechte světlo a lásku ať se šíří celým vašim tělem a do prostoru kolem vás.

Teď si znovu proskenujte celé vaše tělo od hlavy až k patě jestli tam ještě někde nezůstal nějaký strach. Jestliže ano, tak znovu opakujte celé toto cvičení. Jestliže ne, tak můžete pokračovat ve cvičení s nějakým dalším strachem z vašeho seznamu, nebo cvičení zkončete, otevřete oči a dobře se protáhněte.

Opakujte toto cvičení každý den, až do chvíle, kdy už ve vašem životě žádný strach figurovat nebude.

 

Zdroj: FB stránka Duševní zdroj: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=320469011393890&set=a.158270714280388.33815.158065000967626&type=1&theater

Nahoru

 Nahoru

Linka