Andělská poselství 

 

Linka

ZáložkaPoselství archanděla Michaela o pasti nedůvěry

Vaše přesvědčení vytvářejí vaši realitu. Víme, že je vám tato skutečnost již známa, ale někdy si neuvědomujete, jak dalekosáhlý má tato pravda vliv na váš život a vaše zážitky. Proto bychom o ní chtěli pohovořit.

Vaše lidské ego se vás za každou cenu snaží udržovat ve falešném pocitu bezpečí a jistoty, která podle jeho vnímání spočívá v naprosté neměnnosti. Tudíž všechna omezení a utrpení, které jste dosud prožívali, jsou dle pohledu ega pořád lepší než nějaké neznámo, kde není nic jisté - a tedy ani bezpečné. Tímto falešným pocitem bezpečí vás však opakovaně chytá do pasti - a právě na tu bychom vás rádi upozornili, zvláště pokud patříte mezi ty, kdo si stěžují na stále se neplnící přání.

Jste-li chyceni v pasti svého ega a pociťujete tedy falešný pocit jistoty a bezpečí ve svých omezených návycích a způsobech, opakovaně si vytváříte tytéž omezující podmínky ve svém životě. Protože v omezení věříte uvnitř, vytváříte si pak odpovídající zkušenosti i ve vnějším světě - a přibývají další a další omezení - ze strany jiných lidí, kvůli nedostatku peněz či jiných věcí, apod. A když pak sbíráte tyto zkušenosti, logicky si vyvozujete závěr, že jste a budete stále omezováni a že bude dobré se na to připravovat. Tím si nejen vytváříte, ale i upevňujete negativní přesvědčení - které následně opět vytváří vaši realitu a - v tomto případě - opět další omezení.

Jste-li chyceni v pasti ega, pak v sobě vyživujete omezující a negativní přesvědčení. Těmito přesvědčeními si vytváříte omezující a negativní realitu. A když pak zažíváte omezení a negativní zkušenosti, zpětně si tím potvrzujete, že máte pravdu a ve svých omezujících přesvědčeních se ještě utvrdíte. A cyklus začíná znovu od začátku. A znovu. A znovu. A znovu.

Dokud si neuvědomíte, že za mnohými těmito zážitky stojí vaše vlastní omezená přesvědčení, kterým jste kdysi uvěřili, budete v této pasti chyceni stále a budete si opakovaně vytvářet tytéž nebo podobné zážitky a zkušenosti. Když si však uvědomíte, že jste to jen a jen vy, kdo může tento stav zvrátit, a to změnou svých přesvědčení, ego nad vámi ztratí svou moc a vy budete moci svobodně utvářet svou realitu tak, jak si to opravdu přejete.
Ale připravte se na vnitřní bitvu. 
Půjdete totiž proti logice. Vašemu egu se to nebude líbit! Ego ví, jak na vás. Ví, že spoléháte hlavně na rozum a logické argumenty. Takže co udělá? Začne na vás používat logiku.

"Ale vždyť přece vidíš, jak to vypadá, tak jak můžeš věřit opaku?!
Jen se podívej, jak ti všichni ubližují a jaká jsi ubohá oběť! Nemůžeš si přece nalhávat, že jsi silná osobnost a že tě lidé mají rádi!
Jen se podívej, kolik vztahů ti přineslo jenom bolest! Když budeš čekat, že ti nějaký přinese štěstí, znamená to, že jsi neopatrný/á a doplatíš na to!
Jen se podívej, jak pořád musíš jenom něco platit! Jak bys mohl/a věřit, že je možné být bohatý/á?..."

Ego rádo DOKAZUJE. Ví, že na jasné a nevyvratitelné důkazy nemůžete nic říct. Ví, že když vám dokáže svou pravdu, nebudete ji moci vyvrátit a rozhodnete se ho poslechnout. To platí však pouze v případě, že se spoléháte výhradně na svou rozumovou logiku.

Člověk, který naslouchá srdci, je vůči této argumentační taktice odolný. Možná má pochybnosti, ale uvnitř ví, že na tom nezáleží. Uvnitř cítí, že bez ohledu na to, co prožívá nebo prožil, skutečnost může být i jiná. A že když zapracuje sám na sobě, na tom, čemu věří, na tom, jak vnímá své zážitky a jak se k nim staví, že tím vším může změnit i to, co si v životě vytváří. Uvěřit něčemu, co není logické, je pro ego nepředstavitelné. A je-li to nepředstavitelné i pro vás (např. že byste mohli najít ten nejkrásnější vztah na světě, dosáhnout nějakého velkého úspěchu, změnit zdánlivě neovlivnitelnou situaci apod.), pak vězte, že jste chyceni v pasti svého ega a jeho argumentačních bažin. Ego vás bude utápět svými argumenty, dokud se sami nezačnete spoléhat na nelogické, avšak přesně zacílené a jasné vedení svého srdce. Když nasloucháte svému srdci, je jedno, co vám ego říká a jak logické se to zdá být. I když míříte do neznáma, do nepoznaných oblastí, a vaše ego vříská, jak je to strašně nebezpečné a vyjmenovává vám všechny logické důvody, proč to nedělat, a všechno špatné, co se vám může stát, s vedením svého srdce půjdete vždy správně - a co víc, budete růst, rozvíjet se a nakonec budete schopni přijmout štěstí, které jste si tak dlouho přáli. To nebude možné, dokud nevykročíte ven z pasti ega.

Nemůžete dosáhnout naplnění svých snů, když nevěříte, že je to možné. Jste-li přesvědčeni, že "to se nikdy nestane" nebo "to není možné", činíte to svou realitou. A ano, pak je to pravda! Ale jen proto, že tomu věříte! Tuto "pravdu" můžete kdykoli změnit pouhou změnou vašich přesvědčení a přístupů! Brát své omezující a negativní zážitky jako důkazy, že v ně máte věřit a nadále si je opakovaně vytvářet, je naprosto absurdní! Zamyslete se nad tím na chvíli: 

Omezujícím přesvědčením si vytváříte omezení, a pak toto omezení využíváte k tomu, abyste se zpětně utvrdili ve svém omezujícím přesvědčení. 

Je to nekonečný začarovaný kruh! A tak vás prosíme, vystupte z něj! Přestaňte se sami odsuzovat k věčnému nenaplnění! Vaše "komfortní zóna" vám žádnou jistotu nedává! Jediné, čím si v ní můžete být jistí, je to, že se nikdy nedostanete dál, než jste teď. To chcete?

Vězte prosím, že v bezpečí jste VŽDY. Nasloucháte-li svému srdci a své intuici, pak reálné nebezpečí rozhodně poznáte a budete se před ním moci ochránit. Není třeba se nechat neustále "preventivně" strašit svým egem, které vidí ohrožení ve všem, co vás odvádí od něj samého! Ego budete mít jako lidé vždy. Je však ve vašich možnostech rozhodnout se, že mu nebudete naslouchat a že budete následovat jasné vedení svého srdce. To vás nikdy nepovede špatně! Ano, některé zážitky vás bolí, ano, některé zážitky nejsou příjemné, ano, někdy to bývá těžké. Ale to neznamená, že si kvůli tomu musíte bránit v naplňování svých snů a nikdy se nepohnout z místa! Chcete-li se cítit jistě, zvykněte si být flexibilní a dovolovat životu, aby vás vedl, kudy potřebujete jít, přestože tomu třeba někdy sami nerozumíte nebo nevíte proč a přestože vaše cesta nemusí vést růžovým sadem.

Přestaňte spoléhat výhradně na rozum a logiku a dejte prostor svému srdci. Nebojte se uvěřit tomu, čemu jste dosud nevěřili kvůli svým zkušenostem, které jste si přitom sami vytvořili svým přesvědčením! Možné je opravdu všechno, ale abyste to mohli opravdu zažít, musíte tomu nejprve uvěřit. Jste ochotni překročit bažiny logických argumentů svého ega a přejít na druhý břeh, kde vás čekají vaše splněné sny? Vaše víra vám přes tuto bažinu vystaví pevný a neotřesitelný most. Bez ní to nepůjde. Chcete-li se dostat na druhou stranu - ke svým splněným přáním - musíte skutečně uvěřit. S touto vírou pak budete moci bezpečně kráčet až do samotného cíle, bez ohledu na to, co vás během ní potká.

Nikdy nebudete sami a nikdy nezůstanete na holičkách. Vesmír vás miluje a vždy vám zajistí všechno, co potřebujete. A že to nezažíváte? Pak tomu skutečně nevěříte ;) A tak uvěřte, a uvidíte ♥

* * *

(M.T.) Nahoru

Zdroj: FB stránka "Svět zázraků"

 

Linka

ZáložkaPoselství archanděla Michaela o uzavřeném srdci

Pokud cítíte ve svém srdci tíživý blok nebo bolestivou zábranu, která vám nedovolí cítit radost a upřímně se těšit ze života, pravděpodobně jste se uzavřeli kvůli nějakému zraňujícímu zážitku spojenému s druhým člověkem. Každý z vás má jiný život a jiné vztahy, ale všichni jste se setkali s lidmi, jejichž chování, jednání či vyjadřování vás zranilo a přimělo vás k tomu, abyste se začali chránit. Uzavřeli jste se se svou bolestí o samotě a se strachem očekávali, odkud příště přijde další rána. Raději svou bolest preventivně udržujete ve svém srdci, abyste měli neustálou připomínku toho, že je nutné být neustále na pozoru. Jenže lidé podobní těm, kteří vám bolest způsobili, cítí vaše zranění a oslabení, a jsou k vám přitahováni právě tou bolestí, kterou jste nepropustili. Bolest uvězněná ve vašem nitru jako by říkala: "Hej, tady jsem a čekám na další ránu!" A když se rána dostaví, vaše mysl si potvrdí: "Ano, všichni na mě útočí, takže bylo správné zůstat uzavřený/á a neustále si připomínat, jak mě tamten člověk zranil, abych byl/a připravený/á na další takové zranění." Vzniká tak koloběh zraňujících situací, které jsou jako přes kopírák, ale do nichž se sami znovu a znovu uvádíte kvůli své uzavřené bolesti, jen proto, že vaše mysl to posoudila jako nezbytnou ochranu.

Buďte k sobě laskaví a vysvětlete své mysli, že takhle to opravdu nefunguje. Vysvětlete jí, že každé zranění, které v sobě zadržíte, vám jen více ublíží a není třeba je v sobě živit a neustále si je připomínat. Vysvětlete jí, že ne všichni lidé jsou takoví, a že každý si přitahuje takové lidi, kteří jsou v něčem naladění stejně jako on sám. Chcete-li tedy mít kolem sebe láskyplné osoby a vnímavé přátele, nemůžete v sobě nosit bolest, zranění a strach.
Vaše mysl nic jiného nezná. Soudí, co je třeba udělat, na základě vašich dosavadních vědomých zkušeností. Pracuje výhradně logicky a dedukčně. Vyvozuje si závěry pouze na základě toho, co sama pochopí a co si dá do souvislosti. Proto je třeba uvědomit si, že to, co vaše mysl říká, nemusí být vždy pravda. Vaše mysl vám chce pomoci, ale nemůže udělat víc, než logicky vyvodit nějaký závěr a podle něho vám říct, jak se zachovat. Pokud nezná jiný způsob zajištění bezpečí a ochrany vašich pocitů než je zablokování se a preventivní udržování bolesti coby varování, pak se nezmůže na nic jiného než na to, aby vyslala příkaz k uzavření se a k udržování pozornosti vůči možnému ohrožení.

Toužíte po lásce a jemnosti. Toužíte po hlubokém naplnění a po sdílení své lásky a radosti s druhými lidmi. Jak byste však mohli toto všechno cítit, když jste zablokovaní? Abyste mohli zažívat čistou lásku, je třeba se očistit od bolesti. Bolest vám nijak nepomáhá ve vaší ochraně, spíše naopak. Možná se na své cestě nevyhnete lidem, kteří se chovají hrubě, ale i když vás jako vnímavé osoby jejich chování zasáhne, bolest zase odezní, když jí k tomu dáte prostor. Aby mohla bolest odejít, musíte jí otevřít dveře. Klíč od nich máte jen vy, nikdo jiný.

Někdy čekáte, že vaši bolest vyléčí láska někoho druhého. Pravdou však je, že i když vás druhý člověk bude milovat jakkoli moc, vaši bolest tím neosvobodí. A vy jeho lásku ani plně nepocítíte, i kdyby byla jakkoli silná. Čistá láska se nemůže usídlit v srdci, ve kterém držíte strach a bolest. I když je láska silnější a mocnější, je to vaše vlastní rozhodnutí, které ji připustí nebo ne. Je to vaše svobodná vůle. Zda láska do vašeho srdce vstoupí a pomůže bolesti odejít, záleží jen na vás a vaší ochotě bolest propustit.

Mnohdy sami vidíte, že láska druhého člověka vám nepomáhá, a tak usoudíte, že vám jí asi nedává dost. Začnete toho druhého člověka obviňovat, že vám nedává, co potřebujete. Začnete ho žádat, aby pro vás dělal více. Začnete po něm chtít další a další věci, o nichž jste přesvědčeni, že vám určitě pomohou a že jsou tím, co potřebujete. Ovšem jediné, co potřebujete, je otevřít ty dveře ve svém nitru, kde vězníte svou bolest, a pustit ji ven. Dokud si tohle neuvědomíte, budete trápit sebe samé i druhé lidi, kteří vám neustále pomáhají a milují vás, což vy ale necítíte, protože vaše srdce je plné bolesti a strachu.

Můžete si takto pokazit mnoho vztahů a odehnat od sebe velmi laskavé osoby, jen proto, že čekáte, že oni a jejich láska vás osvobodí a vyléčí. Jejich láska k vám ale nemůže přijít, dokud jí nedovolíte naplnit vaše srdce, a to nejde, když jste přesvědčeni, že tam tu bolest potřebujete mít, abyste byli v bezpečí. Rozumíte tomuto nekonečnému kruhu? Otevřete své bolesti východové dveře, aby mohla odejít, ať je jakkoli stará a jakkoli velká, a ona půjde. Nikdo nechce být vězněný navěky, ani vaše zranění ne. Vaše zranění se chtějí osvobodit, aby se mohla vyléčit, a teprve když jim to umožníte, budete mít ve svém srdci prostor pro lásku, která je všude kolem vás a která dosud musela čekat, až se ji rozhodnete vpustit do svého srdce a naplnit ho štěstím.

Vaše vztahy jsou velmi ovlivněny tím, co nosíte ve svém srdci. Máte-li z jakéhokoli důvodu potřebu bránit se, být na pozoru, nedůvěřovat nebo si v oblasti svého srdce a břicha vytvářet tvrdý kamenný štít, máte někde ve svém nitru skrytou bolest. Nemusíte o ní ani vědět. Známkou skryté bolesti může být i to, že opakovaně narážíte na podobné zraňující situace nebo osoby. Možná máte problémy s dechem a cítíte napětí. Co s tím? Nemusíte přemýšlet nad tím, kde leží příčina a co se vlastně kdy stalo. Stačí, když si uděláte chvíli o samotě v tichosti, kdy budete pobývat sami se sebou a dovolíte si vyplavit všechno, co se ve vás nastřádalo za delší či kratší období. Je to pocitová očista, která pročistí a projasní vaši energii, a tím také ovlivní vaše prožitky a to, co budete zažívat do budoucna.

Očišťování nebývá příjemné. Vyplavujete při něm ze svého nitra mnoho bolesti ve formě nejrůznějších emocí. Nemusíte na nic myslet, prostě jen vyplavujte pocity z hloubi svého nitra a dovolte jim odejít. Ve skutečnosti je jedno, co se stalo, kdy se to stalo nebo jak a kvůli komu. Jediné, na čem záleží, je bolest, která ve vás zůstala, a potřeba ji propustit na svobodu. Můžete se vyplakat, vykřičet, vypsat, vykreslit, vycvičit nebo si najít jiný způsob, který vám pomůže. Moc se vám uleví. Můžete pak pocítit fyzický třes, uvolnění v oblasti břicha a srdce, lepší dýchání, pocit lehkosti nebo nevysvětlitelného štěstí. Můžete se také začít nekontrolovatelně smát. I to patří k očistě pocitů.
Ničeho se nebojte a především - nesuďte své prožitky. Nenechte svou mysl zasahovat do procesu očišťování, protože ten se nedá vysvětlit ani logicky popsat a ona ho stejně nemůže pochopit. Cokoli by vám chtěla říct, veškeré soudy, které by snad chtěla dělat, nejsou nijak opodstatněné a není tedy třeba dávat jí k tomu prostor. Řekněte jí, že tohle je jen a jen vaše chvíle a ona ať si jde zdřímnout :)

Jakmile očistíte své srdce, budete moci být znovu šťastní. Vaše prožitky budou zcela nové, čistější, jasnější a upřímnější. Ano, možná si budete připadat zranitelní, ale nemusíte se ničeho bát. Už budete vědět, že zůstat zablokovaný/á vám nepomůže a že i kdybyste se setkali s něčím zraňujícím, zase to odezní. Nebudete se muset udržovat na pozoru a vyživovat v sobě preventivně bolestivé zkušenosti. Přestanete si je přitahovat. Přestanete sami sebe trápit bolestí a stejně tak nebudete po druhých lidech chtít, aby pro vás dělali to či ono, protože jejich lásku budete stále cítit. A vy budete moci dávat svou lásku zase jim. Tudy vede cesta ke štěstí. Ne přes strach, ale přes očištění a lásku.

Je třeba mít odvahu k tomu otevřít dveře, za nimiž je naprostá tma, aby do ní mohlo posvítit světlo. My vám však slibujeme, že se vám nic nestane a že všechno dopadne výborně. Můžete si nás k tomu přizvat, když budete chtít. Pomůžeme vám jemně otevřít vaše srdce, vyplavit z něj vše, co do něj nepatří, odnést to pryč a zahalit vás takovou láskou, v jaké se budete cítit bezpečně vždy, nezávisle na okolnostech.

* * *

Zdroj textu: https://www.facebook.com/notes/sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/poselstv%C3%AD-archand%C4%9Bla-michaela-o-uzav%C5%99en%C3%A9m-srdci/509778469109730

 

Linka

ZáložkaVězte, že jste vždy milováni

Když se cítíte zanedbávaní a nemilovaní, znamená to, že se soustředíte pouze na povrch věcí a na iluze. Skutečnost je taková, že vás v každém okamžiku miluje jak celé Nebe, tak každý člověk, bez ohledu na to, že se věci mohou jevit navenek jinak.
Bůh miluje všechny a je všudypřítomný. To znamená, že Boží láska je úplně všudy, a vše, co vypadá obyčejně, je jen temným snem strachu. Protože to platí i o každém člověku, znamená to také, že všichni lidé vás mají rádi a že vy cítíte totéž vůči nim.
O to, abyste byli milováni nebo hodni lásky, se nemusíte snažit. Takové úsilí by znamenalo, že Boží lásku je třeba si zasloužit nebo si ji nějak vynutit. Přitom je to ta nejpřirozenější součást tohoto světa. Namísto abyste se snažili, pouze dovolte, aby se rozzářilo vaše pravé já. Ta část vaší bytosti, která je šťastná a vládne v ní mír, představuje Boží lásku, kterou Bůh skrze vás projevuje. Na tuto lásku reagují všichni lidé, protože si všichni touží připomenout lásku Boží náruče. Díky vašemu štěstí najdou Boží lásku a radost ve svém nitru i ostatní.

* * *
Myšlenka pro tento den: Je o mne vždycky s láskou postaráno, protože si lásku naprosto zasloužím. Druzí mě mají upřímně rádi prostě za to, že jsem, kdo jsem, a já jejich city opětuji. Boží láska je všude, tedy i v mém nitru a v nitru všech lidí, s nimiž se setkávám.

* * *
- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen VirtueNahoru

* * * 

Zdroj textu: https://www.facebook.com/notes/sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/v%C4%9Bzte-%C5%BEe-jste-v%C5%BEdy-milov%C3%A1ni/661994613888114

 

Linka

ZáložkaPoselství andělů o svobodě ve vztazích

Jedna z věcí, které se ve svém životě učíte, je skutečnost, že vaše láska k sobě samým je stejně důležitá jako vaše láska k druhým lidem. Milovat sebe samé znamená žít v souladu se svým srdcem, respektovat sebe i své pocity a potřeby, a v neposlední řadě si také udržovat svou vnitřní harmonii, díky které dokážete kráčet životem naplnění mírem a tento mír pak šířit mezi ostatní a pomáhat tak světu k pozitivnějšímu vývoji. Jste na tomto světě velmi potřební a my vám velmi rádi pomáháme se vším, s čím potřebujete. Přesto je zde důležitá i vaše spolupráce. Můžeme vám dát potřebné informace a vedení, ale pak je zase na vás, abyste s tímto vedením něco udělali a následovali ho. V tomto okamžiku bychom vás chtěli požádat, abyste se zamysleli nad svými vztahy a nad tím, jak moc ovlivňují vaše svobodné jednání. Chcete-li totiž žít svůj život plný štěstí a svobody, je důležité propustit z něj vše, čím si tuto svobodu upíráte a bráníte si tak v cestě dál. A vaše vztahy jsou jedním z těch nejvlivnějších faktorů, podle nichž rozhodujete o své svobodě či nesvobodě.

Žít v míru a harmonii neznamená, že musíte mít všechny své vztahy dokonale pozitivní a bezchybné. Mnoho z vás si odpírá pocit vnitřního míru jen proto, že se nějaký váš vztah nevyvinul podle vašeho přání. Myslíte si, že dokud nebude tento vztah urovnaný tak, jak si ho přejete mít, nebudete moci být klidní. Ale každý vztah má svůj vlastní průběh, který nezávisí jen na vás a vaší snaze ho dokonale udržovat, ale také na druhém člověku, který se ho účastní. Každý mezilidský vztah je ovlivňován dvěma lidmi, jejich svobodnou vůlí, jejich rozhodnutími a také jejich záměry a životní cestou. Nevyčítejte si, že se nějaký vztah nevyvíjí podle vašich představ, přestože se o to tolik snažíte. Uvědomte si, že těžkosti a problémy se ve vztahu objevují stejně přirozeně jako světlé chvíle plné radosti a lásky. Také pamatujte na to, že každý člověk je jiný. Je naprosto v pořádku, že s někým si rozumíte a s někým si nerozumíte. Když se vám nedaří udržovat dobrý vztah s někým, s kým nesouzníte, neznamená to, že je to špatně a že byste se měli snažit to změnit. Nejste na světě proto, abyste měli za každou cenu dobrý vztah s každým člověkem na této planetě. Můžete sice všechny s láskou a soucitem přijímat takové, jací jsou, a mít je rádi, ale skutečné souznění najdete jen s lidmi, s nimiž jste na stejné vlně a s nimiž máte stejnou či obdobnou životní cestu. Pokud se záměry a potřeby dvou lidí rozcházejí či se navzájem vylučují, pak společného souznění nedosáhnou, ani kdyby na to vynaložili sebevětší úsilí. Ale to je v pořádku.

Ne všechny vztahy jsou jen pozitivní a dokonale láskyplné. Nemusíte být za každou cenu přijímáni všemi lidmi. Ke své vnitřní harmonii nepotřebujete, abyste měli všechny vztahy podle vašich představ. Naopak, dokážete-li se odpoutat od potřeby mít kontrolu nad vztahy a jejich průběhem, osvobodíte se od jejich vlivu na vaše svobodné jednání. Můžete žít v harmonii i přesto, že nemáte všechny vztahy dokonale láskyplné a příjemné. Když v sobě najdete vnitřní mír i přes skutečnosti, které se vám nelíbí, pomůžete tím nejen sobě, ale i druhým a vašim vzájemným vztahům, na které tak nebudete vyvíjet tlak. Nemyslete si, že nemůžete žít v klidu a míru, když není všechno tak, jak byste si to přáli. I situace, která se vám zdá být nepříjemná, může být právě takto dokonalá a dobrá pro vás i pro druhého člověka.

Neutlačujte sami sebe jen kvůli někomu druhému a strachu o váš vztah. Častokrát se zavděčujete druhému člověku na svůj úkor, jen "aby bylo všechno v pořádku". Takto to ale nefunguje. Na takovém sebepotlačování nemůže vyrůst skutečně zdravý a vyspělý vztah. Vztah může být v pořádku i přesto, že neodpovídá vaší představě o tom, co je nejlepší. Nemusíte se snažit za každou cenu vyhýbat konfrontacím, jen proto, že je považujete za něco negativního. Nemusíte se bát být upřímní a jednat tak, jak opravdu chcete. Nelpěte na potřebě být s každým nutně zadobře. Protože i když se omezíte a potlačíte kvůli přání udržet váš vztah příznivý, stejně jednou přijde chvíle, kdy vás život přiměje k tomu, abyste vystoupili ze své skrýše a ukázali se druhým i světu v jasném světle.

Nemějte strach z reakcí druhých. Nedovolte, aby strach rozhodoval o vašem životě. Budete-li jednat upřímně a svobodně, v souladu se svými skutečnými pocity, usnadníte tak cestu sobě i jim. Buďte tím, kým chcete být. Žijte tak, jak chcete žít. Nemějte strach. Nikdy se nestane nic, co by vám mělo uškodit nebo co by vás připravilo o něco důležitého. Vždycky je všechno tak, jak má být. Nenechte se odradit prvními dojmy. Věřte, že i přesto, že se v očích druhého člověka dočasně objeví slzy nebo hněv, může to být pro vás oba láskyplnější, než kdyby se situace časem vystupňovala do mnohem nepříjemnější podoby.

Projevení, které se vám může zdát negativní, špatné či nežádoucí, může být právě tím, které vám i druhému člověku usnadní cestu dál, ať už po ní půjdete společně nebo každý zvlášť. Řekneme vám, že nikdy neztratíte žádný vztah, který by pro vás byl dobrý nebo důležitý. Pokud z vašeho života odejde nějaký člověk, mělo to tak být a je to tak nejlepší pro vás i pro něj. Možná nechápete všechny souvislosti a nevíte, kudy se ubírá váš a jeho život, a tak si myslíte, že došlo k chybě nebo že jste přišli o cenný vztah, který by pro vás byl v budoucnu důležitý. Ale kdyby tomu tak bylo, neskončil by. Z vašeho života nikdy neodejdou lidé, kteří jsou pro vás a váš život důležití. Pamatujte na to prosím ve chvílích strachu, během nichž sami sebe utlačujete, jen abyste o svůj vztah nepřišli nebo ho nějak 'nepokazili'.

Disharmonie ve vztazích vzniká z různých důvodů. Na každém vztahu se podílejí dva lidé se svými charaktery a osobnostmi, se svým momentálním naladěním (které se navíc průběžně neustále mění), se svými zkušenostmi a postoji, svými rozhodnutími a svými záměry. Někdy vznikne dishamonie jen dočasně kvůli momentálnímu nesouladu vašich naladění. Jindy vzniknou problémy proto, abyste vyléčili nějaké své staré rány či vnitřní bolest, nebo abyste se něco důležitého naučili a váš vztah tak mohl nadále růst ve zralejší podobě. A někdy nadejde situace, během níž je vztah ukončen, jednoduše proto, že se vaše budoucí cesty vylučují. Ale nic z toho není špatně. I když je vztah pošramocený nebo se uchýlil ke svému konci, neznamená to, že je to špatně. I když je pro vás taková situace těžká a bolestivá, později se může ukázat jako velké požehnání, které uvolnilo cestu vám i druhému člověku a které vám oběma pomohlo k novým začátkům. Vaše duše, stejně jako ta jeho, má svou cestu, cestu srdce. Je v pořádku, když je cesta srdce druhého člověka jiná než ta vaše. Je v pořádku, když oba kráčíte v souladu se svým srdcem, přestože jinými směry. Mějte na paměti, že stejně jako vy, i druhý člověk má svou cestu plnou lekcí a nových poznání. Neberte tedy prosím disharmonie ve svých vztazích jako něco špatného. Jednáte-li v souladu se svým srdcem, je to vždy správně, nezávisle na reakcích či mínění druhých. A to, co považujete za tak negativní a nežádoucí, může být naopak velmi pozitivní cestou k důležitým proměnám a odstranění překážek, které by vám i druhému člověku bránily ve štěstí.

Je důležité být vůči druhým ohleduplní a soucitní. To však neznamená dělat všechno podle toho, jak se to jim zrovna zamlouvá. Pokud nejednáte v souladu se svým srdcem, ale ve snaze zavděčit se druhým, pak těmto lidem dáváte nad sebou a svým životem kontrolu. Cítíte se pak v klidu jen tehdy, když uděláte to, co chtěli. Vaše štěstí je takto závislé na přijetí druhých a sami se tak chytáte do pasti. Navíc se tak do pasti chytí i oni, neboť je svým přístupem utvrzujete v mylném dojmu, že vás mohou řídit a ovlivňovat tak, jak potřebují.
Nebojte se toho, že byste byli neohleduplní, když s někým nesouhlasíte nebo mu nevyhovíte. Jednáte-li v souladu se svým srdcem, je to dobře pro vás i pro něj. Na to prosím pamatujte. Nikdy nemůžete udělat nic špatně, když jednáte v souladu se svým srdcem. A to ani v případech, kdy by vás druzí sebevíc přesvědčovali, že jste se dopustili chyby a že jste měli jednat jinak. Lidé mohou mít různé názory, různé zkušenosti a různá očekávání. Mohou od vás chtít, abyste udělali něco, co sami udělat nechcete, jen aby viděli, že vám na nich záleží. Můžete je ujistit, že vám na nich záleží, ale přitom jejich žádost láskyplně odmítnout. Někdy vůbec nejde ani o to, co od vás chtěli či očekávali, ale o to, že chtějí vidět důkaz, že je máte rádi. Vy je však můžete mít rádi i přesto, že neuděláte, co od vás žádali. Odmítnout vyhovět jejich požadavkům neznamená, že je nemáte rádi. A pokud to berou jako důkaz přízně či nepřízně, to už je jejich věc, za to nejste zodpovědní.

Na vás je, abyste zůstali v souladu se svým srdcem za každých okolností. Abyste se vyjadřovali tak, jak to opravdu cítíte. Abyste žili svůj život tak, jak ho chcete žít. Jedině když sami budete svobodní, budou moci být svobodní i ti ostatní. Nenechte se prosím vlákat do pasti strachu z nedorozumění, konfrontací či ztráty vztahů. Uvědomte si, že všechno je v pořádku, ať je to jakkoli. I když tomu třeba nerozumíte hlavou, můžete rozumět srdcem. A to právě tím, že s ním budete žít v naprostém souladu za všech okolností. Je to jedna z vašich nejdůležitějších lekcí sebelásky. Nebojte se o své vztahy. Nikdy se nestane nic, co by pro vás nebo druhého člověka nebylo dobré a důležité. Ničeho se nebojte. Jste na dobré cestě a my jsme stále s vámi. Kdykoli se na nás můžete obrátit, budete-li chtít podporu, léčení či cokoli jiného. Jsme tu vždy pro vás.

* * *

Skrze naslouchání přijala: Magda Techetová

* * *Nahoru

Zdroj textu: FB stránka Svět zázraků

 

Linka

ZáložkaPoselství archanděla Michaela o pocitovém očištění

Nacházíte-li se v období zvýšené citlivosti, může se vám zdát, že vás cokoli rozhodí, a zřejmě se vám ani příliš nedaří odolávat cizím energiím, které vás obklopují. Vnímáte všechnu okolní tíhu a aniž byste chtěli, nasáváte ji do své energie. V takovém čase je více než kdy jindy důležité, abyste na sebe byli hodní a pečovali o sebe. Přivolejte si své milující anděly, aby vás obklopili tak, aby k vám nepronikaly žádné další energie, a pak si dopřejte hloubkový zklidňující proces.

V první řadě potřebujete velké očištění, a to se týká jak vašeho těla, tak i duše. Ohledně těla si můžete vychutnat příjemnou koupel, protáhnutí a dostatek spánku, z vnitřního hlediska mu pak také můžete dopřát lehkou, výživnou a detoxikační stravu. Co se týká vaší duše, sem patří zejména očista pocitová - čas na vyplakání, vyvztekání se, zábavu, čtení knížek, malování,sledování příjemných filmů, sdílený čas s milými lidmi či cokoli jiného, co vaši duši potěší a pohladí.

Očištění je důležité hlavně proto, že bez něj žádný z dalších postupů nebude mít efekt. Dostaňte ze sebe všechno, co vás zranilo a co se vás hluboce dotklo, ať už ze strany druhých lidí nebo bolest, kterou jste si sami způsobili svým přemýšlením. Jakmile se očistíte, zbavíte se velkého břemene - oněch cizích či vlastních bolestivých energií, které k vám takto přitahovaly další a další bolest a tíhu. Po očištění už je ve své energii nebudete mít a přestanete si je tak přitahovat. To je první krok.

Je důležité být k sobě upřímní a nic před sebou neskrývat. Vaše mysl má sklon soudit všechno, co vám proběhne hlavou. Soudí vaše pocity i myšlenky a zahání všechno, co "není slušné", "není vhodné", "není normální" a podobně. Vaše mysl však do toho nemá co mluvit. Očištění je tu od toho, aby se vám ulevilo od všeho, co vás tíží. A velká část vašich velmi hlubokých pocitů není nijak pochopitelná, není logická a nedá se nijak vysvětlit. Nedovolte své mysli, aby soudila to, co cítíte či prožíváte, a odstrkovala něco z toho kamsi do kouta vašeho podvědomí. Každý váš pocit je důležitý a skutečný. Ať cítíte cokoli, je třeba tomu dát cestu k projevení. Je jedno, nakolik je to nelogické nebo "divné". Upřímnost je opravdová jen tehdy, když v sobě nic nedusíte a nepotlačujete na základě soudů vaší mysli. Připusťte si cokoli, co máte ve svém srdci.

 • "Bojím se, že mě nebudou mít rádi..."
 • "Bojím se, že na mě budou křičet..."
 • "Bojím se, že se na mě budou zlobit..."
 • "Bojím se, že když neudělám to a to, a nebudu takový/á a takový/á, tak mě odmítnou a zůstanu sám/sama a nešťastný/á..."
 • "Bojím se, že když se rozpláču, tak se mi vysmějí a ještě víc mě zraní..."
 • "Bolí mě to, co se stalo tehdy_________ a nemůžu na to přestat myslet..."
 • "Je mi líto, co jsem mu/jí udělal/a a nemůžu si to odpustit..."
 • "Udělal/a jsem strašnou chybu a moc mě to bolí, protože nevím, co teď udělat..."


Toto všechno patří k upřímnosti. Nemusíte teď vůbec nic dělat, pouze si přiznejte, jak se cítíte. Řekněte si: "Cítím se takhle a takhle. Ano, je to tak. Připouštím to." To je velmi důležité. Nedělejte si teď žádné starosti o to, co jak dopadne. Můžete poprosit své anděly, aby vám vaše myšlenky pohlídali a pomohli vám postarat se o vyřešení všeho, co vám starosti působilo. Momentálně je hlavní, abyste se očistili a uvolnili se. A to je možné jedině skrze naprostou, čistou a něžnou upřímnost k sobě samým. Jediný, kdo vám brání připustit si své pocity, je vaše mysl, protože ta to všechno posuzuje, kritizuje, vyhodnocuje, obviňuje a vynáší soudy.

Každý váš pocit je naprosto skutečný a žádný soud vaší mysli na něm nic nemění. Nemůžete svůj pocit přehlížet či přecházet jen proto, že ho vaše mysl posoudila jako nesmyslný nebo divný. Na pocitech není nic k posuzování. Pocit je pocit, je to zcela skutečná energie, která potřebuje být vyjádřena a projevena. Pocit je zkrátka pocit. Na tom není nic k souzení nebo chápání. A rozhodně to není nic, za co byste se měli stydět.
Nikdo a nic nemůže soudit pocity. Nikdo nemůže určovat, co je správné cítit a co není. Vzdejte se své potřeby odsuzovat se za to, jak se cítíte. Ať cítíte cokoli, je to zcela v pořádku. Není na tom nic k rozebírání ani řešení. Když něco cítíte, projevte to. Potlačený a odsouzený pocit se totiž uzavírá uvnitř vás a stává se blokem, který vás bolí a tíží. A jen čistá upřímnost k sobě samým může tyto pocity osvobodit.

Bojíte se si své skutečné pocity přiznat, protože máte strach ze soudů své vlastní mysli nebo mysli někoho jiného. Ale je jen na vás, jestli ji necháte, aby do toho mluvila, a nebo jí řeknete, aby vás nechala být a nemluvila do něčeho, čemu prostě nerozumí. Potřebujete prostor pro své léčení a ona to bude respektovat, když to tak budete vyžadovat. Jakmile si připustíte své pocity, můžete je projevit, a ony odejdou. Moc se vám uleví. Pocit velké úlevy je důkazem očištění. Jestliže se vám příliš neulevilo, pak jste se doopravdy neočistili. V takovém případě se znovu podívejte do svého nitra, jestli jste tam někde něco nenechali uzavřené. Všechno to potřebuje ven, úplně všechno. Nebojte se. Je to pro vás důležité a pomůže vám to.

Druhým krokem po tomto očištění je relaxace. A to naprostá relaxace - těla i duše, srdce i mysli. Nemyslet na nic se vám může nyní zdát nesplnitelné. Během očištění však ze sebe dostanete mnoho původních podnětů, které vás k přemýšlení nutily, a bude to tak o dost snadnější. Když své pocity uznáte, dopřejete jim pozornost, a pak je vyplavíte ven, nebudete si pak při relaxaci připadat, jako byste v sobě něco přehlíželi a nebudete se cítit zablokovaní. Potlačené pocity vždy vytvářejí bloky a vaše energie tak nemůže pořádně proudit. Cítíte se pak unavení, nešťastní a nemilovaní, a to jak po fyzické, tak i duševní stránce. Při očištění se vámi energie znovu rozproudí a během relaxace se toto proudění energie harmonizuje.
Všechno tíživé už bude pryč a vaše relaxace tak bude skutečně hluboce uklidňující a příjemná. Uvolněte celé své tělo, všechno pusťte z hlavy a navoďte si pocity štěstí a klidu. Je jedno, jak to uděláte. Můžete si pustit relaxační hudbu, lehnout si na pohodlné místo a říkat své duši i svému tělu laskavá a milá slova. Věnujte si lásku a péči, a vaše tělo i duše budou plny štěstí, které vás zcela naplní.

Nebojte se vyhradit si na tento proces alespoň jeden večer, po němž nebudete muset nikam spěchat nebo plnit úkoly. Pokud něco budete muset udělat, zapište si to všechno někam, a ono to tam na vás počká.

Uvědomte si prosím, že je to investice do vašeho vlastního štěstí, zdraví a spokojenosti. Tím spíš, když neustále vydáváte energii, potřebujete energii znovu načerpávat. Ve skutečnosti není nic důležitějšího než vaše zdraví, štěstí a spokojenost. Jsou spolu vzájemně provázány. Tělo máte pro tento život jen jedno a vaši péči opravdu potřebuje! Prosím, nezanedbávejte se v žádném ohledu. Poslouchejte své tělo i duši. Když tělo říká, že nemá sílu spěchat a někam běžet, poslechněte ho, i kdyby vám měl ujet autobus či vlak. Respektujte své tělo. Když vám vaše duše říká, že ji něco bolí a potřebuje, abyste jí dopřáli léčení a jemnou péči, udělejte to a nesnažte se to přehlížet kvůli "důležitějším" věcem. Pokud se budete zanedbávat, možná stihnete všechny ty "důležité věci", ale nedostatek péče se vám odrazem vrátí jako bumerang nazpátek. I za cenu toho, že vám něco "uteče", je vždycky správné poslechnout své tělo a duši. Když budete mít nemocné tělo a duši plnou bolesti, bude vám k ničemu, že jste stihli to a tamto nebo že jste vykonali ty a ty úkoly.

Nenechte to prosím dojít až do fáze, kdy váš život bude skutečně ohrožen kvůli neustálému zanedbávání. Když si budete průběžně dopřávat potřebnou péči - i kdyby to mělo být jen pět minut každý den! - bude to mnohem lepší, než když to necháte dojít až k bolestivé hranici, za kterou už nebudete moci jít. Kdykoli můžete požádat o to, abychom všechno ostatní zařídili, pokud se potřebujete o sebe postarat. Všechno se dá zařídit a přeorganizovat. Nic není důležitější než váš život. Pamatujte na to prosím.
Pokud potřebujete něco opravdu neodkladně vyřešit, pak to vyřešte, v pořádku. Ale jakmile to bude možné, dopřejte si potřebnou péči co nejdříve. Slibte si, že to uděláte. Tento slib pak také dodržte. Když si dovolíte investovat do svého očištění a uvolnění, všechno potřebné pak zvládnete mnohem rychleji, efektivněji... a s radostí.

Třetím krokem po očistě a odpočinku je to, abyste na sebe byli hodní. Mluvte v laskavých slovech, říkejte sobě i druhým něco pěkného a odmítejte cokoli negativního nebo zatěžujícího. Teď jste tu pro sebe, potřebujete být v pohodě a nic jiného teď není důležitější. Když nebudete v pohodě vy, nebude v pohodě nic. Všechno by vám připadalo horší, byli byste podráždění a nikomu a ničemu by to nepomohlo. Laskavým přístupem k sobě samým pomáháte i všem ostatním. Nevadí, když odmítnete zase vydávat svou energii na něco či na někoho, když se na to necítíte. Právě teď potřebujete přijímat a být pouze jemní a laskaví. A tak je to v pořádku.
Všichni vědí, že když je to ve vašich silách, tak rádi pomůžete. Je jasné a naprosto pochopitelné, že taky máte někdy "dost", tak jako každý člověk. To je normální. Na tom není nic špatného. Nebojte se být asertivní a odmítat žádosti, na které se necítíte. Nebo pokud chcete, můžete je odložit na pozdější čas, až budete mít zase více sil. Je ovšem důležité prokázat své duši i tělu laskavost, a to tím, že si budete takto chránit své hranice a svou energii.

Nebojte se také požádat druhé lidi o pomoc. Můžete je také poprosit, aby vás dočasně nechali v klidu a tichosti. Pokud pro vás mohou něco udělat, nebojte se a dovolte jim to. I oni jsou rádi, když mohou někomu pomoci. Obklopte se jemnými lidmi, kteří vašim potřebám rozumí a respektují vás. Uvidíte, že vám bude mnohem lépe.

Celý tento proces můžete opakovat, kdykoli pocítíte potřebu. Někdy vám bude stačit pouze očištění, jindy budete potřebovat  i vše ostatní. Období zvýšené citlivosti se dostavuje z části i jako reakce na to, co jste v sobě nosili. Přitahujete si toho víc a víc, až vás to začne tak tížit, že sebemenší další podnět to ve vás všechno vyvolává a snaží se to dostat na povrch. Ale pokud si dovolíte propustit to všechno ze svého nitra ven, uvolníte se a naladíte se na jemné a hezké energie, zase se rychle naladíte na příjemné pozitivní vlny, které se budou šířit dál do všech oblastí vašeho života.
Nenechte se prosím stahovat dolů tíhou svých blízkých. Víme, že je velmi milujete, ale opravdu jim nepomůže, když se kvůli nim budete trápit. Milujte je, posílejte jim lásku, pěkné myšlenky, dívejte se na ně jako na uzdravené a šťastné, a ručíme vám za to, že jim to pomůže mnohem více, než kdybyste sami sebe svazovali smutkem a obavami.

Děkujeme vám za všechnu tu úžasnou práci, kterou vykonáváte ve svých životech, a tím i ve vašem světě. Změny, k nimž dochází, se vám mohou zdát prudké, někdy dokonce až necitlivé, ale nebojte se, všechno to probíhá podle Božského řádu, a do něj spadají i okolnosti, které nevidíte a kterým zatím nerozumíte. Důvěřujte svému srdci a nechejte se jím vést. Tak půjdete vždycky po správné cestě, ať se bude dít cokoli.

(M.T.)

* * *Nahoru

Zdroj textu: FB stránka Svět zázraků

 

Linka

ZáložkaAndělské cvičení 

Zaměřit se někdy na své pocity, emoce, je velice prospěšné, pomáhá nám to v tom, abychom své emoce zvládali, nepotlačovali je, ani se jimi nenechali ovládat.

Stačí si během dne zkusit uvědomit jak se vlastně cítíme…. pokud dobře, jen si uvědomíme, že za své příjemné pocity jsme odpovědní my sami, nikdo jiný…. a ty příjemné pocity si zkusíme udržovat.

Přesto někdy prožijeme situace, díky nimž pocítíme emoce nepříjemné: vztek, strach, vzdor, ohrožení, odcizení,….. i za tyto nepříjemné emoce jsme odpovědní my sami, nikoliv někdo druhý. Co s nimi můžeme dělat? Nemá cenu je potlačovat ani odmítat, nejúčinnější cestou je je i tyto emoce prostě přijmout, neodsuzovat se za ně a následně pomocí vlastní bdělosti a uvědomění pracovat na tom, abychom je příště nemuseli prožívat. Cestou k tomu je hodnotit ty situace, které nám nepříjemné emoce navozují jinak než jsme zvyklí. Vodítkem nám může být několik zlatých pravidel:

Co je v tobě, to se projeví i kolem tebe.

Jediné co na světě můžeš měnit jsi ty sám

Pomáhej druhému jen když tě o to požádá a ne na svůj úkor.

Co chceš, aby ti dělali druzí, dělej ty jim a naopak.

Dbej, aby tvé myšlenky, slova a činy byly čisté.

Kdo lže druhým, lže hlavně sobě

Každá příčina má svůj následek

 

Zdroj: http://www.nasandel.cz/2013/11/17/andelske-cviceni-pro-dnesni-den-vnimam-sve-emoce/

 

Linka

ZáložkaDoreen Virtue: 10 lekcí, které jsem se naučila od andělů

Čím více hovořím se svými anděly, tím více se učím. Zde je deset lekcí, které mě naučili a které změnily můj život.

1. ŽIJTE V INTEGRITĚ

Andělé mi řekli: "Věnuj svůj čas aktivitám, které jsou v souladu s tvými nejvyššími záměry. Oprosti se od věcí, od nichž tě tvá intuice odrazuje. Tyto věcí mohou být buď vyléčeny, tak aby sis je mohla užívat, nebo je snadnou cestou nahradí nějaká jiná aktivita."

Andělé mě nabádali k tomu, abych věřila svému srdci. Ujišťovali mě, že všechno bude v pořádku, když přestanu dělat práci, která neodpovídá mým skutečným zájmům. Velmi rychle jsem si ověřila, že andělé měli pravdu!

 

2. EXISTUJE JEDINĚ "TEĎ"

"Jste dokonalí a celiství právě teď. Nedívejte se pořád na to, co bude zítra - to vás pak ve vašich očích dělá nedokonalými nebo nedostatečnými v současnosti, a vyvolává to ve vás pocit, že teprve až se něco stane nebo něco vnějšího přijde do vašeho života, budete dokonalí."

Když mi tohle andělé řekli, zjistila jsem, že jsem neustále žila budoucností. Byla jsem soustředěna na to, co mi přinese zítřek, namísto abych si uvědomila všechna požehnání, jichž se mi dostávalo v přítomnosti. Od té doby si dělám každou noc seznam věcí, za které jsem vděčná.

 

3. VŠECHNY KONFLIKTY JSOU JEN VE VAŠÍ MYSLI

"Jakýkoli konflikt, který vidíte nebo zažíváte ve vnějším světě, je projekcí vašeho ega. Ve skutečnosti je svět v dokonalém míru a vy si projektujete svoje strachy do světa. Nechcete řešit svůj vnitřní konflikt, ale chcete se ho zbavit. Proto si ho promítáte na jiné lidi a myslíte si, že to oni jsou ti, kteří vám způsobují nepříjemnosti. Ostatní lidé jsou ale neutrální, jsou to prázdné stránky a vy sami je vybarvujete svými názory a soudy. Pak na ně reagujete tak, jako by ono vybarvení bylo reálné. Ostatní lidé se k vám pak chovají způsobem, jaký jste očekávali."

Když mi tohle andělé vysvětlili, zjistila jsem, jak často jsem dovolila strachu vytvářet moje mizerná období. Ale vždy jsem přitom měla moc vybrat si právě takové myšlenky a pocity, které jsem připisovala těmto situacím.

 

4. DOPŘEJTE SI OČIŠŤUJÍCÍ DIETU

"Každé jídlo má vibrace a vy chcete vibrovat co nejvýše a co nejpříjemněji. Dieta složená z čerstvého ovoce a zeleniny, ořechů a celozrnných pokrmů vám pomůže k těm nejvyšším vibračním frekvencím. Vyvarujte se masa, alkoholu, cukru, čokolády, bílé mouky a kofeinu, které mají vibrace nejnižší. A pamatujte na to, že esence každého jídla, které sníte, vás ovlivňuje ještě dlouho poté, co je jídlo stráveno a vyloučeno."

V době, kdy mě andělé učili tuto lekci, bylo mé stravování celkem zdravé. Nejedla jsem maso, ani kuřecí, ani jsem nepila alkohol. Přesto stále ještě existovalo něco, co se mohlo dát vylepšit, takže jsem následovala rady svých andělů a změnila svůj přístup ke stravování na veganský. Zlepšení úrovně mé energie a vnějšího vzhledu bylo drastické a okamžité! Namísto abych se cítila deprivovaná, zvolila jsem si zdravé jídlo a cítila se lehce a přirozeně.

 

5. NEDÁVEJTE PROTO, ABYSTE DOSTALI

"Přestaňte řešit výsledky, které očekáváte, když něco dáváte. Vždy něco dostanete, když něco vydáte; to je univerzální zákon. Ale není na vás, abyste řešili, jak se příčina a následek projeví. Navíc, když něco očekáváte za odměnu, pak jste ve skutečnosti nic nevydali. Pořád se tím ještě zabýváte a očekáváte, že něco dostanete dřív, než to plně odevzdáte."

Zase jsem jednou byla v rozpacích, když mi andělé nahlédli hluboko do duše. Věděli, že jsem byla dávajícím člověkem. Ale musela jsem připustit, že někdy jsem dávala s očekáváními, že za to něco dostanu. S plnou důvěrou ve své anděly jsem se rozhodla vzdát se všech řetězů, které svazovaly mé dary druhým. Téměř okamžitě jsem začala dostávat překvapující odměny, jako třeba nové pracovní příležitosti a úžasné zážitky s přáteli.

 

6. TRAVTE ČAS O SAMOTĚ V PŘÍRODĚ

"Zvuky a vůně přírody jsou neviditelné, takže vaši mysl dokážou krásně naladit na neviditelnou říši duchů, kde věci vibrují výše a rychleji než hmota. V přírodě se nachází mnoho léčivého bohatství. Navíc jsou tam také přírodní andělé. Můžete tyto přírodní anděly poprosit, aby vás léčili. Být v přírodě vám pomůže naladit se na přirozený rytmus země, a protože cykly jsou součástí všeho, budete více synchronní s rytmem života."

Na naléhání andělů jsem odešla pryč od svého stolu a začala trávit své hodiny na oběd venku. Čerstvý vzduch, sluneční světlo a vůně květin mi pomohla meditovat na hlubších úrovních. Seděla jsem venku a žádala přírodní anděly, aby mě obklopili.

 

7. OPROSTĚTE SE OD HMOTY

"Když ve svých myšlenkách příliš lpíte na hmotě, zůstáváte připoutaní k výplodům svého ega, a pak jste pod mocí ega. Této zákonitosti nelze uniknout. Mysl, která je podvolená hmotě, je mysl ega."

Andělé mi objasnili, že není nic špatného s hmotnými věcmi jako takovými. Hmota je podle nich neutrální. Také chápou, že my lidé potřebujeme materiální zajištění, jako je jídlo, oblečení nebo přístřeší. Pokud však přespříliš lpíme na nějakých hmotných věcech - jako je neustálé přemýšlení o penězích nebo závislostech - pak jsme soustředěni na své nižší já, namísto toho vyššího.

 

8. NESUĎTE

"Souzení druhých lidí je pro vás jakýsi způsob obrany, abyste si je udrželi od těla, tak abyste se k nim nedostali moc blízko a nemohli vás zranit. Ale už jsme vám řekli mnohokrát, že o své bezpečí se bát nemusíte. Jste vždy v bezpečí a přehnané přemýšlení a starosti ohledně vašeho bezpečí vám do života přinese jenom více strachu."

Andělé mi vysvětlili, že k sobě přitahujeme všechno, o čem přemýšlíme. Pokud se budu posedle zabývat fyzickým nebo emocionálním nebezpečím, vytvořím tím podmínky, v nichž se mé nejhorší obavy budou moci uskutečnit. S praxí jsem si začala všímat momentů, v nichž jsem soudila druhé lidi. Začala jsem v těchto chvílích odevzdávat své obavy andělům a cítila jsem, jak se mé návyky souzení postupně vytrácejí.

 

9. ŽIJETE TAM, KDE JE SOUSTŘEDĚNO VAŠE VĚDOMÍ

"Když se budete zabývat nějakou nelaskavou myšlenkou nebo myšlenkou, která je odlišná od lásky - soutěžení, závist nebo starosti, pocítíte bolest. Vy jste svým vědomím a cítíte následky toho, kam je vaše vědomí zaměřeno. Ale vy nechcete bolest. Proto se rozhodněte odevzdávat své nelaskavé myšlenky světlu."

Musím říct, že čelit této lekci pro mě bylo bolestivé. Vždy jsem byla přesvědčena, že mé vnější podmínky způsobují mé štěstí nebo neštěstí. Andělé mi ovšem ukázali, že toto bylo jen v pozadí a že to byly mé myšlenky, které vybarvovaly můj svět. Řekli mi, že mé štěstí nezávisí na tom, co jsem měla, ale na tom, co jsem si myslela.

 

10. VŽDY VZDÁVEJTE DÍKY STVOŘITELI

"Nežádejte slávu pro sebe. Ve své podstatě, když vzdáváte slávu Stvořiteli, vzdáváte tím slávu i té části sebe, která je s ním zajedno. Tím, že budete vzdávat Stvořiteli své díky, zůstanete mimo status svého ega a budete soustředěni ve vědomí svého vyššího já."

Nejprve mě tato lekce pokořila. Ale než jsem se mohla začít stydět, mí andělé mi připomněli, že - protože mé pravé já je zajedno se Stvořitelem - kdykoli jsem ocenila své pravé já, ocenila jsem i Stvořitele.

Těchto 10 lekcí jsou dnes trvalými součástmi mého života. Když mi mí klienti chválí jasnost Božského vedení, které pro ně dostávám během sezení, vždy říkám: "Děkuji vám, ale veškeré zásluhy patří Stvořiteli a andělům. Právě oni mě naučili, jak tato poselství přijímat. Já přijímám ocenění pouze za to, že jsem jejich vedení následovala a že jsem dnes - díky nim - dobrý posluchač."

 

Zdroj: http://www.angeltherapy.com/article3.php, překlad: Magda TechetováNahoru
FACEBOOK - SVĚT ZÁZRAKŮ ©2013 Připravila: ALENA pro http://novazeme2010.ning.com

 

Linka

ZáložkaPoselství ARCHANDĚLA MICHAELA 

Seďte klidně, zhluboka dýchejte, otevřete svou korunní čakru a buďte nádobou pro mé informace a hlubokou lásku i respekt, jež k vám cítím. Tak často utíkáte před možností setkat se se mnou tváří v tvář, protože se bojíte, co bych vám řekl. Nebojte se, vždyť přicházím ve jménu Toho, který vládne všem planetám a veškerenstvu! Stojím v čele „brigády světla" a oznamuji vám, že stav Země si v tuto chvíli žádá každého z nás. Co myslíte, že v době velkých hádek a nebezpečí udržuje vše pohromadě jako lepidlo? Je to naše sdílené světlo, jež dokáže prostoupit i velmi nebezpečné situace. Opravdu se není čeho bát, vždyť vládnete zázračnou schopností cestovat s tímto světlem a uniknout tak jakémukoli nebezpečí.

Uvolněte se tedy a tiše si uvědomte velké světlo, jež je teď všude kolem i uvnitř vás. Meditujte a zaměřte se na poznání tohoto světla. Má větší sílu, než cokoli, co kdy lidstvo stvořilo. Je tajemstvím vesmíru, příčinou i silou velkého rozhodnutí. Toto světlo, drazí a milovaní, je mocnou a nepřemožitelnou silou, která nemůže být zničena ani zmenšena. Je neohraničená a rozpíná se od místa, kde právě stojíte, až po daleká zákoutí vesmíru. Je věčná a během jediného okamžiku dokáže pokrýt celou planetu.

Uplatňujte toto světlo všude tam, kde váš lidský zrak spatří smutek. Prokažte svou ochotu sloužit míru tím, že zahrnete zemi svým Božským a svatým světlem. Nepleťte se: Patříte k poslům boží pravdy a vědomí, a když odhalíte své skryté léčivé schopnosti, dokážete vyvolat velké změny. Konejte zázraky, milovaní, vysíláním světla ze svého srdce, mysli a hlavy, hýčkáním a ochraňováním všech dimenzí tímto darem světla.

Jako hojivý balzám utiší a vyléčí každou nemocnou myšlenku. Toto světlo může mít různé barvy, záleží na vaší volbě a intuici. Například užitím bleděmodrého světla při hádce uhasíte plameny zloby stejně, jako když se voda přelije přes žhavé uhlí. Tmavomodré světlo zase uklidňuje nervy a pozvedává mysl. Zjistíte, že tmavomodré světlo podněcuje k ospalým, filozofickým diskusím. Existuje spousta dalších barev, které byste měli vyzkoušet a ověřit si jejich účinky. Růžová barva, jak asi sami uhádnete, plodí přátelství a romantickou lásku, a většinou lidi sbližuje a rozněžňuje. Žlutá barva stimuluje k lepšímu výkonu a těm, kteří se nechají snadno rozptýlit, pomáhá lépe se soustředit na poselství a vedení jejich vyššího já. Jak říkám, neváhejte a vyzkoušejte všechna tato zářící světla, jež nikdy neselžou a nemohou se mýlit. Je- li potřeba uzdravovat ve více dimenzích, užijte jednoduše bílé světlo, jež zahrnuje všechny barvy, zvláště pak mou oblíbenou fialovou, která se nachází nejvýše z celého spektra. Fialové světlo vždy pomáhá lidem zazářit v jejich nejvyšší nádheře, což jim pomáhá plně odkrýt jejich vnitřní moudrost. Stimuluje nervy a nadledvinky a vytváří pozitivní energii napomáhající ke smysluplnému využití vyšších smyslů.

Ted už chápete, proč říkám, že jsem vedoucí „světelné brigády"? Vy, kteří patříte mezi nesčetné členy této skryté společnosti, máte před sebou mnoho práce. Nejdříve musíte probudit své spící bratry a sestry tím, že kdykoli si jen vzpomenete, budete zářit svým světlem. Jejich vnitřní světlo, tak jako to vaše ještě před nedávnem, zatím spí- podobně jako jejich vědomí. Uvízli v bolestivé iluzi vlastního neštěstí, kola se točí, ale přesto zůstávají na místě. Jak moc teď potřebují vaši zářící lásku, aby se mohli vyškrábat z jam, v nichž bezmocně leží! Drazí, pomozte jim svým zářným příkladem života v pravdě dosáhnout jejich nejvyššího potenciálu.

Potřebuji, abyste všemi způsoby dohlíželi na mír a zastávali se ho ve všem, co děláte. Ani ve své rodině se nespokojujte s ničím menším, než je váš oslnivý vnitřní klid. Myslíme tím tiché vzrušení, nikoli onu obvyklou definici mírumilovnosti, připomínající spíše „apatii." Mír, pokud ho správně chápete a prožíváte, je stimulující a poměrně vzrušující. Znamená to pocit důvěry, že o všechno je absolutně postaráno božským Stvořitelem. Mírumilovnost je výsledkem odvahy vždy projevovat lásku, bez obav z možných následků. Jde o to převzít zodpovědnost za každodenní události a překročit práh vlastních vášní. Pokud vás tedy vaše zájmy nutí jít do knihovny, někomu zavolat, „náhodou" někoho potkat nebo jít na procházku, důvěřujte pokynům vašeho svatého já a vaší svaté vůle.

Často za vámi přicházím ve vašich snech a pomáhám vám rozpoznat úkoly, které jste si vyžádali a odsouhlasili. Proto tak často zažíváte pocit, který označujete jako „déjá vu". Vaše nejnaléhavější a nejzávažnější činy jste totiž viděli ještě před tím, než k nim došlo. Budete-li mít pocit, že jste danou situaci už zažili- například sen, který si náhle vybavíte ve dne, pak se jím nechte unášet a spojte se se mnou. Prostřednictvím blikajícího světla nebo jiného výrazného signálu vás ujistím, že stojím při vás. Může se vám při tom zdát, jako byste měli kolem hlavy omotaný turban nebo ucítíte tlak na ramenou.

V žádném případě se však nemáte čeho bát, neboť jde o dávno smluvený signál, který vám umožňuje odhalit závažnost situace. Upozorňuje vás na možnost zbavit se strachu a rozsévat radost. Ujišťuji vás, že na tento mírový proces jste dokonale připraveni a já stále a navždy stojím po vašem boku a zahrnuji vás nezměrným množstvím lásky a péče. Neboť já jsem Michael, přímý vyslanec Boží, jenž vám má všemi způsoby odhalit vaše světlo.

 

Zdroj: Poselství archandělů a andělů Země
Na Facebooku publikováno zde: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=322414847865973&set=a.158270714280388.33815.158065000967626&type=1&theater

 

Linka

ZáložkaCtěte svou citlivost

Vaše citlivost je dar, který vám dovoluje vnímat Boží vedení, cítit emoce vlastní i druhých, mít soucítění a respektovat pří­rodu. Važte si těchto svých vlastností, naši drazí.

Buďte ohleduplní ke své citlivosti a vyhýbejte se dnes hrubým energiím. My andělé vás budeme ochraňovat a řídit vaši cestu tak, abyste se vyhnuli negativním situacím a vztahům. Pomůžeme vám také ve volbě jídelníčku, ať už se týká jídla, nebo pití, aby i vaše strava vycházela vaší citlivosti vstříc.
Když se k sobě chováte s úctou a láskou, což si zasloužíte, vaše sebeúcta a sebeláska se automaticky zvýší. Důvěřujte tomu, že všechno, co cítíte, je požehnáním, a buďte za svůj dar citlivosti vděční.

Myšlenka pro tento den: ,,Dar citlivosti je pro mě bezpečný a vnímám jej jako po­žehnání. Respektuji své pocity a něžně a láskyplně o sebe pečuji."

 

Zdroj: Doreen Virtue - Rady andělů na každý den

Linka

Andělské poselství ke zdraví

Voda v těle

K očistě se velmi úzce váže dostatek vody v těle. Voda je naprosto nezbytná pro zdravé fungování těla, jeho vnitřní pročišťování a mimo to také odplavování všech nežádoucích energií, které jste vstřebali nefyzicky. Někteří z vás vodou energeticky čistí například své kamínky a krystaly. Očistný efekt vody a její role v samotném životě na Zemi je nezpochybnitelný. Prožíváte-li těžké období a potřebujete se očistit od různých tíživých energií, je o to důležitější, abyste měli dostatek čisté vody k průběžnému pití. Není příliš vhodné pít až tehdy, když se dostaví žízeň. Pocit žízně už vám dává najevo stav dehydratace. Žízeň by se vlastně vůbec neměla dostavovat. Když se budete starat o dostatečný příjem čisté vody pro své tělo, začnete se cítit o mnoho lépe, zdravěji, svěžeji, nebudete tolik unavení a smutní.

Vyhýbejte se agresivním potravinám, nápojům a přísadám, které tělu nedělají moc dobře. Týká se to i ochucovadel a různých návykových látek, s nimiž se vaše tělo musí vypořádávat, a tím více energie ztrácí. Když už sníte nějaký pokrm s výraznou chutí (tzn. jídlo výrazně sladké, slané, kyselé, kořeněné...), zapíjejte ho prosím dostatečným množstvím vody, a ne jen těsně po jídle, ale i další hodiny poté - usnadníte tak tělu jeho práci.
Co se týká závislostí v jakékoli formě, do jisté míry vám pomáhají potlačovat vaše pocity, které se jinak derou na povrch a s nimiž se nechcete dostat do kontaktu. Ale protože své pocity potřebujete vyléčit a očistit se od nich, je třeba přestat je těmito závislostmi potlačovat a zadržovat. Vyřazením návykových látek ze svého jídelníčku můžete započít důležitý očistný proces, ale je třeba, abyste se mu nebránili. Jestliže si přejete překonat své závislosti a odpor ke změně, zavolejte nás na pomoc a dovolte nám, abychom vám ukázali zdravé a prospěšné cesty, jak z toho všeho ven. Když se vaše tělo nebude muset potýkat s odbouráváním škodlivin a vynakládat energii na jejich "zneškodňování", ušetří tak mnoho sil na očištění od všeho zbylého, a vy se tak začnete opět cítit vitální a svěží.

Vaše tělo se bude detoxikovat a regenerovat mnohem lépe, když bude mít ke všem důležitým procesům dostatečně čisté vnitřní prostředí. Proto se prosím postarejte o to, abyste měli vodu všude s sebou, neochucenou, nesycenou, i kdyby jen v malé láhvi. Voda je jednou ze základních potřeb pro život a nedá se ničím nahradit. Pamatujte také na to, že čaje, káva, ovocné džusy a podobné nápoje odvádějí tekutiny z těla pryč, a i po nich je třeba se napít čisté vody. Nepodceňujte prosím tuto potřebu svého těla. Ujišťujeme vás, že vaše tělo se vám za vaši péči bohatě odmění... a stejně tak i duše, neboť vaše tělo je jejím domovem.  "

* * *

(Poselství andělů, M.T.)Nahoru

Zdroj: FB stránka Svět zázraků

 

Linka

Andělské poselství ke zdraví

Andělé vás vedou k detoxikaci

Když očistíte svůj život od nízkých energií a nezdravých látek, umožníte si tak jasněji slyšet hlas Božství. Začnete slyšet všechny tyto nebeské zprávy velmi jasně, což vám pomůže rozeznat, co spadá do vašeho životního poslání, a následně podniknout vedené kroky, díky nimž učiníte na své cestě větší pokrok.

Detoxikace zlepší vaše zdraví a možná také zdraví jiných lidí, neboť se pro ně stanete inspirací. Tím, že následujete svá slovy i činy, ukazujete druhým, že skutečné zdraví JE možné. Ve své knize Andělská detoxikace (Angel Detox), kterou jsme napsali společně s Robertem Reevesem, vás naučíme, jak zvýšit svou energii a mentální soustředění, zmírnit nadýmání, cítit se a vypadat mladší, a znovu získat svou osobní sílu jednou provždy.

Andělé pro vás chtějí jen to nejlepší
Ego vám bude namlouvat, že je příliš těžké vzdát se starých návyků. Ego říká, že potřebujete určité látky, jídlo a škodlivé situace, abyste zůstali "šťastní" a "v bezpečí". Říká vám, že když se budete detoxikovat, budete trpět depresí, ztratíte přátele a zhroutíte se.
Ale andělé i Bůh vás velmi milují a chtějí pro vás jen to nejlepší. Proto prosím naslouchejte svému Vyššímu Já, které vás vede po cestě očištění. Andělé vám s tím pomáhají právě teď.

Znamení, že vás andělé vedou k očištění/detoxikaci
Detoxikace s sebou přináší mnoho výhod. Jednou z těch největších je, že pocítíte ohromný stav zdraví. Mezi další klady patří zlepšená jasnost a vitalita, zvýšená intuice, sebepřijetí, emoční očištění, energie hojnosti a zlepšení celkového zdraví.
Vy, stejně jako každý člověk, máte kolem sebe neustále své strážné anděly. Jsou neomezenými bytostmi, které vás vedou již od vašeho narození, kdy k vám byli přiděleni. Andělé jsou vaší součástí, stejně jako vaše srdce nebo jítra; a pomáhají vám žít dlouhý, zdravý a šťastný život. Vaši andělé jsou tu pro vás a pro naplnění vašeho poslání.

Kvůli tomu možná slyšíte či cítíte, jak vás vaši andělé nabádají k očištění. To může přicházet ve formě opakujících se myšlenek nebo pocitů, které vás vedou k tomu, abyste se vzdali svých škodlivých návyků. Můžete to zase setřást jako něco nevhodného nebo se to může také zdát kontraproduktivní vedle vašich modliteb za lepší práci, lepší vztah, a tak dále, ale andělé vás žádají, abyste toto vedení nezahazovali. I my jsme toto vedení dostali a následovali ho s velkým úspěchem. Stejně tak jsme sledovali naše přátele, rodiny, klienty a studenty, jak se vypořádávali různými způsoby se svým vnitřním vedením k očistě, a zjistili jsme, že:

 • Někteří lidé to ignorovali.
 • Někteří lidé to odkládali.
 • Někteří lidé se snažili o tom smlouvat a přemlouvat to ("Tohoto se vzdám, ale tohoto ne.")
 • Někteří lidé se s tím začali hádat.
 • Několik lidí se rozhodlo vedením řídit.

V tom posledním případě jsme viděli, jak se životy těchto lidí velmi rychle transformovaly. Například, jeden z našich přátel viděl na vlastní oči, jak se jeho vysněná kariéra stává skutečností, jakmile se jednoho dne poddal svému vnitřnímu vedení a přestal pít alkohol a kávu, stal se vegetariánem a ukončil dva škodlivé vztahy.

 

Jak požádat anděly o pomoc s detoxikací

I vy můžete získávat jasné vedení od svých andělů, a to tak, že se jich pravidelně budete ptát: "Jaké změny byste chtěli, abych právě teď ve svém životě udělal/a?" Všímejte si pocitů, myšlenek či vizí, které bezprostředně poté dostanete... i když se vám to nelíbí (například, když dostanete vedení k tomu, abyste se vzdali svého oblíbeného jídla). Pamatujte, vaši andělé s vámi jsou po celý váš život a znají vás lépe než kdokoli jiný. Všechno, co si pro vás přejí, je vaše dobré zdraví, štěstí a mír.

Pokud si nejste jistí, zda opravdu slyšíte své anděly, řekněte:
"Andělé, prosím, dejte mi jasné znamení ve fyzickém světě, tak abych z toho mohl/a jasně poznat, že vás opravdu správě slyším."

Jakmile budete vědět, že vás vaši andělé vedou k oproštění se od nějaké látky, vztahu nebo situace, řekněte jim:
"Andělé, prosím, dodejte mi odvahu k tomu, abych dokázal/a tuto změnu uskutečnit zdravým a harmonickým způsobem."

Spoluprací s anděly se také můžete zbavit mnoha chutí. Budete schopni přestat pít alkohol a kávu a také přestat jíst živočišné produkty a cukr, neboť andělé i mě zcela zbavili mé touhy po těchto věcech. Totéž se stalo mnoha dalším lidem a můžete to dokázat také, když požádáte své anděly o pomoc.

Andělé nemohou jít proti vaší svobodné vůli. Mohou vám pomoci jedině tehdy, když si o to řeknete. Nezáleží na tom, jak je o to požádáte, ale ŽE je požádáte. Můžete si říct o pomoc přímo Bohu, můžete se modlit k Ježíši nebo svatým, můžete si vizualizovat, afirmovat nebo napsat své žádosti. Vaše modlitba může být ve formě prosby (volání o pomoc) nebo ve formě afirmace (děkování Božství již předem za pomoc). Veškerá komunikace s Božstvím je láskyplná a upřímná.

Buďte svým andělům blíže tím, že se očistíte

Když se vzdáte svých závislostí, nezdravých životních návyků a nevyrovnaných vztahů, zvýší se vaše spojení s andělskou říší, neboť zmizí psychická mlha vytvářená těmito škodlivinami. Tato mlha vychází z chemikálií a negativních energií, a tak vás andělé prosí, abyste se jich zbavili. Spoluprací s anděly se zvýší vaše chuť na zdravá a výživná jídla, a tak se stanete také vnímavější vůči svému tělu a poznáte, jak reaguje na různé látky. Každý takový projev může být cestou, jakým vám andělé odpovídají na vaše modlitby.

Někdy možná nechtěně ignorujete andělské vedení, a tak je určitě poproste o pomoc s jasným slyšením těch poselství, která si nejvíce potřebujete vzít k srdci. Také se jich můžete zeptat, jak byste mohli svou detoxikaci učinit ještě efektivnější. Zjistíte, že vám odpověděli nějakou dietou nebo změnou v životním stylu. Andělé vědí, jak můžete mít co největší prospěch právě nyní, a pokud budete následovat jejich poselství, povedou vás po cestě absolutní radosti.

* * *

zdroj: http://www.healyourlife.com/author-doreen-virtue/2014/01/lifeshelp/intuitive-guidance/do-your-angels-want-you-to-detox
překlad: Magda Techetová

Zdroj: FB stránka Svět zázrakůNahoru