Tato sekce obsahuje:

 

linka

 

Pravidla pro vyrovnání psychiky

 • pamatuj, že každé utrpení, i to největší, jednou přejde, veškeré dění v toku času je proměnlivé, po dešti vychází slunce a po zimě přijde zase jaro
 • tam, kde nemůžeš pomoci ani změnit chod věcí, nestarej se zbytečně o cizí záležitosti
 • nepropadej panice kvůli zodpovědnosti, aby nevznikl spěch, vzrušení a pesimismus
 • nebojuj proti překážkám, které existují ve tvé fantazii
 • pamatuj, že síla je v jednoduchosti
 • nežij v minulosti, nepřemýšlej mnoho o budoucnosti, žij přítomností, stejně nic důležitého nezměníš
 • odlož nenávist, závist a touhu po destruktivní kritice, protože kritika, která nepřináší pomoc, je někdy horší než původní špatná věc
 • netrpělivost, posměch, fanatismus a pesimismus ničí duševní harmonii
 • zažeň myšlenky o důstojném stáří, buď stále zvídavý, snaž se uchovat smysl pro romantiku, dobrodružství a recesi
 • neboj se v žádném věku nových setkání a nových úkolů

Pokračování najdete zde: http://poznej-kdo-jsi.webnode.cz/zdravi/psychika/
 

 

 

linka

 

Zbavte se psychologického času -  Eckhart Tolle

Naučte se používat čas v praktických situacích svého života – můžete tomu říkat „chronologický čas“, ale jakmile vyřešíte naléhavou praktickou záležitost, okamžitě se vraťte k vědomí přítomného okamžiku. Tímto způsobem zabráníte hromadění „psychologického času“, jímž je ztotožnění s minulostí a neustálé a nutkavé předjímání budoucnosti.

Kdykoli si stanovíte určitý cíl a snažíte se jej dosáhnout, používáte chronologický čas. Uvědomujete si, kam se chcete dostat, a soustředíte se plně na to, co děláte v přítomném okamžiku. Jestliže se příliš soustředíte na cíl, protože v něm hledáte například štěstí nebo naplnění, přestáváte si vážit přítomného okamžiku. Přítomný okamžik je zredukován na pouhý odrazový můstek do budoucnosti, který sám o sobě nemá žádnou cenu.

Chronologický čas se mění v čas psychologický. Život přestává být dobrodružstvím a stává se pouhou obsesí dosáhnout daného cíle. Už nevidíte květiny podél cesty a neuvědomujete si krásu života, který se odvíjí kolem vás, když žijete v přítomném okamžiku.

Snažíte se být vždycky někde jinde než tam, kde právě jste? Je většina vaší činnosti jen prostředkem k dosažení nějakého cíle? Jsou pro vás jediným uspokojením krátkodobé rozkoše jako sex, jídlo, pití, drogy nebo vzrušení? Snažíte se stále něčeho dosáhnout, hledáte stále nová vzrušení a rozkoše? Věříte, že budete spokojenější, když získáte víc věcí? Čekáte na nějakého člověka, který dá smysl vašemu životu? V normálním neosvíceném stavu vědomí je nekonečný tvůrčí potenciál přítomného okamžiku naprosto zastíněn psychologickým časem. Z vašeho života se vytratí veškerá svěžest a pocit úžasu.

Stále opakujete totéž, jako byste žili podle jakéhosi scénáře ve své mysli, který vám dává určitou totožnost, ale zároveň zastírá a zkresluje realitu přítomného okamžiku. Začnete být posedlí budoucností, která se vám jeví jako únik z neuspokojivé přítomnosti. To, co vnímáte jako budoucnost, je neodmyslitelnou součástí přítomného stavu vašeho vědomí. Je-li vaše mysl zatížena břemenem minulosti, v budoucnosti budete prožívat totéž. Minulost se opakuje následkem nedostatku vědomé přítomnosti. Kvalita vašeho vědomí v přítomném okamžiku utváří vaši budoucnost, kterou ovšem nemůžete prožívat jinak než jako přítomnost. Jestliže vaši budoucnost určuje kvalita vašeho vědomí v přítomném okamžiku, co určuje kvalitu vašeho vědomí?

Stupeň vaší vědomé přítomnosti. Takže ke skutečné změně může dojít jedině v přítomném okamžiku. Možná je pro vás obtížné uvědomit si, že příčinou vašeho utrpení a problémů je čas. Myslíte si, že vaše problémy jsou způsobeny konkrétními situacemi ve vašem životě, a z konvenčního hlediska máte pravdu. Ale dokud nevyřešíte základní dysfunkčnost své mysli – její připoutanost k minulosti a budoucnosti a její tendenci odmítat přítomnost, vaše problémy se budou stále opakovat.

Kdybyste se nějakým zázrakem zbavili svých problémů a zdánlivých příčin utrpení, ale nestali se zároveň víc vědomými, brzy byste měli stejné problémy, které by vás pronásledovaly jako váš vlastní stín. Ve skutečnosti existuje jen jediný problém – a tím je vaše mysl posedlá časem. V čase není žádná spása. Nikdo nemůže být svobodný v budoucnosti.

KLÍČEM K OSVOBOZENÍ je přítomnost, neboť svobodní můžete být jedině v přítomném okamžiku....

Nahoru

 

Zdroj: z pracovní knihy: Moc přítomného okamžiku - http://www.mojiandele.cz/

 

linka

 

Čtyři dohody - Miguel Ruiz

PRVNÍ DOHODA 

NEHŘEŠTE SLOVEM 

Hovořte jako osobnost. Říkejte jen to, co si myslíte. Vyhýbejte se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívejte sílu slova ve jménu pravdy a lásky. První dohoda je nejdůležitější, ale zároveň nejtěžší. Slovo a myšlenka je síla: je to moc, kterou máme k vyjadřování a komunikaci, k přemýšlení a tudíž i k vytváření situací v našem životě. Slovo je nejmocnějším nástrojem, který jako lidé máme; je to kouzelný nástroj. Ale stejně jako má meč dvě ostří, dokáže i naše slovo vytvořit ten nejkrásnější sen, anebo vše okolo nás zničit. 

 

DRUHÁ DOHODA

NEBERTE SI NIC OSOBNĚ 

Nikdo nedělá nic kvůli vám. Co druzí říkají a dělají je projevem jejich vlastní situace a snů. Když budete imunní proti názorům a činům druhých, nestanete se obětí zbytečného utrpení. Někdy si myslíte, že vás někdo urazil nebo ranil. Ale to, co vám někdo řekl, není tím, co vás zranilo; máte rány, které se někdo dotkl tím, co řekl. Ten někdo je jen záminkou, abyste se mohli rozzlobit. A rozzlobíte se, protože se něčeho obáváte, máte z něčeho strach. Neberme si nic osobně a můžeme putovat po světě s otevřeným srdcem a nikdo nám neublíží. Můžeme říci "Miluji vás," aniž bychom museli mít strach, že se nám vysmějí nebo nás odmítnou. Můžeme požádat o cokoliv, co si vybereme, bez viny nebo sebeodsuzování. Můžeme si dovolit řídit se vždy svým srdcem.

 

TŘETÍ DOHODA 

NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMNĚNKY 

Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou dokážete zcela změnit svůj život. Pokud něčemu nerozumíme, je pro nás lepší se zeptat a udělat si jasno, než si vytvořit nějakou domněnku. Mějme odvahu ptát se na to, co chceme vědět. Každý má právo odpovědět, anebo ne, my však máme právo se zeptat. Podobně má každý právo se zeptat nás a my máme právo říci ano nebo ne. Od toho dne, kdy si přestaneme vytvářet domněnky, budeme komunikovat přesně a jasně, bez emocionálního jedu. Bez vytváření domněnek bude naše slovo bez hříchu. Bílý mág používá slovo k tvorbě, dávání, sdílení a k lásce. Uděláme-li si z této dohody návyk, celý náš život se naprosto změní. 

 

ČTVRTÁ DOHODA 

Za všech okolností dělejme vše, jak nejlépe dovedeme, ne více a ne méně. Ale mějme na mysli, že naše nejlepší konání nebude v každém momentě stejné. Vše je živé a neustále se proměňuje, takže naše nejlepší konání bude někdy mít vysokou kvalitu a jindy tak dobré nebude.  Žijeme-li naplno svůj život, znamená to, že jsme se vzdali minulosti a žijeme plně přítomným okamžikem. Netěšit se z toho, co se odehrává právě teď, je žití v minulosti a žití jen napůl. To vede k sebelítosti, utrpení a slzám, protože si vždy přejeme, aby skutečnost byla jiná, než právě je. Není čas, abychom někoho nebo něco postrádali, protože jsme živí. Děláme-li něco jen proto, že se nám to líbí, aniž bychom za to očekávali odměnu, zjistíme, že budeme mít potěšení ze všeho, co podnikneme. Odměny přijdou také, ale my k nim nebudeme připoutáni. Neočekáváme-li odměnu, dostaneme víc, než si vůbec umíme představit. Máme-li rádi to, co děláme, děláme-li vždy vše jak nejlépe dovedeme, pak si skutečně užíváme života. 

Nepotřebujeme nic vědět nebo něco dokazovat. Stačí být, riskovat a těšit se ze života, to je vše, na čem záleží. Řekněme ne, když se nám chce říci ne, a ano, když se nám chce říci ano. Máme právo být sami sebou. Ale sami sebou můžeme být jen tehdy, když děláme vše tak, jak nejlépe dovedeme.  

 

První tři dohody budou fungovat jen tehdy, budeme-li dělat vše, jak nejlépe dovedeme. Neočekávejme, že budeme vždy schopni nehřešit slovem. Naše návyky jsou příliš silné a máme je pevně zakořeněné v mysli. Ale dokážeme dělat vždy vše, jak nejlépe dovedeme. Neočekávejme, že nebudeme nikdy brát nic osobně; dělejme jen vše tak, jak nejlépe to dovedeme. Neočekávejme, že si již nikdy nevytvoříme nějakou domněnku, určitě však můžeme dělat vždy vše, jak nejlépe dovedeme.


Zdroj: http://galerielaska.blogspot.cz/
 

 

linka

 

Zhmotněte své představy

Pokud nezhmotníme to, co chceme, pak je kdesi ve vašem vnitřním světě patrně absence lásky. Odpuštění je nejlepší způsob, který znám, jak se sami očistíte. A nejlepší způsob, jak dospět k odpuštění, je pocit vděčnosti. Pokud se soustředíte na to, co máte na lidech rádi, budete cítit vděk, a pak začnete odpouštět, a pak se projasníte.

Jak se vyjasnit - vezměte dva listy papíru:

na 1. list popište negativní stav, ve kterém jste. Popište obraz situace, jaká je nyní, a opravdu prociťte emoce, které se s ní spojují. Musíte se do toho pocitu dostat, i když není nijak skvělý. Čím víc to procítíte, tím víc se toho zbavíte. Veškeré emoce, které potlačujete, se dřív nebo později budu muset vyjádřit. Dokud jsou potlačené, tlumí vše vnitřní vibrace. zbavte se jich a uvolníte svou energii, aby mohla vyjít ven a přitáhnout vše, co potřebujete. Dovolte svým pocitům vystoupit na povrch při popisu situace nebo stavu o který nestojíte. Jestli chcete, můžete to napsat....

Papír odložte

a vezměte druhý - popište stav nebo situaci, jaké byste si přáli. Dostaňte se do radostného pocitu, spojeného stím, že máte nebo děláte nebo jste tím, po čem toužíte. Opravdu se ponořte do téhle dobré energie. Popište situaci takovou, jaká chcete, aby byla, a namalujte tento báječný obraz tak kompletně, abyste ho mohli při psaní vnímat. Stejně jako jste chtěli prožít negativní emoce, abyste s jich mohli zbavit, tak nyní chtějte prožít pozitivní emoce, abyste mohli vytvořit nový obraz a zakotvit ho ve svém podvědomí. Čím víc se do tohoto nového obrazu a nových pocitů zamilujete, tím rychleji zhmotníte. Jestli chcete, můžete to napsat...

Teď vezměte první list prohlédněte si ho a spalte ho, vezměte druhý a složte ho a noste ho týden u sebe. Hotovo. Patrně jste se právě očistili od svého negativního bloku. A pokud by se ještě někdy vynořil, proveďte prostě to cvičení znovu.

Nahoru

 

Autor: Wayne Dayer

Zdroj: http://astrosylvik.blog.cz/1011/veda-o-zbohatnuti

 

linka

 

Pamatuj - bohatství mudrců

Pamatuj, bohatstvím mudrců bylo vždy: VĚDĚT, CHTÍT A ODVÁŽIT SE.

 • Mlčením se získává síla, která ničí vychloubání pyšných.

 • Ten, kdo vyzrazuje a odhaluje před nepovolanými své vnitřní zážitky a zkušenosti, zmaří svůj duchovní pokrok.

 • Jak dole, tak i nahoře. To co je na zemi, je odrazem toho, co je v duchovní říši.

 • Existuje jen jeden Bůh, ale má bezpočet synů a dcer, kteří padli z jeho lůna do hmoty. Náš duch klesá díky viditelnému světu.

 • Po hmotném životě a smrti, po bojích a utrpení se vrátí opět po spirále znovuzrození domů k Bohu. Dojde k tomu tehdy, až smrtelné tělo bude zářit nebeským světlem a duch přemůže zemskou tíži, neboli až se duch osvobodí od všech hmotných závislostí. V tom případě dojde poutník ke svému cíli a duch se setká tváří v tvář s Nejvyšším.

 • Jdi a kráčej stále ke světlu , Ať tvůj duch letí ke slunci jako silný orel.

 • Až dosáhneš svého cíle, vrať se zpět k Nejvyššímu.

 • Vy všichni, kteří trpíte a které svět ponižuje kvůli duchovnímu poznání, buďte si vědomi, že vaše bolest má smysl a že je nutná nejen pro vaši duchovní budoucnost, ale i pro budoucnost a povznesení celého lidstva.


Thovtova kniha

 

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=498350590185111&set=a.331458850207620.74872.331005513586287&type=1&permPage=1

 

linka

 

O sebeovládání

Jedním ze základních předpokladů vědomého duchovního růstu je sebeovládání. Každý velký duchovní učitel byl také mistrem sebeovládání. Kdo se neumí ovládat, nebude moct postoupit kupředu, ani kdyby přečetl celé knihovny mouder. Sebeovládání patří do prvního ročníku základní školy duchovní, a kdo jej nemá dostatek, bude poslán zpět do školky, jeho nástup do školy bude odložen. Nemůžeme v sobě probudit vyšší duchovní síly, dokud nedokážeme ovládat sami sebe. Nejdříve musíme začít používat volant a naučit se s ním obratně zacházet, než se můžeme rozjet vysokou rychlostí. Zní to možná jednoduše a jasně, a přesto se drtivá většina z nás neumí ovládat, i když si to hrozně nerada připouští.

Ale co je vlastně sebeovládání? Je to schopnost být pánem svých myšlenek, pocitů a činů. Většina kultivovaných lidí má dojem, že jejich sebeovládání je v pořádku. Naučili jsme se na příklad, že když se něčemu divíme, měli bychom mít zavřenou pusu. Když někdo v našem okolí udělá nějaké faux pas, obratně se tváříme, že jsme si ničeho nevšimli. Když nás zdraví sousedka, kterou nesnášíme, pozdravíme ji zpět s úsměvem, a když nám někdo pěkně šlápne na nohu, zakryjeme veškerou bolest a ujistíme ho, že se vůbec nic nestalo. Všechny tyto příklady jsou bezesporu ukázkou sebeovládání, ale do jaké míry? Uvědomme si, co spouští naše chování. Jsou to myšlenky. Na základě našich myšlenek vznikají naše pocity a naše myšlenky a pocity dávají tvar našemu chování. Pokud nemáme sebemenší vládu nad myšlenkami a následně pocity, jak dlouho vydržíme udržet si masku takzvaného společenského sebeovládání?

Ve svém životě se setkáváme se spoustou lidí. Hodně z nich se tváří, že jsou velmi seriózní a vyvolávají pocit donalé vyrovnanosti. Vědí, co se hodí a co se nehodí a podle toho se řídí a chovají. Jestliže jsou na „vyšších“ pozicích nebo vykonávají práci, při které je potřeba mít autoritu, snaží se vyzařovat dojem serióznosti a sebeovládání ještě o něco silněji. Častokrát ale stačí jen trochu delší chvíle vytrvalého stresu nebo nátlaku a tito úctyhodní seriozní lidé vybouchnou jako sopka, která chrlí hněv, slzy a hysterii. Kam zmizel ten suverénní výraz z tváře? Kam se poděl ten vážný pohled budící respekt? Rozplynul se jako pára nad hrncem! A proč? Protože ta maska klidu a povznesenosti nebylo nic jiného než víko na tlakovém hrnci, ve kterém se vařila hustá omáčka na hodně prudkém ohni. Ten oheň byly myšlenky, ta omáčka pocity a to víko maska, která chvíli vypadala, jako by bylo všechno v pořádku. Následky výbuchu takového přetlakovaného hrnce není asi zapotřebí popisovat. Proto je nutné si uvědomit, že sebekontrola funguje jenom v tom případě, pokud je vedena směrem myšlenka –> pocit –> čin. Nikdy ne naopak!!!

Zároveň ale musíme být realističtí a nepokoušet se přeskočit pět schodů najednou. Není nic zlého na tom, že v nás jiskří miliony myšlenek a vaří se tisíce pocitů. Krok za krokem, důslednou prací a pozorováním můžeme udělat velký pokrok. Základem ale je, že musíme být k sobě upřímní. Rozpoznat, proč se v určitých situacích chováme tak či onak, jaké pocity u toho cítíme a jaké myšlenky těmto pocitům předcházejí. Není to lehký úkol, ale ani ne nemožný. Všichni máme spoustu slabin, strachů a komplexů. Je potřeba si na ně ukázat, pojmenovat je a neskrývat je, a to ani před sebou samými, ani před druhými. Nemusíme se bát, že klesneme v očích ostatních, že se zesměšníme nebo že si nás budou druzí méně vážit. Jen hlupák a slaboch, který má sám na tváři těžkou masku, se vysmívá tomu, kdo přizná svoje chyby. Každý rozumný a na duchu zdravý člověk to naopak nesmírně ocení a toho, kdo je přiznal, si váží o to víc. Tedy jakmile pojmenujeme a přiznáme to, co jsme do té doby skrývali, odkryjeme víko tlakového hrnce. To sice neznamená, že břečka, která se v něm vaří, zmizí, nebo že se zmírní oheň, na kterém hrnec sedí, ale odkrytím víka se uvolní veškerý přetlak, vyjdou ven možná nepříjemné zápachy, ale ty nebudou mít dlouhého trvání. V tuto chvílí už jasně vidíme, co se v nás vaří, a můžeme začít pracovat na tom, jak to změnit. Svými myšlenkami máme teď možnost ovlivňovat, co do hrnce budeme házet a na jakém ohni to necháme vařit…

Sebeovládání je úkol na celý život. Jakmile se zkrotíme a ovládneme na jednom místě, všimneme si jiné oblasti, která potřebuje naši pozornost. U toho je nadmíru důležité nemávat rukou nad maličkostmi, ale naopak se na nich učit a trénovat. Je zajímavé, že jakmile se naučíme reagovat naprosto klidně na určitou situaci, která nás dříve vytáčela do nepříčetnosti, zjistíme, že časem tyto druhy situací zcela vymizí z našeho života. Nejdřív ovládneme svou vnitřní reakci, pak dostaneme několik příležitostí dokázat, že už máme danou lekci zvládnutou, a následkem úplně zmizí z našeho života vnější okolnost, která tuto reakci vyvolávala. Nesmíme ale zapomenout na jednu podstatnou věc. Na své duchovní cestě se musíme postupně naučit DOKONALÉMU sebeovládání,

S L O V Y d o k o n a l é m u !

To znamená, že i kdyby nás někdo srazil na kolena, naplival nám do obličeje a zbavil nás i té poslední lidské důstojnosti, musíme zůstat klidní a nehnutí jako vodní hladina jezírka za naprostého bezvětří. Svému protivníkovi neřekneme jedno křivé slovo, neucítíme proti němu ani zlomek nenávisti a v mysli nám nevyvstane ani jedna pomstychtivá myšlenka. To je dokonalé sebeovládání! Kdo takového dosáhl, dostal se na vrchol duchovní cesty. U tohoto bodu je potřeba uvědomit si ještě jednu důležitou věc: čím větší a lepší je naše sebeovládání, tím mohutnější a drsnější jsou naše zkoušky, protože jak jinak zvýšíme svou odolnost vůči vnějšímu tlaku, než zvyšováním vnějšího tlaku? Možná zní až smutně nebo utrpitelsky, že čím je člověk výš, tím větší tlak je na něj vyvíjen. Nezapomínejme ale, že čím je člověk výš, tím odolnější je, takže i u velkého tlaku cítí vždy jen ten rozdíl mezi svou odolností a vnějším tlakem. Je to úplně stejné, jako když má dítě svůj malý problém a dospělý svůj velký problém. I když se jejich problémy velikostí a závažností velmi liší, tlak, který oba ve své situaci cítí, je srovnatelný.

Protože sebeovládání je jeden z nejdůležitějších předpokladů pro duchovní vývoj a protože jediným naším životním smyslem JE duchovní vývoj, stává se často, že pokud jsme líní a nehodláme na sobě pracovat a vzít otěže svých myšlenek, pocitů a činů do svých rukou a pouze nezřízeně reagujeme na to, co se nám děje, ve chvíli, kdy jsme dostatečně silní, vrhá nás život do takových situací, ze kterých nemáme úniku a ve kterých nenajdeme vnitřní klid, dokud nezměníme svou reakci na tyto situace, jinými slovy, dokud se nezačneme učit vědomému sebeovládání. I zde je ovšem potřeba být střízliví a jít zlatou střední cestou. Není radno vrhnout se prudce do asketického života, stejně jako není doporučeníhodné šlápnout prudce na brzdu ve 150 kilometrové rychlosti. Musíme jít pozvolna, pomalu, ale jistě a hlavně důsledně! Každý den se nám naskýtá nesčetně možností a příležitostí procvičovat a posilovat své sebeovládání. Je jen na nás, pokud těchto příležitostí vědomě využijeme nebo jestli budeme čekat, až nám život naservíruje takové, které už nebude možné odložit či přeskočit.

V životě jsou věci, které není snadné přijmout s klidem, o tom není pochyb. Životní okolnosti k nám často přicházejí nečekaně a drsně. Náš život se může v mžiku změnit a to, na čem jsme si zakládali, se může ve vteřině rozpadnout v prach. Spoustu věcí v životě nemůžeme ovlivnit, ani kdybychom se postavili na hlavu. Vždy ale máme na výběr, jak na ně budeme reagovat. A v tom spočívá i tajemství sebeovládání.

Jan Menděl

Nahoru

 

Zdroje: http://honzikjuanitoangel.webnode.cz/http://resources2.news.com.au/images/2012/08/31/1226422/169638-happy.gif

 

 

linka

 

Smíření

Abyste mohli jít dál, musíte se se svou situací nejprve smířit. Smíření znamená: ,,Tady se nacházím - a teď se vydám tam, kde chci být."

Místo ,,můj manžel je zvíře a já jsem jako chycená v kleci" si řekněte: ,,Můj manžel je zvíře. To mi přináší velké ponaučení. Nyní si uvědomuji, že si zasloužím lepší zacházení."

Smíření znamená, že si uvědomíte: ,,Toto je část cesty životem." Velice často to znamená: ,,Právě teď vůbec netuším, proč tohle musí být částí mé životní cesty, ale i tak v to věřím."

Ve zkratce: Ve smíření je síla.

Skutečnou motivací ke všemu, co děláte - a ke všemu, co všichni děláme - je snaha cítit se lépe.

Všichni diskutují nad smyslem života. Všichni se shodují v tom, proč děláme to, co děláme - chceme být šťastní a zůstat šťastní.

není sobecké hledat štěstí. JE SOBECKÉ BÝT NEŠŤASTNÝ!

Čím šťastnější budete, tím lépe na tom budeme my všichni.

V těžkých dobách můžete být bez peněz. V těžkých dobách můžete být bez přátel, bez práce a bez naděje. Naději potřebujeme nejvíce. Dobrou zprávou pro nás je, že je možné se i z nejhlubší propasti vyškrábat. Pokud právě teď prožíváte nešťastné období, ohlédněte se zpět a uvědomte si, jak jste se vlivem tohoto obtíženého období mohli připravit na něco lepšího.

Většina z nás vstupuje do života s přesvědčením, že:

 • chybovat je špatné
 • nejšťastnější lidé mají nejlehčí život
 • nejchytřejší lidé jsou nejúspěšnější
 • ke štěstí potřebujeme partnera

Žádné z těchto přesvědčení není pravdivé.

Pokud dokážete pomocí smutku vyřešit svou budoucnost, do toho! Ale smutek sám o sobě budoucnost nevyřeší.

Každé ráno se probouzím a rozhodnu se, že budu šťastná. Co by se mi ještě mohlo stát? Čeho bych se ještě měla obávat? Život je jako film. Nezáleží na jeho délce,ale na jeho kvalitě.

Být šťastný není žádné tajemství. Jednoduše se rozhodnete být šťastní.

V těžkých dobách dostáváme ty nejdůležitější lekce. Kdy jste učinili svá nejdůležitější rozhodnutí: Když jste byli na kolenou - když jste prožili neštěstí, neúspěch, těžkou životní ránu. V takové chvíli si řekneme: ,,Už nechci být pořád bez peněz,už nechci být jen průměrný. Musím s tím něco udělat."

Úspěch oslavíme - ale příliš se z něj nepoučíme. Neúspěch bolí - a to nás poučí. Když se po čase ohlédneme zpět, obvykle si uvědomíme, že všechny naše ,,katastrofy" pro nás byly přínosné.

Proč Já?

Jestliže prožijeme nějakou tragédii - přijdeme-li o vše, opustí-li nás milovaná osoba, obvykle si klademe otázku: ,,PROČ? PROČ? PROČ já? PROČ teď? Z neustálého PROČ? se však můžeme zbláznit. Často na tyto otázky totiž není odpověď. Nebo na odpovědi nezáleží.

Mnohem účinnějšíje ptát se: ,,CO?" ,,Co mne tato situace může naučit? CO s tím teď udělám?" Pokud je situace hodně zoufalá, musíme se ptát: ,,CO mohu udělat ještě dnes, aby to bylo lepší?"

Úspěšní lidé nevyhledávají problémy, ale dostanou-li od života ránu, ptají se: ,,Jakým způsobem musím změnit své myšlení a své konání? V čem se mohu zlepšit? Neúspěšní lidé všechny varovné signály přehlížejí. Jestliže se jim střecha zřítí na hlavu, ptají se: ,,Proč se mi pořád něco děje?"

Lidé se chovají podle svých zvyklostí. Opakujeme ze zvyku své jednání, dokud nejsme přinuceni je změnit.

Ti nejšťastnějí lidé nepřemýšlejí nad tím, jestli je život spravedlivý. Soustředí se na to,co mají.

Život je takový. Hází po nás malé oblázky - jako varování. Jestliže oblázky přehlížíme, hodí po nás cihlou. Přehlídneme-li cihlu, hodí po nás balvan. A když k sobě budeme upřímní, uvidíme, kde jsme varovná znamení přehlídli.

Život nemusí pokaždé bolet - ale bolest je pro nás hlavním důvodem, abychom se změnili. Dokud nás nic nebolí, můžeme předstírat a říkat si, že je všechno v pořádku.

Pokrok přichází krůček po krůčku. Hledejme dobré věci, soustřeďme se na současnost a dělejme t, co dnes dělat můžeme. Jak se začneme měnit, začne se měnit i náš život. Nezáleží na tom,kolik Vám je, ale na vašem životním postoji. Ve skutečném světě Vám nezmění nidko život, změnit ho můžete jen Vy.

Jistě můžete problémy omezit, ale nemůžete se jich zbavit úplně - vždy tu něco malého bude .o) Proto, když už nějakou potíž prožíváte, užívejte si ji. Nechte se ohromit vším. Ať máte nepříjemnou schůzku se svým šéfem nebo jdete k soudu - bavte se! Užijte si svou jízdu životem.

Můžeme přijmout svět takový, jaký je, a přesto přijmout i svůj díl odpovědnosti na zlepšování se věcí kolem sebe.

Život i štěstí jsou volba. Naše přesvědčení o tom, zda něco zvládneme či ne, funguje jako sebenaplňující se předpověď: Jak výstižně řekl Henry Ford,,Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo že nedokážeš, vždycky máš pravdu."

Žijte svůj život naplněný radostí a láskou, to je cesta, která stojí za to.

 

Jiřinka


Zdroj: http://www.poselstvi.estranky.cz/https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/577889_493299710690199_420806476_n.jpg

 

linka

 

Děti se naučí

... jestliže děti žijí obklopeny:

    kritikou - naučí se odsuzovat

    nepřátelstvím - naučí se bojovat

    strachem - naučí se být bázlivé

    lítostí - naučí se litovat sami sebe

    zesměšňováním - naučí se být stydlivé

    žárlivostí - naučí se, co je závist

    zahanbováním - naučí se pocit vinny

    tolerancí - naučí se být trpělivé

    podporou- naučí se mít důvěru

    chválou - naučí se oceňovat

    přijetím - naučí se mít rádi sami sebe

    vítáním - naučí se nacházet ve světě lásku

    uznáním - naučí se mít cíl

    sdílením - naučí se být štědré

    poctivostí a upřímností - naučí se, co je pravda a spravedlnost

    bezpečím - naučí se důvěřovat sobě i ostatním

    přátelstvím - naučí se, že na světě je krásně

    klidem - naučí se pokoji mysli.

 

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492373370782833&set=a.331458850207620.74872.331005513586287&type=1&theater

Nahoru

 

 

 

linka

 

Cesta k jednotě 11.11.2012

Vše se urychluje a mění, s 11.11.2012 nastaly ve Vesmíru velké transformační změny a sílí intenzita světla a lásky, které proudí na Planetu Zemi, k Připraveným! Je nutné odejít ze starých oslabených energií, opustit negativní způsoby myšlení a konání, podporování energií Temnoty. Nastala doba razantních změn a zkoušek. Život lidí se mění, posune se do vyšších vibrací, kdo již nastoupil na cestu, kdo pochopil Zákony pocítí velmi příliv nové energie, nemusí mít ale žádné obavy, vše se ustálí v těch, kteří ukotvili ve svém středu Božskou lásku a Božský mír!

Přijměte život! Vše co prožíváte! A s moudrostí a pokorou berte jeho jedinečnost, znamená mnoho pro váš růst v Nové době! Žijte JEN srdcem a odstraňujte zlé myšlenky,oprostěte se od klamných iluzí, od falše, od NEPRAVDY! Zaposlouchejte se do duše, která sídlí ve vašem srdci, pouze tam naleznete PRAVDU, MOUDROST, která Vás povede! Žít život tady a teď znamená být živý, tvořivý, láskyplný, oddaný a odhodlaný naplnit svůj úkol. Nepromarněte ho pouze sněním, nečinností, lpěním na něčem a někom! Mnoho příležitostí pak propásnete. JE ČAS VYJÍT! JE TO POSLEDNÍ MOŽNÁ PŘÍLEŽITOST!

Nastávající čas je očekávaný nesmírně dlouhé Věky, k lepší příležitosti jste se nemohli rozhodnout zrozením svým právě do této doby. Znáte - cíl i cestu k naplnění! Znáte plán své duše, jedině duše VÍ! Vše v sobě poznáte pokud probudíte pravou, čistou lásku ve svém nitru a lidské žití prosvětlíte Božskou Jiskrou v sobě.

Buďte k sobě poctiví - nic si nenalhávejte. Buďte odvážní - pomoci se Vám dostane. Buďte pokorní -a cesta pro Vás se otevře! Buďte připraveni a odhodláni - a VÍRA NADĚJE A SÍLA přijdou k Vám a naplní Vás! 

Co bylo je pryč, minulost se nevrátí! Tak to je, a tady a teď život máte ve svých rukou. Co s ním uděláte, jak s ním naložíte? Jak naplníte poselství a úkol, který jste si sami vybrali? Když budete láskyplní a moudří najdete klíč pro otevření Bran ke štastnému žití a obnovy světla na celé Planetě Zemi! Opusťte cestu nezdravého rozumu a rozhodněte se jít cestou srdce! Ta je jediná možná pro nalezení Boha v sobě! Ti, kteří se rozhodnou posunout se do roviny Boží lásky, do výšin světla, nenechá řád Vesmíru opuštěné! Pošle jim pomoc, a ti, kteří OPRAVDOVĚ S ČISTÝM ÚMYSLEM SE VYDAJÍ, ji POZNAJÍ.

Je potřebné s pokorou a upřimně rozmyslet si, kam chcete jít a co naplnit! Je potřeba poskytnout Bohu celé své srdce, odevzdat se vyšší vůli, Most Božího světla k Planetě Zemi je položen, kdo se vydá a dojde až na konec, pozná záři paprsků Božích, najde lásku čistou, pozná co je pravý poklad duše,
co je Božský klid a mír, harmonie a čistá láska, ta opravdová, BEZPODMÍNEČNÁ! S jistotou pochopí řád Bohem daný.Kdo přes most neprojde bude čekat celé Věky na novou příležitost. Nikdo Vás však k ničemu nutit nemůže, máte svobodnou volbu! Jdete každý sám za sebe! Ale ti, kteří půjdou pak v cíli se ve velké Boží lásce a paprscích světla setkají společně, vytvoří Jednotu, Jedno srdce lásky, které zaplaví celý vesmír! Bůh je s Vámi! Ve Vás navždy! Neboť Pravda na Zemi je! Láska na Zemi je! Světlo na Zemi je! Dobro na Zemi je! Byla lidem darována PRAVDA, Láska, aby jim ukázala cestu ze všech jimi vytvořených zmatků, je jedinou cestou ke světlejší a krásnější budoucnosti.A za nikým nebude chodit a nikomu se nebude vnucovat. Je zde, ale jenom pro vážné hledající! Pro ty, kteří se z vlasní vůle rozhodli a JDOU! Jen těm, kteří projeví upřímné chtění a pravou touhu stát se skutečně člověkem, být opravdovým lidským duchem, který žije soucit, dobro, pomoc, lásku,který se nabízí pro dobro a pomoc bližním, těm bude dopřáno napít se z Poháru GRÁLU, POHÁRU MOUDROSTI.


A TAK SE STANIŽ V TÉTO DOBĚ!
s láskou v úctě Ivana Batová
11.11.2012

 

Zdroj: www.duhovenebe.blog.cz

 

linka

 

Desatero života

 1. Za žádných okolností se nevzdávej!

 2. Udržuj si veselou mysl. Buď optimistou.

 3. Všechno v životě přichází v pravý čas.

 4. Nesnaž se násilím pochopit věci či situace. Raději je přijmi s pokorou.

 5. Pro každý problém najde řešení. Vždy!

 6. Odpouštění sobě a jiným je klíčem k šťastnému životu.

 7. Tvoje současné myšlenky už nyní formují tvou budoucnost.

 8. Žij svůj život ne jiných, nauč se říct NE!

 9. Nezapomínej, že vše co vysíláš se ti vrátí, a to dvojnásobně.

 10. Nauč se milovat sám sebe, aby si dokázal milovat i druhých, protože lidem nikdy nemůžeš dát to, co sám nemáš.

 

Zdroj: FB stránka Anjelici: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150337030799023&set=a.380846154022.162729.351189354022&type=1&theater

Nahoru

 

 

linka

 

Morální kodex života

 1. Neber život jiným tvorům, ani lidem, ani zvířatům, pokud sám neovládáš tajemství darování života. Jedinou výjimkou může být získávání nezbytné potravy, regulace přemnožení nižších organismů a sebeobrana. Všechny způsoby zabíjení živých tvorů pro svou kratochvíli či potěšení vydávané za „sportovní lovy“ jsou barbarstvím a svědčí o nízké kulturní a duchovní úrovni „sportovních lovců“, jejichž karma je zatěžována utrpením ničených tvorů. Vždy, když v utrpení umírá živý tvor, uvolňují se kvanta černé energie, ovlivňující chaos astrálních energetických polí. Dokud budou lidé zbytečně týrat a zabíjet nižší tvory, dotud musí počítat se zpětnými astrálními údery vírů černé energie, které se ve hmotném světě projevují katastrofickými důsledky jako jsou zátopy, tornáda, ničivé cyklony, zemětřesení, náhlá oživení činnosti vulkánů a podobně. Stejného původu jsou rasové a náboženské války vybuchující v okamžiku, kdy černá energie se stává nezvladatelnou. Víry astrální černé energie mají značnou tendenci vracet se na místa svého vzniku, a tak vyvolávají nová utrpení lidstva na určitém území velmi často i po uplynutí značného času od data tragických událostí. Je pravidlem, že v těchto územích se inkarnují bytosti zodpovědné za vyvolaná utrpení, aby se poučily o důsledcích vlastních dávných činů. Nic na Zemi se neodehrává náhodou, žádný člověk není postihován neštěstím hrou náhody, ale jedná se o vyrovnávání starého karmického dluhu. Pokud tě postihlo neštěstí a bolest, neobviňuj ani Stvořitele ani prozřetelnost, ale pečlivě prohlédni svůj karmický záznam, určitě v něm nalezneš kolonku „má dáti“.

 2. Ovládej své myšlenky, protože to jsou šípy pronikavé mocné energie. Myšlenky o nenávisti, zlobě, zášti, pomstě a utrpení určené jiným lidem či živým tvorům jsou projevy stvoření střel nebezpečné černé (negativní) energie a buď si jist, po čase se k tobě vrací, často v mnohem mocnější podobě jako bumerang, aby splynuly se zdrojem jejich vzniku. Pokud volíš cestu odplaty za příkoří, mstu za utrpení či urážku a vztek ovládl tvůj rozum, pak věz, že ubližuješ sám sobě – budeš totiž tím posledním v řadě, koho tebou černá energie zasáhne a před ní nenalezneš záchrany. Buď si jist, že pokud ti ubližují jiní, je tím vinna jejich hloupost pramenící z nízkého stavu vědomí nebo trauma utrpěné od jiných, se kterým si nevědí rady a mstí se svému okolí. Netas zbraň proti raněnému na srdci, jehož duši stravuje horečka utrpení. Můžeš-li, ošetři jeho rány, nemůžeš-li z jakéhokoliv důvodu, odstup a nejitři ran.

 3. Tento život, tato inkarnace, tento současný životní úděl je jen tvůj. Žiješ jej, raduješ a učíš se pouze sám za sebe a pro sebe. Nezasahuj jiným lidem do jejich života jinak než přátelstvím, soucitem, láskou a pochopením, neovlivňuj jejich volbu, ani nepodřizuj jejich vůli, protože pak zasahuješ do jejich karmy a také do ní vstupuješ se všemi důsledky jejího zpětného odrazu. Své děti vychovávej s láskou, porozuměním a veď je důsledně k pochopení a dodržování etického kodexu člověka. Pamatuj, že v tvých dětech jsou inkarnovány bytosti splácející svůj dluh, který do značné míry může být propojen s tvým karmickým údělem. Utrpení a příkoří způsobovaná dětem, třebaže mají jinou barvu pleti, jiný tvar očí a hovoří jiným jazykem, způsobí hluboké narušení tvé vlastní karmy a ta tě v tvé příští inkarnaci postaví do jejich role, abys pochopil podstatu a hloubku svého provinění. Nesnaž se „zachránit svět“, pokud jsi k tomu nebyl povolán. Za obecné události přijímej pouze tolik odpovědnosti, kolik odpovídá tvým možnostem tyto události účinně ovlivnit, například emisí své vlastní pozitivní energie. Útoky Zla a nápory temné energie nezastavuj násilím, protože je to neúčinné a tvé duchovní možnosti ti účinné duchovní zbraně k boji proti Zlu neposkytují. Násilná akce proti Zlu skončí tím, že budeš zasažen zpětným odrazem své vlastní energie zesílené interferencí s temnou energií. Nejúčinnější zbraní proti Zlu a temné energii je použití vlastní pozitivní (dobré) energie, kterou můžeš snadno ovládat a směrovat. Pozitivní energií dokážeš velice účinně anihilovat temnou energii i nápory Zla. Je to v podstatě otázka anihilace energetických kvant s opačným znaménkem (polaritou).

 4. Neshromažďuj více majetku a moci, než nezbytně potřebuješ k uskutečnění svého poslání v současné inkarnaci. Mnoho majetku a moci přitahuje Zlo jako magnet železné piliny. Žij střídmě, aby se dostalo životních potřeb i na druhé. Pamatuj, že v čase tvého odchodu z tohoto světa zůstane tvůj majetek, moc i proslulost na Zemi a pro tebe budou v dalších životech bezcenné jako suché listí váté větrem. S sebou si odneseš pouze bilanci svých činů zaznamenaných karmou a též poznání a zkušenosti získané na duchovní cestě k Pravdě.

 5. Toto pozemské „předpeklí“ představuje tvrdou životní zkoušku, cosi jako nepříjemnou, ale nutnou služební cestu, nezbytnou pro naplnění uloženého poslání v dané inkarnační etapě. Uvědomuj si neustále, že na Zemi není náš skutečný domov, třebaže Země je překrásná, tvůj skutečný duchovní domov je nesrovnatelně nádhernější. Proč plnit své poslání ledabyle během mnoha inkarnací. když služební cestu lze zkrátit na minimum pečlivým a obětavým naplněním svého karmického účtu? Když do duchovního domova z tohoto světa odcházejí ti, které miluješ, nezdržuj je svým smutkem a nářkem, Splnili své poslání, a tak jim přej návrat tam, kde je tak nádherně doma a těš se na setkání s nimi, protože čas zde nehraje žádnou roli.

 6. Snaž se být zdrojem výhradně pozitivní (bílé) energie tím, že na zlé útoky nebudeš reagovat větším zlem a nenávistí, ale laskavým pochopením a soucitem. Ti, kteří ti ubližují, jsou v podstatě nešťastní ubožáci sražení na kolena svou vlastní přetěžkou karmou. Jsou to bytosti strádající nedostatkem lásky, pochopení a opuštěností. Již tím, že miluješ své děti, svého manžela, přítele či přítelkyni, rodinu, vytváříš pole intenzivní bílé energie, které neutralizuje útoky černé energie a tebe i tvé milované chrání. Rodiče, kteří vedeni svými sobeckými zájmy rozbíjejí manželství a opouštějí své děti, vytvářejí podmínky ke vzniku těžkého doživotně působícího traumatu, který naleznou přesně zapsaný ve své karmě a ta jim uloží příští inkarnaci prožít obdobné trauma, jaké způsobili svým dětem. Upírat dítěti lásku matky i otce je stejně těžké karmické provinění jako je zabití člověka, což si stále mnoho rozvedených manželů neuvědomuje. 

  Nahoru

 

Pokračování naleznete zde: http://deprese5.webnode.cz/moralni-kodex/

 

Zdroj:  Ivo Wiesner:  Poutníci do Země Andělů (AOS Publishing 2009)
vložil -Ag- (www.svetloatlantidy.cz)
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Zdroj: http://svetloatlantidy.cz/clanky-a-chanellingy/clanky/moralni-kodex-cloveka#sthash.O4fmP441.dpuf

 

 

linka

 

10 prostých pravidel života

 1. DOSTANETE TĚLO - Ať je milujete, nebo nenávidíte, bude vaše po celou dobu.

 2. BUDETE DOSTÁVAT LEKCE - Jste ve stálé neformální škole zvané Život. Každý den budete v této škole mít příležitost se učit. Lekce můžete mít rádi, nebo si myslet, že jsou nepodstatné, nebo že jsou hloupé.

 3. NEMŮŽETE CHYBOVAT, JEN SE UČIT - Růst je proces zkoušek a omylů. Experimentování. Experimenty, které se nepovedou, jsou stejně důležitou částí tohoto procesu jako ty, které se podaří.

 4. LEKCE SE OPAKUJÍ, DOKUD SE NEPOUČÍTE - Každá lekce vám bude předkládána v různých formách, dokud se ji nenaučíte. Když ji zvládnete, můžete přejít k další lekci.

 5. UČENÍ NIKDY NEKONČÍ - Každá část života obsahuje lekce. Dokud jste naživu, máte se co učit.

 6. "TAM" NENÍ LEPŠÍ NEŽ "TADY" - Když "tam" se stane "zde", objeví se prostě jiné "tam", které bude zase vypadat lepší, než "zde".

 7. OSTATNÍ LIDÉ JSOU POUZE ZRCADLY VÁS SAMÝCH - Na jiné osobě nemůžete milovat nebo nenávidět nic než to, co milujete, nebo nenávidíte v sobě.

 8. JEN NA VÁS ZÁLEŽÍ, CO UDĚLÁTE ZE SVÉHO ŽIVOTA - Máte v sobě všechny zdroje a nástroje, které potřebujete. Co s nimi dokážete, záleží jen na vás.

 9. ODPOVĚDI MÁTE V SOBĚ - Všechny odpovědi na otázky, které klade život, jsou ve vás. Stačí jen se dívat, naslouchat a důvěřovat.

 10. Všechna tato pravidla zapomenete. Kdykoliv je budete potřebovat, vzpomenete si na ně.

 

 

 

linka

 

10 kroků k sebelásce

 1. ZANECHTE VEŠKERÉHO KRITICISMU. Kritizování nikdy nic nezmění. Odmítněte kritizovat sami sebe. Přijímejte sami sebe přesně takové, jací jste. Každý se mění. Když se kritizujete, jsou vaše změny negativní. Když se chválíte, vaše změny jsou pozitivní.

 2. NESTRAŠTE SE. Přestaňte se terorizovat svými myšlenkami. To je příšerný život. Najděte si pro sebe symbol, při jehož představě je vám dobře (já mám žluté růže). Kdykoliv vás pak napadnou chmurné nebo děsivé myšlenky, představte si tento symbol a od něj přejděte k veselejším myšlenkám.

 3. BUĎTE K SOBĚ LASKAVÍ A MĚJTE SAMI SE SEBOU TRPĚLIVOST. Buďte k sobě něžní. Netrapte se. Mějte se sebou při učení nových myšlenkových pochodů trpělivost. Chovejte se sami k sobě jako k milované osobě.

 4. BUĎTE LASKAVÍ KE SVÝM MYŠLENKÁM. Nenávist k sobě je vlastně nenávist k vlastním myšlenkám. Nezlobte se na sebe za to, že myslíte. Prostě nepříjemné myšlenky změňte.

 5. CHVALTE SAMI SEBE. Kriticismus podrývá vašeho ducha. Chvála duchu prospívá. Chvalte si sami sebe co nejvíc. Neváhejte se pochválit za každou maličkost.

 6. BUĎTE SAMI SOBĚ OPOROU. Najděte způsob, jak být sami sobě oporou. Obraťte se na své přátele a dovolte jim, ať vám pomohou. Člověk musí být silný, aby dokázal požádat o pomoc v okamžiku, kdy ji skutečně zoufale potřebuje.

 7. MĚJTE POCHOPENÍ PRO SVÉ NEGATIVNÍ POSTOJE. Uvědomte si, že jste si je vybrali pro to, abyste uspokojili určitou potřebu. Nyní však nalézáte nové, pozitivní způsoby, jak vyhovět daným potřebám. Proto své staré negativní postoje s Láskou propusťte.

 8. PEČUJTE O SVÉ TĚLO. Nechte se poučit o správné životosprávě. Jaké živiny tělo potřebuje, aby bylo v optimální kondici a dosahovalo co nejvyššího výkonu? Jaká cvičení nebo činnosti vám budou svědčit? Pečujte a starejte se o chrám své duše.

 9. PRÁCE SE ZRCADLEM. Dívejte se sami sobě často do očí. Dávejte najevo rostoucí Lásku, kterou k sobě cítíte. Odpusťte si při pohledu do zrcadla. Odpusťte také svým rodičům. Alespoň jedenkrát denně si řekněte: „ Miluji Tě. Opravdu Tě miluji..."

 10. PUSŤTE SE DO TOHO OKAMŽITĚ. Nečekejte, až vám bude lépe, až zhubnete nebo dostanete novou práci. Začněte ihned - tak , jak vám to půjde nejlépe.

  Nahoru

 

Zdroj: Zdravi4U.czhttp://novazeme2010.ning.com/profiles/blogs/deset-krok-k-sebel-sce-podle-louise-l-hay

 

linka

 

Zákon lásky

Když se naučíme milovat a dokážeme to spojit s moudrostí, jsme dokonalí. Dokud jsme na Zemi, je naším úkolem – smyslem našeho života – naučit se milovat. To neznamená jen lásku k partnerovi, nýbrž lásku všeobecnou, všeobsahující, která nevylučuje nic a nikoho a stává se tak poslem lásky boží. Milovat znamená také využít všech možností jak být nadějí pro své bližní. 

Zamilovanost a pravá láska jsou tak rozdílné jako květ a plod. Plod se objeví, až když květ uschne a odpadne. Láska znamená chápající a vědomé přijímání nedokonalosti. Láska není žádný vnější projev, nýbrž základní proměna našeho bytí. V lásce potkáváme vždy právě toho partnera, který je odrazem nás samých. Jen takového partnera jsme schopni k sobě přitáhnout podle zákona rezonance. Často hledáme lásku v partnerském vztahu jenom proto, že nejsme schopni milovat sami sebe. Každý má vědomě či nevědomě o sobě vytvořený nějaký ideální obrázek a neakceptuje proto, že skutečnost je jiná. Protože zevnějšek je jen odrazem vnitra, odmítá i svůj zevnějšek. Ale ideální obrázek je cílem. A cíle můžeme dosáhnout jedině tehdy, když se vydáme na cestu. Odmítání svého vlastního já takového, jaké je, odpovídá našemu pocitu, že jsme měli být jiní. Ale jiní budeme, jedině když se změníme. Tuto možnost máme v každém okamžiku. Můžeme ji však využít, jedině když se nejprve přijmeme takoví, jací jsme, a jako takoví se budeme mít rádi. 

Milovat nějakého člověka znamená dávat se, chtít pro toho druhého jen to nejlepší a přát mu, aniž bychom za to chtěli něco zpět. Láska chce dávat a naplňuje se dáváním. Láska je radost, kterou pociťujeme v myšlenkách na milovaného člověka nebo v jeho přítomnosti. Radost z toho, že můžeme být v jeho blízkosti, že se z něho můžeme těšit nebo s ním nalézat naplnění v nějaké společné činnosti. Milovat znamená otevřít se, vpustit toho druhého dovnitř, nechat ho podílet se na svém nitru. Sdělovat mu sebe sama, všechno s ním chtít sdílet.Milovat znamená přispívat s radostí k blahu druhého a pro jeho osobní rozvoj a být tu zcela pro něho. Často říkáme „Miluji tě“, a při tom vlastně máme na mysli „Potřebuji tě“ nebo „Neopouštěj mě“. To jenom ukazuje, že jsme ještě nepoznali opravdovou lásku. Předpokladem pro to je, že začneme milovat sami sebe a bezvýhradně se přijmeme takoví, jací jsme. Řekneme „ano“ našemu bytí takovému, jaké je. Pak dokážeme být šťastní a spokojení, i když budeme sami. Pak už nás ani nebude bolestně zasahovat kritika ostatních a budeme osvobozeni od závislosti. Dokud totiž toho druhého potřebuji, nejsem skutečně svobodný. Když se osvobodíme od strachu z toho, že nás někdo opustí, jsme schopni dát partnerovi větší svobodu. Teprve pak je možná opravdová láska, neboť lásku není možno uvěznit a násilím držet Když to zkusíme, láska zahyne. To, co zbude, bude jen zvyk. 

Zamilovanost zná extrémní výkyvy nálad a žárlivost a nezúčastněným se jeví jako dost egoistická, protože trvá na opětování citů. Zamilovanost může být pro milovaného velmi stísňující, náročná, ba dokonce dusící, neboť vyžaduje neustálé důkazy lásky. Zamilovaný chce vlastnit toho, koho miluje, mít ho jen pro sebe, a je na něm závislý. Jakmile se ale v lásce objeví závislost v jakékoliv formě, je vztah narušený. 
V lásce si ze srdce přeji, aby byl ten druhý šťastný, a jsem ochoten pro to udělat všechno. Dát mu čas, když ho potřebuje, pozornost, když ji potřebuje, a volnost, když ji potřebuje. V lásce neočekávám za každou cenu opětování svých citů, nýbrž jednám z něžné náklonnosti, z úcty a respektu, ba i z obdivu. Mohu vedle svého milovaného milovat ještě jiné lidi a připouštím, že on má právo na totéž. Nejsem emocionálně závislý na reakcích toho druhého, neboť ho miluji nezávisle na tom, zda budou moje city opětovány. 

Nahoru

Autor: Renata Reindlová

Zdroj textu: http://me-poklady.mypage.cz/thema/zakon-lasky

 

 

linka

 

10 kroků k vytouženému cíli 

1.krok: Svůj záměr formuluju přesně „Oznamuju svůj záměr:...“

 • Záměr formuluju pozitivně
 • Záměr formuluju v přítomném čase
 • Záměr formuluju v první osobě
 • Když oznamuju svůj záměr, vycházím z principu hojnosti, žiji v hojném Vesmíru
 • Jsem pevný/á ve svém záměru, odhazuju pochybnosti a starosti ohledně toho, zda získám to, co si přeju

 

2.krok: Představím si svůj Záměr

 • Vytvářím jasný a zřetelný obraz sebe v budoucnosti a toho, co si přeju mít. Vizualizuju si výsledek. Dělám to tak přesně, jak jen to jde. Využívám představivost, tvořivost a fantazii
 • Vizualizuju si situaci, kdy se dozvídám, že jsem dosáhl/a výsledku. Vidím, slyším a cítím všechno z chvíle, kdy dosahuju cíle.
 • Vizualizuju si své chování, myšlenky a pocity z doby, kdy docílím chtěného stavu
 • Můj záměr mě podněcuje k činům, přitahuje mě, nabíjím ho příjemnými emocemi
 • Vím nač to potřebuju, vím co příjemného a užitečného přinese mně i lidem v okolí

 

3.krok: Určuju rozsah svého Záměru

 • Tvořím záměr, který má reálné rozměry. Pokud je moc velký, rozdělím ho na několik menších, jež jsou jednoduše dosažitelné
 • Odvážně přeformulovávám svůj Záměr, až můj první krok nabývá reálných rozměrů a já můžu začít konat

 

4.krok: Určuju potřebné zdroje

 • Mám všechny potřebné zdroje pro uskutečnění svého Záměr. Síla se vždy nachází uvnitř mě a opěrný bod je vždy v přitomném okamžiku. Chci získat přístup k těmto zdrojům.
 • Mými vnitřními zdroji, které potřebuju k uskutečnění záměru, jsou pozitivní přístup, jistota, mé zvláštní schopnosti, znalosti, talenty atd.
 • Mými vnějšími zdroji, které potřebuju k uskutečnění záměru, jsou peníze, věci, lidé kolem mě atd.
 • Přístup k vnějším zdrojům záleží na mých vnitřních přesvědčeních

 

5.krok: Určím první krok a začínám konat

 • Vím, že se počítají jen činy
 • Mými vnitřními činy jsou zbavování se agresivních emocí, práce s negativními myšlenkami a názory. Mými vnějšími činy jsou konkrétní fyzická úsili nebo setkávání s potřebnými lidmi
 • Přebírám stoprocentní odpovědnost za uskutečnění svého záměru. Všechny události svého života si vytvářím sám/sama, proto přestávám obviňovat, odsuzovat a urážet se
 • Pokud lidé kolem mě nereagují tak, jak si přeju, přebírám odpovědnost na sebe a konám. Pružně hledám cesty, jak v druhých vyvolat reakci, kterou si přeju
 • Vím, že všichni v tomhle světe se mi snaží pomoct uskutečnit můj záměr, všechny síly vesmíru jsou na mé straně
 • Ve svém životě hraju aktivní roli a tak uvádím do pohybu sílu Záměru
 • Jdu po cestě, která mi přináší radost
 • Uskutečnění mého záměru je cestou od současného stavu do chtěného, je to má životní cesta. Překážky, které překonávám, mě otužují a zocelují, od každého člověka, kterého potkám se můžu naučit něco nového a zdokonalit se.
 • Jdu cestou svého života a věřím, že můj cíl je dosažitelný a stojí za to o něj usilovat

 

6.krok: Odstraňuju překážky na své cestě

 • Už ve stádiu tvorby záměru určím, které překážky se můžou objevit. Co může zabránit uskutečnění mého záměru? Jaké překážky mohou vzniknout na cestě? Jaké nepříznivé důsledky může mít uskutečnění mého záměru?
 • Pracuju se svými myšlenkovými bloky, měním staré, negativní názory a postoje a vytvářím nové, které mě přibližují k cíli.

 

7.krok: Jsem všímavý/á

 • Jsem bystrý/á a citlivý/á, všímám si, zda se přibližuju k tomu, co si přeju
 • Jsem všímavý/á vůči sobě, poslouchám svůj intuici a své pocity, častěji se obracím do svého nitra
 • Jsem pozorný k okolnímu světu, k chování a reakcím lidí, ukazují mi, zda se pohybuju správným směrem pro uskutečnění svých Záměrů
 • Všímám si všech znamení, která mi přicházejí do cesty

 

8.krok: Jsem pružný/á v chování a myšlení

 • Měním své činy tak dlouho, až získám to, co si přeju. Pokud to, co dělám, nezabírá, udělám něco jiného.
 • Pružně a různorodě reaguju na vzniklé situace, na to, co se děje. Tato pružnost mi umožňuje mít situaci pod kontrolou

 

9.krok: Mé úmysly jsou čisté

 • Vytvářím takový Záměr, jehož uskutečnění je příznivé pro mě i okolní svět
 • Můj Záměr je v plném souladu se mnou, jako celistvou bytostí, a s okolním světem
 • To, co chci získat, není na úkor ostatních, ale vylepší to nejen můj život, ale také životy jiných lidí

 

10.krok: Určuji místo a čas uskutečnění svého záměru

 • Můj Záměr se uskutečňuje v pravou chvíli a na pravém místě
 • Umožňuju svému podvědomí zvolit místo a čas uskutečnění mého záměru, důvěřuju mu, že propočítá všechny možné varianty tím nejlepším způsobem
 • Mé odvědomí, urči nejvhodnější čas a nejlepší místo pro uskutečnění mého Záměru

 

Teď mám všechny potřebné znalosti, s jejichž pomocí můžu kvalitativně změnit svůj život.

 

Zdroj: http://novazeme.webnode.cz/
 

linka

 

Andělské léčení srdce

Na lásku reaguje pozitivně celé vaše tělo. Pokud ji budete vysílat vůči svému fyzickému já, je to, jako bychom vám ji vysílali my andělé nebo jiní lidé. Láska je láska, není důležité, odkud přichází. 

Naplňte dnes své srdce větší energií. Požehnejte mu fyzicky, citově i duchovně. Pomodlete se za jeho dokonalé zdraví. Obalte je svou láskou a požádejte je, aby přijímalo tento dar s každým svým úderem. Poděkujte mu za to, že je zdravé, silné a výkonné.

Ujistěte své srdce, že je v bezpečí a že ho budete chránit. Řekněte mu, že budete cvičit a jíst zdravě, tak jak vás vedou vaši andělé. Prohlašte, že budete respektovat své pocity, které vám pomáhají rozpoznat pro vás prospěšné vztahy a situace, a ty, kterým je lépe se vyhnout. Dívejte se na své srdce jako na nádhernou květinu a požádejte ji, aby něžně rozvinula své okvětní lístky. Přitom pozorujte, jak se tím snižují vaše obranné mechanismy. Pošlete svému srdci něhu a ono vám na oplátku pomůže cítit více lásky.

Zdroj: Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

 

Nahoru

 

TOPlist
aktualizováno: 09.10.2018 20:07:05