Meditace

Tato kapitola obsahuje:

Linka

Meditací ze sebe děláme muže - Michal Zdeněk Zachar

Nějakou dobu se už setkávám s lidmi, kteří se věnují meditacím a dalším cvičením zaměřením na tvorbu vnitřního klidu a harmonie. U většiny z nich se, ale potkávám stále s týmž příznaky nestability systému jejich těla. Podrážděnost, závratě, hučení v uších, optické efekty, světelné body a blesky či proud energie různé barvy i za zavřenými víčky. Ale také cukání nohou, pocity mrazení v celém těle, pocity pohybu v páteři, přechodné poruchy vidění a množstvím halucinací a různé kolísání nálad v emočních škálách, které můžeme označit za nevyrovnané. "Já nejsem žádná hysterka kurnik šopa!!!!"

O tom, že meditace izoluje v těle kanály energie pro přívod energie shora a tím tlačí v těle nahoru energii zdola jsem už tady psal. Dnes tedy do světla moderní vědy. Rakušané v Ústavu pro užitou biokybernetiku a výzkum feedbacku ve Vídni publikovali celkem zajímavý výzkum. Podařilo se jim vyvinout systém měření vnitřní životní síly čchi a jejího proudění podél páteře. S tímto systémem zviditelňují vnitřní procesy. Události, které až dosud popisovali pouze jogíni, taoisté či mystici jsou nyní přístupné online. Při tom, se vědecky podařilo podchytit to, že je možné modifikovat mozek dostat ho na vyšší energetickou úroveň.

Při silnějším podráždění reaguje mozek, tak jak jsem již popsal. To je z praxe známá výchylka hlavně těm, co cvičí kundalini jogu. Průzkumem těchto podráždění se zjistilo, že jednotlivé skupiny buněk v mozku reagují na celkem slabé elektrické proudy. A pokud k tomu dochází častěji, reaguje náš mozek jednoduchým, ale účinným způsobem. Předrážděné buňky prostě izoluje. Buněčné skupiny trošku znecitliví a aktivují se pouze při vyšším napětí. A tak při nepravidelném cvičení vzniká v těle nestejnorodé napětí a touha po tom jej překonávat různými adrenalinovými sporty nebo alkoholem či drogou, popřípadě sexuálními stimulacemi. Některá mozková centra jsou totiž desenzibilizována. A následkem toho je člověk chráněn před různými poruchami a obavami způsobených stresem.

Což je dobře i špatně. Dobře pro účinek a špatně, když nevím, co to vlastně s mozkem dělá. Např. řekl vám někdo před meditací to, že pokud s ní budete pracovat pravidelně, dostanete se k těmto možným účinkům? Ale řekl vám taky někdo, co se stane, když meditovat přestanete, když se meditace nestane pravidelnou potřebou a součástí vašeho života? Nic, jen to, že mozek zvykly na určitou hladinu energie se k těm centrum, která si odizoloval už v tom tzv. normálním režimu nedostane. Prostě pokud nemáte 380V s 220V prostě mozek už nenakrmíte. Tento stav nastává po několika týdnech cvičení. Pak se totiž různé mozkové skupiny přestanou bezděčně zapínat již při nízké úrovni mozkové energie. Ano, díky tomu se mohou aktivovat vyšší oblasti mozku, které by se jinak nikdy ani nedostaly ke slovu, protože mozková centra, která do této doby tento proces blokovala mu přestala bránit. Máte klid. Dosahujete aspoň v mysli, nikoliv v celém těle, natož pak v emocích jakéhosi stavu rovnováhy. Já tomu říkám umrtvení. Všimli jste si, jak jsou někteří příliš horliví meditátoři jakoby mimo realitu? Jak těžko vnímají i sebemenší podněty, zatímco na jiné reagují až příliš nestandardně a prudce?

Evoluce lidí je však evolucí celého mozku, nebo je snad cestou k jednotě vypnutí pro nás "nepohodlných" míst? Řekněme si tedy, kdo tato místa řídí. Není to Bůh ani někdo z andělu. Jsou příslušná a poplatná tělu, energii těla, která je tou tmavou a ženskou polaritou. Energií hmoty, země, ženy. Ale meditace pro nás zprostředkovává emotivní stavy, kdy navozujeme v našem tělesném prostředí místo pro přísun energií světla. Energie vesmíru, energie muže. Stáváme se pomocí meditace se světlem více muži. A to i včetně žen. To, že meditování bez ukotvení v těle dělá z žen mužatky, si ověřte sami. Rozpoznáte to podle kontextu chování a hlasu. I v oblečení žen jsou patrné čím dále více prvky typické pro muže. Že jsme potom mnohdy slepí sami k sobě psát asi nemusím. Zkuste normálně čučet do žárovky u lampičky asi tak 5 minut, dalších 10 - 20 minut zapomeňte, že něco pořádně uvidíte.

S pomocí toho výše zmiňovaného výzkumu bylo především u metod kundalini jogy zjištěno, že čistě duchovní soustředění na určitou čakru přináší měřitelné zvýšení tonusu PC svalu. Při silnějším soustředění se na pánevní oblast tedy u mnoha lidí dojde k mírnému, u některých lidí dokonce k silnému napětí PC svalu. To, ale znamená, že i při činnosti pouhého soustředění se v myšlenkách, stoupá energie z pánevní oblasti do hlavy. A tím krmíte hlavu energií, kterou hlava nemá šanci utáhnout. Asi jako když do auta s normálním benzínovým motorem nalejete urychlovač spalování. Směs je třaskavější, rychlejší. Sice jedete rychleji, to jo, ale po čase zadřete motor, který na tak vysokou rychlost není připraven. V tomto případě hlavu, která není na tuhle rychlost nastavena. A tak paradoxně místo klidu vnímáte čím dále větší nerovnováhu. A zklidnit člověka stojí mnoho energie.

Žijeme však ve světě hmoty. My lidé spojujeme hmotu a energii. Nerespektováním Boha, fyziky a postupu zákona akce a reakce se jednou při přílišném praktikování světla sami staneme tmou. Ano, oslepneme před vnějšími podněty toho, co považujeme za nepodstatné, podněty svého těla. Platí a platila vždy přímá úměra. Tak, jak dlouho medituji (tedy tvořím světlo), bych stejně tak dlouhou dobu měl rozvádět podněty a energii v těle a uvědomovat si své tělo skrze tuto energii (tvořit tmu). Ale kdo z nás cvičících toto skutečně dělá? Ano, někteří se mi snažili namluvit, že se to děje automaticky při meditaci zároveň. Pokud ano, museli by být schopni popsat celý proces meditace, tak jak šel tělem. Tělo by si jej muselo pamatovat a my s ním. Ptám se na to lidí dlouho a zatím nic, vždycky se najde nějaká oblast, kterou vynechají...a tohle platí v našem reálném životě pro cokoliv. Zkuste se partnera zeptat, co si pamatuje např. z vašeho minulého sexu, ať vám popíše svůj sexuální prožitek. Kdy vznikl např. orgasmus, odkud a kam šel, kde končil. V těle. Bacha na to si vzpomenout, zda-li tento prožitek byl právě s tímto partnerem...

A tady jsme u zvýšené produkce šakti, ženské části energie, která potřebuje naše lidské ukotvení, to by ji mohla meditace účinně poskytnout, ale ne jen ukotvení v oblasti ducha, ale i těla. Spojovat by nás tato energie měla. To dělají ženy. Tvoří sice chaos, který se nám mužům mnohdy nelíbí. Ale spojují nás všechny tím, že nás učí přijímat. Ne rozdělovat. To totiž umíme hlavně my muži. Ale ukažte mi ženu, která dokáže lidi kolem sebe spojovat? S láskou? Poslední byla asi matka Tereza. To, ne jsem stále optimista. Ale hlodá to ve mně.

 

Zdroj textu: https://www.facebook.com/MANIFEST.ADAMA.ZA.EVU/posts/721601501213537:0
 

Linka

Jak meditovat?

 1. Vybereme si klidné, příjemné a nikým nerušené místo. Nejlepší je, když jsme sami doma, aby nás nikdo nerušil. Je to důležité. Zapněte si klidnou meditační hudbu a nastavte ji tiše. Zvolte si takovou hudbu, při které se cítíte dobře, která nás vnitřně uvolňuje, uklidňuje a u které pociťujete, jak vás ladí na příjemný pocit vašem nitru.

 2. Meditaci můžeme dělat tak, že si lehneme na postel uvolníme se, anebo si sedneme na pohodlné křeslo tak, aby jsme měli hlavu v záhlaví podepřenou a snažíme se uvolnit postupně celé tělo a všechny svaly.

 3. Zavřete oči a dýchejte zvolna a hluboce nosem. Klidně, zvolna vdechujte a vydechujte.

 4. Při vdechování si v myšlenkách představte, že klid, mír, harmonie a láska jako dobrodějné, uklidňující energie protékají celým vaším tělem. Tyto energie přijímá vaše soustava krevního oběhu a nechá je obíhat tělem. Můžete si představit, že vaším tělem přetéká pramen světla od Stvořitele, nebo čisté vody a pročišťuje vás.

 5. Při samotné meditaci se snažte na nic nemyslet, hlavně nemyslete na žádné problémy. Nesoustřeďujte pozornost na negativní pocity a emoce, ani na prožitky, které jste prožili doma a nebo v práci. Pokud se nějaké vynoří, nechte je odplout, jako loďku, která při vás proplouvá. Soustřeďte se na vlastní dýchaní, anebo na pozitivní představy a pocity, které začínají proudit vašim tělem. Když se objeví znovu myšlenky, trpělivě je stále vydechujte, stejně jako všechny starosti, strasti, nemoci, bolesti. Dýchejte zvolna, ale vdechujte vždy klid, mír, soulad a vydechujte vždy to, co vás tíží, utlačuje, bolí. Soustřeďte se na lásku ve vás, nebo k vašim bližním, které máte ze srdce rádi.

 6. To čiňte tak dlouho, až vnitřně budete zcela klidní a mírní. Pociťujte vibrace hudby, vydechujte a vdechujte je vaším tělem. Když se cítíte již zcela uvolněni, zůstaňte několik minut v tomto stavu.

 7. Při meditaci si můžeme postupně představovat krásné prostředí v přírodě, které jsme někdy navštívili a cítili jsme se tam příjemně, anebo se můžeme dívat na meditační obrázek léčebné přírody, který nás propojí do toho prostředí, kde by jsme rádi strávili meditaci. Můžeme se přenést na toto místo v myšlence. Můžete si cokoliv krásného představovat i milovanou osobu.

 8. Postupně jak se vnitřně ztišíme i naší mysl i tělo, dostaneme se do klidné a harmonizační polohy. V této hladině se zaměříme na naše milující srdce ve středu hrudi (4. čakra), ze které si pocitově představíme i vizuálně jak z tohoto místa posíláme, vyzařujeme lásku. Tu můžeme směrovat ke svým bližním, k planetě Zemi a sami sobě. 

 9. Všechno děláme bez nucení a strachu a bez negativních myšlenek.

 10. Vysíláme upřímné a láskyplné pocity lásky. 

 11. Pak otevřete oči a ukončete cvičení. Poděkujte Stvořiteli za projevenou lásku, dobro, duchovní rady a vše krásné, co vám bylo skrze meditaci takto předáno skrze vaši duši i toto tělo co tady máte jako nástroj k léčení, učení i pomoci všem.

Linka

Sedm kroků k vyjádření vděčnosti - meditace na každý den

 1. Každé ráno do pěti minut po probuzení si vzpomeň na svou planetu a své blízké. Usměj se prostřednictvím svého duchovního srdce a poděkuj za nový den tvého života. Poděkuj za všechny ty drobnosti, které jsou každodenní součástí tvého života, a uvědom si je.

 2.  Když vstaneš a poprvé pohlédneš ráno do zrcadla, usměj se na sebe zcela obyčejným úsměvem a poděkuj, že jsi taková bytost, jaká jsi. Roztáhni ruce jak nejvíce můžeš s představou, že objímáš celou planetu. Vnímej toto spojení celou svou bytostí.

 3.  Až vyjdeš ven, pohlaď list stromu nebo květ květiny nebo trávu nebo se dotkni kmene stromu. Ve chvíli dotyku pošli moudrost těm, kteří ovlivňují dění na tvé planetě a ve své nevědomosti ji ubližují a pošli lásku obyčejného člověka té rostlině, které se právě dotýkáš. Tato energie poteče říší rostlin až do samého srdce tvé planety.

 4.  Až potkáš prvního člověka, popřej mu ve svém nitru zdraví, úspěch a lásku. Skrze tohoto člověka se tvé přání dostane během několika hodin do duchovních těl všech lidí tvé civilizace a skrze ně do srdce tvé planety.

 5.  Až budeš jíst v právě prožívaném dni první pokrm, poděkuj upřímně za tento dar své planetě. Poděkuj čistě vnitřním prožitkem a uvědoměním. Možná se budeš divit, ale tento tvůj počin pomůže nasytit velké množství právě hladovějících a tvé poděkování potěší tvou planetu. To samé učiň při prvním doušku jakékoliv tekutiny.

 6.  Seznam prosím s těmito sedmi body inspirace každý den jednu novou lidskou bytost.

 7.  Až v právě prožívaném dni poprvé pocítíš smutek, žal, či jakoukoliv bolest nebo stín na Své duši, vzpomeň si na svou planetu. A uvidíš, co úžasného se stane.