Afirmace

 • Afirmace - význam a je je tvořit
 • Afirmace na čištění srdce
 • Afirmace na očištění energetického pole
 • Afirmace na každý den
 • Afirmace
 • 10 silných afirmací, které vám pomohu nechat věci jít
 • Afirmace pro uvolnění
 • Andělské afirmace pro romantickou lásku
 • Afirmace pro přivolání partnera do života

 

Linka

Afirmace - význam a jak je tvořit

Význam tohoto slova dle slovníku je přisvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každým okamžikem dne se o něčem ujišťujeme a v duchu každý z nás používá slovní spojení, kterými sám sebe, svůj vzhled, náladu a své činy hodnotí.  Postavíte se ráno před zrcadlo a říkáte si „dneska vypadám hrozně…to zase bude den…nemám vůbec energii…stejně se mi to nepodaří atd. Bohužel afirmace  většina z nás využívá proti sobě. Proč z nich raději neučinit pozitivní tvrzení, vyvolávající pozitivní myšlenky,  pomáhající vám soustředit se na svou sílu a na schopnost tvořit si a mít to, co si přejete. Moc afirmací je silná ať už si to uvědomujeme či ne. Afirmace jsou jako semínka zasazená do země. Trvá nějaký čas, než vyrostou do celé své krásy.

Sestavte si své vlastní afirmace, které Vám vyhovují. Nechť obsahují to po čem toužíte, jak chcete vypadat, kým se chcete stát, čeho chcete dosáhnout. Formulujte je v přítomném čase. Říkejte si ale jen takové, kterým jste schopni uvěřit. Nedělejte, ale nic násilně, říkejte si je jen pokud u nich cítíte nadšení a radost. Spojte je s vizualizací a uvěřte jim tak jako by již byly skutečné.

Sestavte si své vlastní, klidně si je sepište, pověste někam kde na ně uvidíte (nejlépe do koupelny a po ránu si je můžete hned zopakovat). Každý den máte možnost se rozhodnout zda budete šťastný, či nešťastný, je to ve Vaší mysli! Zvolte si radost! Zvolte zdraví, lásku, úspěch, prosperitu a štěstí!

Mohou vypadat jakkoliv jako např.

 • Cítím se nádherně!

 • Každý den se v mém životě dějí zázraky!

 • Každá buňka, každý nerv, každý sval v mého těla se obnovuje, čistí a uzdravuje!

 • Jsem zcela zdravý , silný a plný energie!

 • Vypadám skvěle a jsem ve výborné fyzické kondici!

 • Jsem zcela zdravý, silný a plný energie!

 • Mám skvělou imunitu.

 • Prožívám svůj život s opravdovou vášní.

 • Miluji život a prožívám naplno každý jeho okamžik!

 • Jsem magnet na peníze!

 • Peníze se ke mně hrnou ze všech stran, z různých zdrojů a v ohromném množství!

 • Daří se mi ve všem do čeho se pustím!

 • Jsem vděčný za své příjmy a za hojnost, které se mi dostává!

 • Dostávám více, než stačím utratit!

 • Pravidelně odkládám více než 20% svých příjmů.

 • Mám dům svých snů.

 • Jsem štědrý a prostředky používám pro dobro své i ostatních lidí.

 • Jsem charismatický, vyrovnaný, šťastný a nadšený mladý muž!Nahoru

 

Zdroj: http://silamyslenky.webgarden.cz/rubriky/afirmace, foto: http://www.rgbstock.com/photo/n6j7PJw/Meditation+in+the+woods

 

 Linka

Afirmace na čištění srdce

Dej ruku na srdce a říkej:
,,Energie Lásky je v mém srdci, duši i těle. Láskou jsem naplněn/a a Láskou žiji. Jménem Lásky měním negativní energie na láskyplné, harmonické a léčivé. Nábojem Lásky jim dávám obrovskou energetickou sílu a moc.

Minulost propouštím a obaluji Láskou. Odpouštím všem, kteří mi kdy jakkoli vědomě či nevědomě ublížili. Nechci si dále jejich negativní energie nechávat v srdci ani duši a tím si sám/sama ubližovat.

Odpouštím i sám/sama sobě, že jsem je nechal/a Lásku zatlačit nebo ničit. Negativní energie i emoce měním na Lásku, kterou se objímám. Mám Láskou naplněná místa, která měla energie negativní. Láska tato místa léčí a dává jim klid a harmonii. Naplňuje je nábojem Lásky a tím je uzdravuje. Mám mnoho Lásky, která léčí.

Prosím o odpuštění všechny, kterým jsem kdy vědomě či nevědomě ublížil/a nebo nepomohl/a, když mou pomoc potřebovali. Je mi to líto a upřímně toho lituji. Nikomu nijak nechci jeho Lásku narušit, neboť již vím, jak je vzácná.

Mnoho lidské Lásky je potřeba k tomu, aby byl svět harmonický, bez násilí a jiných projevů zla. Svou Láskou přispěji k Lásce ostatních láskyplných lidí a mnoho negativních energií se nám podaří přeměnit na Lásku.

Dávám náboj Lásky do jevů i dějů kolem mne a Láskou tak měním okolní energie na láskyplné, harmonické a léčivé. Láskou tak měním okolní negativní energie i jejich projevy.

Má Láska je silná a její moc dokáže nabíjet nábojem lásky jakékoli energie. Láska je projevem mého žití i myšlení. Já jsem Láska, proto si vážím sám/sama sebe. Jsem láskyplná bytost a energie Lásky je všude kolem mne.

Láskou se objímám a naplňuji jí svou přítomnost i budoucnost.

Loučím se s minulostí i vším, co s ní bylo spojeno. Minulost omývám Láskou a nechávám si jen láskyplné pocity. Láskou opředu minulý život a nechám ho již Lásce k přeměně.

Měním nábojem Lásky minulost a energeticky ji nabíjím Láskou. Jménem Lásky ji jako láskyplnou, harmonickou a léčivou halím do obalu Lásky, který ji nechá klidu a harmonii. Obal ji nikdy a nikým nenechá probudit, proto na ni budu láskyplně jen vzpomínat. Nijak mě již nemůže ohrozit ani negativně ovlivnit.

Mou minulost má Láska a láskyplně a harmonicky ji léčí. Mohu tedy žít energií Lásky naplněn/a a s radostí očekávat láskyplné změny.

Děkuji Bohu za pomoc při očistě a léčení mého srdce a za láskyplná pomocná konání, o která prosím."

Nyní může každý vyslovit svou láskyplnou prosbu nebo otázky, Jeho slova jistě uslyšíte v srdci. Jsou to hlasy srdce, které se můžete naučit poslouchat.Nahoru

 

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432647726816985&set=a.359033357511756.82632.358857267529365&type=1&theater

Linka

Afirmace na očištění energetického pole

"Já jsem tady a teď, pevně ukotvený v Zemi a v jejím jádru. 

Ať se děje vše pro mé nejvyšší dobro v souladu s prospěchem a plánem mé duše.

Ve jménu Světla a Lásky uvolňuji své osobní 3D záznamy na Matce Zemi po celé linii času.

Prosím, a tím i plně přijímám pro sebe Boží milost v souladu s prospěchem mé duše.

Prosím o návrat veškeré mé životní síly a energie ke mně a do mého Srdce."

3 x vyslov: "Žádám, aby všechny negativní entity, energie a vibrace ode mne odešly. Nepotřebuji vás. Prosím o očištění mého energetického pole.

Odesílám ze sebe všechno, co není Světlem, i když se to jako Světlo jeví, prosím o ochranu a vedení před vším, co se jako velké Světlo jeví, ale ve skutečnosti je tmou, a tak vždy, tady a teď, Srdcem rozliším kdo a co Světlem je a není."

 

 Linka

Afirmace na každý den - Louise Hay

Afirmace je každá myšlenka, jež nás napadne a každé slovo, které vyslovíme. Každá myšlenka, která projde naší myslí, se vlní na určité vibraci. To, jak myslíme, cítíme a jednáme, udává, na jaké vibraci se nacházíme my. V realitě to funguje jednoduchým způsobem: podobné přitahuje podobné. Pokud se budeme zabývat něčím, co nechceme, brzy se nám to stane. Pokud se budeme zabývat něčím, co nám dělá radost, budeme zažívat radost a potkávat jiné lidi se stejným naladěním.

 • Život je dobrodružství a Vesmír je vždy na naší straně.

 • Život je jednoduchý a snadný.

 • Když jsme byli dětmi, dozvídali jsme se o životě a o sobě z reakcí dospělých. Názory o tom, kdo jsme jsou tudíž názory někoho jiného.

 • S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.

 • V mém životě je vše dobré.

 • Myšlenky a slova, která vyslovíme, tvoří náš život.

 • Mám se ráda a proto odpouštím své minulosti. Mám se ráda a proto bezvýhradně miluji přítomnost a každý její okamžik prožívám pozitivně. Vím, že má budoucnost je harmonická, bezpečná a jasná. V mém světě je všechno v pořádku.

 • Je pro mě bezpečné říkat si o to, co potřebuji. Stojím na svých vlastních nohou. Přijímám a používám svou vlastní sílu.

 • Neřeším problémy, měním svoje myšlení, problémy se vyřeší samy.

 • Jsem smířená sama se sebou, jsem smířená s ostatními lidmi.

 • Stín vznikne teprve tehdy, až zakryješ světlo.

 • Ve Svém nitru objevuji ten nejhlubší zdroj zdraví.

 • Zasloužím si lásku, naplňující milostný vztah, radost a vše dobré, co mi život může nabídnout.

 • Smířit se znamená akceptovat celou svou bytost a souhlasit s ní, vnímat nezaujatě své pocity, prožívat je a učit se z nich. 

 • Máte-li nějaký návyk, kterého se nemůžete zbavit, neříkejte si, jak jste hrozní a nehodní lásky. Uvědomte si, že tento návyk vytvořila určitá potřeba ve vašem vědomí - jinak byste nebyli tam, kde jste.

 • Vzdávám se potřeby kohokoli včetně sebe obviňovat. Vina neexistuje. Všichni děláme to nejlepší, co můžeme na základě informací, porozumění, a uvědomění, které v daný okamžik máme.

 • Dar druhým je i darem pro mne. Kdykoliv dávám, dostávám. Vše, co dávám druhým, jim slouží a posiluje je. Vše, co dávám jiným, potvrzuje jejich vnitřní kvality a sílu. Štědře dávám také sobě.Nahoru

Linka

Afirmace

 • Negativní tvrzení: Láska znamená ztrátu a zlomené srdce. Pozitivní afirmace: Láska je nádhernou součástí života.
 • Dívám se do zrcadla a říkám: Mám se rád a přijímám se přesně takový, jaký jsem.
 • Jsem dokonalý přesně takový, jaký jsem.
 • Jsem v míru.
 • Všechno v mém životě, každá zkušenost, každý vztah, je zrcadlem psychického vzorce, který ve mně působí.
 • Jsem šťastný - ne kvůli nějaké věci, nějaké události,
  ale jsem šťastný proto, že JSEM!

 • Uznávám svou božskou podstatu.
  UZNÁVÁM BOŽSTVÍ V KAŽDÉM, VŠUDE.

 • MILUJI - TEDY JSEM!

 • Jsme světlo,
  mocné paprsky světla
  z jedinečného zdroje.

 • Zdá se, že všichni procházíme nostalgickým obdobím,
  kdy se nám zdá, že včera bylo lépe než dnes. 
  Rada zní: Pokud jste uvízli v minulosti, pokuste se předstírat,
  že dnes je včera, běžte ven a začněte si užívat život!

 • Když se podíváme do zrcadla, vidíme to, co vidí ostatní. 
  Když se podíváme do srdce, vidíme to, kdo opravdu jsme. 

 • Beru život, tak jak jde. 
  Uvědomuji si, 
  že všechno se děje v dokonalosti, 
  mimo kontrolu mého ega.

 • Nechal jsem svou minulost jít,
  opustil jsem všechen smutek.
  Tady a teď jsem odpoutaný od své minulosti, 
  jsem volný být tím, čím jsem v dokonalosti jednoty.

 • Jsme nedělitelnou součástí jednoty a jednota oceňuje, miluje a žehná každému z nás.
  JSME STÁLE OCEŇOVÁNÍ, MILOVÁNI A POŽEHNÁNI.

 • Každé semínko je plné energie.
  Semínko nenávisti může vytvořit svět plný nenávisti.
  SEMÍNKO LÁSKY MŮŽE VYTVOŘIT SVĚT PLNÝ LÁSKY.

 • Prostřednictvím našich "nepřátel" můžeme vidět naše limity a obavy: jsou to naše zrcadla.
  NAŠI NEJHORŠÍ "NEPŘÁTELÉ" JSOU NAŠIMI GURU.

 • Když posuzujeme (ať už sami sebe nebo i druhé), zapomínáme být nedílnou součástí jednoty. 
  KDYŽ POSUZUJEME, ZAPOMÍNÁME NA IDENTITU.

 • Čím více se odpoutáváme od vzpomínek z naší minulosti aniž bychom toho litovali, 
  tím více jsme volnější a svobodnější při tvorbě své budoucnosti.

 • Každý den je jako bílé plátno - můžeme na něj malovat svobodně a tvořivě.
  Každý den malujeme náš život.

 • Budoucnost neexistuje, když na ni nemyslíme.
  Strach neexistuje, když na něj nemyslíme.
  TADY A TEĎ - TO JE KLÍČ KE ŠTĚSTÍ.

 • JSME TO, CO JSME.
  Jsme energie.
  Jsme světlo.
  Jsme láska.

 • Poslouchejme naše srdce,
  můžeme žít v lásce a soucitu: pocitech jednoty.

Linka

10 silných afirmací, které vám pomohou nechávat věci jít

"Když si dovolíte žít teď a tady, dovolíte životu, aby se děl, namísto abyste věci nutili k pohybu násilím." Autor: Melody Beattie

Každý den můžeme požádat Boha a Vesmír o léčivou energii a přijmout ji. Otevřete svá srdce a dovolte této energii, aby k vám a skrze vás proudila a šířila se i k druhým. Když žijete svůj život teď a tady, nemusíte si od života vynucovat výsledky a kontrolovat je. Když se vzdáte své lítostí nad minulostí a svých strachů z budoucnosti, můžete ze svého přítomného dne získat maximum.

Zde je 10 afirmací, které vám pomohou nechat všechno potřebné odejít a začít žít svůj život teď!

 1. Přijetí změny: Dnes se otevírám procesu změny. Budu důvěřovat své Vyšší Moci a věřit, že místo, kam se posunu, bude mnohem lepší, než místo, kde jsem dosud byl/a. Vím, že tato změna je nutná k tomu, abych se dostal/a tam, kam potřebuji.

 2. Bezpodmínečná láska k sobě samé/mu: Dnes pracuji na tom, abych sám/sama sebe bezpodmínečně miloval/a. Bože, prosím, pomoz mi propustit sebepohrdání a jiné neužitečné návyky v chování. Dnes, Bože, chci sám/sama sebe udržovat ve stavu vysokého sebevědomí. Vím, že s tvou pomocí to dokážu.

 3. Propouštění strachu: Dnes žádám Boha, aby mi pomohl propustit svou potřebu se bát. Vítám mír, důvěru, přijetí a bezpečí do svého života. Budu brát vážně pouze své zdravé a racionální obavy a všech ostatních se zříkám.

 4. Odvaha riskovat: Dnes žádám Boha, aby mi pomohl začít zdravě riskovat. Žádám o pomoc při propouštění mých obav ze selhání... a z úspěchu. Žádám o pomoc s plnohodnotným prožíváním života, tak abych mohl/a začít zažívat všechny úžasné součásti mé cesty.

 5. Čas pro meditaci a modlitby: Dnes si dopřávám chvíli pro meditaci a modlitby. Vím, že jsem stvořením Boha, který mě velmi miluje. Bože, skrze meditaci a modlitby, projevuji víru v to, že tě uslyším, když ke mně promluvíš, a že ty mě vždy vyslyšíš, když budu hovořit já k tobě.

 6. Omluva: Dnes se snažím vyjadřovat jasné a prospěšné omluvy a přebírám zodpovědnost pouze za mé vlastní činy, a nikoli za činy jiných lidí. S Boží pomocí zjistím, za co přesně se potřebuji omluvit, a učiním tak bez otálení.

 7. Soustředění se na mír: Dnes se zaměřuji na mírné tempo, namísto toho uspěchaného. Pohybuji se kupředu s jemností, nikam se neženu. Vzdávám se své potřeby být úzkostný/á a znepokojený/á a nahrazuji tyto pocity klidem a harmonií.

 8. Dovolit věcem, aby se děly: Dnes nechávám věci plynout, aniž bych se strachoval/a o význam každé z nich. Věřím, že toto mi pomůže v mém růstu mnohem více, než kdybych pobíhal/a okolo s mikroskopem a všechno do detailů zkoumal/a. Věřím, že mé lekce se odhalí samy v pravý čas.

 9. Praktikování vděčnosti:Dnes se zaměřuji na praktikování vděčnosti. Zvykám si říkat: "Děkuji", a to i problémům ve svém životě, neboť těžkosti jsou cennými lekcemi, z nichž se mohu učit. Vděčnost je klíčem, který mění problémy v požehnání, a nežádoucí okolnosti v dary.

 10. Důvěra v Boha: Dnes žádám svou Vyšší Moc, aby mi poslala to nejlepší, a věřím, že všechno dobré ke mně přichází. Nezapomínám na to, že někdy nedostaneme to, co jsme chtěli, protože Bůh má pro nás ve svých zásobách něco nekonečně lepšího.

 

Autor: Melody BeattieNahoru

* * *

zdroj: http://www.healyourlife.com/author-melody-beattie/2013/11/wisdom/inspiration/a-day-for-letting-go
překlad: Magda Techetová
zdroj překladu: https://www.facebook.com/notes/sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/10-siln%C3%BDch-afirmac%C3%AD-kter%C3%A9-v%C3%A1m-pomohou-nech%C3%A1vat-v%C4%9Bci-j%C3%ADt/716023765151865

 

Linka

Afirmace pro uvolnění

Nyní se uvolňuji.

Má mysl se nyní zklidňuje.

Veškeré napětí v mém těle se uvolňuje.

Pouštím se všech svých starostí.

Mé tělo je klidné a v míru.

Má mysl je klidná.

Jsem soustředěný/á a uvolněný/á.

Mé svaly jsou uvolněné.

Mé myšlenky se zklidňují.

Pouštím se veškerých obav spojených s časem.

Je pro mě normální být v klidu.

Miluji relaxaci.

Je pro mě příjemné na chvíli zpomalit.

Rád/a si dělám každý den čas na uvolnění a zklidnění.

Moje mysl je přirozeně plná míru.

Je pro mě snadné uvolnit své tělo.

Jsem klidný/á, vyrovnaný/á a soustředěný/á.

Když propouštím všechno napětí ze svého života, mládnu.

Dokážu se velmi snadno zbavit všech starostí, obav i negativních myšlenek.

Užívám si péči o sebe samu/samého.

Rád/a si dopřávám uvolnění, kdykoli to potřebuji.

Relaxace se stává každodenní součástí mého života.

Každý den cítím větší a větší mír.

Je pro mě každý den snazší se uvolnit.

Měním se v uvolněného a klidného člověka.

Můj život je plný míru.

Má mysl je plná míru.

Já i všichni ostatní vidíme, jak spokojený/á jsem každý den.Nahoru

 

Linka

Andělské afirmace pro romantickou lásku od Doreen Virtue

Ahoj, zdraví vás Doreen, a tyto andělské afirmace vám mohou pomoci zhmotnit si krásnou romanci ve vašem životě, která vždy začíná láskou k sobě samým. Opakování těchto afirmací po mně, ať už nahlas nebo v duchu, může pomoci vaší nevědomé mysli získat nová pozitivní a zdravá přesvědčení o romantické lásce. Začněme tím, že se soustředíme do svého centra. Několikrát se zhluboka nadechněme. Uvolněme své tělo. Je pro vás opravdu moc dobře, že jste si našli čas na toto poodstoupení. Tak tedy pojďme začít.

 • Oceňuji sám/a sebe.
 • Oceňuji sám/a sebe.
 • Projevuji si úctu.
 • Projevuji si úctu.
 • Starám se o sebe s láskyplnou péčí.
 • Přistupuji k sobě s respektem.
 • Druzí lidé ke mně přistupují s láskyplnou péčí.
 • Druzí lidé ke mně přistupují s respektem.
 • Jsem hravý/á a zábavný/á.
 • Miluji hraní si a zábavu.
 • Mé vnitřní dítě je živé a hravé.
 • Jsem velmi romantický/á.
 • Jsem velmi romantický/á.
 • Prožívám romanci tady, ve svém srdci.
 • Jsem k pomilování.
 • Jsem hezký/á.
 • Jsem vášnivý/á.
 • Vychutnávám si společnost ostatních lidí.
 • Snadno se dělím o své pocity.
 • Jsem expresivní osoba.
 • Jsem k druhým upřímný/á ohledně svých pocitů.
 • Naslouchám pocitům druhých lidí.
 • Respektuji pocity druhých lidí.
 • Jsem milý/á a soucitný/á.
 • Jsem ohleduplný/á a pozorný/á.
 • Jsem štědrý/á k sobě i k druhým.
 • Jsem hravý/á.
 • Těším se ze hry.
 • Využívám příležitostí k seznámení se s novými lidmi.
 • Snadno se usmívám.
 • Jsem milý/á a plný/á důvěry.
 • Jsem ohleduplný/á k pocitům druhých lidí.
 • Jsem ohleduplný/á k mým vlastním pocitům.
 • Miluji zábavná překvapení.
 • Miluji romantická gesta.
 • Jsem velmi romantický/á.
 • Vychutnávám si romanci.
 • Přitahuji romanci.
 • Jsem přitažlivý/á.
 • Jsem cenný/á.
 • Jsem milovaný/á.
 • Mám nádherný, láskyplný vztah.
 • Mám nádherný, láskyplný vztah.
 • Můj romantický partner a já se navzájem velmi milujeme.
 • Můj romantický partner a já se navzájem oceňujeme.
 • Můj romantický partner a já jsme hraví.
 • Jsem milován/a.
 • Jsem milující.
 • Zasloužím si lásku.
 • Je pro mě bezpečný být milován/a.
 • Je pro mě bezpečné lásku dávat.
 • Mé srdce je otevřené přijímání i dávání lásky.
 • Mé srdce je otevřené přijímání i dávání lásky.
 • Dovoluji druhým lidem, aby poznali, kdo jsem.
 • Dovoluji druhým lidem, aby poznali, kdo jsem.
 • Dovoluji svému partnerovi, aby poznal mé potřeby a přání.
 • Jsem k partnerovi upřímný o svých pocitech.
 • Jsem v dávajícím vztahu, kde si oba dva navzájem mnoho dáváme.
 • Jsem ve vztahu plném porozumění, kde si navzájem oba rozumíme.
 • Jsem v láskyplném vztahu, kde se oba dva navzájem velmi milujeme.
 • Jsem milován/a nyní a vždy.
 • Jsem velmi milován/a nyní a vždycky.
 • Všechny mé vztahy jsou hezké a láskyplné.
 • Starám se o sebe s láskou a péčí.
 • Dělám si na sebe čas.
 • Miluji sám/a sebe i druhé.
 • Miluji.
  Nahoru

 

Přeložila Magda (http://www.youtube.com/watch?v=vxUKA4D9hE4&feature=related)

 

Linka

Afirmace na přivolání partnera do života

VÍM, že ten správný partner existuje a nyní vstupuje do mého života.
Jsem připravená ukázat se taková, jaká ve skutečnosti jsem.
I můj partner se může ukázat takový, jaký ve skutečnosti je.
Jsem úplně volná a otevřená přijmout sílu lásky.
Jsem krásná a jedinečná.
Můj partner je krásný a jedinečný.
Naše láska je odrazem naší krásy.
Vchází mi do života s božím vedením duchovně, citově a fyzicky zralý, ke mně se hodící životní partner.
Vše, co ve svém nitru vytvářím, se projevuje navenek.
Můj partner si mě s boží pomocí najde sám.
Miluji sebe, miluji lásku.
Odevzdávám všechna svá zklamání, zranění a bolesti.
Odevzdávám všechnu svou sebelítost a neodpuštění.
Přijímám sebe samu v každém aspektu svého bytí.
Přijímám každý svůj čin, slovo i každé své rozhodnutí s láskou.
Miluji své tělo, miluji každý okamžik mého bytí.
Přijímám a miluji svou sexualitu.
Já jsem žena, já jsem světelný proud lásky.
Přijímám zpět své ženství v celém jeho aspektu.
Miluji sebe a všechno a vše v mém životním proudu.
Přijímám každou vteřinu mého života a zahaluji ji světlem a láskou.
Vím, že vše co ke mně přichází je darem Božím k tomu, aby to bylo spaseno a v lásce propuštěno.
Já jsem Tady a Teď.
Děkuji za mé prosby Vesmíre
Tak se staň.

Zdroj: Facebook: Andělský senNahoru