Symbolika motivů

Najdete zde tyto články:


Všeobecný význam znamení 

Symbolická vyobrazení zvířat a bájných bytostí má nejen zdobit, ale přinášet i pozitivní vlastnosti, jim přisuzované. Vyobrazení nebezpečných zbraní nebo démonů měly polekat nepřátele a zahnat je na útěk. Tetování plnilo funkci amuletu. Kromě toho kresbami tetování se poznávali jednotliví členové kmene, spřízněného svazu nebo náboženského společenství. Malby u mnohých národů značily duchovní a fyzickou zralost. Eskmáci se například domnívali, že nesprávné tetování je po smrti odsoudilo k tomu, že museli bloudit a chytat motýly - jedinou potravu pro ztracence. Proto se velmi často tetovaly mrtvoly, aby duše zemřelého napravila tento osud.

 

Symbolika čísel 

Jednička: Vyjadřuje Já, nedilnou jednotu Boha a veškerenstva, je absolutním počátkem, nedá se dělit. Je jen jedna. Je silná i ve své osamělosti. Představuje individualitu. 

Dvojka: Dualita hmoty a ducha, těla a duše, jang a jin, bílé a černé, ano a ne,dne a noci. Je instinktivní, vnímavá, citlivá a láskyplná. 

Trojka: Je to Božská Trojice, abstrakce, jež se umí sama vyjádřit, myšlenka a rychlost, vzdělanost vycházející z intelektu, moudrost vlastní fantazie. 

Čtyřka: Je ryzím představitelem hmotných možností i starostí, představuje to, co máme i naši práci, rovněž tak fyzickou zdatnost a sílu. Je to vytvalost a neměnnost, pevná zem pod nohama a jistota, že žijeme. 

Pětka: Pojí se s pěti lidskými smysly, představuje člověka v jeho hmotné formě, Je poslem změn, ale také spojuje všechna ostatní čísla a umožňuje jejich vzájemnou komunikaci. 

Šestka: Používají ji hlavně židé, křesťané a muslimové. Představuje rodinu, harmonii, společnou práci na vlastním domovu, rodiče stejně jako kořeny, z nich pocházíme. 

Sedmička: Představuje svět jako celek, je tajuplná a podporuje léčitelské schopnosti stejně jako regeneraci vlastního těla. 

Osmička: Je totéž co nekonečno - složená ze dvou nul. Vyvažuje - tvoří rovnováhu světa. Je číslem spravedlnosti (boží i světské), ale také majetku, transcedentních zážitků, ale také smrti. 

Devítka: Je trojnásobkem čísla Tři, má magnetismus, ale také se vztahuje k oddanosti a službě lidstvu. 

Desítka: Božské číslo dokonalosti, spojení věčnosti(0) a Boha (1), je zasvěcením, ale také překonáním karmy. 

 

Symbolika zvířat 

Bazilišek (ještěr): Mýtické zvíře, které dokázalo podle pověstí zabít člověka pouhým pohledem. Představuje pokušení, hrozbu, smrt. 

Brouk: Byl pro Egypťany posvátným symbolem života. V křesťanském pojetí ztělesňoval znovuzrození a věčný život. 

Delfín: Představuje rychlost a inteligenci. Je obrazem zvláštní moudrosti a lidského přátelství, je prostředníkem mezi světem světla a světem temnoty. Je symbolem porozumění a empatie. 

Divočák: Symbolizuje sílu a neohroženost. 

Drak: V čínské mytologie je nositelem štěstí. Na jaře přinášel bouřky a blesky, sliboval úrodnost polí a zavlažující déšť. Představuje příznivý životní osud a štěstí a odvahu na cestách. 

Gryf: Bájné zvíře s tělem lva, křídly orla, orlím zobákem i očima. Spojoval sílu a odvahu s ostražitostí, chytrostí a stálostí. 

Had: Velmi silně působící symbol. V Asii je tvůrcem země a nebe, je představitelem chytrosti, inteligence, vědění a věčného života. V Evropě je symbolem svůdnosti a hypnotického magnetismu, ale i prohnanosti, nevěry a lživosti. 

Havran: Indiáni ho považovali za prostředníka mezi zemí a nebem, byl pro ně zástupcem nejvyššího božství. Je to nepřemožitelnost sama, loajalita a rozvážnost, podporovaní moudrostí. Představuje silný zážitek, zkušenost. 

Holubice: Je mírem, spravedlností a symbolizuje odpuštění. Má-li olivovou ratolest, pak je symbolem míru mezi Bohem a člověkem, představuje božího posla, nositele dobrých zpráv. 

Chiméra: Přízrak se lví hlavou chrlící oheň, kozím tělem a ocasem hada, který vzbuzoval nerozvážnost, ale také experimentátorské 'hokuspokusy'. 

Jednorožec: Představuje léčitelství, přírodní medicínu a spasení. Symbolizuje čistotu, ale i sílu a odvahu spojenou s božským světlem, stejně jako mírumilovnost.

Ještěrka: Představuje duchovní pohyblivost, rychlost a chytrost, regeneraci a hledání posvátnosti, čistoty a pochopení. 

Ježek: Ve staré Číně a Japonsku je obrazem bohatství. Jinde představuje obranyschopnost, neochvějnost a čest. Někdy ale symbolizuje i prudké záchvaty hněvu a agresivity. 

Kočka: Obraz čistoty, hbitosti a inteligence, symbol dobrodidí a ochrany člověka. Strážkyně domácího krbu. Černá kočka je družkou čarodějnic. 

Kohout: Pro Syřany a Egypťany byl symbolem Slunce, alegorií Boha ohně a Slence, symbolem ranního úsvitu a bdělosti. Symbolizoval ale i bojeschopnost, odvahu, ostražitost a mužnost, ovšem patří mu i ješitnost. 

Leopard: Ztělesňuje válku, zabíjení a lov. Představuje hrdost, smělost, převahu i vůdcovské kvality a prohnanost. 

Lev: Představuje královskou důstojnost, osobní vliv, sílu a odvahu - triumfální přemožitel moci a temnoty. Řvoucí lev symbolizuje nový život, prudkou změnu, novou a nespoutanou sílu.

Medvěd: Rodové zvíře. Nespotanost, svoboda, válečnictví a boj, ale také smrt a věčný spánek. 

Motýl: Symbol lehkosti, nezatíženosti, přelétavého štěstí. Průvodce nesmrtelné duše, opouštějící tělo zemřelého. 

Moucha: Na Dálném Východě byla moucha uctívána jako zvláštní forma zjevení lidské duše. V Persii a Sýrii byla obávaná, protože představovala zradu, spiknutí, nosila smůlu, neštěstí a hanbu. 

Mravenec: Ve Staré Číně ztělesňoval píli, ctnost a neochvějnosti. Symbol spolupráce a oddanosti věci. V křesťanství byl chytrostí, snaživostí, vzor správného vedení křesťanského života. 

Netopýr: Ve Staré Číně představoval dlouhý život a šťastný osud. Ve středověku v Evropě byl naopak jednou z podob ďábla, poslem špatných zpráv a noci. 

Opice: V Orientu a v Indii je opice postvátným symbolem moudrosti, zvědavosti, obratnosti, pohyblivosti, lstivosti a vtipu. 

Orel: Král vzduchu ztělesňující sílu, duchovní a fyzickou energii, vítězství a rozhled. 

Panter: Představuje nebezpečí, inteligenci a sílu, divokost a svobodymyslnost. Schopnost diplomacie. Za období romantiky byl obrazem života a plodnosti. 

Pavouk: V Africe symbolizuje chytrost a mazanost, také přežití, s trochou síly může dokázat velké věci. V Evropě černý pavouk nosí smrt, nebezpečí a strach. 

Páv: V Indii symbolizuje lásku, vášeň, štěstí, ale také věrnost, stálost a naplnění. 

Pes: Nejvěrnější přítel člověka a ochránce domu a dvora, symbol neúplatnosti, nekompromisnosti, pevnosti a věrnosti, připravenosti se obětovat. 

Sfinga: Bytost s tělem lva a lidskou hlavou. Ve Starém Egyptě symbolizovala královskou důstojnost, bdělost, moudrost, milost, ale také neochvějnost. 

Slon: V Asii byl symbolem kralovské moci, suverenity, síly a pevnosti, práva rozhodovat. V Evropě nosí štěstí a hojnost. 

Sova: Ztělesňuje moudrost, vážnost, vědění a vzdělanost, přemýšlivost, stejně jako životní zkušenost. 

Škorpión: Jako smrtící nepřítel představuje nebezpečí a nemilosrdnost, smrt a záhubu. 

Štír: Symbol plodnosti, nespoutané síly a moci, ale také vůdcovství a promyšlené odvahy. 

Včela: Vzor píle, pracovitosti, pořádkumilovnosti a bystrosti, silného sociálního cítění, soucitu s druhými a obětavosti, ale také schopnosti se bránit. 

Velbloud: Představitel střízlivosti, umírněnosti a trpělivosti, ale také houževnatosti. 

Žába: V Egyptě byla symbolem náboženské spásy, obrazem zmrtvýchvstání a dlouhého života. 

Želva: Symbolizuje učenost, chápavost, moudrost, sílu a pevnost, ale i plodnost, vyrovnanost a dlouhověkost. 

 

Zdroj: http://mysterious.blog.cz/0607/symbolika-zvirat

 


Ostatní symboly 

Alfa a Omega: První a poslední, počátek a konec, celistvost ve spojení, podle zjevení Jana klíč k Universu 

Ankh: Staroegyptský symbol pro plodnost a věčný život, abstraktní znak Slunce, Nebe a Země.

Blesk: Oheň plý síly a rychlosti se slaný z nebes ztělesňoval nepřemožitelnou boží zbraň, přinášející trest, smrt, výhružné znamení, ale také jiskru života a dar naděje a plodnosti. 

Hvězda a Měsíc: Ženské tělo, regulace přílivu a odlivu, ženský cyklus a fáze růstu. Plodnost a nutnost klesnout, aby se člověk mohl pozvednout. 

Jetelový list: Původně kouzelný talisman druidů - trojlístek, nyní znak Irska. V křesťanství se na něm vysvětlovala Svatá Trojice. 

Jin a Jang: Spojení protikladů, harmonické souznění. 

Koráb: Symbolizuje přechod a cestu. Znamená naději, nový začátek, svobodu a nespoutanost. 

Koruna: Královská důstojnost, nejvyšší ctnost a mravní čistota, symbolizuje spravedlivost, slávu, čest, ale také radost. Kruhovitá forma a posazení na hlavě člověka ponoukala k nadpřirozenu, nesmrtelnosti a věčnému životu. 

Kotva: Zajišťovala námořníkům i lodi i při rozbouřeném moři jejich návrat do přístavu. Značí víru a naději. 

Kovadlina: Obraz ctnosti, udatnosti a síly jednotlivce, aby si každý sám určil svůj osud. 

Kříž: Je spojením protichůdných bodů, symbolem sloučení extrémů, životodárné síly a vyrovnání. 

Lebka: Znak smrti, úpadku a pomíjivosti všeho pozemského. 

Lilie: Od dávných dob ztělesňovala růst a rozkvět, neúnavné úsilí a stálou obnovu. Je znamením čistoty, krásy, nevinnosti a neporušenosti. Ale v středověké a pozdější Evropě se její význam překroutil, když toto znamení pálili na záda a potom na rameno zolodějkám a domnělým čarodějnicím. 

Maltézský kříž: Symbolizuje čtyři nebeské (světové) strany a vyváženost všech sil. 

Mír: Čínský znak pro mír značí vnitřní spokojenost, mírnost, klid a vyrovnanost. 

Oko: Symbol pochopení a poznání vyšších hodnot, myšlenky. V křesťanství představuje Božství, symboliku Tří (Svaté Trojice). V Egyptě boha Hora, sokola, boha Slunce. 

Óm: Sánskrtský znak ztělesňující hlas (zvuk) Stvoření, umocňuje vnitřní klid a při meditacích je osvědčeným pomocníkem k dosažení nejvyšší úrovně vědomí. 

Prsteny: Symbolizovaly Slunce a věčnost, neboť nemají konce ani začátku.Darování prstenů, stejně jako jejich propojení znamená věčné spojení. 

Růže: Láska, láska a zase láska, no a samozřejmě nekonečná důvěra. 

Řeka: Ztělesňuje plodnost, hojnost, nekonečnou proměnu a zrání, lidské možnosti a snažení. Je počátkem i koncem, očistcem pro duši zemřelého. 

Slunce: Symbol nesmrtelnosti a věčnosti, znovuzrození i zániku. Zdroj tepla, světla, je dárcem rozumu i citu, nejčistší spravedlnosti. 

Slunce a Měsíc: Oči egyptského boha Hora, sokola, nejvyššího božství na zemi. Nositele chrání před neštěstím a dává mu sílu a moudrost. 

Srdce: Sídlo životních principů a citů. Symbol náklonnosti, lásky a touhy. Čisté srdce je srdcem upřímným a neúplatným. I srdce, v němž je vepsáno jméno symbolizuje věrnost silnější než smrt. 

Strom: Symbol životní síly, houževnatosti, radosti a zakořenění, znovuzrození života, regenerace sil a vítězství nad smrtí. 

Vavřín: Stále zelený představuje mládí, život, rozkvět a jásot, ale také slávu, čest, mír, vítězství a uznání. 

Věnec: Spletený z listů nebo květin ztělesňuje vyznamenání, poctu, čest a nejvyšší důstojnost. Znamená slávu, radost a známost

 

Zdroj: http://www.tattoo-read.cz/

 
 

Óm

  • Óm je symbolem absolutna a sjednocení všech moudrostí. Podle tradic je Óm základní zvuk, z něhož pochází celý svět. Óm je jeden sanskrtský znak, zastoupený v angličtině třemi písmeny (aum), vyslovovaný však jako jedna slabika. Zvuk Óm lze kombinovat s dalšími zvuky. 
  • Celé slovo i tři znaky A-U-M v sobě nesou obrovskou duchovní sílu. Její název symbolizuje veškerou trojitost: minulost, současnost i budoucnost (zrození, život i smrt). Tato mantra se považuje za objekt meditace s nejvyšší hodnotou. Grafické znázornění této mantry je možné využít na vizuální meditaci.
  • Óm si lze představit jako je nekonečný oceán. Jednotlivé Óm zpívané člověkem je kapkou v tomto oceánu, ta však nemůže být oddělena od oceánu a může si činit nárok na nekonečný oceán jako na svůj zcela vlastní. Když člověk zpívá Óm, dotýká se a vyvolává kosmické vibrace nejvyššího zvuku.


Óm v náboženství

  • Zvuk Óm používají hinduisté, buddhisté, džinisté, sikhové, bráhmani, višnuisté, šivaisté, tantrici a jógini.
  • Buddhisté vykládají Óm v termínech psychologie nebo prožitků z meditace. V buddhistické tantře je Óm symbol transformace kosmických sil a jevů, vytvářených myslí, které ponikají do světla transcendentálního poznání.
  • Jógini vidí a prožívají Óm jako stav nirvikalpa-samádhi. Samádhi je nerozlišená kosmická existence, stav kosmického vědomí, sahadža-samádhi.
  • Křesťané používají podobně AUM-EN (Amen).
  • Hinduistická tantra vysvětluje Óm jako ženskou tvořivou sílu - Šakti, matku univerza.
  • Muslimové používají Óm jako OM-IN (Amín), vzývají tak Aláha a uzavírají své modlitby.


Pokračování a zároveň jeho zdroj je zde: http://zivotni-energie.cz/om-symbol-stvoreni-sveta.html

 

TOPlist
aktualizováno: 09.10.2018 20:07:05