Runy

Proč právě runy

Runy sloužily a dodnes slouží také k magickým účelům, jako je věštba nebo různé formule a talismany. V dnešní době by měly runy sloužit duchovním bojovníkům, jejichž úkolem je zápas se sebou samým, zápas, jehož cílem je vnitřní proměna.

Runy

Runy, jejich znaky, vlastnosti a jejich výklad měli pro nás být příručkou duchovního bojovníka, jenž beze strachu, zcela sám a bez lpění na výsledcích vytrvává v úsilí o poznání a který má vždy na paměti, že tím, na čem záleží, je poznání pravé přítomnosti. Získat moudrost zabere mnoho času, nemluvě o době, jíž je třeba k tomu, aby se člověk naučil správně myslet. Cesta duchovního bojovníka není pro každého, přesto je přístupná všem, kdo jsou ochotní tyto změny podstoupit. Vydat se na tuto cestu znamená zušlechťovat vědomé ,,JÁ" vnitřního provozovatele, jenž k vám může velmi dobře promlouvat skrze runy.
 

Runová abeceda

Runová abeceda se nazývá futhark/futhork (dříve se runa Ansuz vyslovovala jako A, později jako O) a to podle prvních písmen (stejně jako a-be-ce-da) a je rozdělena na 3 sady (skupiny písmen), nazývané potom aettir (pl.) (aett sg.) (= „rodiny“). Existuje několik druhů futharku, drobně se lišících ve vzhledu jednotlivých písmen nebo jejich významu. První futhark (germánský futhark prostý) obsahuje 24 znaků, druhý (anglosaský futhork) 28–33 znaků a třetí (vikinský futhork) jenom 16 znaků. 

 

Věštění z runových kamenů

V současnosti se můžete setkat s mnoha návody, jak runy vykládat. Hojně se nyní využívá náhodné vytažení run z váčku, ve kterém jsou uchovávány. Losuje se jedna runa pro rychlé zodpovězení otázky, tři pro lepší orientaci u složitějších problémů a devět (někdy postupně po trojicích) pro úplný výklad situace. Některé prameny berou pro výklad v potaz i orientaci runy - "normální" nebo obrácená. Je to zajisté velké ulehčení při výkladu, můžeme-li vzyloučit jednu část významů, ale obávám se, že toto zjednodušení má svůj původ opět ve výkladu karet a na runy (které se často psaly různě, u některých nelze obrácenou pozici určit a při metání padají orientovány do všech směrů) se dá aplikovat jen těžko. Severská mytologie prakticky nezná rozdělení na čisté dobro a zlo (čímž se blíží realitě života více než jiné) a tak i runy často nesou s tím "dobrým" i ono "zlé" jako nedělitelnou součást.

TOPlist
aktualizováno: 09.10.2018 20:07:05