Energetická očista a působení na dálku

Energetické působení provádím na dálku, takže je jedno, na které části planety žijete. Ceník je uveden v českých korunách a v eurech. Přijímám i jiné zahraniční měny - v tomto případě mě prosím kontaktujte přes e-mail, abychom se domluvili na podrobnostech. Energetické působení je vhodné čas od času zopakovat. Po každém působení napíšu, po jakou dobu bude čištění (většinou v řádu týdnů) na dané téma pracovat.

 

Linka

Energetická očista duše, karmy, energetické odblokování, očista životních problémů

Systém, který používám, pomáhá odstranit negativní programy z podvědomí a tím pomáhá zlepšovat fyzické a psychické těžkosti a taky člověku pomáhá uvědomit si pravdivý stav věcí a skutečných lidských hodnot. Staré destruktivní energie, které narušují mysl a můžou taky přinášet negativní emoce, se přes tuto metodu dají nalézt a rozpustit. Využívá schopnosti lidské duše čistit se, léčit se a učit se. Při této metodě pracuji s kyvadlem a s tabulkami. Tento systém využívá ideomotorické reakce prstů (více o ideomotorice jako takové najdete ZDE). Odpovědi na otázky, které  kladu, dostávám do podvědomí (bez zapojení vědomí) - ukazují se mi ve speciálních tabulkách k tomu určených. V těchto tabulkách jsou napsány různé situace nebo emoce, ve kterých si daný člověk vytvořil energetické bloky a nepochopení a brání mu v osobním růstu. Důležitou zásadou očisty duše, kterou provádím, je respektování svobodné vůle konkrétního člověka v tom, zda chce nebo naopak nechce komunikovat se svým Vyšším "Já" a které informace je ochotný vnímat pro svůj růst. V praxi to znamená, že bez konkrétního souhlasu určitého člověka nemůžu pracovat s jeho karmou. Rodiče můžou rozhodovat za svoje děti, ale je to v případě, že z toho pro děti plyne nějaká prospěšnost v rámci zásahu do jejich životů touto technikou. Taky tu platí pravidlo pro úspěch, že klient by měl mít snahu o změnu vědomé mysli, zakořeněných návyků a způsobů myšlení.  

Pomocí tohoto systému jsem schopna nahlédnout a odblokovat záležitosti, se kterými se nyní potýkáte. Nahlédnu do minulých životů, současného, alternativního, paralelního a budoucího života, také se podívám na rodové linie, karmu rodu, osobní karmu, najdu a odstraním negativní bloky, jež na Vás působí. Pokud na sobě máte prokletí, uřknutí atp., tak to taktéž zruším. Sdělím vám, jaké programy máte v tomto životě, na jaké si dávat pozor, nahraji pozitivní programy, které souvisí se životem. Je toho mnoho, na co se v tomto působení zaměřuji.

Klient je při konzultaci relativně pasivní, nejde o žádné prožívání negativních zkušeností atp. Práce pro klienta nastane až po čištění, kdy je dobré řídit se doporučeními, která z čištění vyplývají. Samozřejmě je nutné uvědomit si, že problémy (negativní formy energie), které přes tento systém odstraňuji, na klienta působily delší čas a taky si je klient mohl přivodit sám svým chováním. Tudíž je pak vhodné pracovat i sama na sobě, nenechávat svou zodpovědnost na jiných.

Tento systém prošel po mnoho let zkoušením a vylepšováním tak, aby ten, který čištěním prochází, mohl po své životní cestě snadněji kráčet, jestliže zároveň na sobě bude alespoň z části pracovat. Přes tento systém se dá řešit fyzické a duchovní zdraví, finanční záležitosti, problémy ve vztazích, v rodové linii, karmické problémy, prokletí, strachy, vnitřní překážky, lze vyčistit fyzické, emocionální, duchovní, mentální tělo, dále také lze vyčistit čakry a auru. Kromě toho se dá vyčistit prostor, dům (domov) i zvířata. 

Výsledkem sezení bývá pocit uvolnění, většího klidu nebo zlepšení v původně problematických životních oblastech. Opakování sezení je čistě individuální záležitostí. Každému po sezení vyjde jinak dlouhá doba, jak dlouho čištění bude působit - většinou je to v řádu měsíců a tento čas každému klientovi sděluji. Pak už je na každém, zda má potřebu ozvat se znovu.

Tento systém nelze použít jako černou magii a ani s ním nelze jakkoliv škodit. Není ani náhradou lékařské péče či odborné psychoterapeutické odborné péče, popřípadě ani náhradou předepsaných léčiv. Není ani lidovým léčitelstvím. I když při práci nahlížím většinou do minulých životů, tak se nejedná o regresní terapii. Jde o práci na duchovní úrovni. Není třeba znovuprožívat emoce nebo slyšet ze strany klienta vyprávění o problémech či traumatech. 

Díky tomuto systému pracuji s následujícími problémy:

 • problémy s učením, soustředěním, stresem
 • zadrhávání v řeči způsobené různými traumaty
 • neschopnost prožívat naplno život
 • zablokované disharmonické energie, které pocházejí z traumatizujících zážitků, konfliktů a stresových situací
 • únava, nespavost, nedostatek energie, pocit samoty, nejistoty nebo strachu
 • úzkostné stavy a fóbie
 • různé bolesti, se kterými si lékař neví rady
 • některé kožní potíže
 • noční pomočování
 • energie v čakrách a jejich harmonizace
 • příbuzenské, kolegiální nebo partnerské vztahy
 • traumatické zkušenosti z minulých životů, které blokují současný život a způsobují zdravotní potíže
 • zjištění deficience vitamínů a minerálů v těle
 • přivtělené bytosti (diskarnáti), duchovní paraziti a další entity
 • energetická očista prostor včetně negativně nabitých předmětů 

 

Mezi nejčastější témata, které energeticky čistím, patří očista milostného života, odblokování konkrétního vztahu, zdraví, financí (očista hojnosti), práce (nalezení nové práce, očista vztahů na pracovišti atp.) a lidé také pamatují na své domácí mazlíčky, takže i ty očišťuji, protože jde pořád o duši.

 

Způsob energetického odblokování:

 • Můžeme se domluvit na aktivní konzultaci - přes chat (Facebook, Skype, Viber), možnost je taky telefonická, kdy volám já vám (je vhodné psát si z vaší strany poznámky), takže zvolte sami, co vám více sedí. Namyslete si, co vše vás trápí nebo co byste rádi "uvedli do pohybu" a při domlouvání podrobností mi to prosím sdělte. Samozřejmě se můžu nechat vést a zaměřit se obecně na to, co je třeba. U této metody není možné provést odblokování každému, musím nejprve zjistit, zda je to v souladu s vaším vyšším Já, pak teprve můžeme řešit další podrobnosti. Kontaktujte mě nejlépe písemně (e-mail, chat na Facebooku, Viberu, WhatsAppu, Telegramu).
 • Ceny: 
  • Aktivní konzultace (chat, telefonicky) vychází následovně:

                            - český bankovní účet: do 30 min 400 Kč, do 60 minut 800 Kč

                            - slovenský bankovní účet: do 30 min 20 €, do 60 min 35 €

                            - jiná země v rámci EU: do 30 min 21 €, do 60 min 36 €

                            - jestli máte jinou měnu, tak Vás poprosím o uvedení ve zprávě domluvíme se na možných způsobech platby

 

  • E-mailové odblokování: Toto odblokování probíhá tak, že mi pošlete jméno, datum narození, můžete i svou fotku. Řeknu vám, kdy působení uskutečním a po působení obdržíte text, ve kterém je uvedeno, co jsem provedla. Samozřejmě je na vás samotných, zda na sobě budete i pracovat a budete se snažit jít lepší cestou. Toto odblokování je takovým pozitivním "nakopnutím" do života. Cena je v tomto případě podle složitosti, proto mě v případě zájmu kontaktujte na e-mail: info@vestirnaonline.cz a napište, o jaké témata byste měli zájem. Ne vždy doporučím e-mailové odblokování - řídím se tím, co mi vyjde jako vhodná volba (mým cílem je, aby vám to pomohlo). Opět je možný i obecný odblok. Uveďte taky své jméno a příjmení, datum narození, které uvedete i jako variabilní symbol (VS).
   • Ceny v tomto případě vychází orientačně takto:
    • "Jednoduchý" problém (očistu stihnu do 30 minut, napíšu vám to předem): verze NORMAL (očista za sedm dní od přijetí platby): český bankovní účet: 500,- Kč; slovenský bankovní účet: 23 €; jiná země v rámci EU: 24 €. Pak je verze EXPRES (očista během následujícího dne od přijetí platby): český bankovní účet: 600,- Kč; slovenský bankovní účet: 27 €; jiná země v rámci EU: 28 €. Jestli máte jinou měnu, tak Vás poprosím o uvedení ve zprávě domluvíme se na možných způsobech platby
    • "Složitější" očista (očistu stihnu do 60 min, napíšu vám to předem): verze NORMAL (očista za sedm dní od přijetí platby): český bankovní účet: 800,- Kč; slovenský bankovní účet: 35 €; jiná země v rámci EU: 36 €. Verze EXPRES (očista během následujícího dne od přijetí platby): český bankovní účet: 900,- Kč; slovenský bankovní účet: 39 €; jiná země v rámci EU: 40 €. Jestli máte jinou měnu, tak Vás poprosím o uvedení ve zprávě domluvíme se na možných způsobech platby

 

Po letitých zkušenostech doporučuji spíše aktivní konzultaci, ideálně přes telefon, protože přece jen je lepší slyšet se. Často je mi kladné otázka typu: kolik působení je třeba. Odpovídám na to tak, že je to čistě individuální záležitost. Zázraky na počkání (tzn. jedno působení) nejsou prakticky možné, většinou je potřeba opakování, ale je to o každé duši, jak silné nánosy na ní jsou. Při jednom čištění dáme pryč určité bloky, ale při dalším se můžou objevit zase jiné, které tam dříve nebyly - dá se to přirovnat k loupání cibule, kdy se pomalu odkývají určité skryté problémy, abychom došli k jádru. Další záležitostí je časový odstup opakování - řídím se tím, co mi vaše duše poví - takže to může být za dva, tři, pět měsíců - každý to má jinak. 

Energetické působení není náhradou lékařské praxe, ani lidovým léčitelstvím či přikládáním rukou, nejedná se ani o šíření náboženství nebo jiné ideologie.

Rozhodla jsem se, že budu občas přidávat pocity klientů po odblokování (čištění) - můžete mi své pocity napsat na e-mail a já je anonymně zveřejním:

 • Paní Veronika B.: Potřebovali jsme energeticky očistit dům, protože se tu zjevovala duše babičky předchozích majitelů. Již dříve jsme vyzkoušeli nějaké způsoby, ale nic nefungovalo. Po očistě přes paní Ivu byla ihned duše pryč a hlavně je tu i příjemnější atmosféra, větší pohoda. Pak jsme potřebovali s manželem pročistit náš vztah, naše životy - manžel je po pár dnech od očisty jako vyměněný a dokonce získal novou práci, která před tím nepřicházela. 
 • Slečna Elena K.: Po očistě duše jsem cítím rozhodně velký rozdíl - jako by mi spadl kámen ze srdce, cítím příliv energie, skvělou náladu a hlavně jsem přestala myslet na muže, který mi zamotal hlavu. Ale divím se, že nemám potřebu už na něj myslet. Strach z pavouků, který jsme očišťovaly, tak je pryč - prostě mám klid, nemyslím na ně, nezdá se mi o nich. Moc děkuji za pomoc. 
 • Paní Alena K.: Požádala jsem paní Ivu o pomoc s mou dospívající dcerou, která měla mentální anorexii. Byla jsem před tím s dcerou u lékařů, v nutriční poradně, ale nepomáhalo to. Paní Iva duši dcery pročistila a zabralo to - toto hodnocení píšu s časovým odstupem několika měsíců od působení. Dcera se změnila a jsem za to moc ráda. 
 • Paní Eva P.: Po očistě duše mého dospívajícího syna, se kterým jsem řešila to, že se mnou nekomunikoval a hrál si doma s ohněm, jsem nadšená, jak je syn po krátké době jako vyměněný. S ohněm si zatím nehraje a má lepší náladu.
 • Paní Irena Š.: Musím říct, že se mi hrozně moc ulevilo, jako kdyby ze mě spadla velká hora kamení. Negativní pohled na muže a myšlenky na smrt mě opustily. Paní Iva udělala očistu duše dceři, které jsem čištění doporučila a myslím, že se cítí lépe. Já z ní cítím zklidnění. Moc děkuji, pomohla nám to.
 • Paní Irena Š. (druhé čištění po nějaké době): Zopakovaly jsme očistu ohledně mého postoje k mužům. Můj postoj k mužům je teď lepší, nesoudím je. Jsem zklidněná a v podstatě nic od nich neočekávám a tím pádem mám čas se věnovat sobě. Negativní myšlenky se objevují sporadicky a daří se mi je zahnat.
  Celkově mě očisty u paní Ivy zklidnily a daly mi jiný pohled na život. Dost se mi ulevilo. Uvidím do budoucnosti, kam mě to posune.
 • Paní Míša D.: Po odblokování se můj život kompletně mění k lepšímu. Do života mi najednou přichází lidi, kteří mi pomáhají a věří mi. Začala jsem se hodně otevírat. Poslouchám písničky. Jsem usměvavá a veselá. Za mě to bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě.
 • Paní Vladana U.: Řešila jsem dlouhodobě "problémy" se svou náctiletou dcerou, která byla uzavřená, nechtěla se mnou o ničem moc mluvit, proto jsem chtěla pomoci přes očistu duše. Dcera byla hned po pár dnech jiná, začala se mi více svěřovat, je veselá a jako by vyměněná. Moc děkuji za pomoc. 
 • Paní Ivča B.: Chci se s Vámi podělit o zkušenosti s očistou duše. Více než rok mne trápila bolest chodidla, tlumila jsem jí pomocí léků aby jsem zvládala každodenní povinnosti včetně práce, kdy jsem celý den na nohou. Bolesti se stupňovaly a nikdo z lékařů mi nebyl schopen pomoci, konečná verze byla děsivá... odumírání tkáně jako následek po zlomenině kotníku. Paní Ivu znám a její služby jsem využívala víceméně ohledně výkladu karet, svěřila jsem se jí se svým zdravotním problémem a vůbec netušila jak moc mi dokáže pomoci. Její nabídka zkusit očistu duše byla poslední šance. Buď a nebo. Známe to všichni, když je člověku nejhůř, zkusí vše. Několik dní po ,,sezení na dálku" jsem změny necítila, ale stále jsem věřila a držela se rad, které jsem od paní Ivy obdržela. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat, mohla jsem fungovat bez léků na tlumení bolesti, což pro mne bylo prioritní. Nedokážete si představit ten pocit štěstí a radost. Hned jsem paní Ivu informovala o změnách. Každopádně se jednalo o nepřímí kontakt, kdy se vše včetně očisty duše řešilo telefonáty, což je za mne úplně perfektní, když jste z druhé strany republiky a i tak Vám dokáže někdo pomoci. Čeká mne ještě další ,,sezení na dálku", ale už teď se těším a jsem zvědavá na další posun aby vše bylo opravdu tak jak má být. Očistu duše u Ivy můžu jedině doporučit. Teď už vím, na koho se mohu kdykoliv obrátit. Tímto chci paní Ivce poděkovat a těším se na další zkušenosti a posuny. 

   
   

Linka

nahoru