Texty zaměřené především na zdraví a karmické zákony

Naše deprese, nenávist a zoufalství jsou důsledkem toho, že nechápeme, co je člověk a proč zde jsme. Tyto základní filozofické otázky: "Kdo jsme? Odkud jsme přišli? Kam jdeme?"  Jsme všichni Boží děti, i když se rouháme; Dříve nebo později se k němu vrátíme. Jsme součástí Boha, jsme nesmrtelná a věčná duše, pokrytá vnější, dočasnou skořápkou - tělem. V podstatě to, co nazýváme tělem a vědomím, jsou naše vnější, hladší vrstvy duše. Tato dočasná skořápka se vyvíjí a dosahuje božských výšin a pak se spojuje se svou věčnou první polovinou.

Problémy, ztráty a kalamity nám ubližují jen proto, že jsme ztratili správný pohled na svět. Myslíme si, že lidská bytost je obdařena vědomím, nebo přesněji tělem, které vytváří vědomí. Proto rozkolísání těla a ducha nás vede k nevýslovnému a nepřekonatelnému utrpení. Ve skutečnosti má vývoj těla, stejně jako vědomí, za úkol rozvíjet a zdokonalovat duši.

Sergej Lazarev: Člověk budoucnosti

https://www.instagram.com/p/BtLEmIIgHDg/
Zdroj: facebooková stránka Sergej Lazarev - Diagnostika karmy

 Linka

Problémy s obličkami

Podľa východnej medicíny je hlavná vitálna energia človeka v obličkách. Problémy s obličkami sú problémy nedostatku energie. K pádu vitálnej energie človeka dochádza pri vnútornej strate jednoty s Bohom, t. j. so zvýšenou pripútanosťou k svetu.

PROBLÉMY S PÁROVÝMI ORGÁNMI - obličky, pľúca, vaječníky, štítna žľaza atď. - sú vždy výsledkom mimoriadne vysokej úrovne pýchy a žiarlivosti zároveň.
Pýcha a žiarlivosť sú dva protiklady, ktoré sú jednotné a pretekajú do seba navzájom. V jemnej rovine sa oba inštinkty spájajú do jedného: zachovanie ega v čase a priestore.

Problémy s obličkami sú výsledkom zvýšenej vášne a náklonnosti k fyzickému a duchovnému "ja". Naše túžby začínajú na úrovni brucha a pohlavných orgánov a keď je v našich želaniach a túžbach menej lásky a viac vášne, potom sa znižuje energia v močovopohlavnej sústave: energia obličiek klesá, objavujú sa infekcie a nádory a funkcia pokračovania rodu je oslabená.

PATOLÓGIA OBLIČIEK JE BLOKÁDOU SAMODEŠTRUKČNÉHO PROGRAMU.

Čím viac má človek nárokov voči svetu a ľuďom, tým viac agresie rastie v podvedomí. Keď táto agresia prechádza do hĺbky duše, už sa to nevzťahuje na ľudí a svet, ale na Boha. Potom nastane obrat a vzniká program sebazničenia. Aby tento program nezničil potomkov a nepoškodil budúci život č loveka, je spojený s ochoreniami tela - hlavne úrazmi hlavy a chorobami močového traktu.

Jemnejšia možnosť blokovania - prostredníctvom kože a ochorení čreva - je bežnejšia u detí. U vnútorne tvrdej a nekompromisnej osoby často trpia obličky.

Téma pýchy - je témou vnútorného prepínania. Pyšný človek akoby bojoval s vonkajším svetom, v dôsledku toho klesá jeho energia a preto začínajú problémy s jeho obličkami. Keď padá energia, objaví sa bolesť. Ak energia klesne intenzívnejšie, začne sa narušenie funkcie orgánu. A ak energia padá ešte rýchlejšie, potom vznikne nádor a degenerácia alebo smrť tkanív. Nádor je kompenzáciou zníženia energie v orgáne.

TVORBA KAMEŇOV v obličkách je tiež spojená s ľudskou PÝCHOU: ak je úroveň pýchy malá, tvorí sa piesok v obličkách; ak je úroveň pýchy vyššia, vytvoria sa kamene, ktoré sa dajú nejakým spôsobom odstrániť. Ale ak sa osoba nezmení, t.j. problém nikam neodchádza, odstránenie kameňov môže viesť k vzniku onkológie. Ak je úroveň pýchy taká vysoká, že sa stane nebezpečnou pre potomkov, potom sa kamene nedajú odstraňovať a vytvoria sa koralové kamene. Ak v tomto prípade odstránite obličku, potom môže osoba získať ďalšiu blokáciu - mŕtvicu alebo slepotu.

ZVÝŠENÁ PÝCHA vyzerá nielen ako nadradenosť nad ostatnými, ale aj ako uctievanie prosperujúceho osudu, ako pohŕdanie sebou samým, ako skľúčenosť.

Čo je to ZÁVISLOSŤ NA ŠŤASTNOM OSUDE?
To je neschopnosť utrpieť straty, to je ľutovanie minulosti, to je úplné odmietnutie toho, čo sa stalo, neschopnosť vydržať údery osudu. To všetko tiež vytvára nekontrolovateľný prepad jemnej energie. Uctievanie šťastného osudu vedie k neuropsychologickému a fyzickému preťaženiu. Ak osoba dlhodobo pracuje s preťažením kvôli blahobytu a v jej duši nie je žiadna radosť a láska, žiadny pocit vzletu, potom jej obličky môžu ochorieť, lebo reagujú na stratu jemnej energie. Pri fyzickom a nervovom preťažení, ktoré nie je zabezpečené nadbytkom jemnej energie, dochádza k jej čerpaniu zo strategických rezerv osôb a bolesť v obličkách signalizuje nebezpečnú situáciu.

UCTIEVANIE ŠŤASTNÉHO OSUDU - to je túžba získať oveľa viac od osudu, ako dať. Obdiv, uctievanie blahobytu okolitého sveta tiež neuveriteľne zvyšuje koncentráciu na šťastný osud a môže spôsobiť náhlu bolesť v obličkách. Všetka dnešná reklama posilňuje uctievanie krásneho a prosperujúceho života a radosti u ľudí. Dokonca aj malé deti sú vystavené reklame - začínajú jesť viac, stávajú sa alergickými, atď. A potom rodičia nechápu, keď dieťa má zdravotný problém.
Ak muž uctieva ženskú krásu a sexualitu, získanie ženy jeho snov môže byť smrteľné pre neho: obličky zlyhajú alebo zlyhá srdce. Vlastnenie želaného môže zvýšiť závislosť tisíckrát. Preto našim snom často často nie je dovolené, aby sa splnili, a zrealizovali.

STAV OBLIČIEK JE JEDNÝM Z INDIKÁTOROV PRIPÚTANOSTI K INEJ OSOBE, neschopnosti vydržať bolesť duše z hľadiska vzťahov. Nadmerné preexponovanie mozgu a vedomia vedie k strate energie. Chiropraktici si všimli nápadné spojenie: pri oslabení obličiek sa objavujú bloky a zápaly v oblasti šije, pretože funkcia obličiek oslabuje. Môžu sa vyskytnúť deformity chrbtice, problémy s karotidovou artériou, opuch a svalové kŕče, oslabenie hlasu, bolesť hrdla, poranenia krku atď. Niet pochýb o tom, že existuje taká spojitosť, ale odborníci nemôžu vysvetliť dôvody. V skutočnosti je všetko celkom logické a zákonité. Nadmerná stimulácia mozgu, vedomia vedie k strate energie. Keď hladina energie klesne na kritickú úroveň, telo sa pokúša utlmiť vedomie, spomaliť ho, vytvára problémy v oblasti krku. Zvýšená pripútanosť má negatívny vplyv na obličky a kvôli nedostatku energie začnú pracovať zle. Krv sa neočisťuje a človek môže zomrieť - potom srdce, aby pumpovalo krv, je nútené zvýšiť tlak. Potom, aby sa zlepšila kvalita čistenia, v obličkách sa zužujú tie kanály, ktoré filtrujú krv. A srdce, ako pumpa, musí zvýšiť tlak tak, aby krv prúdila rovnakou rýchlosťou. Zvýšenie počtu kardiovaskulárnych ochorení na svete je pravdepodobne spôsobené ochorením obličiek; Keďže ľudská pripútanosť rastie, čoskoro pribudne ešte viac týchto problémov.

Ak obličky fungujú zle, pečeň môže byť chorá, pretože pečeň čiastočne preberá funkciu obličiek, pretože organizmus je jednotný. Aby ste prekonali problém s obličkami, musíte dať do poriadku dušu .Aby ste to urobili, musíte sa najprv naučiť prijať Božskú vôľu, vždy pamätajte na to, že Božia vôľa je extrémne inteligentná, prospešná a zameraná na pomoc našej duši. Je potrebné naučiť sa vnímať svet ako aj ľudí - ako nedokonalé dieťa: nie odsúdiť, nie pohŕdať, ale milovať a vzdelávať. Je potrebné obrátiť sa k Bohu a odpútať sa od všetkých potešení, pripútaností a problémov. V normálnej situácii je to ťažké, pretože ľudské šťastie nás zvyčajne vysaje. A keď príde vážna choroba alebo smrť, je ľahšie sa rozlúčiť so všetkými svojimi túžbami. Všetko, čo je ľudské, je náhle iluzórne a Božské je čoraz reálnejšie. Musíte sa pokúsiť zabrzdiť funkcie svojho ega: výživa, sex, dýchanie, myslenie. Raz týždenne sa postiť, uzavrieť sa a odhodiť akékoľvek myšlienky, pohybovať sa viac, myslieť menej. Je potrebné pracovať s charakterom a pridávať techniky, ktoré pomáhajú upokojiť myseľ. Ak sa človek usiluje o Boha, snaží sa zachovať svoju dušu, potom môže pri prvých krokoch degradácie dostať nešťastie alebo chorobu. Ak sa láska a morálka odsúva kvôli pôžitkom , potom takejto osobe nie je umožnené dostať záchranné choroby a nešťastia. Potom úplne degraduje a zomrie, ale za ten čas stihne otráviť svoje deti a vnúčatá jedom. Takže v podstate je nešťastie a choroba milosťou, ktorú poslal Boh za spásu duše.

Lazarev S.N.

Zdroj www.lazarev.ru
Zdroj překladu: https://www.facebook.com/sergejnikolajeviclazarev/