Základní informace pro výklad karet a poradenství

Ochrana osobních údajů - souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas Ing. Ivě Aiesh, se sídlem Purkyňova 2399/114, 612 00 Brno, IČ: 88049311, zapsané v Živnostenském listu, vydané Živnostenským úřadem města Brna, sp. značka: ZU/MMB/0038072/2018 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození a e-mail.
 2. Jméno, příjmení, datum narození a e-mail je nutné uvést za účelem vypracování výkladu. Tyto údaje nejsou po ukočení výkladu archivovány.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedené kontaktní údaje.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a nebude poskytováno třetím stranám.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
 • požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Linka

 

Mé kartářské zásady

 • Ke kartám přistupujte VŽDY s důvěrou a dobrou vůlí, úctou a respektem. Pokud tak neučiníte, karty se Vám za to ,,odmění". Pokud učiníte dotaz a úmyslně zatajíte pravdu, dostanete adekvátní odpověď karet.

 • Při své práci chráním VŽDY soukromí svých klientů, takže se nezkoušejte ptát na své známé.

 • Nevykládám partnerům (ať bývalým či současným) na sebe navzájem, protože by pak mohli v konfliktu použít to, co jsem nikdy neřekla proti sobě a pak dojde k poškození mé osoby. Proto, kdo přijde za mými kartami s žádostí o radu a pak časem pošle svůj protějšek za mnou, tak je srozuměn s tím a nemůže očekávat to, že karty odpoví  objektivně a vzdává se práva na jakoukoliv reklamaci vůči mým kartám.

 • Při výkladu karet nesoudím klientovo chování, jednání, ani jeho myšlenky. 

 • Snažím se být VŽDY maximálně objektivní. 

 • Neposkytuji služby, které jsou v rozporu se zákonem nebo mohou ublížit jiným lidem. 

 • Nikdy nehodnotím výklady, rady a práci ostatních kartářek, či jiných esoterických poradců. 

 • Nevykládám karty na osoby, které o to nepožádaly - např. rodiče chtějí vědět, co jejich děti čeká v milostném životě a ptají se mě bez souhlasu svých  dětí. Tento kodex poruším snad jen ve výjimečných případech a pouze tehdy, když dotazujícího bude motivovat upřímná a nezištná láska a snaha pomoct jim.

 • Poznatky, které získáte při výkladu karet, nevyvyšujte nad názory jiných lidí.

 • Informace, které při výkladu získáte, neberte jako dogma a uvědomte si, že Vy jste především strůjcem svého osudu. Záleží pouze jen a jen na Vás, jak se svým životem naložíte a zda nesejdete z původní cesty díky radám i od ostatních rádců (kamarádky atd.) a nepůjdete proti informacím, které ode mě dostanete. Nevzdávejte se vlastní odpovědnosti tím, že vinu svádíte na kartáře (nemyslím tím jen sebe).

TOPlist
Na těchto stránkách se mohou objevovat reklamy, za které neručím. Pokud je chcete zablokovat, doporučuji používat prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock, jež vás všude zbaví reklam.
aktualizováno: 09.06.2018 08:18:12