ZáložkaArchandělé a andělé

šipka Andělé, archandělé a vzestupní mistři

šipka Strážný Anděl podle data narození

šipka Víte, kdo je Váš dnešní průvodce I?

šipka Víte, kdo je Váš dnešní průvodce II?

šipka Ostatní archandělé a andělé

 

Linka

ZáložkaAndělé, archandělé a vzestupní mistři

Andělé jsou bytosti, které byly stvořeny vším pronikající inteligentní vesmírnou sílou, aby pomáhaly lidem. Tito poslové nebes nám přinášejí inspiraci, rady a vedení z vyšších sfér a křídla mají jako symbol rychlého přesunu mezi jednotlivými dimenzemi, díky čemuž nám zprostředkovávají moudrost a nadhled. Jsou to bezpohlavní bytosti, neboť u nich je ženský i mužský princip v naprosté rovnováze. A protože mají vyšší vibrace než člověk, jemuž bylo dáno hmotné tělo, aby se mohl snáze vyvíjet a zřetelněji si všímat následků svého tvoření, nejsou našimi fyzickými smysly většinou postřehnutelní. Říše andělů V andělské říši existuje mnoho typů a druhů andělských bytostí mezi nimiž jsou jednak malí andělíčci, starající se o drobné každodenní záležitosti, andělé neboli elementární bytosti živlů, udržující všechno stvořené, a také obrovští andělé, mající za úkol spravovat horstva, lesy, hvězdy a planety a také se starat o velké vesmírné projekty.

Lidé, kteří pracují se silami andělů, vidí svět jinak než ti, kteří vše nepochopitelné odbývají jako nesmysl. A přesně v tom je rozhodující rozdíl mezi racionalisty a ezoterickým či spirituálním člověkem. Pro jednoho je vesmír tvořen jen hmotou, pro druhého existuje ještě vedle toho jemněhmotný svět. Jakmile poznáme tento zásadní rozdíl ve vidění světa, nemusíme vést spory, ani přesvědčovat jiné. Důkazy ve vědeckém smyslu pro duchovní, či jemněhmotný svět zatím nejsou. Andělé působí v můj prospěch i ve prospěch mnoha dalších.

Poproste anděly, aby pro vás něco udělali. Poproste anděly, aby vám pomohli vyřešit problém či situaci, ze které nemůžete najít východisko, aby vám dali odpověď na nějakou otázku, nebo aby vám umožnili setkání s nějakým člověkem. Andělé čekají na vaše prosby, na vaše přání, na vaše pozvání do svých životů. Abychom anděly mohli vnímat, potřebujeme jiný pohled. Rozum je tu spíše na překážku, a proto se andělé vyskytují mnohem častěji v nebezpečných situacích. Například, když stojíme blízko smrti, protože pak je rozum zablokován a vypnut, a my dokážeme vnímat v sobě realitu, kterou jinak potlačujeme. Jakmile se zase ujme vlády rozum, začneme o těchto prožitcích pochybovat. Zkušenosti s anděly se neodehrávají na úrovni rozumu, ale na úrovni zcela jiné. Cílem lidského života je rozvíjet sama sebe, prožívat vědomě svůj pozemský úděl a rozpomenout se na částečku božství, kterou každý v sobě máme. Každý může utvářet svůj život tvůrčí silou, skrytou ve svém nitru. Vše, co chceme rozvinout, neseme již v sobě. Duchovní růst znamená, že sejmeme závoj zakrývající světlo, abychom se znovu rozpomněli na jádro svého bytí. V duchovním světě je mnoho bytostí, které člověka doprovázejí na jeho cestě životem. Ať už je vidíme nebo nevidíme, jsou prostě s námi. Vždyť hvězdy září na obloze i ve dne. Ale my je nevidíme, protože světlo slunce je příliš jasné. A tak často neslyšíme vnitřní hlas a poselství andělů jen proto, že rozum je příliš hlasitý.

 

ARCHANDĚLÉ, KTEŘÍ NÁM MOHOU POMOCI V NAŠICH VZTAZÍCH:

ARCHANDĚL MICHAEL, který poskytuje vedení, ochranu a očištění, čímž zajistí, aby naše partnerství bylo zdravé.

ARCHANDĚL JOFIEL, který nás činí krásnějšími vně i uvnitř.

ARCHANDĚL CHAMUEL, který nás vede při hledání čehokoliv, včetně lásky a přátelství.

ARCHANDĚL RAFAEL, který nám pomáhá, aby se naše srdce vyléčila z minulých bolestí a zůstala otevřená lásce nyní i v budoucnu.

ARCHANDĚL RAGUEL, který dodá našemu vztahu harmonii a postará se o mírumilovnou spolupráci a vzájemnou komunikaci.

Zdroj: Doreen Virtue, Andělé lásky

 

Archanjeli a Anjeli

Serafín: Anjel lásky, anjel svetla
Cherubin (Kerubovia): Anjel múdrosti, strážca poznania
Elohim: Očista od cudzích energií, sprievodca k svetelnej ríši
Metatron: Strážca splnenia prianí, duchovného tela, korunnej čakry
Gabriel: Spása, vyslobodenie, sloboda, poriadok, disciplína, nádej
Michael: Dáva silu, odvahu a ochranu
Jofiel: Prekonanie strachu, úzkoprsosti, pýchy a nevedomosti, podporuje pri učení a koncentrácii
Chamael: Ochranca ciest a medziľudských vzťahov
Rafael:  Ochranca cestujúcich a liečitelov
Uriel : Pomôže ti pri strachu a dychtivosti, prinesie ti mier a radosť
Zadkiel: Ochranca milosrdenstva a spravodlivosti
Haniel: Ochranca všetko obsahujúcej lásky a láskavosti
Zaphkiel: vedie ľudí cez ich inkarnácie
Raziel: Ochranca a apoštol tajomstva života a tvorivosti boha
Sandalphon: Ochranca rastu na materiálnej úrovni

 

Vzostúpení majstri

Aeolus: Formovať vlastný život
Afra: Spojenie s tvojim cítením
Angelika: Staré vypustiť, učiť sa
Apollonius z Tyany: spojenie sa s krásou a ľahkosťou božieho bytia
Arya Tara: osvietenie
Ashtar Sheran: nové dimenzie svetla
Aurora: prijať, byť
Babaji: sebaovládanie
Bluestar (hviezne dieťa):žasnúca radosť
Bodhidharma: nič, prázdnota
Buddha Guarama: osvietenie
Christus: Pravda, kvalita vedenia, spasenie
Djwal Khul: Sebavedomie, posilnenie aury, liečivá sila duší
El Morya: Posilnenie dôvery, božia vôľa, ochrana, sila
Eolia (vyššia forma St. Germain): preslávené víťazstvo, úsilie zvíťaziť
Helion: Charizma, vyžarovanie
Hermes Trismegistot Thot: božsko - duševná zákonistosť
Hilarion: Životná úloha, meditácia
Immaculata: čistota božieho plánu, zázrak
Iris: lúče nádeje
Isis: celok, útecha
Kamakura: Posilniť činorodosť
Kenich Ahau: úspech, šťastie
Konfuzius: osobný rozvoj, ľudskosť
Krishna: apoteóza denného života
Kuthumi: Trpezlivoať, zmysel pre realitu, mierumilovnosť
Kwan Yin: Milosrdenstvo, vypustiť strnulosť, prívetivosť
Lady Nada: Prijať sám seba, pôžitok zo života, neobmedzená láska, vďačnosť, oddanosť
Lady Portia: Vnútorná vyrovnanosť, spokojnosť, zasvätenie
Lanto: výhra božej pravdy
Lao Tse: Zachovať pokojnosť, vnútorný pokoj, umiernenosť
Lemuel: vyrovnanosť
Maha Chohan: Byť v strede, zachovať prehľad, vysielaná inofrmácia, požehnanie
Matka Mária: bezpečie, požehnanie, obnovenie
Majster Ling: blaženosť
Orion: Život, vízie, intuícia
Pallas Athene: Radosť, kreativita
Saint Germain: Slobdná voľba, sebaspoznanie
Sanat Kumara: Radosť žiť
Seraphis Bey: Očista, životná sila
Victory: Rast, harmónia

Nahoru

Zdroj: http://duchovno.wordpress.com/potrebujete-pomoct/channeling/hviezdne-bytosti/

 

Linka

Strážný Anděl podle data narození

1. 1. - 5. 1. - NEMAMIÁŠ - Jeho chránenci sú bystrí, inteligentní a rozhodní. S veľkou výdržou a odvahou odolávajú ťažkostiam a únave. Vďaka zdravému rozumu dokážu vždy preniknúť k podstate veci. Objavujú nové pojmy a spôsoby myslenia. Sú mimoriadne zodpovední, starostliví a láskaví.

6. 1. - 10. 1. - JEJLAEL - Obdarúva presným myslením, bystrou inteligenciou až pedantnosťou. Nakoľko sú prudkej povahy, pomáha im reagovať pokojne, bez strachu a násilia. Sú dôkladní a intuitívni, veľmi vplyvní a uznávaní vo svojom obore.

11. 1. - 15. 1. - HARACHEL - Podporuje fyzickú plodnosť a intelektuálnu činnosť. Jeho chránenci majú obrovský intelekt, ktorý im zaručuje úspech. Sú cieľavedomí a zodpovední, neustále sa zdokonaľujú a vždy dosiahnu to, čo si zaumienili.

16. 1. - 20. 1. - MITZRAEL - Jeho chránenci sú ľudia s veľkou fyzickou, ale hlavne mentálnou silou, ktorí sa zvyčajne dožívajú vysokého veku. Sú známi a uznávaní pre svoje fyzické a rozumové schopnosti, ako aj pre svoj dôvtip.

21. 1. - 25. 1. - UMABEL - Sú veľmi citovo založení a city veľmi hlboko prežívajú. Ich zaľúbenosť je hlboká a priateľstvo oddané. Zvyčajne prežívajú dosť pestrý ľúbostný život. Musia si dávať pozor, aby neupadli do hriechu.

26. 1. - 30. 1. - JAHHEL - Pomáha osvojovať si čestnosť. Túžia žiť osamote v tichom a pokojnom prostredí. Tu sa dokážu najlepšie nabiť energiou a nachádzajú vnútornú vyrovnanosť. Sú uznávaní pre svoju skromnosť, veselosť a družnosť.

31. 1. - 4. 2. - ANNAUL - Je strážcom financií. Všetko, čo od neho jeho chránenci dostanú, im citeľne zlepšuje život. Vedia sa sústrediť na detaily, v myslení sú obratní a duchaplní. Vedia byť aj zábavní a príťažliví.

5. 2. - 9. 2. - MEHRIEL - Jeho chránenci majú obrovskú predstavivosť, svoje nápady a myšlienky vedia vysvetliť písomne, ústne, maľbami. Ich myšlienky majú často praktickú podobu. Sú z nich znamenití rečníci a slávni autori.

10. 2. - 14. 2. - DAMABIÁŠ - Poskytuje absolútnu ochranu pred všetkým zlom. Ich múdrosť sa prejavuje ako dobrota a láskavosť. V živote môžu prekonať dlhú cestu, ktorá ich napokon privedie k veľkému objavu, ba až k pokladu.

15. 2. - 19. 2. - MANAKEL - Ovplyvňuje spánok a sny, pomáha naprávať zlo. Svojim chránencom napomáha pri sebazdokonaľovaní, aby boli láskavejší a priateľskejší. Sú veľmi citliví, spoľahliví a dôveryhodní.

20. 2. - 24. 2. - EJAEL - Svojich chránencov utešuje, ak sa ocitnú v nešťastí, preto dokážu v každej situácii vidieť aj niečo pozitívne. Sú nesebeckí, štedrí a oddaní svojej veci. Majú radi pokoj, pohodlie a ticho.

25. 2. - 29. 2. - HABUIÁŠ - Jeho chránenci môžu dosiahnuť dokonalosť v každej oblasti, pre ktorú sa rozhodnú. Na ľudí okolo seba pôsobia zvláštnou príťažlivosťou, prinášajú im radosť a zdravie do života.

1. 3. - 5. 3. - ROCHEL - Je nositeľom svetla, ktoré nám pomáha nájsť, čo sme stratili, alebo nám bolo ukradnuté. Svojim chránencom dáva silu, aby prestali hrať niekoho iného a zistili, akí sú v skutočnosti. Takto odhalia vlastné sily a talent.

6. 3. - 10. 3. - JABAMIÁŠ - Jeho chránenci sú veľmi citliví a citovo založení, s aktívnou mysľou. Sú zvlášť citliví na krásu. Každé ich úsilie je úspešné a plodné. Vždy nachádzajú podmienky na dosiahnutie svojich cieľov.

11. 3. - 15. 3. - HAJAIEL - Zaručuje víťazstvo a pokoj! Chráni hlavne pred zlomyseľnými ľuďmi, negatívnymi situáciami a vplyvmi. Majú silný zmysel pre spravodlivosť a v súdnych sporoch bývajú obhajcami. Plne sa riadia predvídavosťou a intuíciou.

16. 3. - 20. 3. - MUMIÁŠ - Ovplyvňuje zdravie a dĺžku života. Dodáva silu na úspešné dokončenie všetkých záležitostí. Jeho chránenci sú veľmi expresívni, konajú bezprostredne a nekompromisne. Všetko dotiahnu do konca. Sú to úspešní ľudia.

21. 3. - 25. 3. - VEHUIÁŠ - Jeho chránencov jednoducho nemožno zastaviť, žijú si po svojom, nosia v sebe životodarný plameň, tvorivú energiu. Uspejú vo všetkom, do čoho sa pustia! Anjel strážny im pomáha utišovať hnev a naplno uplatňovať múdrosť. Zvláštne nadanie majú na činnosti spojené s umením a vedou. Nepoznajú sebectvo, vedia sa až po uši zaľúbiť a ich city sú hlboké a intenzívne.

26. 3. - 30. 3. - JELIEL - Dopomáha k víťazstvu tým, ktorí sú nespravodlivo obviňovaní. Svojím chránencom dodáva ušľachtilosť a čestnosť. Majú schopnosť rozsúdiť všetky spory a vniesť poriadok tam, kde vládne chaos. Sú to v podstate idealisti, rýchlo chápu a vedia dobre presviedčať iných. A navyše, anjel Jeliel pomáha udržiavať manželskú vernosť.

31. 3. - 4. 4. - SITAEL - Pomáha prekonávať akýkoľvek typ bezprávia, presadzuje ušľachtilosť a ničí nespravodlivosť. Jeho chránenci sú bystrí, a nielen to! Sú pracovití, schopní úspešne realizovať svoje nápady a vyriešiť materiálne stránky v živote. Vedia si urobiť nestranný úsudok a uzmieriť proti sebe stojace nepriateľské strany.

5. 4. - 9. 4. - ELEMIÁŠ - Obdarováva ich talentom správne zhodnotiť situáciu, objaviť chyby a navrhnúť správny postup. Z týchto ľudí sú veľmi dobrí vedúci pracovníci, ktorí si dokážu vybrať správnych podriadených.

10. 4. - 14. 4. - MAHASIÁŠ - Sú to rodení vodcovia, cieľavedomí a mocní ľudia. S istotou prekonávajú životné útrapy. Sú inteligentní a dobre informovaní. Pre svoju veselú povahu sú veľmi dobrí spoločníci. Milujú život so všetkými radosťami vrátane romantickej lásky.

15. 4. - 20. 4. - LELACHEL - Svojim chránencom poskytuje talent, s ktorým dosahujú veľké úspechy ako umelci. Sú väčšinou drobní, milí, pre nich je určujúca láska, umenie, veda a sláva. V každom prípade sa dostávajú do povedomia ľudí svojou prácou, čím získavajú slávu a bohatstvo. Pozor však na nezákonné zdroje a prehnané ambície! Za svoju vľúdnosť, veľkorysosť a vytváranie príjemnej pohody bývajú zväčša nekonečne milovaní.

21. 4. - 25. 4. - AKAIÁŠ - Je vládcom trpezlivosti a odhaľovania tajov prírody. Svojich chránencov obdarúva bystrou mysľou a schopnosťou chápať. Majú zmysel pre usporiadanosť a realitu, takže úspešne zvládnu akúkoľvek náročnú úlohu. Sú starostliví, chránia iných a sústreďujú okolo seba inteligentných ľudí.

26. 4. - 30. 4. - KACHETEL - Jeho chránenci sú bezpochyby požehnaní a šťastní ľudia. Dodáva im požehnanie a ochranu, preto sa u nich všetko zlé obracia na dobré. Zväčša pracujú v poľnohospodárstve, alebo sa zaoberajú činnosťami, ktoré s poľnohospodárstvom súvisia. Svoj voľný čas radi trávia na vidieku.

1. 5. - 5. 5. - HAZIEL - Svojím chránencom sprostredkúva božie odpustenie a pomáha im žiť v láske. So svojím okolím udržujú veľmi dobré vzťahy a majú pevné priateľstvá hlavne s vysokopostavenými a vplyvnými osobnosťami. Pokiaľ budú vystupovať diplomaticky a vyhýbať sa konfliktom, prežijú šťastný život. Haziel im pomáha zachovávať čestnosť a vždy dodržiavať slovo.

6. 5. - 10. 5. - ALADIÁŠ - Pomáha udržiavať dobré zdravie a vyvíjať aktivity, ktoré prinášajú šťastie nielen im, ale aj ich blízkym. Majú schopnosť zmeniť životné smerovanie. Majú silu zlepšiť svoj život. Vedia sa poučiť z vlastných chýb a dať bodku za minulosťou. Sú vážení, spravodliví, pracovití a zodpovední.

11. 5. - 15. 5. - LAUVIÁŠ - Jeho chránenci sú talentovaní a majú tvorivé schopnosti. Oplývajú bohatou predstavivosťou. Bývajú veľmi úspešní. Ich finančné pomery sú veľmi dobré. Pri toľkej sláve a obdive však môžu veľmi ľahko podľahnúť arogantnosti alebo žiarlivosti. Majú zmysel pre humor, dokonca až iróniu.

16. 5. - 20. 5. - HAHAIÁŠ - Je poslednou záchranou, útočiskom pred nepriaznivým osudom, ovláda myšlienky a sny, odhaľuje ľuďom skryté záhady. Ukazuje cestu k lepšiemu a zabraňuje nešťastiu. Zdvíha morálku a príjemné spôsoby. Ľudia pod jeho ochranou nepoznajú sebectvo.

21. 5. - 25. 5. - JEJAZEL - Spája v sebe svedomitosť, zmierlivosť a priateľstvo. V osobnom živote potrebujú spojenie s partnerom, zväzok, do ktorého vnášajú súlad. Dá sa im vo všetkom dôverovať. Majú znamenitú pamäť a sú veľmi šikovní. Vedia splniť akúkoľvek úlohu. U každého dosiahnu presne to, čo chcú.

26. 5. - 31. 5. - MEBACHEL - Je anjelom spravodlivosti, slobody a pravdy. Ochraňuje nevinných a napomáha znovu získať to, čo ľudia nespravodlivo stratili. Zasadzujú sa za dodržiavanie ľudských práv. Sú chránení pred klebetami a zlodejmi.

1. 6. - 5. 6. - HARIEL - Ovláda umenie a vedu. Dopomáha k vysokej morálke, čistote duše a spôsobu života s najvyššími hodnotami. S využitím vzájomnej kombinácie citu a rozumu prežívajú radostný a plnohodnotný život. Bystrosť a duchaplnosť z nich robí tvorivých ľudí, ktorí vyriešia každý problém.

6. 6. - 10. 6. - HAKAMIÁŠ - Chráni pred zradcami a zaručuje víťazstvo. Pomáha ľuďom oslobodiť sa spod útlaku. Svojich chránencov vedie k tomu, aby vždy priamo a statočne bránili česť a dodržiavali to, čo sľúbili. Povinnosti plnia s odvahou a jasnozrivosťou. Sú silnými jedincami a vedia byť zábavní.

11. 6. - 15. 6. - LAUVIAS - Je anjelom vedomostí. Ľudia pod jeho ochranou sú nielen inteligentní, ale majú vyvinutý šiesty zmysel umožňujúci vidieť veci v celkom odlišnom svetle. Životné skutočnosti vnímajú v celej ich hĺbke. Nemajú obmedzenia pri dosahovaní svojich cieľov.

16. 6. - 21. 6. - KALIEL - Je anjelom pravdy. Chráni nevinných, dopomáha k tomu, aby pravda vyšla najavo. Prináša rýchlu pomoc v nešťastí. Jeho chránenci majú schopnosť rozoznávať pravdu od klamstva. Tieto vlohy sú mimoriadne užitočné/Musia sa však využívať vždy na čestné ciele.

22. 6. - 26. 6. - LEUVIÁŠ - Vládne nad pamäťou a inteligenciou. Jeho chránenci sú príjemní a živí, vyznačujú sa jednoduchosťou v správaní i v reči. Pri svojej príťažlivosti a osobnom pôvabe bývajú veľmi romantickí.

27. 6. - 1. 7. - PAHALIÁŠ - Sú veľmi rozhodní a nároční k sebe aj k iným, pritom čestní a veľkorysí. Pracujú sústredene a tvrdo. Pokiaľ majú určitý cieľ, nič ich nezastaví na ceste k jeho dosiahnutiu.

2. 7. - 6. 7. - NELCHAEL - Vládne nad astrológiou, matematikou, zemepisom... Ovplyvňuje vedcov a filozofov. Jeho chránenci sa ľahko dokážu vymaniť z nepriaznivých situácií. V živote sú po každej stránke úspešní.

7. 7. - 11. 7. - JEJAIEL - Zaručuje slávu a finančný úspech. Ovplyvňuje diplomaciu a obchodovanie. Majú cit pre obchod a podnikanie. Bývajú mimoriadne kreatívni.

12. 7. - 16. 7. - MELACHEL - Ľudia, ktorých ochraňuje, sa zaoberajú problematikou zdravia, alebo odvetviami súvisiacimi s prírodou. Ich životná logika im pomáha jasne rozhodovať a pozitívne tvoriť.

17. 7. - 22. 7. - HAHUIÁŠ - Prináša božiu milosť. Svojich chránencov, ktorí sa nečakane ocitli v nepriaznivej situácii a v ťažkostiach, či už telesných alebo duševných, ochraňuje a vedie ich správnym smerom, na cestu pravdy.

23. 7. - 27. 7. - NITAIÁŠ - Odhaľuje skryté záhady, najčastejšie prostredníctvom snov. Poskytuje ochranu hlavne múdrym a pravdovravným ľuďom. Jeho chránenci milujú ticho a samotu. Sú mimoriadne príťažliví.

28. 7. - 1. 8. - HÁIÁŠ - Vládne nad diplomaciou a politikou. Chráni vyslancov, splnomocnencov a kuriérov počas ich poslania na ich misiách. Jeho chránenci sú veľmi vnímaví, vynikajú v politike, ekonómii a o všetkých oblastiach spojených s rozhodovaním.

2. 8. - 6. 8. - JERATEL - Bráni pred ohováraním a klamstvom, pred nepriateľmi a agresiou. Ľudia pod jeho ochranou vyžarujú okolo seba svetlo, spravodlivosť a slobodu. Vynikajú bystrosťou, šikovnosťou a prispôsobivosťou.

7. 8. - 12. 8. - SÍHIÁŠ - Pomáha bezpečne prekonávať všetky životné nástrahy, udržať si dobré zdravie a vyhnúť sa úrazom. Dokážu sa poučiť z vlastných chýb a tak získavajú dar úsudku. Konajú opatrne a prv, než príjmu rozhodnutie dôkladne si všetko premyslia.

13. 8. - 17. 8. - REIJEL - Ovplyvňuje náboženské city a meditáciu, chráni pred ohováraním a zlými duchmi. Jeho chránenci sú silí, intuitívne vedia, čo robiť, aby dosiahli vytýčený cieľ.

18. 8. - 22. 8. - OMAEL - Podporuje plodnosť živých bytostí, rozmnožuje druhy a zachováva rody. Dvojiciam prináša plodnosť, dáva život a fyzické zdravie. Jeho chránenci sú sebavedomí, rozhodní a rozvážni/vo svojom okolí sa postupe stávajú vplyvnými.

23. 8. - 28. 8. - LEKABEL - Jeho chránenci sú duchove založení, vynikajú vo vedeckých odboroch, hlavne v matematike a astronómii. Sú plní ideálov, vedia riešiť aj tie najzložitejšie problémy. Za úspech vďačia len a len vlastnému nadaniu.

29. 8. - 2. 9. - VASARIÁŠ - Je patrónom policajných úradníkov a sudcov. Jeho chránenci dokážu správe pochopiť situácie ľudí, vytvoriť si objektívny obraz a pri vynášaní súdov postupujú spravodlivo a čestne. Sú obdarení výbornou pamäťou.

3. 9. - 7. 9. - JEHUIÁŠ - Svojim chránencom pomáha vyhľadávať zradcov a ničiť ich plány. Poskytuje im veľkú silu. Žijú podľa vysokých zásad a zostávajú im verní. Obchádzajú všetky pasce a nástrahy na ceste k vytýčenému cieľu. Všetky pracovné povinnosti sú pre nich zdrojom potešenia.

8. 9. - 12. 9. - LEHAIÁŠ - V ľuďoch vzbudzuje poslušnosť a úctu k vysokopostaveným osobám. Oddanosť a svedomitosť jeho chránencov im prináša veľké uznanie. Sú obrovskou oporou ľuďom, s ktorými spolupracujú. Vďaka nadaniu a kvalite svojej práce sa stávajú všeobecne známi.

13. 9. - 17. 9. - CHAVAKIÁŠ - Je anjelom zmierenia. Pomáha získavať odpustenie, udržiava pokoj a harmóniu v rodinách, podporuje priateľské dohody. Sú oddaní a vytrvalí. Za vernosť a starostlivosť sa odplácajú šľachetnosťou.

18. 9. - 23. 9. - MENADEL - Oslobodzuje väzňov, pomáha udržať si zamestnanie a finančné zdroje. Často sa dožijú vysokého veku a vedia sa tešiť zo života. Sú štedrí a starajú sa o iných. Majú výborný vkus a zmysel pre estetiku.

24. 9. - 28. 9. - ANIEL - Zosobňuje všetky cnosti a bojuje proti skazenosti. Jeho chránenci majú veľmi silnú vôľu, sú čestní a cnostní. Dokážu prekonať rutinu a stávajú sa dokonalými. Z nepríjemných situácií vychádzajú ako víťazi.

29. 9. - 3. 10. - HÁMIÁŠ -Pomáha hľadať pravdu a taktiež spôsob, ako skombinovať vodu a oheň vo svojom vnútri. Prežijú život plný pokoja a lásky. Sú duchaplní a šarmantní.

4. 10. - 8. 10. - REHAEL - Vládne nad zdravím a dlhým životom. Lieči fyzické a psychické choroby, ovplyvňuje lásku a rešpekt medzi rodičmi a deťmi. Bývajú príjemní, rozhodní, idealistickí, niekedy však až príliš vzdorovití.

9. 10. - 13. 10. - IHIAZEL - Oslobodzuje ľudí od útlaku a tyranie. Svojim chránencom pomáha vymaniť sa z obáv a stresov. Zbavuje ich nepriateľov. Ovplyvňuje spisovateľov a umelcov. Vynikajú vo výtvarnom umení alebo v literárnej tvorbe.

14. 10. - 18. 10 - HAHACHEL - Svojich chránencov vedie k láske a k múdrosti. Všímajú si len to, čo je v živote skutočne dôležité - no nie vždy im to prináša plné uspokojenie v dnešnom hmotne založenom svete. Často bývajú kritizovaní a stávajú sa pre svoje názory nepohodlní. Dokonca sa môžu ocitnúť až na pokraji spoločnosti. Sú veľkorysí so vznešenou dušou.

19. 10. - 23. 10. - MIKAEL - Je anjelom milosrdenstva a spravodlivosti. Odhaľuje sprisahania, verných privádza k poznaniu. Jeho chránenci chápu prírodné zákony, rozumejú usporiadaniu vecí a riadia sa svedomím, logikou a zmyslom pre vyrovnanosť. Usilujú sa zaistiť čo najlepšie prostredie pre seba a svojich blízkych. Sú láskaví a starostliví.

24. 10. - 28. 10. - VEVALIÁŠ - Poráža nepriateľov a oslobodzuje nevoľníkov. Jeho chránenci musia najskôr zviesť vnútroný boj, aby dosiahli mier vo svojom vnútri a dospeli k vyššiemu stupňu lásky, cnosti a slobody. Výsledkom je, že situácia v ktorejkoľvek oblasti ich života výrazne prechádza z jedného extrému do druhého, no vždy sa mení k lepšiemu. Vedia, ako bojovať a vyhrať, ako zabezpečiť pokoj a prosperitu pre seba a svojich blízkych.

29. 10. - 2. 11. - JELAHIÁŠ - Je patrónom víťazstva a zaručuje výrazný úspech. Jeho chránenci sa vyznačujú ostro vyhranenými názormi a citmi. Občas sú prehnane energickí a sebaistí. Sú vplyvní, mocní a neskrotní. Ich život je plný silných emócií.

3. 11. - 7. 11. - SEALIÁŠ - Posilňuje a povzbudzuje ponížených, utláčaných a zdeptaných. Jeho plodivá energia povzbudzuje všetkých v jeho okolí. Vylepšuje každú situáciu. Svojim chránencom dodáva vytrvalosť, aby vždy dosiahli svoj cieľ. Radi sa učia a majú prostriedky aj talent, aby sa učili ľahko.

8. 11. - 12. 11. - ARIEL - Zjavuje najdôležitejšie tajomstvá prírody a odhaľuje skryté poklady, a to tak duchovné ako i hmotné. Jeho chránenci sú schopní predvídať budúcnosť prostredníctvom snov. Sú úžasne vnímaví, atraktívni a príťažliví. Dokážu vzbudzovať záujem a presviedčať ľudí okolo seba. Darí sa im vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy.

13. 11. - 17. 11. - ASALIÁŠ - Stará sa o to, aby pravda vždy vyšla najavo. Inšpiruje k veľkým myšlienkam. Jeho chránenci dokážu spoľahlivo rozoznať pravdu od klamstva. Majú výbornú pamäť, postreh a všetko robia dôkladne. Vždy sú si istí úspechom.

18. 11. - 22. 11. - MICHAEL - Dozerá na manželskú vernosť a priateľstvo. Jeho chránenci majú vo všeobecnosti dobrý vzťah k opačnému pohlaviu. V láske aj v priateľstve dokážu byť verní. Sú veľmi atraktívni a mimoriadne produktívni a tvoriví. Majú dobrú intuíciu a predtuchy. Oplývajú zmyslom pre humor a šarmom.

23. 11. - 27. 11. - VEHUEL - Svojich chránencov ochraňuje pred smútkom a trápením. Stará sa, aby prekonali každú nepriazeň života, ktorá im príde do cesty. Dokážu sa tešiť aj z maličkostí. Všetko im pripadá nádherné a vzrušujúce.

28. 11. - 2. 12. - DANIEL - Jeho chránenci majú dobrý a presný úsudok. V prípade, že sú nerozhodní, Daniel im vždy napovie. Sú obdarení jasnou mysľou a prirodzenou výrečnosťou. Sú veľmi úspešní hlavne v právnej oblasti. Vynikajú tiež v obchodovaní.

3. 12. - 7. 12. - HAHAZIÁŠ - Vracia telesné a duševné zdravie. Odhaľuje najväčšie tajomstvá prírody a medicíny. Majú vlastný spôsob myslenia a svojské špeciálne postupy. Často stoja za veľkými objavmi a sú mimoriadne užitoční pre spoločnosť.

8. 12. - 12. 12. - IMAMIÁŠ - Svojim chránencom pomáha oslobodiť sa od všetkého, čo ich zdržiava alebo vracia späť, takže sa zbavujú negatívnych pocitov, ktoré sú ich hlavnými nepriateľmi. Vyznačujú sa statočnosťou, činorodosťou a výkonnosťou.

13. 12. - 16. 12. - NANAEL - Sú vysoko vzdelaní a vyznajú sa vo vysokej vede. Sú vnímaví a sústredení na detaily. Aj keď sa niekedy zdajú ľahostajní a zamyslení, vždy majú pred očami svoj cieľ.

17. 12. - 21. 12. - NITAEL - Poskytuje dlhý a pokojný život... Svojich chránencov ochraňuje pred nehodami a pádmi. Sú to ľudia dôveryhodní, známi a uznávaní. Vďaka láskavosti a záujmu o iných žijú v blahobyte. Sú zvodní a príťažliví.

22. 12. - 26. 12. - MEBAHIÁŠ - Prináša útechu a pomáha pri počatí každého druhu, vrátanie rodenia detí. Jeho chránenci majú ohromnú morálku a poväčšine aj fyzickú silu. Vzbudzujú prirodzený rešpekt, sú opatrní a rozvážni. Patria do skupiny ľudí, ktorých mená sa stávajú legendami.

27. 12. - 31. 12. - POIEL - Vládne nad slávou, šťastím a filozofiou. Sú to ľudia skromní a mierni. Vďaka ich šťastnej povahe sú veľmi obľúbení, šarmantní a presvedčiví. Za svoj úspech vďačia výlučne svojmu talentu.Nahoru

 

Zdroj: http://gaia2010.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1155%3Asolfeggio-frekvencie-hudba-ktora-liei&catid=25%3Aaktualne-nove-lanky&Itemid=45

Autor článku: FB: Život s anjelmi je ľahší

 

Linka

ZáložkaVíte, kdo je Váš dnešní průvodce I? 

Podívejte se na následující obrázek - který z nich Vás přitahuje? Zapište si daná čísla a v textu níže se dozvíte, který anděl je Váš patron pro dnešek.

 
Andele
 

 

 

Linka

Vaším dnešním průvodcem je:

 1. Anděl výživy a stravování - můžete intuitivně vědět, co je pro Vás dobré - vyzývá Vás, abyste věnoval(a) pozornost tomu, co jíte a pijete. Ujistěte se, že jíte vyváženou stravu. Pamatujte si, že intuitivně víte, co je pro Vás dobré, jen dávejte pozor a řiďte se tím, že všeho s mírou. Vyzývá Vás, abyste věnoval(a) pozornost svým myšlenkám. Zdravá výživa je nejen odvozena z toho, co jíte a pijete, ale také vychází z našich myšlenek. Pozitivní a láskyplné myšlenky jsou stejně výživné jako dobré jídlo a pití. Pusťte každou bojácnou a negativní myšlenku a nahraďte vše láskou - není čeho bát.

 2. Anděl financí - ctěte, děkujte a žehnejte příjmu - buď se chystáte přijmout značnou sumu peněz nebo podstatný proud peněz se chystá vstoupit do Vašeho života. Zvolil(a) jste si tuto kartu kvůli Vaší víře ve Vesmír (Boha) a silným závazkům. Anděl financí je zde, aby Vám připomněl, že vnější bohatství jednoduše zrcadlí naše vnitřní přesvědčení. Můžete si vybrat, zda vidět svět jako nedostatečný, nebo můžete vidět jak bohatý. Uvědomte si, že peníze jsou prostě energie, prostředek výměny, která odráží Vaše hodnoty a způsob zobrazení život.a Buďte vděčný(á), děkujte. Utrácejte a investujte Vaše peníze takovým způsobem, který Vám pomůže dosáhnout pravého účelu Vašeho bytí. 

 3. Bůh podsvětí - něco, co už Vám neslouží, se chýlí ke konci - Hades, bůh smrti a podsvětí, který se právě objevil, zrcadlí blížící se smrt. Přesto to není fyzická smrt, je to spíše smrt zastaralého způsobu myšlení, systému víry, nebo emocionálních vzorů, které omezují nebo brání v pohybu směrem k pozitivní a inspirující budoucnosti. Na podvědomé úrovni jste toužil(a) zbavit se těchto vlastností, které máte hluboko ve Vašem srdci a víte, že Vás brzdí od pravého bytí a prožívání všeho, co existuje. Je těžké pustit něco tak povědomě, ale vězte, že v tomto případě je to nezbytné, aby část z Vás zemřela, abyste mohl(a) zažít nové možnosti. Vzdejte se. Pusťte to elegantně a s důvěrou. Hades je často brutální ve svých způsobech, a tak je možné nevyhnutelné, že se můžete cítit neklidný(á) nebo vyveden(a) z rovnováhy v nejbližších dnech. Mějte však na paměti, že je to vše přirozenou součástí procesu léčení. Tato karta není prokletí, ale spíše je to požehnání, které má sílu změnit Váš život. Pamatujte si, že smrt a znovuzrození jsou dvě strany téže mince, jedno bez druhého nemůže být. Pusťte staré a dejte prostor něčemu novému.

 4. Anděl psychické schopnosti - Vaše Intuitivní a duševní schopnosti jsou v současné době silné  a to Vám dává schopnost vidět skrze věci. Jste vyzýván(a), abyste věnoval(a) zvláštní pozornost tomu, co cítíte a ctil(a) to více než to, co jste řekl(a). Věřte svým instinktům. Budete instinktivně vědět, co je pro Vás to pravé.

 5. Bohyně Země - myšlenka spojená s fantazií, tvořivostí a přírodou - energie Gaia, duchovní bohyně země, je ve Vás v současné době silná. Odráží úrodnou půdu Vaší fantazie a nekonečnou sílu tvořivosti, kterou máte v sobě. To je ten správný čas využít svou fantazii a vyjádřit se tvořivě. Mějte otevřené srdce a mysl. V příštích dnech či týdnech obdržíte nápad, který  Vás dovede k bohatému a uspokojujícímu způsobu života. Tato myšlenka je nějak spojena s fantazií, tvořivostí a přírodou. V příštích dnech by bylo prospěšné, abyste si odpočinul(a) a strávila nějaký čas v přírodě, a vstřebávala její hojící a úrodnou energii. Gaia Vám pomůže se uzemnit a udržet si vyrovnanost.Nahoru

 

Linka

ZáložkaVíte, kdo je Váš dnešní průvodce II? 

Podívejte se na následující obrázek - který z nich Vás přitahuje? Zapište si daná čísla a v textu níže se dozvíte, který anděl je Váš patron pro dnešek.

 pruvodceII

 

 

Linka

Vaším dnešním průvodcem je:

 1. Anděl ISDA (někdy nazývaný ASDA): tento anděl poskytuje výživu fyzickému a duchovnímu naplnění. UKÁZKA afirmace: ,,Vkládám do svého těla věci, které vyživuji mé fyzické a duchovní tělo." Můžete mít totiž pocit únavy - na fyzické nebo emocionální úrovni. Musíte pracovat na svém nižším ,,Já" a dostat se zpět do kontaktu se svým vyšším ,,Já". Pohlédněte na Vaše životní návyky a pokuste se odhalit příčinu Vaší aktuální disharmonie. 

 2. Archanděl HANIEL (jeho jméno znamená ,,milost" nebo ,,Boží sláva"). Mnozí věří, že Haniel je archanděl. Pomáhá nám, aby naše vztahy byly vyvážené a láskyplné - jinými slovy je to anděl harmonické lásky. UKÁZKA afirmace: ,,Všechny mé vztahy jsou vyvážené láskou a štěstím."  Může Vás v tento den obdařit pozitivní vibrace. Láska má zásadní místo ve Vašem životě. Haniel Vás učí, že existují dvě formy lásky, které dáváte ostatním: jeden druh je, že lásku dáváte své rodině, svým přátelům, svým blízkým kolem Vás a další druh lásky je láska k životu kolem Vás. Věřte si a svým pocitům. Vyjádřete svou lásku, najděte si cestu ke štěstí a harmonii. Tento archanděl je zvláště důležitý pro přechod lidstva a celé Země do právě začínajícího nového věku: věku Vodnáře. V ohromném tvůrčím aktu se v této době mění tvář Země. Lidská civilizace dospěla ke svému nejvyššímu bodu, pokud se týká technického pokroku. Informace se rychlostí myšlenky pohybují po celé Zemi, čas ubíhá rychleji. Člověk se sám pozvedl do role tvůrce a je schopen měnit dědičnost bytostí a rostlin. O to důležitější je v současném bodě přítomnost duchovních sil k zajištění toho, že se tvůrčí moc lidstva v pokoře spojí s Božím Duchem a bude působit pro blaho Země a všech bytostí a pro blaho celého vesmíru. Vesmír existuje v citlivé rovnováze. Každá, byť i ta nejmenší změna té nejmenší částečky je citelná v celém vesmíru a všude se viditelně projevuje. Podobně také každý čin a každá myšlenka každého jednotlivého člověka ovlivňuje celé lidstvo, protože jsme všichni vzájemně propojeni, podobně jako organismus, ve kterém musí každá buňka zaujmout své zcela individuální místo, protože jinak se celý systém zhroutí. Rakovinná buňka opouští svou příslušnost k jednotě těla a vytváří samostatně nezdravé, nové formy (nádor), aby se, jak se zdá, sama uskutečnila. Konečně umírá celý organismus a rakovinná buňka samotná také. Tvoření předpokládá odpovědnost a vyžaduje hluboké vědomí jednoty všech věcí. Energie archanděla Haniela pomáhá poznat, kde se snažíme realizovat z egoistických, sobeckých motivů a kde se stáváme částí Božího tvoření. Poznání o přímé souvislosti všeho konání, všech projevů, všech pohybů, všech činů a všech životních forem je zprostředkováváno právě archandělem Hanielem. Jeho energie čistí Ducha, umožňuje přístup k informacím a tvoří vše nově. Archanděl Haniel vede naše vědomí k poznání, že se naše myšlenky uskutečňují ve hmotě a přijímají tvar. To, co vysíláme, najdeme a to, co vytvoříme, je naše dílo, naše stvoření a nikdo jiný za to nenese odpovědnost, než my sami. Nová, mocná tvůrčí energie se rozšiřuje na Zemi. Je proto potřeba duší plných Světla a zodpovědných spolupracovníků pro Boží dílo na Zemi. Energie archanděla Haniela oslovuje zvláště takové lidi, kteří byli inkarnováni v Atlantidě, protože jeho energie znovu oživuje atlantské vědění.

 3. Anděl Sachluf - anděl rostlinné říše - tento anděl vás vyzývá abyste se snažil(a) vidět věci takové, jaké jsou a pokusil(a) se vnímat přirozenou krásu ve všech věcech. Možná budete muset jít někam dobít energii - třeba ven na vzduch nebo si jít zacvičit a přitom si budeme muset  uvědomit nějaké důležité věci na Vaší cestě.

 4. Anděl Fuel - anděl emocionální klidu - anděl Měsíce a vody - vypadá to, že jste nedávno prošl(a) nebo právě procházíte obdobím zmatku, hněvu nebo úzkosti. Fuel symbolizuje pohyb vody a energie na Měsíci. Naše emoce jsou jako voda -  mění se. Fuel přináší energii, která Vám pomůže ovládnout Vaše impulsy, hněv a zklidnit Vaši mysl. To Vám umožní osvobodit se od negativity. Jeho síla působí hlavně na čakru solar-plexus, kde jsou soustředěny emoce. Přivolejte si Fuela, když jste ve stavu krize či nepokojů. Pak se naladíte do větší pohody.

 5. Archanděl Rafael - archanděl léčení a uzdravování. Jeho jméno je také ,,Bůh uzdravuje",,Božský léčitel" nebo "Lék Boží". Pomáhá nám uzdravit naše tělo, emoce a myšlenky. Rafael uzdravuje tím, že silou lásky obnovuje Boží řád a obnovuje spojení s Boží láskou. Vyživuje a posiluje. Zdáte se unaven(á) nebo ve stresu, citově anebo fyzicky. Tento nebeský léčitel je zde, aby Vám pomohl pohnout se kupředu. Máte v tobě sílu překonat nepřízeň osudu. Rafael Vám může pomoci využít  Vaše nejlepší vlohy na pomoc druhým, stejně jako na pomoc sám sobě. Připomíná Vám, abyste byl(a) věrný(á) sam(a) sobě a nenechával(a) se stáhnout vnějším světem dolů. Věřte sam(a) sobě a najdete šťastný konec v některých klíčových bodech svého života.  Rafaela si můžete přivolat, aby Vám pomohl při léčení zklamání v lásce nebo máte-li pocit osamělosti, Rafael Vás svou přátelskou, radostnou, jemnou měkkou energií rozveselí a přesvědčí, že tomu tak není a nikdy sam(a) nebudete, protože Vás andělé nikdy neopustí. Rafael uzdravuje všechny oblasti našeho bytí. Radí a vede léčitele i lékaře a ukazuje jim, v které oblasti léčitelství by se mohli uplatnit a která se pro ně hodí. Přestože si toho terapeuti nejsou vědomi, protéká jimi jeho léčivá síla a vede jejich ruce a myšlenky. Do jeho kompetence spadá uzdravování, regenerace, omlazení a obnova na zemi i v celém kosmu. Jeho jméno znamená Jeho energie je zelená.

 6. Anděl Ambriel - anděl komunikace - inspiruje k jasné komunikaci, abychom mohli lépe mluvit naši vlastní pravdu. Ambriel Vám připomíná, že musíte být proaktivní v situaci, kterou řešíte. To také znamená, že jste osoba, která má tendenci dávat příliš mnoho, nebo spěcháte do projektu, aniž byste se dostatečně připravil(a) předem. Ambriel je na Vaší straně a pomůže Vám dosáhnout něco úžasného. Ukáže Vám, kdy ustoupit a kdy postupovat a podniknout odpovídající kroky. Ambrielova barva je oranžová, jeho dnem je čtvrtek. Ambriel jemně a láskyplně probouzí našeho ducha a vede naše vědomí k vnitřní pravdě. Ambriel je také známý jako ochranný anděl.

 

Linka

ZáložkaOstatní archandělé a andělé

MICHAEL

Michael je ochráncem Božího řádu, udržuje rovnováhu mezi póly a pravidelně zasahuje do hry sil, jakmile se odchýlí od Božího plánu. K tomu používá svůj meč, symbol čisté síly lásky. Michael nám dodává odvahu, ochranu a bezpečí. Pomáhá nám učinit zásadní změny v našem životě, ukazuje nám jeho smysl. Je to asi nejvíce známý a „dostupný“ archanděl. Činí nás silnějšími, tudíž nám pomáhá i při vyčerpání a posiluje také naši auru. Očišťuje od negativních a cizích energií. Michael doprovází duše člověka do zapomnění a vyvádí je z něho opět ven. Bdí nad úkoly, jež se máme naučit a pomáhá nám v těžkých zkouškách a ve všech situacích, v kterých potřebujeme posílit a zbavit pochyb a obav. Posiluje také naši schopnost prosadit se. Michaela můžeme volat vždy, když potřebujeme ochranu, při pocitu strachu, při vyčerpanosti, při pochybách o sobě a pocitu, že jsme neschopni, k vyčištění místností, k odvedení cizích energií. Jeho jméno znamená "Kdo je Bůh?" Energie Michaela je čirá, mocná. Jeho hlavní barva je modrá, ale může obsahovat i jiné barvy.

 

GABRIEL

Gabriel je archandělem zvěstování a zmrtvýchvstání. Přináší na zem Boží vědomí jako radost, extázi, živost a tanec. Proto se také zabývá vším, co má společného s vibrací, pohybem, změnou, kmitáním atomů, vibrací a pohyby země. Jeho úkolem je obnovování, oživenost a čistota. Pomáhá pochopit vize a pohledy do budoucna. Vnáší radost do každé situace a každé buňky, tím povznáší náladu i úroveň vibrací. Zvlášť nám pomáhá v dobách tíže, deprese a beznaděje. Učí nás rozpoznat, která očekávání a skryté tužby brání naplnění života. Energie Gabriela je radostná, hravá, ale přesto soucitná. Stojí při nás, když je na cestě nějaká změna, ochraňuje nás na ní a vede. Díky Gabrielovi poznáme svůj životní cíl, často pomáhá těm, jejichž životní poslání souvisí s tvořivou činností (tanec, hudba, kreslení…), komunikací a uměním, podporuje kreativitu a radost. Jsme-li na pochybách s významem snu či vize, zeptat se můžeme právě jeho. Rád spolupracuje s dětmi. Jeho jméno znamená "Boží síla". Jeho energie je bílá.

 

URIEL

Uriel je jedním z nejstarších andělů v bezprostřední blízkosti Boha. Byl pokládán za vládce říše hvězd a strážce jejich zákonů. Tento archanděl má ze všech archandělů nejhutnější energii, neboť je nejvíce spjat se zemí. Díky němu je Boží plán ukotven ve hmotě, slaďuje pozemské s duchovním. Říká se mu „anděl-psycholog“, jelikož pomáhá uzdravovat emoce. Především léčí hněv, zatvrzelost a neochotu odpouštět. Poněvadž je spjat se zemí, může nám pomoci tvořit a materializovat. Pomáhá lidem k zaměření energii k cíli. Jeho energie je mohutná, posilující a přesto klidná. Jeho jméno znamená oheň Boží, světlo Boži, plamen slunce. Jeho barva je červená.

 

KAMAEL (někdy se mu říká CHAMUEL)

Chamuel je projevem Boží krásy ve hmotě. Jeho „pole působnosti“ jsou především vztahy, ať už se jedná o partnerské, kamarádské, rodinné nebo pracovní. Silou lásky spojuje i dělí, vytváří harmonii a zvyšuje frekvenci vibrací. Též povznáší vibrace míst a místností a přináší hluboký mír a důvěru. Učí, že se máme nechat unášet životem a Boží energií. Chamuel se nazývá také andělem dobročinnosti a tolerance. Jeho energie je přítomna při modlitbách, zpěvu, tanci, povznášejících koncertech. Poznaly jsme, že nám může pomoci najít „partnera duše“. Díky němu jsme pochopily, co jsme dělaly a děláme špatně v partnerství, ale i jiných vztazích. Vidíme se krásnější, něžnější. Pomůže ale i ve stresových situacích, inspiruje a podpoří v nás kreativitu. Jeho jméno znamená "Bůh je můj cíl" nebo "Hledající Boha". Jeho barva je růžová nebo lososově oranžová.

 

JOFIEL

Tak jako sluneční světlo dopadá na zem a svítí všem stejně, tak přináší Jofiel Boží světlo všem bytostem. Říká se mu anděl osvícení. Přes něj proudí informace, ideje, poznatky, vědění, moudrost a duch a to jak na zem k člověku, tak i opačně. Vytváří mosty mezi rovinami a dimenzemi, takže mohou proudit podněty. Přes tyto mosty se také mohou dostat duchovní bytosti do jiných dimenzí. Andělé se dostávají touto cestou na zem, k člověku. Jofiel nás spojuje s naší intuicí a vyšším já. Přináší vnitřní mír a klid, vnáší uvolnění do napjatých situacích. Také pomáhá s učením, vše co souvisí s poznáním a vědou. Nedovedete-li rozlišit intuici od ega a vlastních představ, poproste o vedení a pomoc tohoto archanděla. Jeho jméno znamená "krása Boží" nebo "Bůh je moje pravda". Barva energie je zlatá.

 

ZADKIEL

Je to archanděl růstu a završení. Spojuje nás s božskou podstatou naší duše, rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti. Zadkiel pomáhá i světu víl a přírodních duchů, rostlinám, přírodě, zvířatům i světu kamenů, aby se vyvíjely do dokonalé formy. Nás lidi spojuje s naší božskou částí a s dokonalým bytím. Vede nás k pochopení všech souvislostí a zákonitostí, ujasňuje to, co nechápeme. Harmonizuje nerovnováhy, uklidňuje naše myšlenky a pomáhá při meditaci. Když na něčem lpíme, nedokážeme se oprostit a odevzdat to, poprosme Zadkiela. Jeho energie uvolňuje napětí, osvobozuje od omezení, nedokonalosti a vázanosti. Jeho jméno znamená "blahovůle Boží", barva energie je fialová.


SANDALFON

Archanděl Sandalfon spojuje křehký, jemný aspekt duše s odvahou a silou mužského aspektu. Jeho energie má nepopsatelnou hloubku a něžnost. Probouzí v nás romantické pocity a zavádí nás do snových dimenzí, kde se odrážejí naše nejhlubší touhy. Jeho energie však zahrnuje i možnost uskutečnění snů, tužeb a přání. Hravým způsobem, kterým jsme žili většinou jen v našem dětství, uskutečňuje energie archanděla Sandalfona to, po čem jsme vždy toužili. Jakmile se otevřeme jeho energii, umožňuje nám Archanděl Sandalfon sáhnout po hvězdách a trhat na nebi růže. Tato energie je čistou, opravdovou láskou a má obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci. Mnoho lidí touží především po spojení se svým dvoupaprskem a často tuto bytost dlouhou dobu marně hledají. Příčinou je skutečnost, že nebyly zcela rozpuštěny vlastní stíny a stále znovu jsou přitahováni karmičtí partneři, aby se dalo pracovat také na temných částech bytosti. Dalším důvodem, proč se nemohou sejít dvou paprsky, je vyhasnutí té energie v nás, která nás skutečně uschopňuje milovat, věřit našim snům a mít radost ze života. Archanděl Sandalfon léčí rány našeho srdce, čímž je opět umožněno radovat se z krás světa, z drobností, z hudby, barev, umění a všeho, co je projevem Boží krásy na Zemi. Jeho energie je výzva k opuštění temného úkrytu smutku a k otevření se lásce. Po temné noci začíná nový den. Tajemství spočívá v poznání, že právě noc zrodila den. Musíme si prohlédnout temnotu, abychom mohli vidět také Světlo dne. Archanděl Sandalfon nás smiřuje s bolestnými zážitky, neboť zprostředkovává poznání, že temnota patří ke Světlu stejně tak, jako bolest k radosti. Archanděl Sandalfon svou energií podporuje všechny formy způsobů zrodu; duchovní a tělesné. Zvláště zrod Bohyně v nás a její kosmické spojení se svým mužským doplňkem. Sandalfon oznamuje dokonalý stav. Oba póly se sjednocují a spojením Boha a Bohyně v nás samotných bude nalezen grál, který se zdál být dlouho ztracen.Nahoru

 

METATRON

Energií archanděla Metatrona vstupujeme do nové výsostné úrovně. Metatron je nejmladším v nebeském vůdčím zástupu a současně je podle svého zařazení umístěn v hierarchii úplně nahoře, jeho moc je srovnatelná s mocí archanděla Michaela, přestože je energie archanděla Metatrona zcela jiného druhu.Přítomnost archanděla Metatrona má vždy zvláštní, důležitý význam, protože lidem zvěstuje Boží slovo, většinou Božské pravdy o nás samých a o Boží tváři našeho Já. Strhává závoj ze zrcadla, takže se poznáváme v novém Světle. Barva osmé čakry, magenta, je barvou jeho záření. Metatron nás umí zahalit do nového oděvu, oděvu ze všech barev nebes a Země. Tak získává naše duše oděv, který k ní patří. Barvy hrají v procesu přeměny, jenž nás pozvedá do vyšší úrovně vědomí, zvláštní roli.Poté, co jsme se uzdravili pomocí energie archanděla Metatrona, která dalece přesahuje to, co je tělesně dané, a která se uskutečňuje v našem hlubokém Já, v naší duši, v našem celém bytí od počátku věků, je tkán nový oděv duše. Tím se stáváme v našem tělesném vyzařování zářivějšími, láskyplnějšími a přítomnějšími. Viditelnými důkazy této přeměny jsou například jemnější pleť, zářící oči, vitální vlasy, zdravější zuby a vymizení chronických nemocí a vůbec nejrůznějších tělesných a duševních poruch. Aby mohlo k této proměně a uzdravení dojít, zpřístupňuje archanděl Metatron staré a nové vědění o léčení, oduševňuje hmotu léčivou silou a informacemi a zprostředkovává lidstvu vesmírné vědění pomocí různých takzvaných esoterických věd, čímž nám dává klíč od dveří k našim skrytým pravdám. Mnohé leží skryto v hlubinách našeho Já. Kdo se vydá na cestu k sobě samému a otevře se zjevením, která jsou těm, kdo se po nich ptají, všude přístupná, zažije uzdravení poznáním. Pro lidského Ducha vlastně není nic nemožné, pokud se spojí se správným věděním, které se zrodilo z Boží pravdy. Kdysi vystoupil Boží písař na nebe a stal se archandělem Metatronem. V současnosti je vyzýváno mnoho lidí, aby se změnilo a aktivovalo svůj Boží vzor, který již obsahuje jejich budoucí bytí. Jednou z největších pastí, která brání ještě mnoha dělníkům Světla aby se pozvedli, je pýcha. Nepozorovaná a plíživá pýcha pokrývá všechno uvolněné, čisté a krásné šedivým závojem samolibosti. Takovými lidmi je duchovní vědění zneužíváno k omlouvání vlastního jednání a přitom ještě věří ve svou vlastní počestnost, sami si nabíhají do pasti a zraňují sebe a ostatní lidi, což nově zatěžuje jejich duši. Záblesky nového třpytu, kterého je dosaženo ve vývoji duše, musí být živeny pokorou a odpovědností. Jinak by se výdobytky s námahou získané při vývoji duše mohly znovu ztratit.


MURIEL

Tento archanděl, vyzařující lásku a radost, nás zavádí na nivy našeho srdce. Jeho vibrace nás objímají jako samet a hedvábí. Utrpení už je daleko za námi. Poznatky, které jsme si z něj vzali, nejsou zapomenuty, ale naše srdce dýchá Světlo a vibrace svobody. Cítíme se lehce povzneseni a bezstarostní.

Archanděl Muriel podává svou jemnou ruku tomu, kdo je připraven otevřít své srdce. Tak je srdeční čakra branou, kterou archanděl Muriel vstupuje. Mnoho lidí neumí otevřít tuto bránu, protože kovový kruh uzamkl přístup. K rozpuštění tohoto kruhu je nejprve zapotřebí hodně důvěry a ticha, vnitřního vhledu, aby se srdce uzdravilo a rozkvetlo jako exotický květ. Archanděl Muriel rozpouští naše váhání před tímto krokem. Jdeme vstříc růžovým dobám a nic neriskujeme, když dovolíme nebeským silám znovu rozpustit vlastními silami ukovaný kruh. Někdy při tom pocítíme krátkou silnou bolest. Důsledkem je rozšíření hluboce uzdravující energie, která zahltí naše celé bytí a našeho Ducha, takže nemůže vzniknout nijaká ničivá, omezující nebo odsuzující myšlenka, která by narušila vnitřní harmonii. Dáváme, aniž bychom váhali a přijímáme vše, co nám chce Božství dát. Je-li již jednou vnitřní omezení srdce rozpuštěno, neexistují ani navenek žádné hranice. To je jedno z tajemství, které chrání archanděl Muriel a které zjeví tomu, kdo ze srdce touží po tom, aby byl uzdraven. Přes úroveň srdce získáváme také přístup k bytostem přírodních říší, k elfům, dévům a jiným přírodním duchům, kteří jsou spřízněni s říší andělů. Muriel je archanděl, kterému jsou přírodní duchové podřízeni. Pro duchovní vývoj na Zemi má spojení s přírodními duchy, hlídači přírodních zákonů, a dévy krystalů, drahokamů a rostlin také význam, neboť jsou ve spojení s harmonií srdce. Tak může také jen člověk s otevřeným srdcem navázat kontakt s přírodními duchy a s léčivou silou rostlin. Z přírody, především z rostlin a krystalů, proudí srdeční energie Země. Přijímáme zde léčivou energii, klid, sílu a živou vibraci, která nově nabije naše prázdné batene. Přírodní duchové a archanděl Muriel nás učí pokoře a respektu před zjeveními Světla, skrytými v přírodě. Blaho naše i Země závisí na tomto poznání. Země je živoucím odrazem toho, jak to vypadá v našem srdci a vnitřních prostorách. Kdo se spojí s archandělem Murielem, obdrží duchovní zasvěcení ve formě hlubokého přírodního zážitku, snu nebo ohromného pocitu lásky ke všem bytostem, přirozeně včetně lásky k nám samým.RAZIEL

Ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše, když je dokonán "pra-třesk" v srdci a ve vědomí. Archanděl Raziel je aspektem vědomí Lorda Maitrey a navazuje spojení s tímto vysokým Mistrem Světla. Archanděl Raziel si bere svou sílu ze srdce slunce a přivádí Boží lásku na pozemskou úroveň. Účinek energie archanděla Raziela se vztahuje jak na osmou čakru mimo fyzické tělo, tak také na třetí a kořenovou čakru. Symbolem archanděla Raziela je slunce. Slunce reprezentuje mužský aspekt tvoření tím, že svým ohněm a svou prasilou zahřívá a oplodňuje. Archanděl Raziel podporuje duchovní nauky vedoucí k poznání cíleným využitím sexuální energie, jako např. tantru. Jeho hlavním posláním však je, abychom poznali sebe v Bohu a Boha v sobě. Ve skutečnosti nejsme od Boha odděleni. V kritické situaci prosíme o něco mimo nás, co si v našich představách nejsme sami schopni dát. Modlíme se k Bohu s prosbou o léčeni, finanční podporu a o uskutečnění láskyplných vztahů. Když se nám podaří dosáhnout toho, že se chápeme neodděleně od Božího slunce v našem srdci, když se nám podaří chápat sebe samé jako původ Božího vědomí a jako sílu, jež tvoří vše v přebytku, spojujeme se s naším vyšším Já, odkud je zásobován jevový svět světelnou energií. Mystická pravda, která leží mimo lidské chápání a je zrozena z vyššího Já, zní: "Já jsem." Zkušenost "Já jsem" je probuzení Božího vědomí, naší skutečné přirozenosti v nás a odpovídá zrodu mistrovského já - svět kolem nás se nově uspořádává.
Naše hojnost v nitru se manifestuje navenek. Zakotveni v mistrovském vědomí stojíme nad zákony, které ovlivňují utrpení, nemoc a nedostatek. Tím; že již Boha neprožíváme odděleně, se v nás dokončuje velké sluneční zasvěcení. Vědomí ega, jež klade nekonečně mnoho podmínek a tím blokuje neomezený - tok energie léčení, jednoty a lásky, je nahrazováno vládou mistrovského Já. Osmá a první čakra jsou propojeny. 

 

NATANAEL

Archanděl Natanael reprezentuje v této karetní sadě a v hierarchii archandělů nejvyšší vývojový stupeň. Stojí přímo před trůnem Božím a patří k těm archandělům, kteří vidí Boha tváří v tvář. Proto může Natanael zprostředkovat nebeské vize, jež jsou přijímány těmi, kteří k tomu byli na základě svého vnitřního Světla vybráni.Je mnoho lidí, kteří i přes svou víru respektují více projevy a život ve světě materiálních forem a cítí se bezpečněji, když jsou existence jemněhmotných bytostí a duchovní zákony vykázány do nebeských sfér. Je v nich hluboký strach, že přijdou v té formě bytí, kterou označujeme jako realitu, do styku se skutečnou duchovností. Bojí se smrti svého ega a znovu zrození sebe jako duchovní bytosti, jako Mistra Světla. Těm, kdož se drží této reality, se zdá nepředstavitelné, že by dále existovali v jiné formě, než v té, kterou v časovém bodě své smrti stejně odložíme. Často je přítomen velký zájem o nadsmyslové. Jakmile se stává nadsmyslové a duchovno pravdou, reagují někteří lidé odmítavě. Tato velmi rozšířená forma duchovnosti slouží nanejvýš k zabití času. Nemá vůbec co dělat s obrácením se k Bohu a se skutečným duchovním porozuměním. Archanděl Natanael, tento skutečně velký archanděl Světla, se s námi setká teprve v tom bodě našeho vývoje, kde se duchovní pravda stává i naší pravdou, kde pro nás nebe a Země nejsou vzájemně odděleny a jsme připraveni zažít Otce-Matku-Boha v sobě. Archanděl Natanael nás vyzývá, abychom se odevzdali duchovním Mistrům a archandělům. On sám je ve svém energetickém vyzařování tak rozsáhlý, že v sobě sjednocuje energie tří různých mistrů. Jsou to Maha Chohan, Kuthumi a Džwal Kul. Zasvěcení archandělem Natanaelem obsahuje rozpuštění strachu, který si ego vytvořilo ke své ochraně, porozumění duchovním zákonům a probuzení mistrovského já sjednocením se s Boží vůlí, Boží pravdou v nás. Archanděl Natanael představuje všemocnost Boží. Tato všemocnost existuje také na pozemské úrovni v nás samých, když se spojíme s Boží silou. Musíme si jen uvědomit její existenci a přítomnost, a být připraveni jí sloužit.
I krátká chvíle dokonalého probuzení stačí k poznání iluze utrpení a pozemských dějů. V takovém momentě dochází ke spontánním vyléčením a zázrakům. Zázraky jsou výrazem zvláštních okamžiků, ve kterých jsme rozpustili naši duchovní blokádu, oddělující od sebe nebe a Zemi. Představami o oddělení nebe a Země vytváříme reálnou iluzi. Archanděl a mistr jsou nám mnohem bližší, než si myslíme a podávají nám své láskyplné ruce.

 

ANAEL

Archanděl Anael má silný vztah k elementu ohně. Jeho příkazům, jeho vládě podléhá pozemský a kosmický oheň. Energie archanděla Anaela může otřást pevně zavedenými strukturami a starými představami o hodnotách až k základům a spálit všestravujícím ohněm odpad minulosti. Na Zemi došlo k mnoha a mnoha válkám, které zviditelňují ničivou sílu člověka a jeho nesprávně chápané přání získat moc. Mnoho lidí sebou stále vleče zlost, strach, agresi a zoufalství z děsů války a z potenciálu násilí, který se na Zemi vrství. To platí nejen pro ty, kteří skutečně válku zažili. Proudy potenciálního strachu a agrese se vinou rodinami od generace ke generaci, jelikož jsme všichni napojeni na kolektivní vědomí Země. Každý z nás sebou nosí v paměti svého podvědomí dědictví nějakého děje, čímž se dají také částečně vysvětlit fobie a strachy. Archanděl Anael by chtěl rozpustit kolektivní šoky a traumata, jež se nashromáždily v našem vědomí, aby nás propustil z koloběhu agrese, strachu a násilí. Rozpouští karmu v kořenové čakře, ve druhé čakře a také ve sluneční pleteni. Strach se přemění na základní energii jednání a život obrátí do nového směru. To, co se muselo stát, se stalo. V novém věku už nebude nutné vést války, protože duchovní cesty očisty činí válečné dění přebytečným. Životní energie potom může být směřována konstruktivními směry a ve spojení s moudrostí vytvářet formy, vylepšující život. Archanděl Anael směruje lidské vědomí na jeho pudy a vášně a objasňuje, co s námi může dělat naše životní energie, když se nám nepodaří nasměrovat konstruktivním směrem. Jakmile jsme si dokázali, že máme vůli překonat naši nižší přirozenost, transformovat staré vzory víry a převést naše vědomí na vyšší úroveň, setkáváme se na této cestě s archandělem Anaelem jako iniciátorem, který provede velký křest ohněm. Potom dojde v naší Duši k boji, v němž představují naše vlastní pocity nepřátelství, blokády, intolerance a odporující si aspekty osobnosti soupeře, jenž neustoupí. Kosmickým ohněm archanděla Anaela se přemění nižší lidská přirozenost. Kde byly dříve zlost a podrážděnost, nastupuje na místo uvězněné osobnosti duševní rovnováha, upřímnost a přijetí. Jiným výrazem pro kosmický oheň Anaela je energie Kundalini, která se jeho vlivem probudí a vystoupá podle páteře vzhůru.


BARIEL

Energie archanděla Bariela je vize a vytvoření nového dokonalého světa. V tomto dokonalém světě budou zvířata a všechny ostatní živé bytosti respektovány a ctěny jako oduševnělé bytosti. Země je svaté místo. Každá živá bytost, která na ní žije, je také svatá. Každé zrnko prachu je svaté, protože je částí Božího Stvoření a bylo zrozeno z prazákladu všeho života. Každé zneužití Stvoření znesvěcením Země a jejích bytostí mění tvář naší planety, zhoršuje životní podmínky a vede k přírodním katastrofám. Nedostatek úcty a chybějící soucítění s ostatními živými bytostmi ústí v jednostrannou fixaci na získávání pozemských majetků. Tím, že se člověk chápe jako vědomí oddělené od ostatních živých bytostí, vyřazuje sám sebe z jednoty všeho života. Neváží si sebe ani ostatních a žije proto s vědomím života bez úcty, která má být kompenzována mrtvým majetkem. Archanděl Bariel reprezentuje princip nevyčerpatelné hojnosti, tryskající z lásky a vděčnosti vůči všemu životu. Učí nás chápat planetu Zemi jako živoucí organismus a nás samé jako části tohoto organismu - chráněné, vším zabezpečené a milované. Volný tok energetických proudů, které řídí archanděl Bariel, vytváří základ pro odpovídající jednání vůči dalším stvořením. Naše láska a soucítění jsou výživou pro kolektivní růst a ovlivňují zjemnění pozemské struktury. Každé utrpení, které naším soucítěním a naším spojením s ostatními živými bytostmi snížíme, teče jako živoucí energie, jako milost a naplnění zpět k nám.
Archanděl Bariel posiluje cit a vnímání ostatních forem života. Učí nás například rozumět zpěvu velryb srdcem.
Velryba je silové zvíře, skrze které vysílá archanděl Bariel svá poselství světu. Může tě také zavést k tvému silovému zvířeti, pokud si to budeš přát.
Archanděl Bariel spojuje našeho Ducha s plamenem Světla Lorda Maitrey, který v nás probouzí mistrovské vědomí nekonečné dobroty a milujícího soucítění se všemi bytostmi. Opakování jména Maitreya v těchto mediálně přijatých textech souvisí s tím, že se působením Lorda Maitrey dokončuje návrat Kristova vědomí v novém věku a tato karetní sada archandělů podléhá jeho zvláštní ochraně.

 

MATKA SOFIE

Kdysi byla ženská energie vládnoucí silou na Zemi. Předkřesťanská doba, nazývaná matriarchát, byla nahrazena patriarchátem - vládou mužského pólu. V matriarchátu byla ženská energie dominantní a vykonávala vládu na Zemi tím, že potlačovala mužskou energii. Nástup patriarchátu znamenal opak, ženská síla byla potlačována a utiskována. Oba principy zažily utrpení skrze svůj protipól, což se projevuje jako trauma v pozemské paměti a jako hluboká jizva v nás samých. Všichni jsme napojeni na kolektivní vědomí Země a v našich emocionálních tělech s sebou neseme naši více než tisíciletou historii. Vytažení karty Sofie připomíná nutnost léčit karmická zranění, vymazat šok ze zemské paměti a vzájemně smířit mužský a ženský pól. Sofie sama připomíná pomstychtivé tažení mužského aspektu tvoření proti ženskému aspektu. V podobenství, které přibližuje její historii, je matkou všech andělů, jež prý chtěla bez mužského přičinění tvořit život, a svou potřebou prozkoumat tajemství stvoření k sobě přitahuje pomstychtivé vášně svých milenců. Ti proti ní vymysleli zlý plán, což nakonec způsobilo její pád do hmoty. Zajatá do těla ženy se stává Sofie obětí tělesného zneužívání a duševního ponižování. Právě tím získává žádoucí vhled do mystérií vesmíru, čímž opět vzestoupí a překoná svou září všechny ostatní anděly svou velikostí a moudrostí. Na příkladu tohoto podobenství je okamžitě zřejmé, o co jde ve vyzařování energie archanděla Matky-Sofie, a také o jaká osobní témata se jedná. N a pozemské úrovni vibruje bolest jako hluboká rána. Jaká ženská bytost o sobě může říci, že se jí nikdy nedotkla žádná bolest způsobená mužem. Násilníci se ve skutečnosti stávají obětmi svého hlubokého strachu z ženské prasíly, Bohyně, která ve starých dobách vládla, strachu ze ženské energie, jak je symbolizována Lilit, první ženou Adama. Sofie nám zjevuje vědění o temném aspektu Bohyně (temném Měsíci), která z vášně opustí zamýšlenou cestu a vytvoří ničivé energie, jež nasměruje proti mužství a proti vlastnímu stvoření. Zničí, aby nově vytvořila, podobně jako mnoho žen dojde skrze své pokořování a zkušenosti k novému vědomí. Ze znovu nalezené ženské prasíly mají prospěch také mužské bytosti. Mohou se smířit s vnitřní ženskou částí své bytosti podobně jako celá Země. Jakmile bude umět kolektivní Zemské vědomí vzájemně smířit mužskou a ženskou energii, kdy se vzájemně vymažou role obětí a pachatelů, otevřou se lidstvu nové dveře, za nimiž se skrývá velká moudrost a mystérium stvoření. Z toho bude mít prospěch zvláště věda, která potom přijme svůj ženský protipól a spojí se s duchovními vědami. S rozpouštěním vědomí o ženském pachateli, které se v současné době karmicky uskutečňuje ve vztazích matek ke svým synům, se rozpouští vědomí oběti a vede k pravdě o původu lidských vztahů. Soutěživost, závist nebo žárlivost obou pohlaví jen ukazují, že vnitřně ještě nebylo překonáno zajetí v materiálním světě. Ženské učednictví ještě nebylo dokončeno a Bohyně se ještě nezrodila. Přítomnost ženské energie bude tak dlouho pociťována jako ohrožující, dokud nebude ženský princip v nitru osvobozený a dokonalý.


RAGUEL

Jméno Raguel znamená „Boží přítel“. Raguel je archanděl, který hlídá dobro a je přátelsky oddán lidstvu. Manifestuje se ve stromech, poskytujících nám ochranu, útěchu a sílu. Témata, jichž se archanděl Raguel dotýká, se zrcadlí v symbolice stromů. Velký počet lidí je v současné době zaměstnán duchovním vývojovým procesem, přičemž často dochází k zanedbávání potřeb fyzického těla, podvýživě čaker jedna až čtyři, k nerovnováze jemněhmotných těl a k poruchám souhry jemněhmotných těl a fyzického těla. Koruna stromu může být zdravá, pokud kořeny zásobují kmen a větve odpovídající výživou. Meditace a padesát cigaret denně nejdou dohromady. Dříve nebo později se tento rozpor mentálně ohlásí a budeme postaveni před rozhodnutí, co skutečně chceme. Klid a zahlcení negativními zvyklostmi nebo růst spjatý s tělesnou očistu. Božího Ducha a Světlo k sobě můžeme pozvat pouze tehdy, když je náš chrám čistý. Konečně, nikoho by ani nenapadlo provádět svatý obřad ve špinavých prostorách. Archanděl Raguel vybrušuje naše vědomí pro vnímání potřeb těla. Přivádí naši pozornost k věcem, jež nám nečiní dobře. Závislosti, nedostatek pohybu, povrchové dýchání, nedostatek živin apod. jsou negativní návyky rozdílného původu, karmické a rodinné struktury, které nám brání být přítelem našemu tělu. Tak, jako si sami uzavíráme prostor pro duševní a duchovní růst, tak také nemůžeme hájit prostor, který pro sebe používají ostatní. Když se nechceme ochránit sami, nepodaří se nám ochránit ani ostatní. Archanděl Raguel může vyrovnávat nerovnováhu na všech úrovních tím, že přivede naše vědomí k poznání rušivého faktoru. Spojuje nás s prasilou stromu, otevírá nás sebelásce a sebeúctě, tak aby se mohly zhroutit sebezničující struktury a jejich místo zaujmout uzdravení, hojnost a růst.
 

Texty jsem čerpala z webu: www.mojiandele.cz a z dalších zahraničních serverů. Nahoru