Light language (světelný jazyk), chanelling

Světelný jazyk je jazyk vaší duše, který drží vaši jedinečnou frekvenci nebo podstatu. Přemýšlejte o světle jako o informaci a světelný jazyk je kanál, prostřednictvím kterého přenášíte tyto jemné informace dopředu do fyzické reality. Je to také jedinečná forma komunikace a spojení s vaším duchem a zdrojem. To je důvod, proč je to mocná modalita pro léčení, čištění, upgradování a přijímání duchovního vedení.

Podle Regan Hillyer, mezinárodně uznávané manifestační koučky a trenérky Mindvalley’s The Art of Manifesting Quest, je to jediný jazyk, který dokáže léčit, který lze cítit srdcem, kterého se lze dotknout a který lze slyšet zevnitř. Toto je jazyk duše.

Světelný jazyk přichází z vás a skrze vás. Přesněji řečeno, pochází z vašich vyšších aspektů, inkarnovaných v jiných dimenzích a jemných říších. V závislosti na vašem dědictví to může být Plejáďan, Sírian nebo Arkturián. Může také pocházet z tajemných ztracených civilizací, jako je Lemurie a Atlantida. Může také kombinovat mnoho různých jazyků a je známý jako univerzální jazyk světla. Lidé z různých jazykových prostředí, kteří to slyší poprvé, hlásí, že to zní povědomě, jako by se vrátili domů.

Na rozdíl od jakéhokoli jiného známého lidského jazyka mu nelze rozumět, protože není sdělován slovy. Přesto, když ho slyšíte, dotýká se vašeho srdce a můžete cítit jeho léčivou energii. Je to přenos světelného kódu, ke kterému se přistupuje prostřednictvím procesu zvaného stahování. Stahování takových přenosů může probíhat pěti způsoby: slovy světelného jazyka, vizualizací, zvuky, pocity a myšlenkami. Jsou to zakódované zprávy, které lze přijímat a vysílat v hlubokém meditativním stavu.

Mluvení světelným jazykem se nazývá channeling. Jinými slovy, používáte svůj hlas k vytváření frekvencí odpovídajících usměrňované vibraci. Poté tuto energii přenesete na jinou osobu.

Někteří lidé mohou usměrňovat světelné symboly a významy.

Funguje to tak, že jakákoli nerovnováha ve vašem těle, mysli a duchu může být vnímána jako stav s nižšími vibracemi. Světelný jazyk je přenos vyšších vibrací, které potlačují nižší vibrace. Může také potlačit vaše negativní myšlenky nebo emoce.

Text jsem přeložila z blog.mindvalley.com

 

Řadu let se zabývám channelingem a před nějakým časem jsem objevila kouzlo světelného jazyka. Používám jej při energetickém působení na dálku v rámci energetické očisty duše a těla - najdete ji ve stejnojmenné záložce. Přes tuto metodu také harmonizuji čakry.