Texty zaměřené především na zdraví a karmické zákony

Naše deprese, nenávist a zoufalství jsou důsledkem toho, že nechápeme, co je člověk a proč zde jsme. Tyto základní filozofické otázky: "Kdo jsme? Odkud jsme přišli? Kam jdeme?"  Jsme všichni Boží děti, i když se rouháme; Dříve nebo později se k němu vrátíme. Jsme součástí Boha, jsme nesmrtelná a věčná duše, pokrytá vnější, dočasnou skořápkou - tělem. V podstatě to, co nazýváme tělem a vědomím, jsou naše vnější, hladší vrstvy duše. Tato dočasná skořápka se vyvíjí a dosahuje božských výšin a pak se spojuje se svou věčnou první polovinou.

Problémy, ztráty a kalamity nám ubližují jen proto, že jsme ztratili správný pohled na svět. Myslíme si, že lidská bytost je obdařena vědomím, nebo přesněji tělem, které vytváří vědomí. Proto rozkolísání těla a ducha nás vede k nevýslovnému a nepřekonatelnému utrpení. Ve skutečnosti má vývoj těla, stejně jako vědomí, za úkol rozvíjet a zdokonalovat duši.

Sergej Lazarev: Člověk budoucnosti

https://www.instagram.com/p/BtLEmIIgHDg/

Zdroj: facebooková stránka Sergej Lazarev - Diagnostika karmy