Komunikace s anděly

ZáložkaČasto při výkladech dostávám otázku, jak komunikovat s anděly. Návodů je určitě spousta, já vám představuji jeden z nich, který je vyzkoušený.

 1. Musíte věřit, že andělé existují. Bez víry to opravdu nejde.

 2. Pohodlně se usaďte na místo, kde budete sami a nikdo vás nebude rušit. Zavřete oči. Pokud se cítíte nervozní, představte si nějaké krásné, uklidňující místo, kde se budete cítit příjemně. Mělo by během chvilky dojít k vašemu uklidnění. Vyžeňte z hlavy pokud možno všechny starosti a postranní myšlenky. Prostě si pročistěte hlavu.

 3. Nadechněte se a vydechněte. V hlavě přivolejte svého anděla nebo klidně i anděly obecně. Klidně si vymyslete svou vlastní větu jako např. ,,Můj strážný anděli, volám tě, prosím přijď ke mě." Za chvíli můžete ucítit, ale i nemusíte, některé andělské projevy (Ucítíte příjemnou až omamnou vůni. Uslyšíte najednou jemné zvuky, šelest, tichou hudbu. Ucítíte příjemnou energii, která se vám prolévá po těle. Někomu může naskočit husí kůže. Najednou máte nečekané emoce či myšlenky. Máte neskutečnou radost.).

 4. Nyní je požádejte o pomoc v řešení vaší situace. Můžete se jich zeptat na nějakou otázku.

 5. Na konci svým andělům nezapomeňte poděkovat. Jako poděkování jim můžete zapálit bílou svíci.

 

Další možností v komunikaci s anděly, je andělská pošta. Napište andělům vzkaz - napište jim svá přání - schránku si pravidelně vybírají a vyslyší vás!

 • Andělská schránka je určena pouze pro andělské oči.

 • Napište do ní svá přání. 

 • Vaše vzkazy do andělské schránky nečtu ani vy nečtěte přání ostatních, tato pošta slouží ke komunikaci mezi vámi a anděly. 

 • Volte prosím slušná slova.

 • Je čistě na vás, zda se podepíšete celým jménem, pseudonymem či na sebe zanecháte kontakt

 

Linka

O co anděly žádat?

Vaše spřízněná duše vás hledá stejně tak, jako vy hledáte ji. Naštěstí jsou tu pro vás vaši strážní andělé, kteří vám pomohou přivést vás k sobě. I když ještě nevíte, kdo vaší spřízněnou duší je, a nevíte, kdo jsou jeho/její strážní andělé, tento proces funguje! Napište andělům své spřízněné duše!

Udržujte si záměr a modlitby soustředěné na to, aby se energie vašeho dopisu donesla k andělům vaší spřízněné duše... a ona se k nim dostane! Pak tento dopis napište. Pište ho čistě ze srdce a řekněte andělům o všech svých pocitech, nadějích, snech a minulých zraněních. Můžete to napsat ručně na papír nebo to naťukat do klávesnice na počítači - výsledek bude stejný. Požádejte vaše anděly, aby zasáhli a přivedli vás k sobě.

Pokud již máte vztah, poproste anděly, aby vám pomohli více se sblížit s partnerem či partnerkou, a vyléčit všechna nedorozumění a jiné věci, které vás mohou oddělovat.

Napsaný dopis můžete ponechat například v místě, kde se často modlíte nebo si ho založit do své oblíbené duchovní knihy. Někteří lidé dopis spálí jako symbol toho, že ho odevzdávají Nebi.

Poté si všímejte jakéhokoli Božského vedení, kterého se vám dostane, a následujte ho. Například můžete mít silné nutkání navštívit určité místo, připojit se do nějakého vyučování nebo podniknout pozitivní kroky, které vás přivedou do kontaktu se svým milovaným/ svou milovanou.

Autor: Doreen Virtue

* * *nahoru

Zdroj: https://www.facebook.com/DoreenVirtue444
Překlad: Magda Techetová

Linka

Důkaz, že máte ve vašem životě anděla strážného

Máte strážného anděla, ať tomu věříte nebo ne, a tento anděl je s vámi pořád od chvíle, kdy jste se narodili.

VŠÍMEJTE SI ZNAMENÍ

Každému z nás byl v životě dán důkaz, že máme strážného anděla. Tento důkaz nám byl dán proto, aby nám pomohl uvěřit. Bohužel mnoho lidí si nevšimne těchto znamení a buď je úplně ignorují nebo je připisují náhodě.

Lidé říkají, že pro mě to je snadné věřit v anděly. Vidím anděly fyzicky od dětství; vidím strážného anděla za každým člověkem, nehledě na jeho náboženství. Každý den na vlastní oči vidím, jak moc se strážní andělé snaží, aby získali pozornost svého svěřence - někdy tahají za oblečení nebo shazují věci, ale mnoho lidí dál pochybuje o tom, že pomoc je nablízku.

 

MEDITACE NA POMOC

Nahrála jsem meditaci, abych pomohla lidem zamyslet se nad jejich životem a s pomocí jejich strážného anděla se rozpomenout na pomoc nebo znamení, které jim dal jejich anděl. Když jsem to CD nahrávala, sama jsem se ponořila do hluboké meditace a nechala jsem svého vlastního strážného anděla, aby mě vedl v tom, co říkám.

Vím, že poslouchání nějaké meditace je silné, ale chci vám tady dát určitý základ, abyste viděli důkaz toho, jak váš strážný anděl působí ve vašem životě.

 

DOPŘEJTE SI TĚCH PÁR MINUT

Ať jste kdekoliv, doma, v autobuse, u počítače nebo dokonce na nějakém zalidněném místě, dovolte si utišit a uklidnit se. Představte si, jak přímo za vámi stojí váš strážný anděl, potlačte na chvíli všechny svoje pochybnosti a dovolte si cítit jeho přítomnost.

Vzpomeňte si na dobu, kdy jste byli malým dítětem a viděli jste všechnu tu radost a zázraky v životě, kdy jste neměli ještě žádné starosti. Požádejte svého strážného anděla, aby vám pomohl si vzpomenout na situace, ve kterých vám pomohl.

Uvědomujte si myšlenky, které vás přitom napadnou. Mohou to být jen útržky obrazů nebo zlomky vzpomínek. Také si můžete uvědomit až později, třeba večer nebo druhý den, co jste přesně viděli.

Pamatujte, že váš strážný anděl s vámi není pouze tehdy, když se všechno daří - je s vámi i těžkých a bolestných dobách. Může se stát, že si najednou vzpomenete, jak vám strážný anděl pomohl překonat smutek ze ztráty milovaného prarodiče.

Váš strážný anděl vám možná předal znamení skrze jiné lidi, možná někdo řekl něco, co vám dodalo odvahu. Často jsou to právě ty malé věci; možná vám maminka nečekaně udělala váš oblíbený koláč - že by poslechla svého strážného anděla?

Každé dítě cítilo dotek ruky svého strážného anděla, který ho uklidnil a ujistil. Požádejte teď svého strážného anděla, aby vám pomohl si vzpomenout na tento dotyk a poznat ho. Možná se vás dotkl na ruce, na tváři nebo na rameni; můj strážný anděl si vždy hrál s mými vlasy. Možná jste cítili jeho paže kolem sebe, jak vás objímají. Když se vás váš strážný anděl dotkne, cítíte bezpečí a lásku.

 

ZNAMENÍ TADY A TEĎ

Požádejte svého strážného anděla, aby vám dovolil cítit znovu jeho dotek, jak tu teď sedíte. Buďte otevřeni možnosti, že můžete ucítit dotyk svého strážného anděla. Nezavrhujte malé šimrání, pocit tepla nebo závan větru jako náhodu. Mnoho lidí se samo blokuje před těmito zkušenostmi tím, že mají příliš velká očekávání. Což mi připomíná jednu ženu, s kterou jsem se setkala a která nevěřila znamením, které jí andělé dávali, ačkoliv jí jich dávali celkem hodně. Stále čekala, že se jí její strážný anděl zjeví. Jako dospělí si často myslíme, že víme přesně, jak by mělo znamení vypadat, a pak zmeškáme opravdová znamení, když nám jsou dána.

V těchto posledních dvou minutách rozjímání jste si možná vzpomněli na chvíle, kdy vám váš strážný anděl pomohl, když jste byli dítě. Pokud ano, uchovejte si tyto vzpomínky, neboť jsou velmi vzácné, a buďte pozorní ke znamením, kterými vám váš strážný anděl znovu pomáhá ve vašem každodenním životě.

Pokud jste si nevzpomněli na chvíli, kdy vám váš strážný anděl dal důkaz o tom, že je s vámi, nemyslete si, že nemáte žádného strážného anděla nebo že ne vás nemiluje - ujišťuji vás, že ho máte a že vás bezpodmínečně miluje takové, jací jste. Během několika následujících dní si buďte vědomi vzpomínek z dětství, které vás napadnou, a sledujte znamení, kterými vám váš strážný anděl pomáhá. Andělé mi říkají, abych vám řekla, že vám dávají znamení neustále, ale my je tak často přehlédneme. Andělé mi říkají, že děti mnohem častěji vidí a rozpoznávají znamení, a proto se zde soustředím na dětství.

Prosím o to, aby každému, kdo čte tento článek, bylo umožněno vidět znamení, které mu v životě dává jeho strážný anděl.

Požehnání:
Lorna

 

Z webu:  LORNA BYRNE . www.andelevmychvlasech.cz

Zdroj: www.novazeme2010.com

 

Linka

Rozhovory s anděly

Jelikož máte (stejně jako všichni ostatní) anděla strážného a jelikož vědecké studie prokazují, že intuice je vlastnost vrozená každému jedinci, můžete i vy zřetelně komunikovat se svými anděly i s anděly druhých. Prvním krokem, který musíte udělat, je zbavit se strachu, který by mohl narušovat vaše spojení s nebesy.

Andělskou terapii vyučuji po celém světě již od roku 1996. Mých kurzů se zúčastnily tisíce lidí různého věku i původu, a ze svých zkušeností vím, že hlavní věcí, která nás blokuje, je strach. Místo toho, abychom se však strachu vyhýbali, měli bychom si ho přiznat a postavit se mu. Pak nad námi ztratí moc.

Zde jsou ty nejběžnější strachy, kterým lidé čelí před tím, než se rozhodnou mluvit s anděly. Při čtení následujících otázek dejte pozor, zda ve vás nezpůsobí tělesnou reakci, nebo zda se v nich nepoznáte ("Toto říkám také!"). Všechny vaše obavy předejte nebi, a to tak, že si je představíte obklopeny bílým světlem, které podáváte andělům kolem vás. Jakmile tyto starosti předáte, pocítíte úlevu.

* * *

1. NENÍ TO ROUHÁNÍ MLUVIT S ANDĚLY?

Tato obava vychází z toho, jak některá náboženství interpretují posvátné texty. Pokud hluboce věříte, že mluvit můžete pouze s Bohem, Ježíšem nebo jinou duchovní bytostí, pak tuto víru nenarušujte. Tím byste si způsobili zbytečnou úzkost, a my další negativní emoce opravdu nepotřebujeme.
Zamyslete se ale nad tím, že slovo anděl znamená "posel boží". Andělé jsou pro nás dary z nebes, slouží nám jako pošťáci, kteří doručují poselství od Stvořitele. S božskou přesností nám dodávají rady. A stejně jako každý, kdo daruje, i Stvořitel si přeje, abychom jeho dar s radostí využili. Bible i jiné náboženské knihy jsou plny svědectví o lidech, kteří mluvili s anděly, a tento přirozený jev přetrval až do dnešních dnů.

 

2. CO KDYŽ ŽÁDNÉ POSELSTVÍ NEDOSTANU?

Hlavním důvodem, proč mají lidé při komunikaci s anděly blok, je, že se až příliš úpěnlivě snaží, aby se něco stalo. Toto napětí většinou vychází z obavy, že své anděly neuslyší, nebo ze strachu, že žádné anděly strážné nemají.
Váš zážitek z kontaktu s nebesy bude ovlivněn tím, čemu vy sami věříte. Pokud ve vás zůstanou úzkostlivé myšlenky, tak své anděly neuslyšíte jasně. Naopak, optimismus vaše spojení výrazně zlepší. Hlavní je do ničeho se netlačit. Nechte veškerou práci při sesílání poselství na Bohu a jeho andělech. Vaším úkolem je jednoduše naslouchat a vnímat všechny dojmy (myšlenky, pocity, vize nebo slova), kterých se vám dostane.

 

3. CO KDYŽ SE PLETU, NEBO SI TO VYMÝŠLÍM?

Opravdová nebeská rada je povznášející, inspirující, motivující, pozitivní a plná lásky. Andělská poselství často mluví o tom, jak něco zlepšit: vyhlídky, zdravotní stav, životní prostředí, vztah, svět jako takový... Andělé většinou opakují své rady prostřednictvím pocitů, myšlenek, slov a vizí, dokud neuděláte to, co vám doporučují. Pokud si nejste jistí, zda je zpráva opravdová, chvíli počkejte, jelikož pravé boží poselství se vrací znovu a znovu, zatímco falešná rada se ztrácí.
Dejte si pozor na takzvaný "syndrom podvodníka", na základě kterého se vás ego snaží přesvědčit, že mluvit s anděly neumíte a nemáte na to dost intuice ani psychických schopností. Měli byste vědět, že takové myšlenky produkuje ego a že jsou založeny na strachu.

 

4. NEBYLO BY PRO MĚ LEPŠÍ POUČIT SE O ŽIVOTĚ SÁM?

Někteří lidé mají pocit, že žádat Boha o pomoc je "podvádění". Věří, že abychom rostli a učili se, musíme trpět, a že když jsme se jednou dostali do průšvihu, musíme se z něj dostat sami. Andělé ovšem tvrdí, že i když skrze utrpení sice růst můžeme, tak v míru to jde rychleji, a že utrpení nemůže být nikdy pro okolí tak inspirující, jako náš klid.
Andělé pro vás ovšem neudělají úplně všechno. Jsou jako spoluhráči, kteří od vás chtějí nahrávku při útoku na bránu. Jsou-li žádáni o pomoc, mohou výjimečně vykonat zázrak. Častěji vám ale pomohou tím, že vám přinesou Boží poselství, abyste věděli, jak si pomoci sami.

 

5. JAK SI MOHU BÝT JISTÝ, ŽE OPRAVDU MLUVÍM S ANDĚLEM?

Bůh, nanebevzatí mistři, archandělé a andělé s vámi mluví pozitivními, láskyplnými slovy. V jejich větách se často vyskytuje ty a my, jako u každého, s kým si povídáte, zatímco kdyby mluvilo vaše ego, začne každou větu zájmenem já. Vaši zesnulí používají stejná slova a stejné fráze jako za života, mají i stejné způsoby.
Pokud s vámi někdo bude mluvit negativně, ať už zesnulý nebo bytost, okamžitě s nimi přerušte kontakt a modlete se k archandělu Michaelovi. Odnese pryč negativní energii a ochrání vás před zlým.

Mluvit s anděly je příjemné a povznášející. Ať už je slýcháte, vídáte, cítíte nebo vám poskytují nový pohled na věc, komunikace s nimi vám jistě přinese spoustu radosti. 

 

Autor textu: Magda Techetová
Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/search/label/Doreen%20Virtue

 

Linka

Andělé vás vedou k detoxikaci

Když očistíte svůj život od nízkých energií a nezdravých látek, umožníte si tak jasněji slyšet hlas Božství. Začnete slyšet všechny tyto nebeské zprávy velmi jasně, což vám pomůže rozeznat, co spadá do vašeho životního poslání, a následně podniknout vedené kroky, díky nimž učiníte na své cestě větší pokrok.

Detoxikace zlepší vaše zdraví a možná také zdraví jiných lidí, neboť se pro ně stanete inspirací. Tím, že následujete svá slovy i činy, ukazujete druhým, že skutečné zdraví JE možné. Ve své knize Andělská detoxikace (Angel Detox), kterou jsme napsali společně s Robertem Reevesem, vás naučíme, jak zvýšit svou energii a mentální soustředění, zmírnit nadýmání, cítit se a vypadat mladší, a znovu získat svou osobní sílu jednou provždy.

Andělé pro vás chtějí jen to nejlepší
Ego vám bude namlouvat, že je příliš těžké vzdát se starých návyků. Ego říká, že potřebujete určité látky, jídlo a škodlivé situace, abyste zůstali "šťastní" a "v bezpečí". Říká vám, že když se budete detoxikovat, budete trpět depresí, ztratíte přátele a zhroutíte se.
Ale andělé i Bůh vás velmi milují a chtějí pro vás jen to nejlepší. Proto prosím naslouchejte svému Vyššímu Já, které vás vede po cestě očištění. Andělé vám s tím pomáhají právě teď.

Znamení, že vás andělé vedou k očištění/detoxikaci
Detoxikace s sebou přináší mnoho výhod. Jednou z těch největších je, že pocítíte ohromný stav zdraví. Mezi další klady patří zlepšená jasnost a vitalita, zvýšená intuice, sebepřijetí, emoční očištění, energie hojnosti a zlepšení celkového zdraví.
Vy, stejně jako každý člověk, máte kolem sebe neustále své strážné anděly. Jsou neomezenými bytostmi, které vás vedou již od vašeho narození, kdy k vám byli přiděleni. Andělé jsou vaší součástí, stejně jako vaše srdce nebo jítra; a pomáhají vám žít dlouhý, zdravý a šťastný život. Vaši andělé jsou tu pro vás a pro naplnění vašeho poslání.

Kvůli tomu možná slyšíte či cítíte, jak vás vaši andělé nabádají k očištění. To může přicházet ve formě opakujících se myšlenek nebo pocitů, které vás vedou k tomu, abyste se vzdali svých škodlivých návyků. Můžete to zase setřást jako něco nevhodného nebo se to může také zdát kontraproduktivní vedle vašich modliteb za lepší práci, lepší vztah, a tak dále, ale andělé vás žádají, abyste toto vedení nezahazovali. I my jsme toto vedení dostali a následovali ho s velkým úspěchem. Stejně tak jsme sledovali naše přátele, rodiny, klienty a studenty, jak se vypořádávali různými způsoby se svým vnitřním vedením k očistě, a zjistili jsme, že:

 • Někteří lidé to ignorovali.
 • Někteří lidé to odkládali.
 • Někteří lidé se snažili o tom smlouvat a přemlouvat to ("Tohoto se vzdám, ale tohoto ne.")
 • Někteří lidé se s tím začali hádat.
 • Několik lidí se rozhodlo vedením řídit.

V tom posledním případě jsme viděli, jak se životy těchto lidí velmi rychle transformovaly. Například, jeden z našich přátel viděl na vlastní oči, jak se jeho vysněná kariéra stává skutečností, jakmile se jednoho dne poddal svému vnitřnímu vedení a přestal pít alkohol a kávu, stal se vegetariánem a ukončil dva škodlivé vztahy.

 

Jak požádat anděly o pomoc s detoxikací

I vy můžete získávat jasné vedení od svých andělů, a to tak, že se jich pravidelně budete ptát: "Jaké změny byste chtěli, abych právě teď ve svém životě udělal/a?" Všímejte si pocitů, myšlenek či vizí, které bezprostředně poté dostanete... i když se vám to nelíbí (například, když dostanete vedení k tomu, abyste se vzdali svého oblíbeného jídla). Pamatujte, vaši andělé s vámi jsou po celý váš život a znají vás lépe než kdokoli jiný. Všechno, co si pro vás přejí, je vaše dobré zdraví, štěstí a mír.

Pokud si nejste jistí, zda opravdu slyšíte své anděly, řekněte:
"Andělé, prosím, dejte mi jasné znamení ve fyzickém světě, tak abych z toho mohl/a jasně poznat, že vás opravdu správě slyším."

Jakmile budete vědět, že vás vaši andělé vedou k oproštění se od nějaké látky, vztahu nebo situace, řekněte jim:
"Andělé, prosím, dodejte mi odvahu k tomu, abych dokázal/a tuto změnu uskutečnit zdravým a harmonickým způsobem."

Spoluprací s anděly se také můžete zbavit mnoha chutí. Budete schopni přestat pít alkohol a kávu a také přestat jíst živočišné produkty a cukr, neboť andělé i mě zcela zbavili mé touhy po těchto věcech. Totéž se stalo mnoha dalším lidem a můžete to dokázat také, když požádáte své anděly o pomoc.

Andělé nemohou jít proti vaší svobodné vůli. Mohou vám pomoci jedině tehdy, když si o to řeknete. Nezáleží na tom, jak je o to požádáte, ale ŽE je požádáte. Můžete si říct o pomoc přímo Bohu, můžete se modlit k Ježíši nebo svatým, můžete si vizualizovat, afirmovat nebo napsat své žádosti. Vaše modlitba může být ve formě prosby (volání o pomoc) nebo ve formě afirmace (děkování Božství již předem za pomoc). Veškerá komunikace s Božstvím je láskyplná a upřímná.

Buďte svým andělům blíže tím, že se očistíte

Když se vzdáte svých závislostí, nezdravých životních návyků a nevyrovnaných vztahů, zvýší se vaše spojení s andělskou říší, neboť zmizí psychická mlha vytvářená těmito škodlivinami. Tato mlha vychází z chemikálií a negativních energií, a tak vás andělé prosí, abyste se jich zbavili. Spoluprací s anděly se zvýší vaše chuť na zdravá a výživná jídla, a tak se stanete také vnímavější vůči svému tělu a poznáte, jak reaguje na různé látky. Každý takový projev může být cestou, jakým vám andělé odpovídají na vaše modlitby.

Někdy možná nechtěně ignorujete andělské vedení, a tak je určitě poproste o pomoc s jasným slyšením těch poselství, která si nejvíce potřebujete vzít k srdci. Také se jich můžete zeptat, jak byste mohli svou detoxikaci učinit ještě efektivnější. Zjistíte, že vám odpověděli nějakou dietou nebo změnou v životním stylu. Andělé vědí, jak můžete mít co největší prospěch právě nyní, a pokud budete následovat jejich poselství, povedou vás po cestě absolutní radosti.

* * *nahoru

zdroj: http://www.healyourlife.com/author-doreen-virtue/2014/01/lifeshelp/intuitive-guidance/do-your-angels-want-you-to-detox
překlad: Magda Techetová

Zdroj: FB stránka Svět zázraků