Moudré myšlenky, afirmace a modlitby

V této kapitole najdete:

 

Linka

 

Afirmace pro uvolnění

Nyní se uvolňuji.

Má mysl se nyní zklidňuje.

Veškeré napětí v mém těle se uvolňuje.

Pouštím se všech svých starostí.

Mé tělo je klidné a v míru.

Má mysl je klidná.

Jsem soustředěný/á a uvolněný/á.

Mé svaly jsou uvolněné.

Mé myšlenky se zklidňují.

Pouštím se veškerých obav spojených s časem.

Je pro mě normální být v klidu.

Miluji relaxaci.

Je pro mě příjemné na chvíli zpomalit.

Rád/a si dělám každý den čas na uvolnění a zklidnění.

Moje mysl je přirozeně plná míru.

Je pro mě snadné uvolnit své tělo.

Jsem klidný/á, vyrovnaný/á a soustředěný/á.

Když propouštím všechno napětí ze svého života, mládnu.

Dokážu se velmi snadno zbavit všech starostí, obav i negativních myšlenek.

Užívám si péči o sebe samu/samého.

Rád/a si dopřávám uvolnění, kdykoli to potřebuji.

Relaxace se stává každodenní součástí mého života.

Každý den cítím větší a větší mír.

Je pro mě každý den snazší se uvolnit.

Měním se v uvolněného a klidného člověka.

Můj život je plný míru.

Má mysl je plná míru.

Já i všichni ostatní vidíme, jak spokojený/á jsem každý den.

 

Linka

 

Modlitba pro pozemské anděly - Anna Grace Taylor

Nechť přijímáte a milujete krásu své jedinečnosti a vyzařujete jasně své světlo.
Nechť si udržujete své sny velké a starosti malé.
Nechť věříte svému vnitřnímu hlasu a máte odvahu činit kroky vždy když jste k nim vedeni.
Nechť si dovolujete být ve svém životě sami prioritou a žádáte o pomoc bez odkládání.
Nechť si pamatujete, že jste vždy dost dobří a že jste milováni za hranice měřitelnosti.
 

 

Linka

 

Don Miguel Ruiz - citáty

 • Milujte a ctěte sami sebe. Nikdy nejste zodpovědni za činy druhých lidí, odpovídáte však sami za sebe. Když od vás odejde člověk, který s vámi nejedná s láskou a úctou, je to tak dobře. Chvíli se tím možná budete trápit, ale nakonec se vaše srdce uzdraví.

 • Vzdejte se vlastní důležitosti. Ten, kdo lpí na důležitosti vlastní osoby nebo si vztahuje věci na sebe, projevuje nejvyšší stupeň sobectví, protože vlastně počítá s tím, že se ve točí kolem něj.

 • Vše, co si myslíte a vše, co děláte, má nějaký důsledek, a tyto důsledky posléze tím či oním způsobem zakoušíte. Všichni lidé jsou zcela zodpovědní za své činy, i když za ně zodpovědní být nechtějí.

 • Je obtížné snažit se být tím, kým nejste. Být tím, kým jste, nevyžaduje žádné úsilí. Když zmoudříte, přijmete sami sebe takové, jací jste, a naprosté přijetí sebe sama přeroste v naprosté přijetí všech ostatních. 

 • Ať už si lidé myslí cokoli, cokoli dělají nebo říkají, neberte si to osobně. Názory druhých odpovídají tomu, čemu tito lidé věří, a proto ať si o vás myslí cokoli, ve skutečnosti se vás to netýká. Vždy to vypovídá jen a jen o nich.

 • Nahraďte strach láskou. Lidská mysl je jako úrodná zem, do které se nepřetržitě zasévají nová semena. Jestliže nehřešíte slovem, ve vaší mysli se nemůžou ujmout slova, která se rodí ze strachu, a naopak v ní vzejdou pouze slova, která vyrůstají z lásky.

 

Linka

 

Afirmace na každý den - Louise Hay

Afirmace je každá myšlenka, jež nás napadne a každé slovo, které vyslovíme. Každá myšlenka, která projde naší myslí, se vlní na určité vibraci. To, jak myslíme, cítíme a jednáme, udává, na jaké vibraci se nacházíme my. V realitě to funguje jednoduchým způsobem: podobné přitahuje podobné. Pokud se budeme zabývat něčím, co nechceme, brzy se nám to stane. Pokud se budeme zabývat něčím, co nám dělá radost, budeme zažívat radost a potkávat jiné lidi se stejným naladěním.

 • Život je dobrodružství a Vesmír je vždy na naší straně.

 • Život je jednoduchý a snadný.

 • Když jsme byli dětmi, dozvídali jsme se o životě a o sobě z reakcí dospělých. Názory o tom, kdo jsme jsou tudíž názory někoho jiného.

 • S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.

 • V mém životě je vše dobré.

 • Myšlenky a slova, která vyslovíme, tvoří náš život.

 • Mám se ráda a proto odpouštím své minulosti. Mám se ráda a proto bezvýhradně miluji přítomnost a každý její okamžik prožívám pozitivně. Vím, že má budoucnost je harmonická, bezpečná a jasná. V mém světě je všechno v pořádku.

 • Je pro mě bezpečné říkat si o to, co potřebuji. Stojím na svých vlastních nohou. Přijímám a používám svou vlastní sílu.

 • Neřeším problémy, měním svoje myšlení, problémy se vyřeší samy.

 • Jsem smířená sama se sebou, jsem smířená s ostatními lidmi.

 • Stín vznikne teprve tehdy, až zakryješ světlo.

 • Ve Svém nitru objevuji ten nejhlubší zdroj zdraví.

 • Zasloužím si lásku, naplňující milostný vztah, radost a vše dobré, co mi život může nabídnout.

 • Smířit se znamená akceptovat celou svou bytost a souhlasit s ní, vnímat nezaujatě své pocity, prožívat je a učit se z nich. 

 • Máte-li nějaký návyk, kterého se nemůžete zbavit, neříkejte si, jak jste hrozní a nehodní lásky. Uvědomte si, že tento návyk vytvořila určitá potřeba ve vašem vědomí - jinak byste nebyli tam, kde jste.

 • Vzdávám se potřeby kohokoli včetně sebe obviňovat. Vina neexistuje. Všichni děláme to nejlepší, co můžeme na základě informací, porozumění, a uvědomění, které v daný okamžik máme.

 • Dar druhým je i darem pro mne. Kdykoliv dávám, dostávám. Vše, co dávám druhým, jim slouží a posiluje je. Vše, co dávám jiným, potvrzuje jejich vnitřní kvality a sílu. Štědře dávám také sobě.

  Nahoru

 

Linka

 

Afirmace

Negativní tvrzení: Láska znamená ztrátu a zlomené srdce. Pozitivní afirmace: Láska je nádhernou součástí života.

Dívám se do zrcadla a říkám: Mám se rád a přijímám se přesně takový, jaký jsem.

Jsem dokonalý přesně takový, jaký jsem.

Jsem v míru.

Všechno v mém životě, každá zkušenost, každý vztah, je zrcadlem psychického vzorce, který ve mně působí.

 

Linka

 

10 silných afirmací, které vám pomohou nechávat věci jít

"Když si dovolíte žít teď a tady, dovolíte životu, aby se děl, namísto abyste věci nutili k pohybu násilím." Autor: Melody Beattie

Každý den můžeme požádat Boha a Vesmír o léčivou energii a přijmout ji. Otevřete svá srdce a dovolte této energii, aby k vám a skrze vás proudila a šířila se i k druhým. Když žijete svůj život teď a tady, nemusíte si od života vynucovat výsledky a kontrolovat je. Když se vzdáte své lítostí nad minulostí a svých strachů z budoucnosti, můžete ze svého přítomného dne získat maximum.

Zde je 10 afirmací, které vám pomohou nechat všechno potřebné odejít a začít žít svůj život teď!

 1. Přijetí změny: Dnes se otevírám procesu změny. Budu důvěřovat své Vyšší Moci a věřit, že místo, kam se posunu, bude mnohem lepší, než místo, kde jsem dosud byl/a. Vím, že tato změna je nutná k tomu, abych se dostal/a tam, kam potřebuji.

 2. Bezpodmínečná láska k sobě samé/mu: Dnes pracuji na tom, abych sám/sama sebe bezpodmínečně miloval/a. Bože, prosím, pomoz mi propustit sebepohrdání a jiné neužitečné návyky v chování. Dnes, Bože, chci sám/sama sebe udržovat ve stavu vysokého sebevědomí. Vím, že s tvou pomocí to dokážu.

 3. Propouštění strachu: Dnes žádám Boha, aby mi pomohl propustit svou potřebu se bát. Vítám mír, důvěru, přijetí a bezpečí do svého života. Budu brát vážně pouze své zdravé a racionální obavy a všech ostatních se zříkám.

 4. Odvaha riskovat: Dnes žádám Boha, aby mi pomohl začít zdravě riskovat. Žádám o pomoc při propouštění mých obav ze selhání... a z úspěchu. Žádám o pomoc s plnohodnotným prožíváním života, tak abych mohl/a začít zažívat všechny úžasné součásti mé cesty.

 5. Čas pro meditaci a modlitby: Dnes si dopřávám chvíli pro meditaci a modlitby. Vím, že jsem stvořením Boha, který mě velmi miluje. Bože, skrze meditaci a modlitby, projevuji víru v to, že tě uslyším, když ke mně promluvíš, a že ty mě vždy vyslyšíš, když budu hovořit já k tobě.

 6. Omluva: Dnes se snažím vyjadřovat jasné a prospěšné omluvy a přebírám zodpovědnost pouze za mé vlastní činy, a nikoli za činy jiných lidí. S Boží pomocí zjistím, za co přesně se potřebuji omluvit, a učiním tak bez otálení.

 7. Soustředění se na mír: Dnes se zaměřuji na mírné tempo, namísto toho uspěchaného. Pohybuji se kupředu s jemností, nikam se neženu. Vzdávám se své potřeby být úzkostný/á a znepokojený/á a nahrazuji tyto pocity klidem a harmonií.

 8. Dovolit věcem, aby se děly: Dnes nechávám věci plynout, aniž bych se strachoval/a o význam každé z nich. Věřím, že toto mi pomůže v mém růstu mnohem více, než kdybych pobíhal/a okolo s mikroskopem a všechno do detailů zkoumal/a. Věřím, že mé lekce se odhalí samy v pravý čas.

 9. Praktikování vděčnosti:Dnes se zaměřuji na praktikování vděčnosti. Zvykám si říkat: "Děkuji", a to i problémům ve svém životě, neboť těžkosti jsou cennými lekcemi, z nichž se mohu učit. Vděčnost je klíčem, který mění problémy v požehnání, a nežádoucí okolnosti v dary.

 10. Důvěra v Boha: Dnes žádám svou Vyšší Moc, aby mi poslala to nejlepší, a věřím, že všechno dobré ke mně přichází. Nezapomínám na to, že někdy nedostaneme to, co jsme chtěli, protože Bůh má pro nás ve svých zásobách něco nekonečně lepšího.

Nahoru

 

Autor: Melody Beattie

* * *

zdroj: http://www.healyourlife.com/author-melody-beattie/2013/11/wisdom/inspiration/a-day-for-letting-go
překlad: Magda Techetová
zdroj překladu: https://www.facebook.com/notes/sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/10-siln%C3%BDch-afirmac%C3%AD-kter%C3%A9-v%C3%A1m-pomohou-nech%C3%A1vat-v%C4%9Bci-j%C3%ADt/716023765151865

 

Linka

 

Modlitba k vyléčení hádky

"Milí andělé, prosím, pomozte nám oběma ponechat naše ega stranou a rovněž odhodit svou obranu, tak abychom mohli znovu pocítit pouto lásky v našem vztahu. Prosím, pomozte nám oběma odpustit, udržet si smysl pro humor a uvolnit všechnu tíhu minulosti."

S láskou,
Doreen Virtue

 

Zdroj: https://www.facebook.com/154754887945425/photos/a.175058935915020.47001.154754887945425/609777955776447/?type=1&theater

 

Linka

 

Modlitba pro klidný spánek

Archanděli Rafaeli,
prosím, zahal mě svým smaragdově zeleným světlem. Obklop mě tímto světlem jako do pláště plného péče a útěchy. Dohlížej na mě prosím, zatímco budu spát, a posílej léčivou energii mému tělu. Jsem ochotný/á přijmout tvé léčení a vím, že se probudím osvěžený/á a plný/á energie.
Děkuji ti.

Nahoru
 

* * *

(Angel Detox)

 

Linka

 

Zaříkadlo proti neklidnému spánku

Před spaním postačí 3x říci: "Líhám si už do postele, slunce sedlo za horu, přeji si já v tomto čase pouze klidnou noc. Odháním od sebe stíny, co se tisknou obdál, chci spát spánkem klidným dnes, tak ať zmizí rychle pryč. Ať mi spánek už brzy sedne na víčka, svěžest, sílu přinese mi, do přicházejícího dne."

 

Linka

 

Modlitba za vyléčení stresu

Drahý Bože, archanděli Rafaeli a archanděli Michaeli,
zdá se, že mi stres vážně ubližuje a já potřebuji vaši pomoc.Prosím, zbavte mne tlaků, které jsem si na sebe sám/sama uvalil/a. Rafaeli, žádám tě, abys mne zahalil svou léčivou energii a mé tělo tak mohlo setřást následky stresu. Michaeli, tebe žádám o odstranění důsledků negativních a ustrašených myšlenek, včetně vláken, jež mě vysávají. Jsem připraven/a zbavit se špatných návyků, jako je sebetrýznění, podléhání diktátu času, nebo jiných předsudků vytvářejících stresové situace. Ve skutečnosti vím, že mám dostatek času i energie, a žádám vás, abyste mi pomohli uvědomit si tento dostatek právě teď. Prosím o poslání vesmírné energie, síly, lásky a vnitřního klidu.

Děkuji vám.

Amen.

* * *

(Doreen Virtue, Léčení s anděly)

 

Zdroj: https://www.facebook.com/pages/Sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/154754887945425?fref=ts

 

Linka

 

Modlitba pro udržení víry během stresujícího období - Doreen Virtue

Drahý Bože,

prosím, pomoz mi cítit tvou přítomnost, podporu, lásku a ochranu. Prosím, pomoz mi cítit se v bezpečí a pod ochranou. Prosím, pomoz mi k vědomí, že všechno bude v pořádku jak pro mě, tak i pro mé blízké a náš svět. Prosím, pošli mi jasná znamení a připomínky toho, že tvá božská moudrost a andělé nás provázejí k naší budoucnosti. Prosím, pomoz mi zůstat plný/á víry a nespadat do zoufalství nebo pesimismu. Prosím, zaštiťuj mě před negativitou a pozvedávej mě, tak abych mohl/a i já pozvedávat druhé. Děkuji ti, že mi dáváš odvahu, energii a motivaci k tomu, abych podnikl/a kroky, k nimž mě vedeš. Amen.

 

 

Linka

 

Modlitba za propuštění pocitů viny - Doreen Virtue

Drahý Bože,
otevírám ti zcela své srdce. Víš, že jsem udělal/a mnoho chyb a že se kvůli tomu cítím špatně ze sebe samého/samé a z toho, co jsem udělal/a. Potřebuji tvou pomoc, abych nechal/a odejít pocity studu, viny a lítosti. Prosím, pomoz mi poučit se z mých minulých omylů, namísto abych se za ně trestal/a. Prosím, pomoz mi vyrůst v silnou osobnost se sebedůvěrou a integritou, která podniká správné kroky. Pomoz mi prosím zcela odpustit sobě samému/samé. Pomoz mi prosím milovat sám/sama sebe a být šťastný/á. 

Nahoru

Amen. 

 

 

Linka

 

Afirmace na čištění srdce

Dej ruku na srdce a říkej:
,,Energie Lásky je v mém srdci, duši i těle. Láskou jsem naplněn/a a Láskou žiji. Jménem Lásky měním negativní energie na láskyplné, harmonické a léčivé. Nábojem Lásky jim dávám obrovskou energetickou sílu a moc.

Minulost propouštím a obaluji Láskou. Odpouštím všem, kteří mi kdy jakkoli vědomě či nevědomě ublížili. Nechci si dále jejich negativní energie nechávat v srdci ani duši a tím si sám/sama ubližovat.

Odpouštím i sám/sama sobě, že jsem je nechal/a Lásku zatlačit nebo ničit. Negativní energie i emoce měním na Lásku, kterou se objímám. Mám Láskou naplněná místa, která měla energie negativní. Láska tato místa léčí a dává jim klid a harmonii. Naplňuje je nábojem Lásky a tím je uzdravuje. Mám mnoho Lásky, která léčí.

Prosím o odpuštění všechny, kterým jsem kdy vědomě či nevědomě ublížil/a nebo nepomohl/a, když mou pomoc potřebovali. Je mi to líto a upřímně toho lituji. Nikomu nijak nechci jeho Lásku narušit, neboť již vím, jak je vzácná.

Mnoho lidské Lásky je potřeba k tomu, aby byl svět harmonický, bez násilí a jiných projevů zla. Svou Láskou přispěji k Lásce ostatních láskyplných lidí a mnoho negativních energií se nám podaří přeměnit na Lásku.

Dávám náboj Lásky do jevů i dějů kolem mne a Láskou tak měním okolní energie na láskyplné, harmonické a léčivé. Láskou tak měním okolní negativní energie i jejich projevy.

Má Láska je silná a její moc dokáže nabíjet nábojem lásky jakékoli energie. Láska je projevem mého žití i myšlení. Já jsem Láska, proto si vážím sám/sama sebe. Jsem láskyplná bytost a energie Lásky je všude kolem mne.

Láskou se objímám a naplňuji jí svou přítomnost i budoucnost.

Loučím se s minulostí i vším, co s ní bylo spojeno. Minulost omývám Láskou a nechávám si jen láskyplné pocity. Láskou opředu minulý život a nechám ho již Lásce k přeměně.

Měním nábojem Lásky minulost a energeticky ji nabíjím Láskou. Jménem Lásky ji jako láskyplnou, harmonickou a léčivou halím do obalu Lásky, který ji nechá klidu a harmonii. Obal ji nikdy a nikým nenechá probudit, proto na ni budu láskyplně jen vzpomínat. Nijak mě již nemůže ohrozit ani negativně ovlivnit.

Mou minulost má Láska a láskyplně a harmonicky ji léčí. Mohu tedy žít energií Lásky naplněn/a a s radostí očekávat láskyplné změny.

Děkuji Bohu za pomoc při očistě a léčení mého srdce a za láskyplná pomocná konání, o která prosím."

Nyní může každý vyslovit svou láskyplnou prosbu nebo otázky, Jeho slova jistě uslyšíte v srdci. Jsou to hlasy srdce, které se můžete naučit poslouchat.

 

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432647726816985&set=a.359033357511756.82632.358857267529365&type=1&theater

 

Linka

 

Afirmace NA OČIŠTĚNÍ ENERGETICKÉHO POLE

"Já jsem tady a teď, pevně ukotvený v Zemi a v jejím jádru. 

Ať se děje vše pro mé nejvyšší dobro v souladu s prospěchem a plánem mé duše.

Ve jménu Světla a Lásky uvolňuji své osobní 3D záznamy na Matce Zemi po celé linii času.

Prosím, a tím i plně přijímám pro sebe Boží milost v souladu s prospěchem mé duše.

Prosím o návrat veškeré mé životní síly a energie ke mně a do mého Srdce."

3 x vyslov: "Žádám, aby všechny negativní entity, energie a vibrace ode mne odešly. Nepotřebuji vás. Prosím o očištění mého energetického pole.

Odesílám ze sebe všechno, co není Světlem, i když se to jako Světlo jeví, prosím o ochranu a vedení před vším, co se jako velké Světlo jeví, ale ve skutečnosti je tmou, a tak vždy, tady a teď, Srdcem rozliším kdo a co Světlem je a není."

Nahoru

 

 

Linka

 

 Léčení během spánku

Když spíme, spí i naše skeptická mysl. Proto je to ten nejvhodnější čas k duchovnímu léčení. Bez bdělé skeptické mysli nemůže ego bránit andělům v zázračné očistě vašeho těla. Takže jakmile jste připraveni otevřít svou jasnozřivost (tedy schopnost duchovně vidět), pozvěte své anděly a všechny další spolupracovníky z duchovního světa do svých snů. Například takto: "Archanděli Rafaeli, žádám Tě, abys dnes v noci vstoupil do mých snů. Prosím vyšli do mého třetího oka léčivou energii a zbav mě všech obav, které blokuji mou jasnozřivost. Prosím pomoz mi, abych mohl svým duchovním zrakem jasně vidět".

Tímto způsobem můžete žádat i o jiný druh andělského léčení.

Z knihy Poslové světla od Doreen Virtue PH.D.

 

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=373186752763083&set=a.359033357511756.82632.358857267529365&type=1&theater

 

Linka


Modlitba za navýšení energie

,,Archanděli Michaeli, žádám Tebe a Tvé pomocníky, abyste ke mně neprodleně přišli. Prosím uvolni a odkliď ode mne všechno, co mi bere sílu. Odstraň ze mě veškerou negativní energii a pomoz mi prosím znovu získat pozitivní energii. Děkuji Ti."

 

 

Linka

 

Afirmace - význam a jak je tvořit

Význam tohoto slova dle slovníku je přisvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každým okamžikem dne se o něčem ujišťujeme a v duchu každý z nás používá slovní spojení, kterými sám sebe, svůj vzhled, náladu a své činy hodnotí.  Postavíte se ráno před zrcadlo a říkáte si „dneska vypadám hrozně…to zase bude den…nemám vůbec energii…stejně se mi to nepodaří atd. Bohužel afirmace  většina z nás využívá proti sobě. Proč z nich raději neučinit pozitivní tvrzení, vyvolávající pozitivní myšlenky,  pomáhající vám soustředit se na svou sílu a na schopnost tvořit si a mít to, co si přejete. Moc afirmací je silná ať už si to uvědomujeme či ne. Afirmace jsou jako semínka zasazená do země. Trvá nějaký čas, než vyrostou do celé své krásy.

Sestavte si své vlastní afirmace, které Vám vyhovují. Nechť obsahují to po čem toužíte, jak chcete vypadat, kým se chcete stát, čeho chcete dosáhnout. Formulujte je v přítomném čase. Říkejte si ale jen takové, kterým jste schopni uvěřit. Nedělejte, ale nic násilně, říkejte si je jen pokud u nich cítíte nadšení a radost. Spojte je s vizualizací a uvěřte jim tak jako by již byly skutečné.

Sestavte si své vlastní, klidně si je sepište, pověste někam kde na ně uvidíte (nejlépe do koupelny a po ránu si je můžete hned zopakovat). Každý den máte možnost se rozhodnout zda budete šťastný, či nešťastný, je to ve Vaší mysli! Zvolte si radost! Zvolte zdraví, lásku, úspěch, prosperitu a štěstí!

Mohou vypadat jakkoliv jako např.

 • Cítím se nádherně!

 • Každý den se v mém životě dějí zázraky!

 • Každá buňka, káždý nerv, každý sval v mého těla se obnovuje, čistí a uzdravuje!

 • Jsem zcela zdravý , silný a plný energie!

 • Vypadám skvěle a jsem ve výborné fyzické kondici!

 • Jsem zcela zdravý, silný a plný energie!

 • Mám skvělou imunitu.

 • Prožívám svůj život s opravdovou vášní.

 • Miluji život a prožívám naplno každý jeho okamžik!

 • Jsem magnet na peníze!

 • Peníze se ke mně hrnou ze všech stran, zrůzných zdrojů a v ohromném množství!

 • Daří se mi ve všem do čeho se pustím!

 • Jsem vděčný za své příjmy a za hojnost, které se mi dostává!

 • Dostávám více, než stačím utratit!

 • Pravidelně odkládám více než 20% svých příjmů.

 • Mám dům svých snů.

 • Jsem štědrý a prostředky používám pro dobro své i ostatních lidí.

 • Jsem charismatický, vyrovnaný, šťastný a nadšený mladý muž!Nahoru

 

Zdroj: http://silamyslenky.webgarden.cz/rubriky/afirmace, foto: http://www.rgbstock.com/photo/n6j7PJw/Meditation+in+the+woods

 

Linka

 

Afirmace na přivolání partnera do života

Vím, že ten správný partner existuje a nyní vstupuje do mého života.

Jsem připravená ukázat se taková, jaká ve skutečnosti jsem.

I můj partner se může ukázat takový, jaký ve skutečnosti je.

Jsem úplně volná a otevřená přijmout sílu lásky.

Jsem krásná a jedinečná.

Můj partner je krásný a jedinečný.

Naše láska je odrazem naší krásy.

Vchází mi do života s božím vedením duchovně, citově a fyzicky zralý, ke mně se hodící životní partner.

Vše, co ve svém nitru vytvářím, se projevuje navenek.

Můj partner si mě s boží pomocí najde sám.

Miluji sebe, miluji lásku.

Odevzdávám všechna svá zklamání, zranění a bolesti.

Odevzdávám všechnu svou sebelítost a neodpuštění.

Přijímám sebe samu v každém aspektu svého bytí.

Přijímám každý svůj čin, slovo i každé své rozhodnutí s láskou.

Miluji své tělo, miluji každý okamžik mého bytí.

Přijímám a miluji svou sexualitu.

Já jsem žena, já jsem světelný proud lásky.

Přijímám zpět své ženství v celém jeho aspektu.

Miluji sebe a všechno a vše v mém životním proudu.

Přijímám každou vteřinu mého života a zahaluji ji světlem a láskou.

Vím, že vše co ke mně přichází je darem Božím k tomu, aby to bylo spaseno a v lásce propuštěno.

Já jsem Tady a Teď.

Tak se staň.

 

 

Linka

 

Afirmace na každý den - Louise Hay

Afirmace je každá myšlenka, jež nás napadne a každé slovo, které vyslovíme. Každá myšlenka, která projde naší myslí, se vlní na určité vibraci. To, jak myslíme, cítíme a jednáme, udává, na jaké vibraci se nacházíme my. V realitě to funguje jednoduchým způsobem: podobné přitahuje podobné. Pokud se budeme zabývat něčím, co nechceme, brzy se nám to stane. Pokud se budeme zabývat něčím, co nám dělá radost, budeme zažívat radost a potkávat jiné lidi se stejným naladěním.

 • Život je dobrodružství a Vesmír je vždy na naší straně.

 • Život je jednoduchý a snadný.

 • Když jsme byli dětmi, dozvídali jsme se o životě a o sobě z reakcí dospělých. Názory o tom, kdo jsme jsou tudíž názory někoho jiného.

 • S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.

 • V mém životě je vše dobré.

 • Myšlenky a slova, která vyslovíme, tvoří náš život.

 • Mám se ráda a proto odpouštím své minulosti. Mám se ráda a proto bezvýhradně miluji přítomnost a každý její okamžik prožívám pozitivně. Vím, že má budoucnost je harmonická, bezpečná a jasná. V mém světě je všechno v pořádku.

 • Je pro mě bezpečné říkat si o to, co potřebuji. Stojím na svých vlastních nohou. Přijímám a používám svou vlastní sílu.

 • Neřeším problémy, měním svoje myšlení, problémy se vyřeší samy.

 • Jsem smířená sama se sebou, jsem smířená s ostatními lidmi.

 • Stín vznikne teprve tehdy, až zakryješ světlo.

 • Ve Svém nitru objevuji ten nejhlubší zdroj zdraví.

 • Zasloužím si lásku, naplňující milostný vztah, radost a vše dobré, co mi život může nabídnout.

 • Smířit se znamená akceptovat celou svou bytost a souhlasit s ní, vnímat nezaujatě své pocity, prožívat je a učit se z nich. 

 • Máte-li nějaký návyk, kterého se nemůžete zbavit, neříkejte si, jak jste hrozní a nehodní lásky. Uvědomte si, že tento návyk vytvořila určitá potřeba ve vašem vědomí - jinak byste nebyli tam, kde jste.

 • Vzdávám se potřeby kohokoli včetně sebe obviňovat. Vina neexistuje. Všichni děláme to nejlepší, co můžeme na základě informací, porozumění, a uvědomění, které v daný okamžik máme.

 • Dar druhým je i darem pro mne. Kdykoliv dávám, dostávám. Vše, co dávám druhým, jim slouží a posiluje je. Vše, co dávám jiným, potvrzuje jejich vnitřní kvality a sílu. Štědře dávám také sobě.

 

Zdroj: http://www.mojiandele.cz/afirmace/Nahoru

 

Linka

 

Modlitba za lásku a sebelásku

Dnes mi Pane pomoz přijmout se takového jaký jsem, bez soudů.

Pomoz přijmout mysl takovou, jaká je, se všemi svými emocemi, nadějemi a sny a se svou jedinečnou osobností. Pomoz mi přijmout mé tělo takové, jaké je, se vší svou krásou a dokonalostí.

Dnes očisti, Pane, mou mysl od emočního jedu a souzení sebe samého, abych mohl žít v míru a lásce.
Učiň, aby má láska k sobě samému byla tak silná, že už nikdy neodmítnu sebe sama a nezhatím své vlastní štěstí a osobní svobodu.

Učiň, abych se miloval a akceptoval bez souzení, protože když soudím sebe sama, shledávám se vinným a cítím potřebu se potrestat.

Mocí sebelásky učiň, ať jsou všechny mé vztahy založeny na lásce a respektu.Pomoz mi ztratit potřebu říkat ostatním, jak mají myslet nebo jací mají být. Dej,ať přijímám lidi právě takové, jací jsou, bez souzení.

Protože když je soudím a obviňuji, shledávám je vinnými a chci je potrestat. Pomoz mi Pane, ať nepodmíněně miluji vše, co tvoříš, protože když odmítám tvé stvoření, odmítám tebe samého.

Dnes mi pomoz Pane, abych mohl začít svůj život nanovo s mocí sebelásky.Pomoz mi ochutnávat život, riskovat a nepodmíněně milovat sebe sama. Dej, ať otevřu své srdce lásce, které je mým dědictvím, abych mohl sdílet svou lásku, ať jdu kamkoli.

Amen

 

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492184987468338&set=a.331458850207620.74872.331005513586287&type=1&theater

 

Linka

 

Klíč harmonie

Přeji Harmonii, Lásku, Pravdu a Spravedlnost všem svým bližním.

Se sjednocenými silami tichých vibrací našich myslí jsme silní, zdraví a šťastní a tvoříme tak jednotu universálního bratrství.

Jsem spokojen a smířen s celým vesmírem a přeji si, aby všechny bytosti dosáhly svých nejvnitřnějších přání.

Děkuji svému neviditelnému Otci za dar Harmonie, Lásky, Pravdy a Spravedlnosti mezi jeho všemi dětmi.

Tak buď, Amen!

 
 

 

 

Linka

 

Modlitba - spojení se zázraky

Prosím, abych se sjednotil(a) se zázračnou povahou vesmíru.

Prosím, aby mě andělé obdařili hojností zázraků.

Kéž jsem obklopen(a) zázraky a kéž se mi dostává z říše andělů požehnání. 

Kéž se můj život stane božským vyjádřením zázraků, které naplňují tento svět.

Jsem připraven(a) na zázračné změny ve všech oblastech svého života. 

Děkuji svým andělům za zázraky, které mi přinášejí a raduji se, že dokážu zázračně měnit své srdce i mysl.

Prosím, abych pomáhal(a) druhým dělat jejich zázraky. Kéž bych byl(a) pro všechny lidi příkladem působení zázraků.

 

 

Linka

 

Odzbrojení osoby, která nám činí příkoří, působí újmu, poškozuje naši pověst

Pohodlně se usaďte a soustřeďte se na danou osobu; v mysli utvořte její obraz, nasměrujte k ní svoje myšlenky a 3x nebo 9x nahlas opakujte: 

,,Žehnám ti. Ať tě zaplaví sebepoznání. Povolávám sílu, kterou jsi mně vzal, zpět k sobě, je to mé právo. Ať k tobě nyní přijde štěstí a láska. Jak nyní k tobě promlouvám, nepředstavuješ pro mě žádný problém. Tvá obtížná energie se rozpouští v moudrost. Pohlížíš na mě s úctou."

Na konci tohoto cvičení 3x hlasitě tleskněte, abyste zpečetil(a) své zaříkávání. Cvičení provádějte dvakrát denně, ráno a večer.

 

Linka

 

Modlitba za vnitřní klid

Drahý Bože a milovaný Urieli, archanděli míru,

naplň mé srdce a mysl klidem a vyrovnaností.

Jak procházím každým dnem,

pomoz mi čelit každé situaci s klidem a vyrovnaností.

Věřím, že v nekonečné poznávání Boha,

a vím, že na každý problém existuje řešení,

protože díky Bohu je možné všechno.

Děkuju.

 

Linka

 

 

TAHARIAL - anděl očisty

Afirmace: Moje mysl, tělo a záležitosti jsou jasné, čisté a překypující pozitivní energií.

Modlitba: Anděli čištění, moje touha je odstranit z mého života negativní vlivy, které jsem obdržel(a). Veďte mě přímo k velké očiště a k optimistickým vlivům, které budou sloužit mě pro mé nejvyšší dobro. Amen

 
 

Linka

 

Nádherná modlitba

Kamkoli upřu svůj zrak, ať je oživena víra a usídlí se vědomí. Kamkoli pošlu svůj hlas, ať vykvete láska a moudrost. Na cokoli položím svou dlaň, tím ať život znovu bohatě a prýštivě proudí. Kamkoli směřuji své kroky, tam ať vše štěstí zaplavuje. Kdekoli jsem usazen, ať to vše prokazuje pravdu. Kdekoli sídlím, ať je světlo. (Bashistya Shivananta) 

Nahoru

 

 

 

Linka

 

Afirmace

 

Jsem šťastný - ne kvůli nějaké věci, nějaké události,
ale jsem šťastný proto, že JSEM!

 

 

Uznávám svou božskou podstatu.
UZNÁVÁM BOŽSTVÍ V KAŽDÉM, VŠUDE.

 

MILUJI - TEDY JSEM!

 

Jsme světlo,
mocné paprsky světla
z jedinečného zdroje.

 

 Zdá se, že všichni procházíme nostalgickým obdobím,

kdy se nám zdá, že včera bylo lépe než dnes. 

Rada zní: Pokud jste uvízli v minulosti, pokuste se předstírat,

že dnes je včera, běžte ven a začněte si užívat život!

 

 

Když se podíváme do zrcadla, vidíme to, co vidí ostatní. 

Když se podíváme do srdce, vidíme to, kdo opravdu jsme. 

 

Beru život, tak jak jde. 
Uvědomuji si, 
že všechno se děje v dokonalosti, 
mimo kontrolu mého ega.

 

 

Nechal jsem svou minulost jít,

opustil jsem všechen smutek.

Tady a teď jsem odpoutaný od své minulosti, 

jsem volný být tím, čím jsem 

v dokonalosti jednoty.

 

 

Jsme nedělitelnou součástí jednoty

a jednota oceňuje, miluje a žehná

každému z nás.

JSME STÁLE OCEŇOVÁNÍ, MILOVÁNI A POŽEHNÁNI.

 

Každé semínko je plné energie.

Semínko nenávisti může vytvořit svět plný nenávisti.

SEMÍNKO LÁSKY MŮŽE VYTVOŘIT SVĚT PLNÝ LÁSKY.

 

 

Prostřednictvím našich "nepřátel" můžeme vidět naše limity a obavy: jsou to naše zrcadla.

NAŠI NEJHORŠÍ "NEPŘÁTELÉ" JSOU NAŠIMI GURU.

 

 

Když posuzujeme (ať už sami sebe nebo i druhé), 

zapomínáme být nedílnou součástí jednoty. 

KDYŽ POSUZUJEME, ZAPOMÍNÁME NA IDENTITU.

 

 

Čím více se odpoutáváme od vzpomínek z naší minulosti aniž bychom toho litovali, 

tím více jsme volnější a svobodnější při tvorbě své budoucnosti.

 

 

Každý den je jako bílé plátno - můžeme na něj malovat svobodně a tvořivě.

Každý den malujeme náš život.

 

Budoucnost neexistuje, když na ni nemyslíme.

Strach neexistuje, když na něj nemyslíme.

TADY A TEĎ - TO JE KLÍČ KE ŠTĚSTÍ.

 

 

JSME TO, CO JSME.

Jsme energie.

Jsme světlo.

Jsme láska.

 

 

Poslouchejme naše srdce,

můžeme žít v lásce a soucitu:

pocitech jednoty.

Nahoru
 
 
 
 
 

 

TOPlist
aktualizováno: 09.10.2018 20:07:05