Základní informace pro výklad karet a poradenství

Ochrana osobních údajů

Ing. Iva Aiesh, jako kartářka a zároveň provozovatel kartářských služeb a poradenských služeb, se zavazuje k dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Ing. Iva Aiesh je zaregistrována na Úřadě pro ochranu osobních údajů. Spravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Pokud si Objednatel sjednává termín pro využití služby jako fyzická osoba, je při objednávce termínu požadováno uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

 

Pokud si Objednatel sjednává termín pro využití služby jako právnická osoba, je při objednávce požadováno uvést následující údaje:

 • Název společnosti (obchodní firma)
 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • IČO, DIČ
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány osobní údaje Objednatele. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace Objednatele, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování Objednatelovy platby za účelem provedení konzultace a ke komunikaci s Objednatelem.

Objednávkou konzultace u Ing. Ivy Aiesh souhlasí Objednatel se zpracováním a shromažďováním osobních údajů Ing. Ivou Aiesh k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může Objednatel kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: info@vestirnaonline.cz.

Objednatel má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může požádat Ing. Ivu Preňkovou o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese info@vestirnaonline.cz. O následném postupu bude Objednatel informován e-mailovou zprávou.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi a jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem po dobu neurčitou.

 

 

 

Linka

 

Mé kartářské zásady

 • Ke kartám přistupujte VŽDY s důvěrou a dobrou vůlí, úctou a respektem. Pokud tak neučiníte, karty se Vám za to ,,odmění". Pokud učiníte dotaz a úmyslně zatajíte pravdu, dostanete adekvátní odpověď karet.

 • Při své práci chráním VŽDY soukromí svých klientů, takže se nezkoušejte ptát na své známé.

 • Nevykládám partnerům (ať bývalým či současným) na sebe navzájem, protože by pak mohli v konfliktu použít to, co jsem nikdy neřekla proti sobě a pak dojde k poškození mé osoby. Proto, kdo přijde za mými kartami s žádostí o radu a pak časem pošle svůj protějšek za mnou, tak je srozuměn s tím a nemůže očekávat to, že karty odpoví  objektivně a vzdává se práva na jakoukoliv reklamaci vůči mým kartám.

 • Při výkladu karet nesoudím klientovo chování, jednání, ani jeho myšlenky. 

 • Snažím se být VŽDY maximálně objektivní. 

 • Neposkytuji služby, které jsou v rozporu se zákonem nebo mohou ublížit jiným lidem. 

 • Nikdy nehodnotím výklady, rady a práci ostatních kartářek, či jiných esoterických poradců. 

 • Nevykládám karty na osoby, které o to nepožádaly - např. rodiče chtějí vědět, co jejich děti čeká v milostném životě a ptají se mě bez souhlasu svých  dětí. Tento kodex poruším snad jen ve výjimečných případech a pouze tehdy, když dotazujícího bude motivovat upřímná a nezištná láska a snaha pomoct jim.

 • Poznatky, které získáte při výkladu karet, nevyvyšujte nad názory jiných lidí.

 • Informace, které při výkladu získáte, neberte jako dogma a uvědomte si, že Vy jste především strůjcem svého osudu. Záleží pouze jen a jen na Vás, jak se svým životem naložíte a zda nesejdete z původní cesty díky radám i od ostatních rádců (kamarádky atd.) a nepůjdete proti informacím, které ode mě dostanete. Nevzdávejte se vlastní odpovědnosti tím, že vinu svádíte na kartáře (nemyslím tím jen sebe).

TOPlist
aktualizováno: 15.03.2018 16:59:31
Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo