Karmické zákony

TERITÓRIUM BOHA O SPRÁVNOM VZŤAHU K BUDÚCNOSTI. PREČO NESMIEME MAŤ OBAVY O BUDÚCNOSŤ

Keď riadime okolitý svet, snažíme sa ho pretvoriť na fyzickej úrovni, to je normálne. Ale keď sa snažíme podriadiť si duchovný svet, snažíme sa riadiť budúcnosť, to často vedie ku katastrofe. Je to územie Boha, teritórium, prostredníctvom ktorého sa riadi svet. Preto agresivita, uctievanie budúcnosti, a jej uctievanie vedie k agresivite a depresii - to je veľmi nebezpečná tendencia. Prečo Kristus hovoril: "Neobávajte sa o zajtrajší deň. Spoliehajte sa na Božskú vôľu!"? Keď človek zabúda na to, že vesmír riadi Boh, začína si brať na seba to, čoho je príliš veľa, snaží sa zodpovedať za budúcnosť, začína uňho obrovské mrhanie energiou. Človek jednoducho stráca energiu jemných úrovní, objavia sa uňho neživotaschopní potomkovia a potom sám ochorie a umiera. Preto - SPRÁVNY VZŤAH K BUDÚCNOSTI - je veľmi dôležitý.

Budúcnosť - to je v prvom rade - Božská vôľa.

Akú budúcnosť "zhora" dostaneme, takú prijímame. Máme právo na vlastnú zmenu, na želanie zmeniť budúcnosť prostredníctvom prítomnosti, no nemáme právo miešať sa do budúcnosti. To je veľmi dôležité! Nedávno mi volali známi. Ich priateľovi otehotnela žena, a oni sa pýtali, čo robiť, ako pracovať na sebe, aby sa zlepšil stav. Vysvetlím to úplne jednoducho. 

DETI - TO JE NAŠA BUDÚCNOSŤ. Preto, ak narúšame budúcnosť, škodíme deťom. Ako narúšame budúcnosť? Keď žijeme budúcnosťou, snívame o nej a sťahujeme sa z prítomnosti do budúcnosti., to čomu sa hovorí "deliť si kožu ešte nezabitého medveďa". Keď sa z budúcnosti tešíme viac než z prítomnosti, keď začíname akoby oporný bod prenášať do budúcnosti, to je už rozklad, narušenie budúcnosti. To, čo kladieme nad Boha, nad Lásku, to, od čoho začíname závisieť, musíme stratiť na zachovanie našej duše. Ďalej - zlé myšlienky o budúcnosti, to je agresia k budúcnosti. Ďalej - NEPRIJATIE KRACHU BUDÚCNOSTI. Na to, aby sme mohli harmonicky riadiť budúcnosť, sme k tomu periodicky preverovaní.

STRATA BUDÚCNOSTI vyzerá
ako KRACH NÁDEJÍ,
ako NEČAKANÁ SITUÁCIA,
ako ZRADA,
ako NESPRAVODLIVOSŤ,
ako KATASTROFA,

a nakoľko dokážeme v tomto vidieť Božskú vôľu, a POKORNE, S LÁSKOU PRIJÍMAME AKÚKOĽVEK ZMENU BUDÚCNOSTI, ktorá ničí naše zvyčajné predstavy o nej, chápeme, že nie my, ale Boh riadi svet, natoľko nás tieto, tak povediac -straty budúcnosti,- upevňujú, očisťujú našu dušu, ozdravujú ju, nie ničia. To je veľmi dôležité.

Tak sa ma budúci otec opýtal. "A čo mám robiť"? A ja odpovedám to isté. Po prvé - nestrácať príliš veľa energie. Netreba to preháňať v práci, pretože deti potrebujú jemnú energiu a keď ju rodičia míňajú na sex, prostredníctvom preťaženia v práci, prostredníctvom zvýšených obáv o budúcnosť, prostredníctvom odsudzovania, skľúčenosti, potom za to platia. Preto na to, aby sa dieťa normálne cítilo, MUSÍME ŽIŤ DUŠOU. Musíme robiť to, čo chceme, nie to, čo nechceme. Orientovať sa na cit lásky. Nesmieme sa preťažovať, to znamená nútiť sa do niečoho. Musíme žiť viac pojmom "chcem", než pojmom "treba", čiže tým, čo chce naša duša.

Čo je ešte dôležité?
Akákoľvek schéma našej budúcnosti - napr. ja chcem dievčatko, ja chcem chlapca, chcem to či ono vtedy a vtedy, keď chcem, aby sa dieťa narodilo v istom čase, napr. urobiť cisársky rez, alebo umelo vyvolať pôrod preto, aby sa dieťa narodilo skôr ( napr. doktor, s ktorým mám rodiť ide na dovolenku...) - To je veľmi vážne narušenie budúcnosti.
Ďalej, ak sa žena bojí bolesti pri pôrodoch, snažia sa to teraz úplne štandardne znecitlivovať ( tzv. epidurálka) - to je obava, strach z budúcnosti, to je neželanie prijať očistu, skúšku a toto všetko zosilňuje závislosť dieťaťa na budúcnosti.

Zvýšená závislosť na budúcnosti plodí neschopnosť prekonať stres, a krach budúcnosti - to je stres, tak také deti sa častejšie stávajú narkomanmi, alkoholikmi a majú problémy so zdravím. Pretože v princípe NESCHOPNOSŤ PRIJAŤ STRES - TO JE HLAVNÁ PRÍČINA CHORôB. Na to prišli už aj lekári.
Neschopnosť prijať stres, to je vnútorný boj s energetijkou vesmíru, to sú straty energie, čiže pád imunity, pretože imunita je spojená s našou energiou.
Takže - schopnosť správne sa chovať k budúcnosti, schopnosť nezávisieť na nej a neuctievať ju, umenie prijímať krach budúcnosti, chápanie toho, že budúcnosť sa utvára, utvára sa našou dušou, a preto HARMÓNIA V DUŠI je najväčšia garancia toho, že budeme mať normálnu budúcnosť - to je veľmi dôležité. Keď vzniká strach o deti, strach o blízkych a strach o seba, tento strach treba premieňať na pozitivitu.

STRACH - TO JE ŽELANIE ZASTAVIŤ NEGATÍVNY PROCES.
Strach možno zameniť modlitbou, postom, odpojením sa. To jest - nakoľko sa zmenšuje naša pripútanosť, natoľko sa zvyšuje naša energia a natoľko viacej možností na realizáciu v budúcnosti máme. Čiže, keď sa nebojíme budúcnosti, nerobíme si presné a pevné plány do budúcnosti, nakoľko neodsudzujeme a neopovrhujeme inými ľuďmi, natoľko tým pomáhame zdraviu a osudu našich detí.

!!! - Takže s ohľadom na to, že celé .ľudstvo je teraz tehotné budúcnosťou a bude sa rodiť nové ľudstvo, taký proces už začal, zostalo pár rokov ( už nezostalo, video bolo zverejnené v 2018..), je veľmi dôležitý správny vzťah k budúcnosti.
Tí, ktorí sa budú chovať k budúcnosti nesprávne, budú mať minimálne vážne problémy.

Zdroj: facebooková stránka Sergej Nikolajevič Lazarev