Kapitola zaměřená na milostný život a vztahy

Od lásky k žiadostivosti

Ako pochopiť, že duša k niečomu prirástla? Kedy sa z lásky stáva náruživosť? Prostredníctvom koho možno očistiť lásku najhlbinnejšie ?
Duša je prvotná vo vzťahu k duchu a telu. Duša dostáva lásku len vtedy, keď k ničomu neprirastá. Príznak toho, že prirástla duša - ako vyzerá?

Odpoveď z publika - "Agresia".
- BOLESŤ. Agresia - to je neschopnosť uniesť bolesť.
Ak vás bolí duša a vy sa v tomto momente modlíte, chápajúc, že táto bolesť lieči vašu dušu, agresie nebude. A ak je bolesť nevydržateľná a lásky niet, tak vtedy chcete od bolesti buď utiecť, alebo zničiť toho, kto vás urazil. A objavuje sa agresia. Takže agresia je druhotná. Prvotná je bolesť. A bolesť sa objavuje pri prirastaní duše k niečomu. A duša prirastá ku rôznym hodnotám vtedy, keď zabúda, že treba sústavne smerovať k Bohu. To je celý mechanizmus.
To znamená:
Samé prvé aspekty očistenia duše sú aké?
To je tam, kde nie je rozpoznateľná láska a náruživosť. Láska totiž veľmi nepozorovane prerastá do náruživosti. Akonáhle sa objavila bolesť, to znamená, že už náruživosť vychádza na prvé miesto. Treba sa vrátiť k láske. Takže kde je láska prakticky nepozorovateľná a mení sa na náruživosť? Kto mi povie?
- To je milovaný človek.
To znamená, že jedným z prvých znakov očistenia duše je aký?
To je ZACHOVAŤ LÁSKU K ČLOVEKU, KTORÝ TI SPôSOBIL BOLESŤ.
Hovoril som v knižke, že jedným z hlavných postulátov, ktoré Kristus povedal je - "Miluj nepriateľov svojich."
Nepriateľ je ten, kto nás ničí, alebo nám niečo berie. Napríklad - človek mi niečo zobral - je môj nepriateľ. Alebo mi človek niečo ukradol, diplom, alebo ma kvôli nemu prepustili z práce - to je môj nepriateľ. Takže nepriateľ je ten, kto ničí moje telo a moje vedomie. No nakoľko je prvotná duša, tak najväčší nepriateľ na svete je ten, kto mi zoberie niečo duševné, napľuje mi do duše. Logické?!
Takže najviac a najlepšie nám dokáže napľuť do duše milovaný človek. Takže nepriateľ číslo 1 na zemi je milovaný človek. Potencionálne. Takže ak ho milujeme a môžme mu odpustiť, tak vtedy dokážeme aj lásku reálne ochrániť a postaviť ju nad všetko.

Lazarev S.N. - Výňatok zo seminára v Moskve 20. a 21. marca 2010 (https://www.youtube.com/watch?v=tYn3RCCMN-8)

Zdroj celého textu: Facebook: Sergej Nikolajevič Lazarev

 

Linka

 

Manželská nevera

Zrady a nevery sa zvyčajne vyskytujú vtedy, keď má manžel alebo manželka vysokú závislosť od inštinktov, keď je ich správanie vedené žiadostivosťou a nemorálnosťou; keď nedostatok kultúry rodinného života, zlé riešenie konfliktov, hromadenie nárokov voči sebe navzájom - vedie k zničeniu jemných citov, k strate radosti z komunikácie. Často za hľadaním nového sexuálneho partnera je elementárna túžba zažiť emocionálnu radosť, duševnú bolesť, prebudiť stratené pociťovanie lásky; keď jeden z manželov zbožňuje toho druhého a uctieva ho ako Boha. V tomto prípade sa láska mení na vášeň a pripútanosť. Čím silnejšia je pripútanosť, tým vyššia je agresivita - vtedy nevery a manželské trojuholníky vznikajú ako želanie, zachrániť sa.

Láska a radosť, ktoré dávame milovaným, rozvíja našu dušu. Čím viac energie a lásky môžeme dať, tým ľahšie nám je poznať Stvoriteľa a spojiť sa s Ním. Aby však ľudská láska neviedla k zrastaniu a smrti duší, je potrebné vnútorne držať odstup od svojho milovaného človeka. Listy stromu nemôžu zrastať spolu. Musia cítiť svoju jednotu cez korene stromu. Iba manželia, ktorí podvedome dávajú Bohu prvý, najsilnejší pocit lásky, môžu byť šťastní a milujú sa navzájom - v tom je význam svadobného obradu: láska a hlavná energia by mali ísť najprv k Bohu, potom k rodine, na reprodukciu detí, a až potom na sexuálnu rozkoš.

Žena môže čoskoro zabudnúť na Boha, keď uctieva milovaného človeka. U ženy je od prírody koncentrácia na svojho milovaného muža, rodinu, vzťah veľmi vysoká, a preto má veľký predpoklad zabudnúť na Boha a tiež na to, aby lásku k rodine postavila nad lásku k Bohu.

Niekedy si vydatá žena nájde vzťah bokom, pretože manžel jej nedáva dosť sexu, náklonnosti, pozornosti. Najčastejšie je toto správanie manžela spojené s problematickými deťmi. Ak dieťa môže ochorieť alebo zomrieť, kvôli jeho záchrane musí byť matka ponížená. Otec, pre spásu svojich detí, intuitívne zapína najsilnejší mechanizmus poníženia, spojený so sexuálnou sférou. Keď si žena buduje svoje šťastie bokom - tak zhoršuje problémy svojich detí. Existuje len jedna cesta von: žena by mala nasmerovať svoju hlavnú energiu nie na hľadanie vonkajšieho šťastia a radosti, ale na hľadanie pravého šťastia, ktoré je nemožné bez bolestných zmien v jej duši.


Autor: Lazarev S.N. Záloha harmonickej rodiny
Zdroj - ‎Официальная группа Лазарева С.Н. автора книг "Диагностика Кармы"
Zdroj celého textu: Facebook: Sergej Nikolajevič Lazarev

 

Linka

 

Zlatá stredná cesta - ako ju nájsť v manželstve

Výraz "zlatá stredná cesta" sa stal známym. Zlatý stred je vlastne správanie, ktoré obsahuje dva protiklady. Môžeme si povedať, že potlačenie túžob je veľmi zlé a pritom konať nemorálne. Môžeme si povedať, že potlačenie túžob je nevyhnutné a budeme chorí. Môžeme spojiť dva protiklady - a potom pochopíme, že túžby nemôžu byť potlačené, túžby treba vychovávať a rozvíjať. Keď moja túžba zodpovedá nielen mojim záujmom, keď nevedie k poníženiu a ničeniu iných, potom sa táto túžba stáva harmonickou.


V manželskom živote má každý svoje želania a každý ich musí rozvíjať a brániť. Ale tvrdá, sebecká obrana svojich želaní môže ponižovať partnera a viesť k rozvodu. Ak má človek lásku vo svojej duši a je pripravený na kompromis, môže dosiahnuť to, čo chce, bez toho, aby ponižoval a utláčal druhého. Silná urážka je na podvedomej úrovni želaním zabiť toho, kto urazil a keď je táto túžba potlačená, mechanizmus zničenia sa obráti proti autorovi.


Ak pochopíme, že urážka je primitívny pokus vychovávať iného, potom môžeme takúto výchovu nahradiť konkrétnymi činmi, ktoré pomáhajú druhému zmeniť sa. Vo svete zvierat za chybu musíte zaplatiť zranením alebo smrťou. Urážka, podráždenie je vlastne signálom: "Čoskoro ťa zabijem." To znamená, že správanie partnera sa nám nepáči. Ale ak budeme úprimne hovoriť s človekom a vysloviíme mu svoje nároky, proces zmeny bude oveľa jednoduchší.


Láska je vždy kombináciou dvoch protikladov. Pripútanie a odpútanie. Bolesť a potešenie. Mäkkosť a tvrdosť. Na to, aby bola medzi mužom a ženou láska , musí existovať rozdiel v potenciáloch. Muž zvyčajne inklinuje k tvrdosti, nekompromisnosti, rýchlym riešeniam, vonkajšiemu podriadeniu. Žena zas - k mäkkosti, spájaniu, postupnej zmene. Tieto dve odlišné tendencie, vzájomne pôsobiace, sa navzájom obohacujú. Muž je biologicky nastavený na strategickú víziu, duchovný aspekt, žena - na taktické formy myslenia. Hmota je pre ňu dôležitejšia ako duchovnosť. A zároveň sa v citoch muž správa ako taktik a žena - ako stratég. V normálnej rodine existuje trvalé rozdelenie úloh. To vám umožní rozvíjať city a zachovať lásku. Keď sa manželia usilujú o lásku, vo všetkých záležitostiach a vzťahoch fungujú v protifáze, navzájom sa dopĺňajú, vytvárajú protiklady. A stávajú sa naozaj šťastní.

Lazarev S. N. Človek budúcnosti. Vzdelávanie rodičov. Odpovede na otázky.

Zdroj: facebooková stránka Sergej Nikolajevič Lazarev