Horoskop zdarma

Mé výklady jsou platné pouze pro ty, kteří si je přečtou.

Pokud chcete zjistit, který anděl vás daný den provází, klikněte zde, prosím: Dnešní průvodce

Budu ráda, když budu moci být vaší kartářkou či člověkem, který zrovna Vám pomůže v rozvoji Vaší osobnosti. Neváhejte mě kontaktovat pro domluvu termínu. Výklady provádím jak na dálku a to včetně zahraničí, tak i osobně. V nabídce mám i DÁRKOVÉ POUKAZY na mé služby na dálku, ale i osobně.

Předpovědi a různé články publikuji veřejně již od roku 2011. Dříve jsem psala pro časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel, TV Pohoda Křížovky. Poslední aktivitou je magazín gleid.cz, kde jsem psala hlavně roční a čtvrtletní předpovědi.

Na tomto webu zveřejňuji předpovědi každý týden. Píšu je sice již mnoho let, ale archiv průběžně mažu. Historii mých předpovědí najdete v mých albech na Facebooku. 

Na této stránce naleznete:karty

 

animated-line-image-0015  

Předpověď na září 2023

srpen_prani

Milí čtenáři,
v září byste mohli po něčem až nezdravě toužit. Můžete se pak díky tomu ocitnout přímo v pasti. Také nějaké závislosti a zlozvyky vám můžou ztrpčovat život. Můžete se cítit napadáni a stát proti konkurentům, závistivcům a jiným odpůrcům, kteří můžou být v přesile. I tak by ale vyhlídky měly být dobré, protože budete stát ve výhodné pozici. Využijte svou obratnost a bdělost, abyste se vlastní lehkomyslností nepřipravili o výhodu této pozice.

V milostné oblasti můžete být vystaveni krátkodobým svodům, které však budou spíše nebezpečné, ale za to budete oba poblouzněni vášní a neuvěřitelnou přitažlivostí. Vztah sice nebude mít přílišnou perspektivu, ale můžete se vzájemně nějakým způsobem obohatit. Také je zde varování před přílišným střídáním partnerů a rovněž nechtěným těhotenstvím. Ve stávajícím vztahu je samozřejmě výrazná přitažlivost správně. Pokud však nebudete věrní svému stávajícímu partnerovi, pozor na to, aby váš vztah nebyl ohrožen. Když už by situace nastala, využijte své chytrosti. Mohlo by mezi vámi a současným partnerem přibýt konfliktních situací, takže hlídejte si, co říkáte, aby ty hádky někdy nebyly zbytečně.

V pracovní oblasti si dávejte pozor na lukrativní pracovní nabídky, kterých byste mohli později litovat. V současné práci byste mohli mít pocit, že jste spíše otroky své práce a že vás práce už tolik nenaplňuje. Někteří z vás budou zažívat konkurenční boj - buď v rámci současné práce, kdy budete obhajovat svou pověst, čest nebo při hledání té nové, kdy zájemců bude více a budou dobří. V některých případech vám závistivci v současné práci mohou pod vámi ,,podřezávat větev". Můžete to přestát bez úhony, jestliže se nepřipravíte o své výhody díky lehkomyslnosti, takže vyhlídky by měly být nakonec dobré.

Po finanční stránce se snažte vyvarovat nekalým obchodům a špatným investicím. Hrozí vám také setkání se s podvodníkem.

Po zdravotní stránce si dávejte pozor na problémy s pohlavními orgány a močovými cestami.
 
Přeji vám pohodové podzimní dny
 
Iva Aiesh
 
 

Předpověď od 18.9. do 24.9.2023

Milí čtenáři,
v těchto dnech budete toužit po stabilitě, jistotě a trvalosti. Budete se chtít taky možná osvobodit z podmíněnosti přírodou, můžete toužit po budování domu, klimatizaci, jenž vás bude chránit před horkem, zimou, můžete toužit po autě nebo třeba letadle, abyste snadněji překonali velké vzdálenosti. Bude vás ovládat smysl pro pořádek, střízlivost, disciplínu, zodpovědnost a pragmatický způsob jednání. V negativním slova smyslu můžete být chladní, nepřizpůsobiví, panovační, perfekcionističtí či bezohledně využívat svého postavení. Pamatujte si, že když budete tvrdě pracovat, nedostanete nic zadarmo a máte velkou šanci na úspěch.
 
V milostné oblasti můžete upevňovat svůj vztah a posouvat ho na pevný základ. V některých případech se ze vztahu vytratí iluze, což pak samozřejmě váš vztah posune jinam. Pozor na touhu po co největší jistotě, protože to váš vztah může vést do nebezpečí - upadli byste do strnulosti či omezenosti. 
 
V pracovní oblasti můžete inklinovat k vytvoření pořádku a uskutečňování dlouho hýčkaných přání, předsevzetí a plánů. Budete mít jasný koncept toho, co si chcete splnit, budete odhodlaní a schopní přijmout zodpovědnost. Budete tvrdě pracovat, jestliže se budete snažit být úspěšní - úspěch nepřijde zadarmo, takže pokud se budete snažit, výsledky se časem dostaví.
 
Zdravotně byste mohli mít oslabenou imunitu, potíže s krkem (může to být i krční páteř) a rameny.
 
Přeji vám hodně úspěchů do dalších dnů
 
Iva Aiesh
 

Předpověď od 11.9. do 17.9.2023

Milí čtenáři,
nadcházející týden bude ve znamení štěstí. Něco, co bylo uvězněno hluboko uvnitř, dostane šanci osvobodit se. Budete se moci projevit takoví, jací jste, bez přetvářky a potlačování sebe sama. Starosti a určitá nouze budou pryč. Celý týden mějte na paměti, že to, čím jste si v minulosti prošli, má svůj význam a jednou se vám tato zkušenost může hodit.

V milostné oblasti se vám může stát, že si uvědomíte hodnotu stávajícího partnerského vztahu a to samozřejmě v pozitivním slova smyslu. V rozpadajícím se svazku se můžete pokusit najít řešení ke zlepšení vztahu. Pokud jste single, tak sice přímo nevychází setkání s někým novým, ale spíše to budou dny o uvědomování si sebe sama, kdy zjistíte, že jste si bránili svým přístupem k posunu vpřed. Mohlo by to být způsobeno díky nechuti nebo třeba nesmělosti - právě teď je vhodná doba na to, abyste minulost zahodili a vykročili pravou nohou vstříc novým zážitkům.

V pracovní oblasti vás může čekat rozhodující období, protože můžete stát na prahu změn - ať už díky výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo třeba díky pracovní nespokojenosti, kdy byste nejraději sami podali výpověď, ale bude to na každém z vás, jak se rozhodne. Obavy by měly nakonec odplynout a na základě rozhodnutí by pak mělo přijít určité osvobození. Pokud budete skládat zkoušky, mělo by to dopadnout dobře.
 
Přeji vám pohodový týden
 
Iva Aiesh
 

Předpověď od 4.9. do 10.9.2023

Milí čtenáři,
v těchto dnech vás bude provázet především větší sebedůvěra, podnikavost a silná vůle než kdy jindy. Můžete mít velkou touhu užívat si života více než kdy jindy.
 
V milostné oblasti vám budou do života přicházet nové zkušenosti. Tak, jak vás může provázet životem plachost, když vás někdo osloví, tak teď tomu může být přesně naopak - nebudete se bát nových kontaktů a setkání. I současný partnerský vztah, jestliže nějaký máte, byl měl docela dost ožít a vy sami se můžete postavit na úroveň vašeho protějšku, jenž se snažil být nad vámi.
 
V práci budete více samostatní a budete se chovat velmi zodpovědně. Budete mít snahu se více domluvit, převzít důležité úkoly do svých rukou a ukázat, že na jejich splnění máte požadované kompetence.
 
Přeji vám příjemný týden
 
Ing. Iva Aiesh

animated-line-image-0015  

Předpověď na srpen 2023

srpen_prani

Milí čtenáři,
v srpnu můžete očekávat, že v určitém období vás bude ovládat touha po jistotě, kdy budete mít tendence k lakotě a nenasytnosti a k tomu se budete bát změn. Nebude to ale dobrý postoj, protože to svědčí o lpění na tom, co je teď a tady a tím pak budete bránit posunu vpřed. Můžete se cítit strnule bez možnosti pohnout se vpřed, proto se na tom pokuste zapracovat, jestliže tento stav nastane. V jiných dnech zase může nastat opak - budete se snažit pomáhat druhým a také být k druhým velkorysí. Na oplátku se vám může dostávat to samé. Ať tak či tak, mělo by být vše dobře promyšlené. Na některé z vás taky čeká pěkná odměna či zajímavý projekt. Můžete inspirovat druhé beze strachu, že by vám vaše nápady někdo mohl ukrást. Celkově by to měl být klidný týden.

V milostné oblasti můžete prožívat vnitřní tíseň, kdy budete lpět na protějšku a pak nastane vnitřní boj se strachem z opuštěnosti, i když třeba tento partner pro vás není vhodnou osobou, protože o vás ve skutečnosti nejeví zájem nebo jdete každý jiným směrem. Zkuste si to uvědomit a něco s tím udělat, jestliže to souhlasí s vaším příběhem. Někteří z vás zase můžou pocítit ve vztahu vzájemnou oporu a toleranci, ale taky patřičný osobní prostor. V těžších situacích by vám partner měl dodávat odvahu, ale může se stát, že víc budete oporou vy jemu než on vám.

V práci můžete opět řešit lpění na svém postu nebo taky svým ustrnulým postojem můžete blokovat postup vpřed nebo příznivý vývoj nějaké situace. Zvažte to a případně se pokuste změnit svůj dosavadní přístup k práci. U některých z vás by mohla přijít pozitivní změna v podobě pocitu opory ze strany zaměstnavatele, měly by se vám taky vyplnit nějaké plány. Vaše dobré nápady by taky měly padnout na úrodnou půdu - měly by se dostat ke správným lidem a postupem času by mělo dojít k jejich realizaci.
 
Přeji vám prosluněné dny
 
Iva Aiesh
 
 

Předpověď od 28.8. do 3.9.2023

Milí čtenáři,
tento týden může být o bezesných nocích, starostech a pocitech sklíčenosti. Může to být proto, že vás bude hlodat špatné svědomí nebo budete mít strach o své zdraví, případně obavy o někoho, kdo je vám blízký. V mnoha případech tyto obavy budou zbytečné, proto se snažte myslet pozitivně.

V milostné oblasti vás může provázet strach z rozchodu s někým, kdo je vašemu srdci stále blízký a taky by tu mohla být obava ze samoty. Pamatujte, že na prvním místě byste měli mít sebe sami - když si budete prokazovat sebelásku, nebudete nikdy sami. Některé z vás bude provázet stud za to, co je podle vás na vás samotných špatně - mohli byste mít obavu, že ty negativní stránky objeví váš protějšek a vyvolá to mezi vámi rozkol.

V pracovní oblasti byste nemuseli být dost odvahy a mohl by vás provázet pesimismus, protože pracovní atmosféra nemusí být zrovna nejlepší - pomluvy, intriky, někdo si na vás může zasednout. Budete na sebe klást větší požadavky a budete mít obavu ze selhání a z případných zkoušek. Ke své práci můžete taky přistupovat nezodpovědně a pak vám to bude zpětně krást dobrý spánek, proto na to pamatujte a pokuste se na svém přístupu zapracovat.
 
Přeji vám prosluněné letní dny
 
Iva Aiesh
 
 

Předpověď od 21.8. do 27.8.2023

Milí čtenáři,
v těchto dnech můžete pocítit nestálost citů. Můžete se například jednat o touhu - když dosáhnete naplnění, změní se to ve vás v pravý opak - projeví se třeba nevrlost, či odmítnutí. Může se dostat k malichernému vytýkání, přehnané hašteřivostí či zatrpklosti. Buďte obezřetní a pokuste se tomu vyhnout. Můžete totiž přehlédnout lehce dosažitelné šance a gesta usmíření.
 
V milostné oblasti můžete mít pocit, že je atmosféra těžko dýchatelná. Může vás ovládat žárlivost, vnitřní zranění, vztek. Vaší zbraní bude zaryté mlčení a cílevědomé přehlížení protějšku. Jestliže si vyberete tuto strategii, nebudete schopní vnímat ani náznak přátelství a touhu po smíření. Když byste náhodou tímto směrem opravdu šli, překonejte apatii a přijměte podnět k usmíření. 
 
V pracovní oblasti vám může chybět motivace, můžete pociťovat rozladěnost, vztek a mrzutost. Některým z vás může práce přinášet spíše monotónní rutinu, vůči které se budete snažit vzdorovat - může to být způsobeno díky nějakému nesplněnému přání. Snažte se předejít zbytečnému bědování, protože byste mohli přehlédnout příležitost, která se vám bude nabízet.
 
Přeji vám prosluněné letní dny
 
Iva Aiesh
 

Předpověď od 14.8. do 20.8.2023

Milí čtenáři,
v těchto dnech byste měli znovu nalézt jednotu a měl by se dostavit nějaký potěšitelný výsledek - může to být váš životní cíl nebo alespoň jeho mezistupeň. Najdete si správné místo - právě to, na které opravdu patříte. Učiníte důležitý krok k realizaci vlastní osobnosti, rozvoji její ryzosti a celistvosti. Vaše cesty budou šťastné, budete si užívat život bez zábran a plnými doušky - může se jednat třeba o dovolenou, kterou si úžasně užijete.
 
V milostné oblasti buď můžete potkat nějakou osobu, která vás zaujme a může se stát vaším životním partnerem nebo karty naznačují, že ve stávajícím vztahu byste měli plynule pokračovat dál bez většího rozruchu. Jestli potkáte někoho nového, může to být dlouhodobé spojení - nemám tím na mysli jen partnerství, ale i třeba pevné přátelství, které bude mít hluboký význam pro vás život i osobní rozvoj.
 
V pracovní oblasti jste buď na správném postu a pokud víte, že na toto místo nepatříte, táhne vás to v nitru správným směrem, takže toto berte jako informaci, že byste měli pro pracovní změnu časem něco udělat. V práci byste se měli cítit v těchto dnech úspěšně, měli byste být otevření, v harmonii v rámci kolegiálních vztahů. Někteří z vás vyrazí na pracovní cestu do zahraničí.
 
Přeji vám prosluněné letní dny
 
Iva Aiesh

Předpověď od 7.8. do 13.8.2023

Milí čtenáři,
čeká vás konec určitého období, rozloučení se s něčím a uvolnění. S největší pravděpodobností se bude jednat o předčasný nebo dokonce násilný konec určité situace. S tím bude zřejmě pak souviset těžší životní zkušenosti. Váš rozum bude schopný učinit rozhodný závěr. Takto se mohou ukončit životně důležité zkušenosti, které vás nějak obohatí nebo nepříjemné situace, špatné zvyky, návyky, tísnivé nebo útrpné období. Můžete prožívat jak tíhu tak i ulehčení - vyplyne to prostě ze souvislosti.

V milostné oblasti můžete ukončit složitý, nepříjemný vztah. Také v sobě můžete silou rozumu umrtvit city, obklopit se ochranným valem a nikoho k sobě nemusíte pustit na určité období.

V pracovní oblasti by mohlo dojít k ukončení nějaké činnosti - mělo by se jednat o částečně vědomé a částečně náhlé ukončení činnosti, místa nebo určitého úkolu. Můžete to znamenat orientaci jiným směrem.

Přeji vám jen to dobré

Iva Aiesh
 

Předpověď od 31.7. do 6.8.2023

Milí čtenáři,
máte před sebou docela pěkný týden plný štěstí, kdy by se měly vaše touhy naplnit. Jestliže jsou vaše plány splněné, přemýšlejte nad tím, co ještě vylepšit. Obecně byste měli v životě prožívat určitou harmonii a dokončit, co bylo dříve započato. Najdou se mezi vámi i ti, kterým se sice leccos podaří, ale přehodnotí celou situaci a začnou být nespokojení. Dávejte si pozor na to, do koho vkládáte svou důvěru. Někdo v rodině vás může citově zneužívat.
 
V milostné oblasti by měl zavládnout klid a mnoho párů bude žít v harmonii. Někteří z vás budou řešit zásnuby či svatbu, protože si uvědomí, že jejich vzájemné city jsou hluboké a je na čase vztah povýšit. Je tu ale také obecné varování - u některých z vás bude vztah na vrcholu těsně před tím, než citově začnete strádat, proto se pokuste zamyslet, zda tohle není i vás případ a pokuste se v něm něco změnit.
 
V pracovní oblasti byste měli pociťovat přátelskou atmosféru. Kdo z vás bude uzavírat nějakou smlouvu, měl by to být zřejmě dobrý tah. Je to dobrý čas na pracovní změnu.
 
Afirmace: "Život mi dává vše, co potřebuji ke štěstí."
 
Přeji vám příjemný týden
 
Iva Aiesh

animated-line-image-0015  

Předpověď na červenec 2023

Milí čtenáři,

cerven_prani

blíží se k vám nějaká událost, dalo by se říct, že to přijde daleko rychleji, než vlastně čekáte. Náznaky, že je to na cestě, už dostáváte, akorát jste to zatím nevypozorovali. Mělo by se jednat o dobré zprávy, skvělé zkušenosti a události, takže se vyloženě ničeho nemusíte bát. Mnozí z vás se vydají vlastní cestou a nebudou chtít být ovládání okolím, protože touha po svobodě, uplatnění se, ctižádost budou hnacími silami. Nebudete nějak zvlášť řešit, jestli selžete, protože budete ochotni přijmout dané riziko. Jen mějte na paměti, že opatrnosti není nikdy nazbyt a je co se učit. Mnoho z vás bude více fyzicky v pohybu (ve smyslu cestování) než jak tomu bylo za poslední dobu.

V milostné oblasti byste měli zažít nějaké oživení a příval nové energie - ať už ve stávajícím vztahu nebo pokud toužíte po změně stereotypu, může vám do života vstoupit zajímavá osoba, která vám přinese radost do života a taky vám díky ní může začít nový vztah. Pozor však na unáhlená a lehkovážná rozhodnutí, protože by vám to mohlo přinést tvrdé zkušenosti. 

V pracovní oblasti se velice brzy naplní vaše očekávání, ale možná i jakési obavy. Vlastně tato předpověď je náznakem toho, že proces změn pravděpodobně již započal a brzy by mělo dojít k jeho dokončení, i když jste asi očekávali pozdější čas. Nemyslím to však negativně - právě naopak měli byste sklízet úspěch ve svých aktivitách, můžete velice rychle klidně najít novou práci nebo uzavřít výborný obchod či pracovní smlouvu. Můžete chtít být více samostatní než dříve a mnoho z vás se podle toho tak i bude chovat. Budete mít chuť více riskovat, budete více odhodlaní ve splnění svých cílů. Měli byste být na správné cestě, ale nezapomínejte, že byste se měli vyhnout bezohlednosti a přeceňování vlastních sil.

Přeji vám mnoho úspěchů do dalších dnů

Iva Aiesh

 

Předpověď od 24.7. do 30.7.2023

Milí čtenáři,
v těchto dnech budete možná bojovat s negativním myšlením - můžete mít pocit, že se vám vaše tajná přání nevyplní, můžete rezignovat, cítit se oslabeně. Avšak co je důležité - tato realita bude jen ve vaší hlavě a ve vašich myšlenkách. Ideální je více odpočívat, a to jak aktivně, tak pasivně, abyste znovu načerpali optimismus do žil. Uvědomte si, že vaše myšlenky vytváří vaši realitu. Zamyslete se taky nad tím, zda cíle, které jste si předsevzali, jsou reálné a zda vaše cesta, jenž jste si zvolili, je právě ta správná - nikdy není pozdě na změnu.

Kromě toho můžete stát před lekcí v podobě setkání se s osobou, která řekne něco, co vás docela zraní. Můžete se dozvědět, že vás někdo pomlouvá nebo se dozvíte přímo ty lži, které o vás kolují. Pamatujte na to a zamyslete se spíš nad tím, co vám to má říct, než abyste se cítili sklíčeně a uchýlili se do ústraní. V některých situacích budete více ustupovat, a to třeba proto, abyste se vyhnuli nějakému střetu - otázka je, zda to bude vhodné.

V milostné oblasti se můžete vyhýbat pravdomluvnosti, abyste partnera nenahněvali. Může mezi vámi panovat nedůvěra (třeba k tomu bude důvod, pokud budete před sebou skrývat něco zásadního - např. nevěru) a mezi některými z vás se objeví generační problémy. Pamatujte si, že i tu platí, že díky negativnímu myšlení si budete přitahovat negativní události.

V pracovní oblasti se snažte věci neobcházet, i když vás k tomu může někdo nabádat. Raději pracujte poctivě, protože různé zkratky by se vám mohly vymstít. Snažte se vyhnout střetům s kolegy či klienty, pokud nějaké máte.

Přeji vám pohodový týden

Iva Aiesh

 

Předpověď od 17.7. do 23.7.2023

Milí čtenáři,
v tomto týdnu se v sobě snažte najít harmonii, rovnováhu, také více zapojujte svou intuici k uvědomění si určitých hranic, aby nevznikaly zbytečná nedorozumění. Myslete na sebe sama, protože když budete mít k sobě kladný vztah, dokážete žít v souladu se svým okolím.

V milostné oblasti byste měli prožívat docela pohodové období bez zbytečných hádek. Můžete taky vnitřně hodně toužit po klidu a míru. Do života vám může vstoupit osoba, se kterou budete delší dobu přátelé, ale pokud nastolíte trpělivost, nebudete naléhat, tak je šance, že by z toho mohl vzejít hluboký cit.

V práci budete plnit zadané úkoly svědomitě a s poklidem. Pracovní atmosféra by měla být přátelská a také pracovní rytmus by měl být konstantní bez střídání období nečinnosti a hektického období. Vše vyřešíte bez stresu a zbytečného napětí.

Zdravotně byste mohli mít přetížená játra, oslabené ledviny nebo také budete mít přetížený nervový systém a srdce. Myslete více na sebe.

Přeji vám láskyplné dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 10.7. do 16.7.2023

Milí čtenáři,

v těchto dnech očekávejte, že vaše dny budou naplněny určitou jistotou, bohatstvím (a nejen tím finančním) a bezstarostností. Důležité bude využít pozornost, takže se pokuste mít oči otevřené a prožívejte naplno všední dny.

V milostné oblasti byste měli prožívat příznivé období, kdy byste měli mít dobré vzájemné vztahy a začnete vidět zdánlivě bezvýznamná gesta, která jste díky svému přístupu přestali před nějakou dobou vidět.

V pracovní oblasti buďte co nejvíce pozorní, abyste byli schopní vytěžit z minima maximum - chci tím říct, abyste se cítili díky práci vnitřně obohacení. V práci byste se měli cítit jistě, že jen tak o místo nepřijdete, také by se mohly rýsovat nějaké slibné projekty či lepší plat.

Přeji vám pohodový týden

Iva Aiesh

 

Předpověď od 3.7. do 9.7.2023

Milí čtenáři,
je před vámi týden, kdy se budete muset něčem rozhodnout. Například byste mohli získat milostnou zkušenost, ale zároveň to nebude jen tak - budete v sobě muset učinit nějaké rozhodnutí - třeba se zřeknout dosavadních životních podmínek jako je jisté bydlení, svobodný život atp. Tím potvrdíte, že to myslíte vážně. Jestliže se budete muset rozhodovat v jiné oblasti (můžete uzavřít nějakou smlouvu), učiňte to bez hněvu a bez zadních vrátek.

V milostné oblasti to může velice silně zajiskřit s někým novým. Budete možná muset volit mezi partnery nebo mezi partnerem a kariérou, partnerem a dětmi atp.Ve stávajícím vztazích byste měli zaznamenat určitý posun. I ve stávajícím vztahu můžete nalézt štěstí. Nezapomínejte také na projevy lásky sami k sobě. Lásku nejen dávejte, ale také přijímejte.

V pracovní oblasti vám karty věstí taky možnost rozhodování se. Dávejte si pozor na to, abyste ukvapeně neukončili stávající zaměstnání a nevstoupili někam, kde to po čase bude to samé. Také se můžete rozhodnout změnit přístup ve stávající pracovní činnost a věnovat se současné práci zcela a jednoznačně.

Přeji vám pohodové dny

Iva Aiesh

 

animated-line-image-0015  

Předpověď na červen 2023

cerven_praniMilí čtenáři,
konečně hodně z vás najde vnitřní klid a také cestu k sobě. Dojdete tak víc k poznání, kdo jste a kam směřujete. Můžete to vše sice znamenat, že se budete stranit lidí, ale výsledek by měl stát za to. Při plnění úkolů se do ničeho bezhlavě nežeňte a raději si nechte svůj čas na rozmyšlenou. Někteří z vás zaujmou raději neutrální stanovisko, místo toho, aby usilovalo o jednoznačný cíl. Nebudete se chtít nechat do ničeho vtahovat. Můžete se cítit něčím ohrožení, ale nebudete vědět příčinu toho všeho. Více budete chránit sami sebe, aby se vás tak vnitřně nic nedotklo.

V milostné oblasti by se mnoho z vás mohlo cítit osamoceně v partnerském vztahu. Může se jednat o jakousi polovičatost a povrchní city. Slova můžou sice znít jinak, ale cit bude vlažný. Hrozí tu pak nebezpečí odumření vztahu. Proto pokud tato doba nastane, tak se pokuste uvědomit kvality tohoto vztahu a taky to, co vlastně do budoucnosti chcete a zda je to slučitelné s tímto vztahem. Někteří z vás si dají od partnera odstup a zakryjí to za to, aby obě strany měly čas na uvědomění si vzájemných citů, přitom pravda může být taková, že to bude náznak konce.

V pracovní oblasti můžete plnit své úkoly nezúčastněně a spíše se můžete chovat nestranně. Mohlo by vám to pak přinést vnitřní prázdnotu a výkyvy nálad. Bude na čase udělat si v něčem jasno a pořádek - může to být např. v tom, zda jste v práci spokojení a jestli je nějaká šance na změnu. Pokud ne, tak bude třeba zvážit další kroky.

Přeji vám láskyplné dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 26.6. do 2.7.2023

V nadcházejícím týdnu se pokuste následovat volání svého srdce. Můžete se sami zeptat, kam vám vaše srdce volá. Všímejte si vnitřních podnětů. Snažte se poučit ze situací, jenž vám život přinese. Ne vše, co pokládáte za správné, správným je a naopak. To samé platí o lidech, kteří jsou kolem vás. Na své cestě nejspíš potkáte nějakého moudrého člověka, jenž by se mohl stát vaším duchovním učitelem. Poznáte ho podle toho, že se vám nebude snažit vnucovat své názory a bude podporovat to, co ve vás dřímá. Také vám může přijít do života nějaká spřízněná duše. Jen pozor na falešné vůdce. Obecně se zaměřte v tomto týdnu na posun vpřed v životě a to třeba přes vzdělávání se.

V milostné oblasti můžete toužit po legalizaci vaše vztahu, pokud se bude jednat o milenecký vztah nebo také přijde touha po sňatku. Mnoho z vás bude pracovat na vzájemné důvěře ve vztahu s tím, že to může být tak zásadní věc, že to některé páry od sebe oddělí. Budou mezi vámi takové páry, kde bude jeden z partnerů fungovat jako duchovní učitel a bude to převažovat nad intimní stránkou vztahu.

V pracovní oblasti si nechte klidně poradit, pokud si nebudete něčím jistí, ale než konečně rozhodnutí provedete, dobře vše zvažte. Jen buďte opatrní v tom, komu věříte a samozřejmě se zaměřte i na to, zda jste si nedávali za vzor někoho, kdo je vlastně jen šikovný manipulátor a má jiné cíle než vy. Nikdy není pozdě na změnu směru.

Zdravotně byste mohli mít přetížený nervový systém a mnoho z vás by mohlo nějakým způsobem řešit prsty (na nohách nebo na rukách).

Přeji vám pohodové dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 19.6. do 25.6.2023

Milí čtenáři,
čeká vás velice pozitivní týden, který by měl být protkán úspěchem, uznáním, radostí, spokojeností a v některých případech i určitým zadostiučiněním. Můžete obdržet dobrou zprávu, která vám zpříjemní další dny. Má rozhodně cenu snažit se každý den, protože úspěch se dostaví, ale většinou ve chvíli, kdy to člověk nečeká.

V milostné oblasti vás může čekat nějaké pěkné, nepředvidatelné překvapení (pěkný zážitek), a to ať v současném vztahu nebo v nově vznikajícím. Jestli řešíte ve vztahu nějaký problém, mělo by se vám podařit s tím pohnout nebo jej přímo vyřešit.

V pracovní oblasti na vás čeká nějaký úspěch, nepolevujte proto ve svém snažení (klidně to můžou být úspěšně složené zkoušky). Nemusí se však taky týkat současného zaměstnání, klidně to může být úspěch při hledání nové práce ve formě pohovoru.

Přeji vám pohodové dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 12.6. do 18.6.2023

Milí čtenáři,
vypadá to na to, že budete v těchto dnech čelit překážkám, různým hádkám, záludnostem a to i tam, kde byl doposud relativně klid a pohoda. Nemusíte se hned obávat toho, co se zase přihodí, můžete to brát tak, že si díky této situaci leccos uvědomíte. Bude na čase udržet si raději odstup od lidí, spíše zvolit asertivní přístup a posměšky ignorovat.

V milostné oblasti můžete očekávat velké změny - ochlazení vztahu, možná i potupu nebo dokonce nenávist. I když budete mít srdce na dlani, může se vám dostat od protějšku odmítnutí, může situaci bagatelizovat, obracet, takže vás tak zabolí u srdce.

V práci se může atmosféra změnit, může být chladnější a připravená k boji. I vy sami můžete být více kritičtí než kdy jindy. Pokud nemusíte, nic zásadního nepodnikejte, protože by se vám nemuselo moc dařit. Více budou profitovat záškodníci než čestní lidé.

Přeji vám mnoho štěstí do dalších dnů

Iva Aiesh

 

Předpověď od 5.6. do 11.6.2023

Milí čtenáři,
tento týden od vás bude svým způsobem vyžadovat, abyste se ponořili do svého středu, pokud možno nalezli svůj vnitřní klid, protože takto dáte do pořádku to, co vyžaduje vyrovnání. Když od vás někdo bude něco očekávat, dělejte to v klidu a řádně. Právě již zmíněným ponořením se do svého středu byste mohli pocítit příval životní síly, vitality, odhodlání, radosti i vášně.

V milostné oblasti můžete pocítit výbušnost, temperament a možná i dramatické výstupy, které můžete vyvolávat právě vy sami. Díky tomu můžete pak získat značnou energii pro všední život. Nemělo by to však znamenat, že se s protějškem rozejdete, jen budete toužit po rozruchu. Někteří z vás budou toužit po flirtu - jak moc dalece to zajde, to už má každý z vás ve svých rukách.

V pracovní oblasti můžete očekávat, že do svého zaměstnání budete přímo zanícení, budete odvážnější než kdy jindy, můžete být i podnikaví, pokud vám to fyzická kondice dovolí. Obecně byste měli pocítit velkou motivaci a také by měla přijít radost a zasloužený úspěch.

Přeji vám pohodové dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 29.5. do 4.6.2023

Milí čtenáři,
v tomto týdnu vás bude provázet především větší sebedůvěra, podnikavost a "kočičí ohebnost". Bude to projevem vaší chytrosti. Budete také více přístupní a budete pociťovat pevnou vůli. Můžete mít velkou touhu užívat si života, radovat se a až přehnaně hýřit..Nebudete však chtít přijmout kritiku.

V milostné oblasti vám budou do života přicházet nové zkušenosti. Tak, jak vás může provázet životem plachost, když vás někdo osloví, tak teď tomu může být přesně naopak - nebudete se bát nových kontaktů a setkání. I současný partnerský vztah, jestliže nějaký máte, byl měl docela dost ožít a vy sami se můžete postavit na úroveň vašeho protějšku, jenž se snažil být nad vámi.

V práci budete více samostatní a budete se chovat velmi zodpovědně. Budete mít snahu se více domluvit, převzít důležité úkoly do svých rukou a ukázat, že na jejich splnění máte požadované kompetence.

Přeji vám hezký týden

Iva Aiesh

 

animated-line-image-0015  

Předpověď na květen 2023

kveten_praniMilí čtenáři,
květen by měl být pro mnohé z vás optimistickým měsícem, kdy by se měly vaše touhy naplnit. Jestliže jsou vaše plány splněné, přemýšlejte nad tím, co ještě vylepšit. Obecně byste měli v životě prožívat určitou harmonii a dokončit, co bylo dříve započato. Najdou se mezi vámi i ti, kterým se sice leccos podaří, ale přehodnotí celou situaci a začnou být nespokojení. Dávejte si pozor na to, do koho vkládáte svou důvěru. Někdo v rodině vás může citově zneužívat. Snažte se v sobě najít harmonii, rovnováhu, také více zapojujte svou intuici k uvědomění si určitých hranic, aby nevznikaly zbytečná nedorozumění. Myslete na sebe sama, protože když budete mít k sobě kladný vztah, dokážete žít v souladu se svým okolím.

V milostné oblasti by měl zavládnout klid a mnoho párů bude žít v harmonii. Někteří z vás budou řešit zásnuby či svatbu, protože si uvědomí, že jejich vzájemné city jsou hluboké a je na čase vztah povýšit. Je tu ale také obecné varování - u některých z vás bude vztah na vrcholu těsně před tím, než citově začnete strádat, proto se pokuste zamyslet, zda tohle není i vás případ a pokuste se v něm něco změnit. Do života může některým z vás vstoupit osoba, se kterou budete delší dobu přátelé, ale pokud nastolíte trpělivost, nebudete naléhat, tak je šance, že by z toho mohl vzejít hluboký cit.

V pracovní oblasti byste měli pociťovat přátelskou atmosféru. Kdo z vás bude uzavírat nějakou smlouvu, měl by to být zřejmě dobrý tah. Je to dobrý čas na pracovní změnu. Zadané pracovní úkoly budete plnit svědomitě a s poklidem. Pracovní rytmus by měl být konstantní bez střídání období nečinnosti a hektického období. Vše vyřešíte bez stresu a zbytečného napětí.

Zdravotně byste mohli mít přetížená játra, oslabené ledviny nebo také můžete mít přetížený nervový systém a srdce. Myslete více na sebe.

Přeji vám láskyplné dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 22.5. do 28.5.2023

Milí čtenáři,
v tomto týdnu byste mohli v sobě pociťovat vzpurnost a odpor vůči situaci, které budete čelit. Můžete se cítit ohrožení. Ve skutečnosti ale nepůjde o objektivní stav ohrožení - bude se vám vracet v mysli minulost, zkušenosti, které jste získali a budete si to spojovat se současným stavem. Budete se více uzavírat do sebe a nemusí se vám chtít jít dál cestou osobního rozvoje. Jestli chcete uzavřít minulost, je vhodné prožit určitou zkušenost až do konce, a pak ji teprve uzavřít.

V milostné oblasti můžete mít obavu z nových ran a z toho, že ty zacelené rány se znovu otevřou. Můžete si kolem sebe (kolem svého nitra) vytvářet ochranný krunýř, aby se vás nic nemohlo dotknout - ani to, co by pro vás bylo prospěšné. Snažte se předejít vnitřnímu zahořknutí, smutku, opuštěnosti - tohle by z tohoto postoje totiž mohlo vyplynout. Mějte na paměti, že čemu se vyhýbáte, nemusí vůbec představovat nebezpečí.

V pracovní oblasti můžete pociťovat odpor vůči změnám či zadaným úkolům, popřípadě jiným projevům dalšího rozvoje. Můžete se pociťovat ohroženi ze strany nadřízených či spolupracovníků. Uvědomte si, že překážka, před kterou couváte, se nenachází mimo vás. Jsou to jen vzpomínky na dřívější nezdary, které si přinášíte do současnosti. Překonejte nesmělost a tím i ty překážky, vyléčí se pak minulost.

Přeji vám slunečné dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 15.5. do 21.5.2023

Milí čtenáři,
v těchto dnech vás může ovládat touha pomáhat druhým a také být k druhým velkorysí. Na oplátku se vám může dostávat to samé. Ať tak či tak, mělo by být vše dobře promyšlené. Na některé z vás taky čeká pěkná odměna či zajímavý projekt. Můžete inspirovat druhé beze strachu, že by vám vaše nápady někdo mohl ukrást. Celkově by to měl být klidný týden.

V milostné oblasti můžete očekávat vzájemnou oporu a toleranci, ale taky patřičný osobní prostor. V těžších situacích by vám partner měl dodávat odvahu, ale může se stát, že víc budete oporou vy jemu než on vám.

V pracovní oblasti by měla přijít pozitivní změna v podobě pocitu opory ze strany zaměstnavatele, měly by se vám taky vyplnit nějaké plány. Vaše dobré nápady by taky měly padnout na úrodnou půdu - měly by se dostat ke správným lidem a postupem času by mělo dojít k jejich realizaci.

Přeji vám pohodové dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 8.5. do 14.5.2023

Milí čtenáři,

je před vámi velmi optimistický týden, kdy byste mohli dojít k nejhlubšímu naplnění - pro někoho to bude radost, spokojenost, štěstí, pro jiného zase konkrétní úspěchy v nějaké životní oblasti. Bude vás taky nepochybně obklopovat láska - k lidem kolem vás, ke konkrétní osobě, k rodině, ale i k sobě nebo k Bohu. Bude dobré, abyste využili příležitosti, která vám v těchto dnech přijde do cesty.

V milostné oblasti nejspíše prožijete prožít lásku - můžete mít krátký flirt nebo si začnete nový vztah, popřípadě prohloubíte současný vztah.

V práci by se mnohým z vás mělo podařit, pokud se chopíte šance, najít i naplnění (nemusí se jednat o stávající práci, ale i novou nabídku). Prostě by se vám mělo vyplnit, po čem toužíte.

Přeji vám pohodový týden

Iva Aiesh

 

Předpověď od 1.5. do 7.5.2023

Milí čtenáři,
v tomto týdnu byste měli více věřit - jak sami sobě, ve své schopnosti, v hladký průběh událostí, jenž budete řešit, tak i samozřejmě ve vyšší moc (tím mám na mysli Vesmír, Boha,...). V mnoha situacích bude vaše víra zkoušená, tak se snažte nepodlehnout negativní mysli. Zaměřte se na to, abyste jednali svědomitě, čestně a s rozmyslem.

V milostné oblasti by v mnoha vztazích měla porůst vzájemná důvěra a náklonnost. Někteří z vás budou řešit svazek manželský ve smyslu žádosti o ruku nebo se samotná svatba může odehrát.

V práci budete více řešit to, zda jste v organizaci, která vám dodává pocit jistého zaměstnání, zda jste úspěšní v tom, co děláte, zda si vyděláte dostatek peněz nebo zda vás za vaši snahu i slovně ohodnotí, popřípadě si vás váží.

Zdravotně byste postupně měli zaznamenávat příval životní síly, abyste si šli na svým vytyčeným cílem.

Přeji vám příjemný týden

Iva Aiesh

animated-line-image-0015  

Předpověď na duben 2023

duben_praniMilí čtenáři,
v dubnu budete lehčeji a úspěšněji řešit i ty nesnadné problémy, které před vámi budou stát. Při jejich řešení budete využívat bdělé vědomí a životní chytrost. Měly by se ve vás objevit hluboké přesvědčovací schopnosti a také objevíte nové dovednosti, o nichž jste doposud nevěděli. Mnoho z vás se také dostane do nuceného klidu - může to být třeba díky nějakým překážkám na cestě ve formě nemoci (nachlazením počínaje a úrazy konče) nebo duševního přepracování, kdy nebudete schopni soustředit se kvalitně na denní úkoly. Nemusíte to hned brát negativně, spíš jako varování, že je na čase zastavit se a začít přemýšlet sami nad sebou, co je dobré v životě přehodnotit. Ideální je, když už víte, že tohle může nastat, zastavit se na chvilku s předstihem a nemusí žádná nemoc ani přijít.

V milostné oblasti můžete své okolí více přitahovat a fascinovat než tomu tak bylo doposud. Když této síly budete správně využívat, můžete vyřešit jakékoliv problémy - myšleno správně jak pro vás, tak i  pro ostatní.  Někdy také můžete pociťovat vnitřní osamocenost, i když partnera po svém boku máte. Následně to pak může vést k rezignaci, což není vždy dobrá volba. Když vás to povede právě k tomuto činu, raději si dejte na čas a všechno pečlivě zvažte.

V pracovní oblasti by se vám mělo docela dařit - když správně nasměrujete svou energii, zaměříte se na své cíle, měli byste mít finanční úspěchy, mohl by vás čekat pozitivní posun v práci nebo byste mohli úspěšně završit nějaký úkol či zkoušku. Pokud jste ve vedoucí pozici, může se vám podařit zlepšit pracovní atmosféru, jestliže pracujete třeba sami na sebe, můžou vás čekat pěkné vyhlídky. V případě, že jste odkládali nějaké zkoušky nebo jednání, je na čase s tím něco udělat - i tohle by se mělo docela dobře vyřešit. Někteří z vás budou mít pocit, že se jim nedaří podle svých představ. Co když tu ale půjde o přehnané nároky? Je potřeba zachovat chladnou hlavu a vše si znovu probrat. Také některé události se nebudou chtít pohnout z mrtvého bodu. Pokud se tak stane, zachovejte klid a svou pozornost zaměřte na něco jiného. Doma pak najděte způsob, jak si vaše mysl odpočine a načerpá nové síly - může to být třeba díky meditaci.

Přeji vám mnoho lásky a štěstí do dalších dnů

Iva Aiesh

 

Předpověď od 24.4. do 30.4.2023

Milí čtenáři,
čeká vás docela klidné období, kdy budete mít šanci vyjít sami ze sebe, abyste si mohli užívat života. Jinými slovy si opustíte svou navyklou zónu bezpečí a zúčastníte se veřejného dění. Někteří z vás si najdou novou zálibu, která je bude po nějaký čas dostatečně naplňovat.

V milostné oblasti byste měli pociťovat jistotu a bezpečí a s protějškem (ať stávajícím nebo někým, kdo se o vás bude ucházet) bude zacházet otevřeně a s láskou. Jen se snažte nebýt až moc otevření, protože by se vám to mohlo v budoucnosti vymstít. S partnerem či rodinou byste měli něco společně podniknout, navázat nové kontakty a radovat se z každého dne.

V pracovní oblasti můžete zaznamenat slibné pracovní vyhlídky a také by při práci měla být zábava. Mnoho z vás by s radostí a potěšením mělo vykonávat svou práci. Někteří z vás opustí stávající práci a zažijí příval životní síly k vydání se na novou životní cestu.

Přeji vám prosluněné jarní dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 17.4. do 23.4.2023

Milí čtenáři,
v nadcházejícím týdnu očekávejte změny, které by mohly být tak zásadní, že se vám do nich nebude moc chtít a můžete se jim bránit. S někým nebo něčím se budete loučit spíše s těžkým srdcem. Opustíte svou navyklou zónu bezpečí a vydáte se do neznámých vod, kdy nebudete vědět, zda jdete správným směrem.

Především v milostné oblasti zavřete za někým, na kom vám záleželo, dveře. Budete stát na rozcestí a volit si nový směr. Mnoho z vás dojde k poznání, že pohádkoví princové nejsou a je potřeba chodit po zemi s reálně otevřenýma očima a nevznášet se na obláčku.

V pracovní oblasti můžete rozmýšlet nad opuštěním stávajícího postu (pro nezaměstnané je to příslib nalezení nového místa) - může to být ze zdravotních důvodů nebo třeba z důvodu věku. Někteří z vás prožijí změnu ve smyslu ztráty stávajícího úkolu nebo úkolu, popřípadě pracovního snu. U mnoha z vás nastane vnitřní nejistota ohledně toho, co se bude dít v budoucnosti.

Přeji vám pěkné jarní dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 10.4. do 16.4.2023

Milí čtenáři,
v nadcházejících dnech byste měli oplývat bdělou myslí, rychle budete věcem rozumět a bude vás napadá mnoho nových myšlenek. Více se o slovo bude hlásit rozum, nebudete mít tolik času na trápení se nepodstatnými věcmi. Mnoho z vás se postaví určité závislosti (alkohol, cigarety, ale klidně i nějaký protějšek atp.) a mělo by dojít i ke šťastnému završení.

V milostné oblasti může mnoho z vás provádět generální úklid, protože vám půjde na mysl to, že se vám v této oblasti něco nelíbí a budete to chtít vyřešit. Někteří z vás si vytyčí jako cíl rovnocennost v partnerském vztahu. Budete v sobě totiž pociťovat větší vnitřní nezávislost než kdy jindy.

V kariéře budete mít touhu se něco nového naučit, budete více vnímat své okolí a taky v rozhovorech byste měli reagovat velice obratně. Mnoho z vás nebude lpět na své pracovní pozici či určitém úkolu a může se stát, že dojde pak k rozhodnutí odejít nebo ukončit určitou pracovní etapu, protože se objeví zajímavější pracovní příležitost.

Přeji vám pohodové dny

Iva Aiesh

 

Karetní předpověď od 3.4. do 9.4.2023

Milí čtenáři,

v tomto týdnu byste se měli pohodlně přizpůsobovat životnímu tempu, snadno se můžete rozhodovat, ale taky můžete mít dny, kdy budete bezstarostně nerozhodní. Energie v těchto dnech můžou skutečně kolísat - od neochoty zastávat určité stanovisko až po velkou touhu dojít k určitému kompromisu pomalu za každou cenu. Tento týden charakterizuje pohyb a nestálost, budete se snažit zvládat mnoho aktivit, ale zároveň budete muset vybalancovat jak to, abyste sami nepadli, tak abyste vše co nejúspěšněji zvládli.

V milostné oblasti můžete prožívat hravé, bezstarostné období (můžete se rozhlížet po jiném partnerovi), ale je tu i možnost lehkovážnosti či nestálosti (flirtování), což by pak mohlo mít své následky. Které stanovisko budete zastávat, to už je na každém z vás, na vašich očekáváních a stavu vaší mysli. 

V pracovní oblasti můžete se budete spíše chovat obratně, přizpůsobivě  a s vědomím vnitřní nezávislosti, jak vůči daných úkolům, tak i vůči pracovní atmosféře. Snažte se ale vyhnout lehkovážnosti a lehkomyslnosti, která by mohla v některých dnech nastat. Můžete se totiž osvobodit od neradostné roboty a nevhodného způsobu myšlení, který vás doposud táhl k zemi. 

Přeji vám krásné svátky jara

Iva Aiesh

linka


Předpověď na březen 2023

brezenMilí čtenáři,
v březnu Vás čekají nějaké změny, které jsou běžné, pokud dosáhnete druhého břehu. Můžete sami klidně před něčím utíkat. .Jestliže se nezaměříte na způsob svého myšlení, útěk nic nevyřeší a bude se jednat jen o krátkodobou úlevu. Jen se snažte předejít přehnanému analyzování. Bude na každém z vás, jestliže se pro posun rozhodnete, jak se k tomu následně postavíte - zda budete zvědaví, co vám změny přinesou nebo zda se toho budete bát. Změny, které na vás čekají, nemusí znamenat, že opustíte to, co jste znali, může to být jen změna postoje - můžete se projevovat jinak nebo se třeba setkat s novou kulturou. Také můžete očekávat odpor vůči určité situaci nebo nějaké zkušenosti, kdy si budete připadat ohroženě. Přitom byste měli mít na paměti, že vám nebude hrozit skutečné nebezpečí, ale budou se vám v myšlenkách vracet vzpomínky na minulost, které byla bolestná. Budete nejspíš více uzavření do sebe, chladní, nebudete moc chtít jít cestou, která by vám měla přinést nové zkušenosti. Důležité poselství pro toto období je to, abyste se rozloučili s minulostí a to tím, že si prožijete danou zkušenost až do konce a nebudete před ní utíkat.

V milostné oblasti na vás čekají buď vnitřní nebo vnější změny. Můžete se zříkat nějakého vztahu, můžete být chladní, nebýt dostatečně emocionální, abyste se posunuli někam dál nebo naopak změníte svůj vnitřní postoj, abyste založili kvalitní vztah. Obecně řečeno se vzdáte známého stavu, abyste začali budovat nějaký nový a nezvyklý stav. Můžete prožívat obavy z nového zranění nebo taky strachy z otevření starých zranění. Můžete si vytvářet ochranný krunýř, kterým si budete obklopovat své nitro, aby se vás nikdo a nic nemohlo dotknout a ublížit vám - paradoxně k sobě pak nepřipustíte ani to dobré, co by vás posunulo dál. Můžete bojovat díky uzavřenosti s vnitřním zahořknutím, pocitem opuštěnosti a zarmoucení. Měli byste vědět, že to, čemu se můžete snažit vyhýbat, vám žádné skutečné nebezpečí ani nemusí přinést.

V pracovní oblasti očekávejte nějaký posun - buď výpověď, změnu náplně práce, ukončení nějakého úkolu (může se jednat o zkoušky) nebo třeba změnu povolání. Opustíte známou oblast a s určitou nejistotou budete pouštět do nových úkolů. Úkolem je odloučit se od starých návyků, abyste se mohli posunout dále i za cenu, že nebudete mít pevnou půdu pod nohama - může se stát, že vám někdo pomůže s adaptací. Mohli byste bojovat s odporem proti změnám, daným úkolům nebo čemukoliv, co by se vám pracovně mohlo nějak dotknout. Někteří z vás si budou ze strany nadřízených, spolupracovníků připadat ohroženi. Můžete mít obavy o práci samotnou. Je dobré začít vnímat, že zdánlivá překážka stojí mimo vaši úroveň a vás se nedotkne, protože to může být vzpomínka na nějaký nezdar, kdy podmínky byli jiné a i vy sami jste byli jinými lidmi. Překonejte svou nesmělost a tím i to, co před vámi stojí.

Přeji vám mnoho úspěchů do dalších dnů

Iva Aiesh

 

Karetní předpověď od 27.3. do 2.4.2023

Milí čtenáři,
v těchto dnech se můžete snažit dojít k nějakému výsledku a budete hodně prosazovat svou inteligenci, avšak nebude to pro mnohé z vás snadné, protože vás budou provázet již předem pochybnosti. Taky se k tomu přidají i výčitky svědomí, protože jste před tím neuposlechli v něčem hlas svého srdce a pokračovali tou strastiplnější cestou. Rozhodně se z toho ale nesnažte hroutit, berte to jako výzvu, ať se děje co chce, kterou zvládnete.

V milostné oblasti vás může provázet určitá skepse, neochota nebo i nemožnost rozhodnout se. Tím si však budete až možná zbytečně šlapat v lásce po štěstí, protože se bude oslabovat důvěra v lepší budoucnost nebo partnerská důvěra a taky city. Pokuste se něco změnit a nejděte slepě za trápením.

V pracovní oblasti vás může opouštět chuť věřit vlastní intuici a taky vás bude provázet jakási nejistota. Samozřejmě i tu dojdete k novému poznání, ale důležité je právě to poznání v životních lekcích hledat a nevidět hned všechno černě.

Přeji vám pohodové dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 13.3. do 19.3.2023

Milí čtenáři,
v nadcházejícím týdnu byste měli být pod určitou ochranou - tudíž nějaká záležitost, kterou budete řešit, by měla dopadnout lépe než za normálních okolností. Můžete to pojmout také tak, že vaše sebedůvěra by mohla být vyšší. Tudíž nebuďte překvapení, pokud budete vystaveni mnoha životním zkouškám, které vás budou zkoušet ze sebedůvěry. Někteří z vás začnou konečně věřit v lepší budoucnost - je na čase, protože pochybnosti plodí většinou negativní události.

V milostné oblasti posunou někteří z vás vztah o úroveň výš - oficiálně dáte najevo, že jste s tím druhým ve vztahu nebo ještě lépe - budete mít zásnuby či sňatek. Jinak obecně v partnerské oblasti by měla porůst vzájemná důvěra také jeden z vás by mohl začít plnit úlohu duchovního učitele (možná už k tomu dávno dochází, ale až teď si to můžete uvědomit). Vy, jenž jste nezadaní, můžete potkat člověka, který se vám bude dvořit. Mám malou poznámku k mým výkladům, protože mi občas někdo z vás napíše, že má určitou připomínku - nezapomeňte, že moje texty čte hodně lidí, prostě není možné, abych se každému trefila do jeho životního příběhu. Hlavně to platí u těch z vás, kteří se potýkáte s krizí ve vztahu a nevíte, co dál - pro tyto příběhy je lepší pro posunutí se vpřed využití soukromého výkladu.

V pracovní oblasti můžete přemýšlet nad smyslem vašeho povolání, zda vám práce dělá radost zda jste úspěšní, zda vás lidé uznávají atp. Čeho byste se měli nejlépe držet, tak je dodržování morálních zásad, jenž zastáváte, protože pokud se skloníte k nekalým praktikám, brzo poznáte následek svého činu.

Přeji vám pohodové dny
 
Iva Aiesh
 

Předpověď od 6.3. do 12.3.2023

Milí čtenáři,
v těchto dnech můžete mít pocit, že věcem chápete snadněji, budete více duchaplní, bude vás napadat hodně myšlenek a mnozí z vás budou rádi vtipkovat. Když tohle vše spojíte, budou se vám snadněji řešit problémy, jenž k vám budou přicházet. Přijdou k vám nové zkušenosti a poučíte se. U některých z vás se může dostat ke slovu přehnaná racionalita, citový chlad, přehnaná kritika, dvojsmyslnost nebo nestálost. Naštěstí by to mělo být jen přechodné.
 
V milostné oblasti můžete mít pocit, že si udržujete určitý odstup. Vaše mysl vám může pomoci překonat určité vzorce chování, jenž se budou opakovat. Ve vztazích, kde doposud fungovala závislost nebo prakticky neřešitelná zápletka, může dojít k vyřešení díky soudnému rozumu, i když to nemusí být zrovna snadné rozhodnutí a mnohdy to může být i zabolet. Na druhou stranu by to mělo mít blahodárný vliv.
 
V pracovní oblasti byste měli mít bystrý rozum, měli byste využívat důvtip, snadněji se vám budou navazovat kontakty a práce by vám měla jít docela od ruky. Přidělenou práci budete řešit obratně. S kolegy, klienty či obchodními partnery budete zacházet vlídně a duchapřítomně, ale snažte se vyhnout chytráctví, přehánění nebo mazanosti.
 
Přeji vám láskyplné dny
 
Iva Aiesh

 

Předpověď od 27.2. do 5.3.2023

Milí čtenáři,
v tomto týdnu se snažte nejednat ukvapeně. Mnohokrát budete stát před situací, kde bude svádět boj rozum s citem. Je otázka, kdo by měl vyhrát. Důležité je však zachovat si chladnou hlavu a nejednat ukvapeně, protože byste mohli mnohokrát utrpět nějakou bolestnou zkušenost. Nebojte se hned toho, co vás čeká. Může to být třeba situace, který se díky silou rozumu osvobodíte z nějaké situace, která by vás jinak někdy v budoucnosti pěkně potrápila - v ten okamžik, kdy to budete řešit, tak to nemusí být snadné, ale výsledek bude stát za to.
 
V milostné oblasti můžete očekávat nějaké starosti - někdo vás může urážet, třeba vás i zklamat, v některých případech nastane rozchod. Pokud se vám tohle stane, tak se netrapte, ale pokuste se z toho, co se vám děje, osvobodit. Pokud vztah skutečně skončí, berte to pokud možno s nadhledem a uvědomte si, že skončilo něco, co vám hodně ubíralo sílu.
 
V pracovní oblasti dojdete k nějakému rozhodnutí. Můžete klidně převzít nějaký úkol, práci, která se však bude příčit tomu, co uvnitř sebe cítíte. Příkladem může být to, že pokud jste na vedoucí pozici, budete třeba nějak nuceni kritizovat nebo vyhodit z práce člověka, kterého si vážíte. Snažte se v tyto dny svou práci odvádět zodpovědně, protože se na vás někdo může zaměřit. Když byste se dostatečně nesnažili, sklidili byste nemilé hodnocení a popřípadě by vás propustili z práce.
 
Přeji vám pohodové dny
 
Iva Aiesh
 

linka


Předpověď na únor 2023

unor

Milí čtenáři,

v únoru budete mít snahu druhým pomáhat a můžete být více tolerantní jak vůči sobě, tak i vůči okolí. Taky by mohla platit karmická reakce, kdy to, co děláte, budete dostávat nazpět - v pozitivním slova smyslu, tudíž konejte dobro a dobro se vám bude vracet zpět v nečekaný okamžik. Mnozí z vás budou rozdávat své vědomosti, aniž by došlo k obavám, že někdo může danou informaci nějak zneužít. Únor bude také ve znamení určité trpělivosti a pomalého růstu. Není kam spěchat, protože daná záležitost potřebuje jen svůj čas. Samozřejmě by bylo dobré, abyste měli na paměti, že když budete spěchat, někam to tlačit, tak to nemusí dopadnout dobře. Když se něco bude drhnout, nebude se to chtít pohnout, tak se věnujte jiným záležitostem, zaměstnejte svou mysl a ono se to pohne kupředu. Když to shrnu, tak věřte, že váš záměr dřív nebo později vyjde.

V milostné oblasti se vám může dostat pomoci a podpory ze strany protějšku, ale i vy sami budete reagovat obdobně a vypadá to, že budete poskytovat určitý "přístav", kam se partner rád bude vracet alespoň v tomto období. Samozřejmě to nemusí platit všude a najdou se mezi vámi takoví, kteří se budou více stavět sami za sebe - postaví se svému dominantnímu protějšku a budou více prosazovat své názory. Pozor však na tvrdohlavost, která by mohla způsobit problémy, jestliže nebudete mít pravdu - mám tím na mysli hlavně v případě, kdy budete partnera podezřívat z nevěry a ono to tak nebude. Ať tak či tak, nabudete také nové zkušenosti, kdy budete možná až překvapení tím, kolik nových lidí poznáváte a kam vás to posouvá. Třeba díky tomu změníte svůj dosavadní pohled na svůj současný nebo budoucí vztah.

V práci by se vám měly vyplnit nějaké plány, které pro vás budou důležité. Také dostanete podporu, kterou budete potřebovat. Mohla by k vám přijít velkorysá nabídka, jenž se prakticky neodmítá. Budete taky více sami sebou, samostatní a zodpovědní. Celkově budete přístupní domluvám s kolegy, s nadřízenými, ale budete i toužit po významnějších úkolech, neboť pocítíte vnitřní touhu osobně se rozvíjet.

Přeji vám mnoho úspěchů do dalších dnů

Iva Aiesh

 

Předpověď od 20.2. do 26.2.2023

Milí čtenáři,
v tomto období Vás čekají nějaké změny, které jsou běžné, pokud dosáhnete druhého břehu. Můžete sami klidně před něčím utíkat. .Jestliže se nezaměříte na způsob svého myšlení, útěk nic nevyřeší a bude se jednat jen o krátkodobou úlevu. Jen se snažte předejít přehnanému analyzování. Bude na každém z vás, jestliže se pro posun rozhodnete, jak se k tomu následně postavíte - zda budete zvědaví, co vám změny přinesou nebo zda se toho budete bát. Změny, které na vás čekají, nemusí znamenat, že opustíte to, co jste znali, může to být jen změna postoje - můžete se projevovat jinak nebo se třeba setkat s novou kulturou.

V milostné oblasti na vás čekají buď vnitřní nebo vnější změny. Můžete se zříkat nějakého vztahu, můžete být chladní, nebýt dostatečně emocionální, abyste se posunuli někam dál nebo naopak změníte svůj vnitřní postoj, abyste založili kvalitní vztah. Obecně řečeno se vzdáte známého stavu, abyste začali budovat nějaký nový a nezvyklý stav.

V pracovní oblasti očekávejte nějaký posun - buď výpověď, změnu náplně práce, ukončení nějakého úkolu (může se jednat o zkoušky) nebo třeba změnu povolání. Opustíte známou oblast a s určitou nejistotou budete pouštět do nových úkolů. Úkolem je odloučit se od starých návyků, abyste se mohli posunout dále i za cenu, že nebudete mít pevnou půdu pod nohama - může se stát, že vám někdo pomůže s adaptací.

Přáli byste si nahlédnout do některé z oblastí svého života, nahlédnout do záležitostí, které vám nedávají spát nebo se také podívat, zda máte před sebou příznivé vyhlídky? Můžete se ke mně objednat. Kdykoliv mě kontaktujte. 

Přeji vám mnoho úspěchů

Iva Aiesh

 

Předpověď od 13.2 do 19.2.2023

Milí čtenáři,
máte před sebou období, kdy budete mít snahu druhým pomáhat a můžete být více tolerantní jak vůči sobě, tak i vůči okolí. Taky by mohla platit karmická reakce, kdy to, co děláte, budete dostávat nazpět - v pozitivním slova smyslu, tudíž konejte dobro a dobro se vám bude vracet zpět v nečekaný okamžik. Mnozí z vás budou rozdávat své vědomosti, aniž by došlo k obavám, že někdo může danou informaci nějak zneužít.

V milostné oblasti se vám může dostat pomoci a podpory ze strany protějšku, ale i vy sami budete reagovat obdobně a navíc i vy sami budete poskytovat určitý "přístav", kam se partner rád bude vracet alespoň v tomto období. Měli byste si vzájemně přát především radost a úspěch.

V práci by se vám měly vyplnit nějaké plány, které pro vás budou důležité. Také dostanete podporu, kterou budete potřebovat. Mohla by k vám přijít velkorysá nabídka, jenž se prakticky neodmítá.

Přáli byste si nahlédnout do některé z oblastí svého života, nahlédnout do záležitostí, které vám nedávají spát nebo se také podívat, zda máte před sebou příznivé vyhlídky? Můžete se ke mně objednat. Kdykoliv mě kontaktujte. 

Přeji vám pohodové dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 6.2. do 12.2.2023

Milí čtenáři,
budete mít před sebou týden, který bude ve znamení slovíčka "ale". Budete často stát před touhou něco změnit, něco udělat atp., avšak co vás první napadne, tak proč by to nemělo jít. Tudíž vaším úkolem pro tento týden bude uvědomění si, že není problém ve vašem okolí, ale ve vás samotných, že vy omezujete sami sebe a zbytečně. Když to nevyzkoušíte, jak můžete vědět, že je to nemožné? Život je přece škola.

V milostném životě můžete mít pocit, že musíte překonávat překážky. Můžete potlačovat sami sebe, můžete méně mluvit, protože budete mít obavu, aby váš partner ustál vaši pravou povahu a náhodou nenastal mezi vámi rozvrat. Mnohé z vás karty vyzývají ke změně - zejména, jestliže jste single. Je to však i o změně vašeho vnitřního postoje a může vás blokovat strach z problémů v novém vztahu. Změňte své smýšlení, snažte se vidět věci lépe než jak tomu bylo v minulosti a uvidíte, že se ledy pohnou.

V práci můžete mít pocit, že jste tak omezení vlivy okolí, že to nejste vy a tím pádem vás ani práce dostatečně nenaplňuje. Krátkodobě to akceptovatelné samozřejmě je. Jestliže tento stav má ale trvat dlouhodobě, tak byste měli začít přemýšlet nad změnou zaměstnání nebo případně už i aktivně hledat a nepochybovat o úspěchu.

Přáli byste si nahlédnout do některé z oblastí svého života, nahlédnout do záležitostí, které vám nedávají spát nebo se také podívat, zda máte před sebou příznivé vyhlídky? Můžete se ke mně objednat. Kdykoliv mě kontaktujte. 


Přeji vám pohodové dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 30.1. do 5.2.2023

Milí čtenáři,

v tomto týdnu byste měli více věřit - jak sami sobě, ve své schopnosti, v hladký průběh událostí, jenž budete řešit, tak i samozřejmě ve vyšší moc (tím mám na mysli Vesmír, Boha,...). V mnoha situacích bude vaše víra zkoušená, tak se snažte nepodlehnout negativní mysli. Zaměřte se na to, abyste jednali svědomitě, čestně a s rozmyslem.

V milostné oblasti by v mnoha vztazích měla porůst vzájemná důvěra a náklonnost. Někteří z vás budou řešit svazek manželský ve smyslu žádosti o ruku nebo se samotná svatba může odehrát.

V práci budete více řešit to, zda jste v organizaci, která vám dodává pocit jistého zaměstnání, zda jste úspěšní v tom, co děláte, zda si vyděláte dostatek peněz nebo zda vás za vaši snahu i slovně ohodnotí, popřípadě si vás váží.

Přeji vám příjemný týden

Iva Aiesh

 

 

linka


Předpověď na leden 2023

leden

Milí čtenáři,
je před vámi období, kdy byste měli stát na životní křižovatce a bude zvažovat, co dál dělat, protože budete mít určité dilema (jinými slovy budete na pochybách). V některých případech to dopadne tak, že se budete rozhodnutí vyhýbat nebo jej učiníte, ale nebude to žádná výhra. Mnoho z vás uzavře nějakou smlouvu - manželskou, pracovní, kupní,..., ale dobře zvažte, zda činíte z dlouhodobého hlediska správně. Snažte se držet nervy na uzdě, abyste nebyli často aktéry nějakých konfliktů.

V milostné oblasti to může velice silně zajiskřit s někým novým. Budete asi muset volit - mezi partnery, partnerem a kariérou,... Ve stávajícím vztazích byste měli zaznamenat určitý posun. Nezapomínejte také na projevy lásky sami k sobě. Lásku nejen dávejte, ale také přijímejte.

V pracovní oblasti si dávejte pozor na to, abyste ukvapeně neukončili stávající zaměstnání a nevstoupili někam, kde to po čase bude to samé.

Nechť vás nejen v roce 2023 provází na vašich cestách štěstí, láska a pevné zdraví

Iva Aiesh

 

Předpověď od 23.1. do 29.1.2023

Milí čtenáři,

tento týden může být o bezesných nocích, starostech a pocitech sklíčenosti. Může to být proto, že vás bude hlodat špatné svědomí nebo budete mít strach o své zdraví, případně obavy o někoho, kdo je vám blízký. V mnoha případech tyto obavy budou zbytečné, proto se snažte myslet pozitivně.

V milostné oblasti vás může provázet strach z rozchodu s někým, kdo je vašemu srdci stále blízký a taky by tu mohla být obava ze samoty. Pamatujte, že na prvním místě byste měli mít sebe sami - když si budete prokazovat sebelásku, nebudete nikdy sami. Některé z vás bude provázet stud za to, co je podle vás na vás samotných špatně - mohli byste mít obavu, že ty negativní stránky objeví váš protějšek a vyvolá to mezi vámi rozkol.

V pracovní oblasti byste nemuseli být dost odvahy a mohl by vás provázet pesimismus, protože pracovní atmosféra nemusí být zrovna nejlepší - pomluvy, intriky, někdo si na vás může zasednout. Budete na sebe klást větší požadavky a budete mít obavu ze selhání a z případných zkoušek. Ke své práci můžete taky přistupovat nezodpovědně a pak vám to bude zpětně krást dobrý spánek, proto na to pamatujte a pokuste se na svém přístupu zapracovat. 

Přeji vám krásné dny

Ing. Iva Aiesh

 

Karetní předpověď od 16.1. do 22.1.2023

Milí čtenáři,
tak to vypadá, že se nějaké záležitosti brzo už rozhýbou. Mnozí z vás se vydají vlastní cestou a nebudou chtít být ovládání okolím, protože touha po svobodě, uplatnění se, ctižádost budou hnacími silami. Nebudete nějak zvlášť řešit, jestli selžete, protože budete ochotni přijmout dané riziko. Jen mějte na paměti, že opatrnosti není nikdy nazbyt a je co se učit. Mnoho z vás bude více fyzicky v pohybu (ve smyslu cestování) než jak tomu bylo za poslední dobu. Ve svém chování se snažte předejít vzteku, ukvapenému jednání, bezohlednosti, nenechte se táhnout nepřiměřenými ambicemi.

V milostné oblasti můžete lehkovážně začít nějakou novou životní etapu - buď ve stávajícím vztahu, kde můžete zafoukat "čerstvý vítr do plachet" nebo potkáte novou osobu, se kterou budete chtít prožít velkou lásku, ale je otázkou, zda i ona to bude mít stejně.

V pracovní oblasti můžete chtít být více samostatní než dříve a mnoho z vás se podle toho tak i bude chovat. Budete mít chuť více riskovat, budete více odhodlaní ve splnění svých cílů. Měli byste být na správné cestě, ale nezapomínejte, že byste se měli vyhnout bezohlednosti a přeceňování vlastních sil.

Finančně, jestliže se budete snažit a nevzdáte to, očekávejte úspěch.

Zdravotně si snažte najít aktivity, které vám dodají pozitivní energii, abyste nebyli hodně ve stresu. Občas můžete pocítit žaludek, někteří z vás pálení žáhy a taky se vám může blokovat lymfa. Pokuste se tomu vyhnout.

Přeji vám mnoho štěstí do dalších dnů

Iva Aiesh

 

Předpověď od 9.1. do 15.1.2023

Milí čtenáři,
v těchto dnech začnete v nějaké životní oblasti znovu a to zcela spontánně. Můžete být na jedné straně otevření, můžete mít sklony k lehkomyslnosti, naivitě nebo hravosti díky dětskému způsobu uvažování. Na straně druhé můžete dojít k pokoře a moudrosti díky dlouhému a namáhavému hledání. Navenek budete vyjadřovat otevřenost, spontánní upřímnost, budete připravení přijímat nové zkušenosti a budete žít plně v přítomnosti. Toto období bude nabito obohacujícími zkušenostmi, které někdy budou okořeněné chaotickými situacemi. Jinými slovy se věci budou muset pořádně zamotat, aby vznikl nový řád. Zamyslete se v jednotlivých situacích nad tím, jestli se nechováte příliš jako blázni anebo zda nejste naopak příliš zdrženliví a zda do toho nemáte jít více po hlavě.

V milostné oblasti můžete pociťovat veselí a radost. Jen pozor na nespolehlivost a nezodpovědnost, které by vám mohly přinést za jistých okolností v budoucnosti komplikace. Obecně řečeno by mělo panovat v současném vztahu bujará nálada, kdy budete objevovat nové podoby svého protějšku a můžete si svého partnera pak o to více oblíbit. Nezadaným toto období slibuje setkání s novým protějškem ve smyslu flirtu (větší šance, že se tohle přihodí) nebo počátek pevného vztahu. Stávající vztah může být okořeněn příchodem dítěte.

V pracovní oblasti se posunete někam dál, získáte nové pracovní zkušenosti, i když jste doposud neměli možnost mít v této oblasti odborné znalosti. Důležitá bude vaše ochota ke vzdělávání se a minimální nebo žádné předsudky. Jen pozor na nezodpovědnost a pošetilost.

Po zdravotní stránce můžete pociťovat náhlé změny zdraví, vnitřní neklid a lehkou tělesnou nevolnost.

Přeji vám láskyplné dny

Iva Aiesh

 

Předpověď od 2.1. do 8.1.2023

Milí čtenáři,
když budete něco v tomto týdnu řešit, měli byste dojít k uvědomění si, že vaše mysl je bdělá, rychle chápete a napadá vás i mnoho nových myšlenek. Více se o slovo bude hlásit rozum, nebudete mít tolik času na trápení se nepodstatnými věcmi. Mnoho z vás se postaví určité závislosti (alkohol, cigarety, ale klidně i nějaký protějšek atp.) a mělo by dojít i ke šťastnému završení.

V milostné oblasti může mnoho z vás provádět generální úklid, protože vám půjde na mysl to, že se vám v této oblasti něco nelíbí a budete to chtít vyřešit. Někteří z vás si vytyčí jako cíl rovnocennost v partnerském vztahu. Budete v sobě totiž pociťovat větší vnitřní nezávislost než kdy jindy.

V kariéře budete mít touhu se něco nového naučit, budete více vnímat své okolí a taky v rozhovorech byste měli reagovat velice obratně. Mnoho z vás nebude lpět na své pracovní pozici či určitém úkolu a může se stát, že dojde pak k rozhodnutí odejít nebo ukončit určitou pracovní etapu, protože se objeví zajímavější pracovní příležitost.

Afirmace od Louise L. Hay: "Jsem úžasná a cítím se skvěle. Jsem vděčná za svůj život.".

Přeji vám mnoho štěstí do dalších dnů

Iva Aiesh