Síla pozitivního myšlení

 

 
 

 

 

šipkaJak propustit bolest

šipkaPozitivní energie, životní cíl

šipkaVymažte ze svého vědomí pocity viny

šipkaPozitivní myšlení v průběhu dne

šipkaVědomí, podvědomí, nevědomí

šipkaPředstavivost - imaginace

šipkaNebezpečí negativního myšlení

šipkaDvanáct základních lekcí života

 

Linka

 

Jak propustit bolest

Velice často si v sobě neseme všechny ty věci z naší minulosti, které nás nejvíce bolí. Nedovolte staré bolesti, aby vás okrádala o současné štěstí. Museli jste si to v minulosti prožít a už se to nedá změnit, ale pokud existuje místo ve vaší mysli, kde to dnes přežívá, pak Odpusťte, Propusťte a Osvoboďte se.

- Doe Zantamata

Odpoutejte se od minulosti, nechte to být – snadněji řečeno než provedeno, že? Mnoho témat o našem životě má co dělat s propouštěním bolesti z minulosti, neboť
1. Lpíme na ní
2. My všichni ji potřebujeme nechat odejít, abychom byli šťastní

Následují tři velké otázky:
1. Jak?
2. Jak?
3. Jak?

Pouhou snahou na to všechno zapomenout, obzvláště prostřednictvím alkoholu nebo drog, je velmi špatný nápad. Nic z toho nezmizí, dokud to nebude vyřešeno. Přežívá to ve vaší paměti a dokud se s tím neusmíříte, tyto vzpomínky mohou být vyprovokovány kdykoli a čímkoli.

Bolest, které jednou porozumíte, může být následně propuštěna. Několik největších zdrojů bolesti a způsoby, jak jim porozumět, jsou zde:

 1. Hněv: Hněv obvykle cítíme, když si připadáme poškozeni, okradeni nebo podvedení někým jiným. Léčba pro hněv spočívá v soucitu a odpuštění. Odpuštění neznamená „všechno je v pořádku“, jen to znamená, že jste našli cestu, jak propustit svou zášť vůči dané osobě.Jak najít soucit ke zlým lidem? Podívejte se na věc z jejich perspektivy, i přesto, jak to může být těžké. Co to v nich vyvolalo? Nepřipadali si velmi ohroženi? Mnoho lidí jedná z pocitů ohroženosti, protože jsou vyděšeni skutečností. Nepřijímají sami sebe, takže nedokážou přijmout ani nikoho jiného. Pokud se pokusíte milovat někoho takového, můžete se setkat se špatným zacházením. Soucit může být nalezen skrze pouhé malé porozumění tomu, z čeho tito lidé vycházeli. Nejčastěji byli na své pocitové úrovni vystrašení a pokoušeli se chránit sami sebe. Toto se pak projevuje skrze lhaní, kontrolu, někdy i manipulaci. Cítí, že své pocity nemají pod kontrolou, že jsou zranitelní a tolik se bojí, že se musí snažit udržovat kontrolu nad lidmi ve svém životě. Je to velmi smutná pozice. Nikdy nemohou zažít štěstí, dokud budou takto žít. Nejsou to lidé, kteří by mohli být vašimi nejlepšími přáteli, a pokud někdo takový byl vaším rodičem, neměli jste skutečně na výběr. Ale nyní si můžete vybrat život svobodný. Porozumějte tomu, že jejich chování k vám byla jediná cesta, kterou tehdy znali a kterou použili, aby mohli pocitově přežívat, i když to bylo zneužívání vůči vám a dalším osobám, které se vyskytly v jejich životě. Osvoboďte se od hněvu a zaměřte se dnes na svůj život a na to, jak moc jste nyní svobodní.
 2. Lítost: Lítost cítíme, když sami sebe trestáme za to, že jsme nevěděli něco, co teď víme. Možná jsme jednali způsoby, nebo jsme řekli věci, před kterými se při pohledu zpátky skrčíme. Možná jsme pobývali na místech nebo v okolí lidí, kteří se k nám chovali jako k ničemu, a litujeme, že jsme tam setrvávali tak dlouho.Ale trestat se za to, že jsme dříve něco nevěděli lépe, než jsme to skutečně poznali lépe, je naprosto nefér. Museli jste tyto věci prožít takto, právě proto, abyste se stali těmi moudřejšími osobami, kterými jste dnes. Naučili jste se mnoho o své vlastní hodnotě, o tom, jak být hodní, o velké moci slov. Všechny tyto lekce nesete v sobě a jste dnes mnohem lepším člověkem, právě díky nim. Lekce v životě mohou přicházet přímo skrze radost nebo nepřímo skrze bolest. Aby se však staly pouze lekcemi, musíme propustit bolest a najít radost v přítomnosti a budoucnosti díky této bolesti. Lekce, kterou se jednou naučíme, už nikdy nebudeme muset projít. Už to všechno víte a znáte. Nyní jen musíte osvobodit svou mysl od bolestivých vzpomínek.
 3. Stud: Stud, stejně jako lítost, cítíme kvůli minulým slovům nebo činům. Pokud jste byli sobečtí nebo jste jednali jako osoba, jakou jste nechtěli být, tak takoví nebuďte dnes, zítra a nikdy více. Proveďte potřebné změny, pokud můžete. Omluvte se, nezávisle na tom, jak je to dlouho. Můžete se stále stydět za věci, které druzí lidé již dávno zapomněli. Nebo také setrvávají ve stejné bolesti a vaše omluva pomůže ji propustit jim, stejně jako vám. Jakmile se jednou pokusíte provést změny, je to všechno, co jste mohli udělat. Nechte to být, ale když někdo jiný jedná stejně jako vy předtím, nesuďte je. Vězte, že jednoho dne to také uvidí a budou také litovat. Nejsou špatní a ani vy jste nebyli špatní, jen jste se chovali špatným způsobem z nějakého důvodu. Nemůžete se hnout kupředu ve svém životě a mít šťastné vztahy nebo úspěchy, když nemůžete vystát sami sebe. Odpuštěním sobě samým se stanete šťastnějšími, více přijímanými. Budete lepším člověkem v očích každé osoby ve vašem životě dnes i v budoucnosti. Je to dar nejen pro vás, ale pro každého, koho znáte nebo koho teprve potkáte.
 4. Nedůvěra: Důvěra je přirozená. Nedůvěra přichází, jen když je důvěra zlomená. Důvěřiví lidé jsou tolik zraňováni, neboť je jim tak lehké lhát. Nedůvěřiví lidé si myslí, že mají navíc díky tomu, že nevěří nikomu, ale přitom sami celou dobu trpí. Odhánějí od sebe dobré lidi, protože žádná nevinná osoba nechce být obviňována z ošklivých věcí, a nikdy nemohou žít v mírumilovných vztazích. Neustále zkoumají to, co druzí dělají, a hledají, jaké jsou jejich motivy, a vytvářejí si ve své mysli dramata v těch nejhorších scénářích. Vyberte si důvěru. Přijměte, že ano, někdy můžete být raněni, ale stále je to lepší než ta druhá alternativa.
 5. Pochybnosti: Protikladem pochybností je víra. Víra znamená, že věříme bez důkazů. Pochybnost není víra, ať už máme důkazy nebo ne. Pokud máte víru sami v sebe, dojdete v životě dál. Vaše vztahy jsou silnější. Pokud máte víru v druhé, inspirujete je k tomu, aby se stali něčím více, než by jinak byli sami. Pokud máte víru ve svět, ve Vesmír, v Boha nebo jednoho z těchto tří, pak i bez jakéhokoli důkazu o tom, že věci se zlepší, když jsou špatné, prostě budete vědět, že to tak bude. Budete schopni projít i těmi nejtemnějšími dny a objevit sílu. Budete mít zcela nové ocenění pro všechny věci a lidi, jakmile se všechno zlepší. Také pak najdete hodnotu těchto tvrdých časů.
 6. Strach: Jeden z hlavních konceptů náboženství a spirituality je jednat z lásky, nikoli ze strachu. Jakékoli jednání založené na strachu povede k dalšímu strachu. Jejich základy jsou vystavěné na písku a mohou se kdykoli zbořit. Každé jednání založené na lásce povede k větší lásce a bude mít své základy upevněné ve skále. Pomyslete na někoho, kdo se dostal do vztahu jen proto, že měl strach být sám. Tam není žádný prostor pro lásku. Teď místo něj pomyslete na osobu, která nejedná ze strachu, ale vyčkává, dokud nebude sama sebe skutečně milovat a nepotká někoho, kdo je otevřený a svobodný, aby mu mohla svou lásku dát. Strach je zuřivý, panický, vytváří bolest a je dvojstranný. Láska je klidná, bezpečná, stálá a ochranitelská. Láska k sobě je v první řadě o tom, že nemůžeme vždy v lidech číst nebo vědět, na co myslí. Pokud se osoba, o níž si myslíme, že nás miluje, rozhodne, že nás nemiluje a odejde, potřebujeme cítit lásku k sobě samým, abychom neupadli. Uvědomíme si, že jejich odchod byl pro nás dobrý, neboť poslední věc, kterou bychom chtěli, je někdo, kdo o nás nestojí. Jakmile odejde, poznáme, že náš prostor byl otevřen pro někoho, kdo je stejně jako my ochotný a schopný oplácet lásku, kterou dáváme, a ve zbývajícím čase jsme v bezpečí, milováni a ochraňováni i přesto, že jsme single.
 7. Bolest: Jakmile jednou vyřešíme všechny tyto věci, bolest odezní. Pokud si někdy připomenete nějakou záležitost jako je jedna z již prožitých, už budete mít odstup. Je to jako když slyšíte příběh někoho jiného. Je to stále ošklivé a nepříjemné a vždy bude, ale už vás to nikdy nezraní tolik jako tehdy. Myšlenka je jen myšlenkou, než se k ní připojí i emoce. To se pak stává velmi bolestivým, nebo i radostným, apod. Když se vaše myšlenka potlouká okolo starých bolestí, nedovolte bolestivým pocitům, aby se k tomu připojily. Vědomě myslete na něco dobrého, co z toho vzešlo, nebo vědomě pociťte vděčnost za onu skutečnost, kterou dnes, v přítomnosti, již nemusíte prožívat. Je to za vámi. Buďte vděční za svou svobodu. Může to jít ztuha, když se poprvé pokusíte oddělit všechny ty pocity, ale půjde to lépe.

„Snaději řečeno než provedeno“  znamená jen „ne hned“. A stát se znovu celistvými nikdy není chvilková záležitost. Zabere to nějaký čas. Ale žádné myšlenkové nastavení není nijak složité. Jen si buďte velmi jasně vědomi svých myšlenek a pocitů, a reagujte na ně, když se ty špatné snaží dostat na povrch. Nedovolte svým myšlenkám šílet. Usměrněte je, když se začnou dostávat do míst, kde je nechcete. Nedostanete žádnou odměnu za to, že budete setrvávat v pozici oběti pod veškerou bolestí. Usměrňování myšlenek se stane návykem skrze pilný a zaujatý trénink. Odměnou je pak velké štěstí. Ne štěstí typu „nevědomost je sladká“, ale skutečné, blažené, moudré a oceňující štěstí, které se skrze boj stalo úplným. Toto je kouzelná a hodnotná pozice, kde se vyplatí být. Toto je význam vnitřního míru.

Doe Zantamata
* * *
zdroj: http://networkedblogs.com/wKQFb

překlad: Magda Techetová, FB stránka Svět zázraků

Linka

 

Vymažte ze svého vědomí pocity viny

Když děláte něco pro druhou osobu z pocitu viny nebo z povinnosti, začnete to mít tomu člověku za zlé. Takový pocit vás pak okrádá o radost, kterou byste za jiných okolností měli z toho, že někomu pomáháte. Je to blok, který omezuje proudění světla ve vašich vztazích.

Proto s vámi dnes my andělé budeme pracovat na tom, abychom z vašeho vědomí smazali pocity viny. Pocit viny se liší od zodpovědnosti, která je založena na láskyplných citech. Klíčem je pomáhat druhým z lásky, nikoli z povinnosti, protože láska je osvícená, zatímco povinnost je dřina. Co myslíte, že je zdravější pro vás a pro vztah?

Předtím, než uděláte něco, co nechcete, zastavte se na chvíli a požádejte nás o pomoc. Pomůžeme pozvednout vibrace vaší mysli na úroveň lásky, takže buď najdete příjemnější alternativu, jak tomu druhému pomoci, anebo pro něj to, oč vás žádá, uděláte s radostí.

Myšlenka pro tento den: ,,Připomínám si, že nemusím dělat nic z pocitu viny ani ze strachu. Kdykoli pociťuji odpor nebo strach před nějakým úkolem, požádám své anděly, aby mi pomohli. Oni uzpůsobí mé myšlení, mé emoce a celou situaci tak, aby to, co udělám, bylo dokonalým projevem lásky."

 

Zdroj vč. fotky:http://www.nakridlechandelu.cz/

Poznámka FACEBOOK: Na sociální síti Facebook publikovala Alena A. © http://www.facebook.com/pages/Probuzen%C3%AD-2012-Awakening-2012-/331005513586287. Tuto verzi je možné dále SDÍLET na všech sociálních sítích. KOPÍROVÁNÍ v nezkrácené a neupravené podobě je povoleno jen pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Nahoru

 

 

Linka

 

Pozitivní myšlení v průběhu dne

Po probuzení, které je přechodem člověka k dennímu vědomí, uvítejte každý nový den s radostí a důvěrou v jeho příznivý průběh. Snažte se hned od začátku dne rozpustit negativní myšlenky, tíživé problémy, starosti, pocity beznaděje a věřte, že tento den vám přinese řešení i pomoc. Důležitou součástí pro naladění je meditace. Také tělesné cvičení je na začátku dne vhodným prostředkem pro prohloubení celkové harmonie. Dechová cvičení pročišťují celý organismus a povzbuzují duševní činnost.

V průběhu dne je vhodné zařadit krátké časové úseky, v nichž se vědomě zabýváme obsahem své mysli a soustřeďujeme na pozitivní prvky s nábojem lásky, dobra, radosti, ušlechtilosti a morálních hodnot. Pokuste se každé tři hodiny jednu nebo dvě minuty věnovat tomuto pozitivnímu soustředění na nejrůznější cíle. Touto cestou si můžete vizualizovat a prociťovat své vyšší duchovně krásné „JÁ“ a prociťovat jeho pozitivní vlastnosti, dobro, lásku. Pamatujte, je třeba vždy myslet na pozitivní vlastnosti, chování.

Pozitivní myšlenky jsou jako hvězdy, které osvětlují ztemnělé nebe ve vás a svým zářením uvolňují vnitřní duševní napětí a vnitřní rozkol. Pozitivně smýšlející lidé jsou vyrovnaní, klidní, vyzařují dobro a lásku a nic je jen tak nevyvede z míry. Vyzařují optimismus a důvěru, pocit porozumění a spolehlivosti a v případě potřeby jsou připraveni pomáhat. Duševní oblast takových lidí není vystavena neustálému napětí či strachu, protože temné negativní myšlenky se jim vzdalují. 

Člověk je tím, co myslí. Pozitivní myšlenky jsou však také zárodky pozitivních skutků. Snažte se k lidem ve svém okolí vysílat jen pozitivní myšlenky plné světla a lásky. Zejména k těm, kteří vám nejsou sympatičtí, případně vám ublížili. Užasnete nad tím, jak se postupně změní jejich postoj k vám. Někteří lidé, žijící v neustalém boji s časem, říkají: "Takovými věcmi se nemá smysl zabývat, na to nemám čas. Je to všechno jen domněnka, představy, které nemohu vidět, ohmatat ani slyšet. To mi nic nepřinese." Pokud budete uvažovat tímto způsobem, nebudete schopni vnímat pozitivní změny a vývoj ve svém vlastním nitru, zažívat zde harmonii a pocity štěstí a radosti. 

Mnozí se ztrácejí v neustálých myšlenkách a vzpomínkách na minulost. Měli bychom si uvědomit, že se nic nevrací zpátky. Myslete proto na přítomnost a řekněte si, co je pryč je pryč. Nyní chci začít jinou kapitolu. Chyby, které jsem v minulosti udělal, chci nyní odstranit. Chyby minulosti bychom měli chápat jako součást učebního procesu, kterým procházíme. Skutečný život však probíhá pouze v přítomnosti. Není proto také dobré se stále ve své mysli zabývat tím, co teprve přijde. Lidé si stavějí ve svých představách vzdušné zámky, sní o štěstí a zisku, hmotných věcech. To vše si však člověk musí nejprve zasloužit svou činností a svým životním postojem v přítomnosti. 

Měli bychom si jasně uvědomit, jaké následky vyvolají naše myšlenky, slova či skutky. Jaký to vše má smysl pro náš vnitřní růst. Měli bychom vědět, zda touto cestou někomu pomáháme, či škodíme. Tak můžeme získat odpovědi na otázky, kde se nachází příčina naší nevyrovnanosti, náladovosti nebo neschopnosti pozitivně komunikovat s okolím. Můžeme si odpovědět na otázku, zda náš způsob života odpovídá jeho smyslu a hlubšímu účelu. Hlavním cílem našeho života by mělo být poznat sebe sama, poznat svoji mysl a ovládnout její činnost. Tímto způsobem se můžeme stát pány vlastního života a prožít jeho naplnění, po kterém každý touží.

Velkým pomocníkem na cestě k pozitivnímu myšlení je vaše svědomí (intuice). Vytvořte prostor a čas, ve kterém uslyšíte jeho hlas (meditací, vcházením do vašeho nitra), vedoucí nás na správnou životní cestu. Nepodléhejte strachu, zklamání a netrpělivosti v případě, že se výsledky nedostaví ihned. I když se chyby vracejí a budou vracet, budeme-li trpěliví, staneme se jednou vítězi. Čím dříve začnete měnit své slabosti, chyby a nedostatky, tím větším přínosem to bude pro váš život současný i život příští.
 

Zdroj: http://www.mojiandele.cz/o-lasce/pozitivni-mysleni-v-prubehu-dne/

 

Linka

 

Vědomí, podvědomí, nevědomí

Nikdy nepodceňujte sílu imaginace, má nesmírnou moc. Ten, komu se podaří změnit své myšlení, změní tím i svůj život. Vědomí se do jisté míry nechá ovládat, podvědomí ovlivnit a nevědomí lze jen pokorně žádat. Kdyby se dalo srovnávat vědomí, podvědomí a nevědomí, pak by to byla řeka, moře a oceán. Průtok řeky lze částečně přesměrovat, ale zkuste si to samé s mořem nebo dokonce s oceánem.

Vědomí každý z nás používá dnes a denně. Nikdo přesně neví jak pracuje a kde přesně se nachází, ale jeho projevy nás provází neustále. S pomocí vědomí přemýšlíme, plánujeme, analyzujeme a vnímáme i vyhodnocujeme smyslové vjemy. Vědomí je ta část našeho JÁ, která vždy ví a chce vědět, co dělá.

Jestli vás začátek článku zaujal, tak pokračujte ve čtení zde: http://www.podkridlypegase.estranky.cz/clanky/sila-pozitivniho-mysleni.html

 

Linka

 

 

Představivost - imaginace

Imaginace je hnací silou našeho tvůrčího génia. Bez imaginace bychom si nedokázali připustit, že věci mohou být jiné, než jaké se zdají být. Imaginace - tak jako čas a příroda - stvořila svět, v nemž žijeme. Představivost Mikuláše Koperníka změnila náš obraz nebe a Galileův génius o tom přinesl důkazy. Ferdinand Aragonský měl dost fantazie, aby vyslal Kolumba na jeho objevitelské cesty do Nového světa. Od úsvitu dějin do dnešních dní imaginace neustále mění náš svět.

Jestli vás začátek článku zaujal, tak pokračujte ve čtení zde: http://www.podkridlypegase.estranky.cz/clanky/sila-pozitivniho-mysleni.html
 

Linka

 

Nebezpečí negativního myšlení

Negativní postoj v myšlení ZARUČENĚ přitahuje negativní  odezvy a situace.  Pryč s tím! I kdyby to bylo špatně, všichni děláme chyby. Je to zcela přirozený proces učení. Důležité je to, abychom činili a žili tak, jak to v hloubi duše považujeme za správné. Pak ale opravdu a důsledně! My a ne někdo kolem nás. Nikdo jiný za nás žít nebude. Jestli že se později ukáže že to bylo špatně, tak to teď uděláme lépe, ale dříve jsme to lépe neuměli. Jsme tím, čím věříme že jsme.

Jestli vás začátek článku zaujal, tak pokračujte ve čtení zde: http://www.podkridlypegase.estranky.cz/clanky/sila-pozitivniho-mysleni.html


Nahoru

 
 
 

Linka

 

Dvanáct základních lekcí života

Všechny životní lekce jsou zaměřeny na zvládnutí situací uvnitř sebe sama. Lekce přijetí není o přijetí lidí kolem, ale o přijetí sebe sama. I když člověk zvládne svou lekci, bude vždycky přitahovat problematické jedince. Rozdíl po zvládnutí lekce bude v tom, že je člověk dobře rozpozná a bude vědět, co potřebuje, aby v určité situaci změnil směr energie. Nikdo není špatný člověk. Lidé pouze na sebe v určitých situacích reagují určitým způsobem. Člověk i po zvládnutí lekce může zpátky spadnout do starých systémů. Člověk může ovládnout svou lekci života sám nebo s pomocí terapeuta.

Zvládnutí lekce je o tom, že  dříve problematický atribut už nebude pro nás problémem.

Člověk, který zvládne svou lekci, může v tom samém životě přepsat daný scénář a vyléčit si problematickou energetickou stopu, kterou si v dětství nebo minulých životech vytvořil. Zvládnutí lekce je vzít něco negativního a přeměnit to na pozitivní. Převzít zodpovědnost za to, co se nám v minulosti stalo. Být u sebe na prvním místě. Nebát se a jednat na základě sebedůvěry. Poté můžeme také osvobodit člověka, který byl pro nás katalyzátor a uvolnit energii, která vedla k tomu, aby hrál danou roli. Každý máme ve svém životě člověka, který byl katalyzátorem, tedy spouštěčem životní lekce, často je to jeden z rodičů nebo někdo blízký z dětství. 

Aktivace naší lekce může být pozitivní, kdy nás daný člověk podporuje nebo negativní, kdy nás sráží. Pokud v minulých životech jsme neovládli lekci podporou druhých, vybereme si v tomto životě negativní srážení našeho sebevědomí nebo tvorby. Je-li někdo vámi přitahován, je možné, že právě pracuje na lekci, kterou vy jste už zvládli. Klíčem ke zvládnutí každé lekce je objevení jejího vyššího smyslu. Před narozením si vybereme jednu až dvě lekce a věci se nám v životě dějí určitým způsobem do té doby, než ji zvládneme. Všichni lidé mají místo, které nevidíme, což vždy souvisí s lekcí života.

 1. Přijetí – sebevědomí, sebepřijetí a umění elegantního přijetí – lidé pracující na této lekci se vidí jako oběti -  "dělají vše dobře, ale nefunguje to". Dělá jim problém přijmout odměnu, v hloubi duše si myslí, že nemají žádnou cenu, blokují si přijetí a často odmítají ostatní. V tomto případě je důležité uvědomit si, že si tento člověk může vytvořit život, který chce žít, že se sebou může být spokojený. Přijímání je umění umožnit energii námi proudit, začne-li proudit, je to čistý potenciál. Jde o to umožnit energii duše proudit tělem, to je umění vděčného přijímání. Pokud se podíváme na oblasti v našem životě, kde je blokovaná energie, může to být tím, že blokujeme přijetí. 

 2. Adaptace - změna - lidé pracující na této lekci se učí přizpůsobit změně, která reprezentuje neznámo, což jim nahání hrůzu. Je však nemožné dosáhnout vyšší vibrace beze změny. Tito lidé vnímají svou mysl, ale zapomínají na své pocity. Vše si důkladně promyslí, než udělají rozhodnutí. Těmto lidem se musí něco drastického stát, aby si uvědomili, že je něco v nepořádku. 

 3. Bytí – celistvost – jsme celiství, kdo se tak necítí, žije v iluzi. Lidé pracující na této lekci se necítí celiství, hledají venku, co mohou k sobě připojit, aby se cítili celiství, aby si zlepšili náladu. Toto chování často vede k závislosti na něčem nebo na někom. Pokud vytvoří vztah založený na spoluzávislosti, když se jeden z nich začne rozvíjet rychleji, iluze padá. Jsou často mistry manipulátory a mají uzavřené srdce, jsou velmi zranění a přitahují si lidi, kteří mají problém s definicí hranic. Tito lidé nevidí svou krásu. Často mají problém s váhou. Je dobré, když tito lidé si najdou místo v sobě, kde jen můžou být, místo stálého pokoušení něčím nebo někým být. Uznat, kým jsou teď. Pokud toto udělají, pocítí rozdíl v jejich energetickém poli a poté ve svém životě.

 4. Dobročinnost - harmonie - naše srdce ví, že nejsme sami, že jsme součástí celku, že tu nejsme pouze pro to, abychom dávali, protože tento způsob vytváří spoluzávislost, která vyživuje sama sebe. Dobročinnost znamená cenění si spojení, které máme s lidmi a jeho aplikací ve všem, co děláme.      Když naše skutky druzí respektují, povznáší nás to, nicméně se nejprve musíme naučit koncentrovat svou energii. Lidé pracující na této lekci nejsou s ostatními spojeni, jsou často necitliví a neohleduplní. Myslí si, že si musí zasloužit, aby je někdo měl rád a že budou mít vše, až je někdo bude mít rád. Je pro ně důležité se s ostatními opravdově spojit a dát do rovnováhy ohleduplnost a citlivost k sobě a ostatním. 

 5. Komunikace – od srdce – partnerství znamená jít spolu životem a sdílet ho bez přílišného opírání se o sebe, dělit se s druhým o pravdu. Pro lidi pracující na této lekci není jednoduché sdílet s druhými své city a potřeby, tito lidé dávají hlavu do písku při každé příležitosti, často jsou to muži. Stále si něco myslí, myslí, a pak se něco stane a oni neví, co si o tom mají myslet. Tito lidé často zakrývají potíže s komunikací, např. svou upovídaností nebo jinak. Je důležité se naučit svým blízkým postupně říkat, jak se cítí, co cítí a dát ostatním vidět, co daný člověk cítí a ne co si myslí – tady začíná intimita. Poté se i druzí začnou kolem tohoto člověka otevírat. Znamená to, že muži se otevřou své ženské části a začnou vyjadřovat své city a ženy zase mužské části a stanou se silnými. 

 6. Tvorba – vyjádření své síly – tito lidé mají problém předávat tvořivou energii do praxe a vytvářením svého života. Malíř nakreslí obraz a je šokován, že je o něj zájem, a vezme si za něj málo peněz, nebo sekretářka udělá práci a ocenění za ni dostane její manažer. Tito lidé neumí využívat svých darů za sebe a často jsou to perfekcionisti. Je pro ně důležité se naučit držet svou sílu přes tvorbu a najít cestu k převzetí osobní odpovědnosti, stát ve své síle a věřit svým schopnostem, že jsou stvořitelé. Musí se sebe zeptat: "Jaká je má vášeň?" Co rozehřeje mé srdce? Je v pořádku dělat chyby? Miloval mě někdo natolik, že by mi dovolil dělat chyby?" Poté vkročit do své vášně, vyjádřit svůj božský talent a nechat sebe být tím nejlepším vyjádřením vesmíru, jakým můžu být, což samo o sobě otevírá dveře k úspěchu, tedy být ve své síle a přijmout odpovědnost za svůj talent, přestat těšit ostatní a dát sebe na první místo. 

 7. Vymezení – vyjádření sebe přes hranice – lidé pracující na této lekci jsou často ženy a velmi citliví léčitelé, kteří se velmi jednoduše a nevědomě naladí na emoce druhých, jejich systémy a energii a často si neuvědomují, že to není jejich energie, kterou cítí. Mají silnou energii, ale také problém si vytvořit hranice. Často přitahují manipulátory a jestliže tito lidé odejdou ze vztahu a nevyřeší si tento systém, vytvoří si ten samý vztah. Je třeba si vytvořit hranice a naučit se pro sebe být na 1. místě, jinak je jejich energie špatně nasměrovaná. Je rozdíl být sobecký, kdy záměrem je naplnit sebe na úkor druhého a být sebevědomý a naplnit první sebe, abychom pak mohli dát druhým. Naučit sebe definovat a zvyknout si být pro sebe na 1. místě. 

 8. Integrita – být se sebou v souladu – tito lidé mají problém integrovat všechny své složky do harmonické vibrace, do integrity toho, co říkáme, jak jednáme, co si myslíme a čemu věříme. Je to být schopen vnést do souladu všechny části sebe, a tak vytvořit jednu harmonickou, vibrační linii integrity. Každý máme tzv. energetickou vibraci, která nás předchází, než vejdeme do místnosti. Pokud jedna nebo více energetických linií není v souladu s těmi dalšími, pak to, co vysíláme, bude „rozmazané“ a nejasné. Jedna linie vibrace překročí další, naruší je, což způsobí narušení všech linií vysílaných do vesmíru. Výsledkem je naše tvorba a to, že lidé nám mají obtíže porozumět a věřit, jehož výsledkem jsou pochybnosti o  sobě, což narušuje naše pole ještě více. Většinou všichni poznáme, když nám na člověku něco nesedí. Je důležité se naladit na své vibrace. Pokud tak učiníme, plně navážeme kontakt s ostatními a vyšším Já. Naučit se být vědomě v plné harmonii je nejdůležitějším krokem ve zvládnutí této lekce.

 9. Láska – láska k sobě – klíčem ke zvládnutí této lekce je mít se bezpodmínečně rád. Tito lidé se bojí být sami, hledají někoho, kdo by je miloval a kde mohou dostat lásku. Potíž je v tom, že lásku hledají venku, ne v sobě, často se cítí uvnitř prázdní, a proto se často zamilovávají. Je dobré, když se sami sebe zeptají: "Chtěl bych být zamilován do někoho, kdo se uvnitř cítí prázdný? Chtěl bych být kus, který druhému zaplní prázdnotu?" Tito lidé často, a podvědomě rádi, zažívají ve svém životě dramata, a někteří v nich chtějí zůstat, protože je pro ně příliš těžké se tomuto problému postavit. Jsou schopní dát lásku komukoli a čemukoli. Problém je v tom, že jejich motivací je strach být sám. Bojí se prázdnoty, kterou uvnitř cítí. Je třeba se naučit, jak směřovat lásku dovnitř, ne ven, milovat sebe. Bůh je uvnitř, ne venku. Čím více bezpodmínečné lásky zahrneme do našich vztahů, tím jednodušší to bude pro tyto vztahy se posunout do vyšších dimenzí. Čím více budeme milovat bezpodmínečně, tím méně budeme mít nerealistických čekávání od svých partnerů, tím méně budeme zklamáni, že věci se nevyvíjí tak, jak bychom chtěli. 

 10. Důvěra – důvěra v sebe – Ovládnutím této lekce je důvěra v sebe a přijmutí své síly. Tento člověk věří více sobě než ostatním a následuje své vedení. Tito lidé zažívají kladné (povzbuzení) nebo záporné (zneužití) nastavení lekce, mají za úkol se naučit důvěřovat sobě, učit se přijímat svou sílu a být v ní.Po zvládnutí této lekce tito lidé jdou vnitřní cestou a vypadají a chovají se tak, jakoby věděli, co dělat. Důvěřují si natolik, že už nepotřebují vědět, jsou s proudem. Mohou si dovolit být zranitelní, což je jejich největší síla a projevují své silné i slabé stránky. Lidé obecně nemají problém věřit Bohu, ale mají problém s tím, že jsou Bozi. Pokud nám chybí důvěra, chybí i víra. 

 11. Pravda - odpovědnost - tito lidé mají potíže být soudný a stát ve své síle, přebírají pravdu někoho jiného, často hledají nejnovější knihu, koncept, systém, který by následovali. Mají tendenci přizpůsobit svou pravdu pravdě ostatních, „mají na ni antény“. Měří sebe podle ostatních. Odmítají převzít odpovědnost za své akce a hledají odpovědi venku, lžou, vymýšlejí si omluvy místo toho, aby byli upřímní, co se u nich opravdu děje. Žijí ve vysněném světě, začnou svým lžím věřit, což vede k odpojení od sebe.Pokud lidé tuto lekci zvládnou, stávají se výbornými učiteli, kteří jsou schopni zahrnout mnoho druhů pravdy bez připoutání se k nějaké. Zvládnutím této lekce je porozumění, že pravda je závislá na našem vnímání a že existuje mnoho pravd, a tím, že člověk k sobě může být brutálně upřímný a převzít odpovědnost za své myšlenky a činy. Tyto činy nemusí být dokonalé, ale musí být vaše. Ovládnutí této lekce každého z nás je důležité pro celé lidstvo. 

 12. Půvab – harmonie se vším – je to poslední krok ke zvládnutí života na Zemi. Tito lidé jsou velmi vyspělí a uvědomují si, že záleží na cestě, ne na cíli. Jak často se probudíme a řekneme si, že milujeme svůj život a že se nemůžeme dočkat, co nám dnešek přinese? Tito lidé chtějí vědět tajemství vesmíru. Tato lekce posiluje spojení s univerzální energií, která prochází všemi věcmi a bytostmi. Toto spojení nám umožňuje porozumění času, prostoru a energie, které zažilo jen velmi málo lidí v historii. Tito lidé se ale necítí, že jsou něčím výjimeční. Dívají se na věci z vyššího pohledu. Dobře vycházejí s lidmi a také jsou spojeni s dalšími dimenzemi a vnitřně ví, když vidí, slyší nebo zažívají něco pravdivého.

Nejsme tu od toho, abychom se učili tyto lekce. Ve skutečnosti naše životní lekce slouží jako nástroj k tomu, abychom měli co dělat. Učíme se něčemu většímu. Učíme se umění mistrovství. Najít pozitivní užití všech atributů. Poté si vzpomeneme, že jsme svým tvořitelem, svým bohem. Prožíváme v současné době velký skok v evoluci. Vzestup znamená začít znovu v tom samém těle. Představte si, že si sami můžete vybrat, kterou životní zkušenost si ponecháte a kterou uvolníte a poté si zvolíte, co chcete v dalším životě zažívat. Máme možnost uvolnit program, který se v našem životě (životech) neustále opakuje. Znovu sebe definovat. Myslíme si, že nemáme sílu měnit věci. Jsme blokováni, abychom sebe viděli jako bohy. Nejsme zvyklí užívat svou sílu. Máme možnost (sílu) udělat sebe šťastnými. Dívejme se na sebe a na ostatní bez lidského posuzování. Život je cesta, ne cíl. Někdy stačí jen to, že nás daná činnost baví. Uvolnit strach. Uvolnit připoutanosti. Jít do sebe, jít tam, kam nás vede srdce. Zaměřit se na nejvyšší potenciál. Máme příležitost zažívat vášeň a radost na planetě Zemi.

 

Čerpala jsem z Facebooku od uživatele Světlo Atlantidy. Zpracováno dle: Stev Rother - Spiritual psychology copyright© 2009 Iva Radulayová 
Zdroj http://www.amiresah.cz/

 

Nahoru

 

 

TOPlist
aktualizováno: 09.10.2018 20:07:05